Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(27)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(27)
Author
Bagiński Eugeniusz
(2)
Dębski Jerzy
(2)
Łyp Bohdan (1933- )
(2)
Bańkowska Barbara
(1)
Brodowska Paula
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Chromiński A
(1)
Cornil N
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Czarnecki Witold
(1)
De Silva F.N
(1)
Delvosalle C
(1)
Domański Ryszard
(1)
Domański Ryszard (1928- )
(1)
Dubel Krystyna
(1)
Dubois-Maury J
(1)
Fiévez C
(1)
Gierasimczuk Adam
(1)
Goryński Juliusz
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar A
(1)
Guster Dennis C
(1)
Haykowski S
(1)
Hung Hoang Vinh
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Kobayashi Masami
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lee Olivia F
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lojek Krzysztof
(1)
Ludwiczak Jan
(1)
Lula Stanisław
(1)
Mallick Bishawjit
(1)
McCann Brandon P
(1)
Medyńska Gulij Beata
(1)
Miller Hedley W
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Niewęgłowski Bogdan
(1)
Nogała Marek
(1)
Nourry J
(1)
Parysek Jerzy J
(1)
Pietruszkiewicz Piotr
(1)
Podwolski Jacek
(1)
Porowski Rafał
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rahaman Khan Rubayet
(1)
Rotowski Jerzy
(1)
Rzeczyński Bernard
(1)
Servranckx L
(1)
Shaw Rajib
(1)
Sobieszek Grzegorz
(1)
Stachura E
(1)
Szpunar Kazimierz
(1)
Szymańska Daniela
(1)
Tambour F
(1)
Tuliszkowski Józef
(1)
Turskis Z
(1)
Vitikiene M
(1)
Vogt Joachim
(1)
Wojtas J
(1)
Wysokiński Paweł
(1)
Zaurski Marcin
(1)
Zavadskas E. K
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(4)
1940 - 1949
(1)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(44)
Germany
(2)
Language
Polish
(43)
English
(3)
Subject
Urbanistyka
(46)
Gospodarka przestrzenna
(7)
architektura
(6)
Miasta
(5)
Budownictwo
(4)
Projektowanie
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
tereny wiejskie
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Geoinformacja
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Materiały budowlane
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Symulacja
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
dachy
(2)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(2)
infrastruktura komunalna
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
tereny miejskie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Budynki
(1)
Drabiny
(1)
Ewakuacja
(1)
Historia
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kanalizacja
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kryminalistyka
(1)
Logistyka
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Policja
(1)
Powódź
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rurociągi
(1)
SEVESO
(1)
Socjologia
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Szkolenie
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wodociąg
(1)
Wojsko
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
analiza społeczna
(1)
badania
(1)
geografia
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
hydraulika
(1)
informacja przestrzenna
(1)
informatyka
(1)
inwestycje
(1)
mapy
(1)
media elektroniczne
(1)
nadzwyczajne zagrożenie środowiska
(1)
obliczenia
(1)
przepisy
(1)
regiony bałtyckie
(1)
rejon operacyjny
(1)
tereny zabudowane
(1)
warunki budowlane
(1)
wybrzeża
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Łączność
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Azja
(1)
Bangladesz (Azja)
(1)
Belgia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Podręcznik akademicki
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
46 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Gospodarka przestrzenna
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono możliwości kształtowania przestrzeni przez poszczególne organy samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-429, IBC-428 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-401/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Streszczenie: Książka ta jest dostosowaną do potrzeb dydaktycznych, formułą przekazu postępowania w rozwiązywaniu problemów bytu i rozwoju miasta według metodologii strategii logistyki na drugą dekadę XXI w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20370 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1499/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr. 21 poz.
Tł .tyt.: Koncepcje przedwojennego budownictwa socjalistycznego a potrzeba ich przystosowania do zamieszkania na przykładzie wybranych obiektów miast śląskich
W śląskich miastach, które przed II wojną światową leżały w granicach Niemiec, takich jak Gliwice, Bytom, Zabrze, osiedla mieszkaniowe budowane w latach 20-30 XX w., tworzą zwarte, jednorodne zespoły zabudowy o charakterystycznej architekturze. Celem pracy jest zbadanie historii powstania tych zespołów mieszkaniowych, określenie cech odróżniających zespoły z okresu 1919-1933, określenie charakterystycznych typów zabudowy w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz zbadanie stanu zachowania. Analizy te stały się podstawą do określenia skali zmian i ich przyczyn.
No cover
Article
In basket
Providing spatial decision support for evacuation planning: a challlenge in integrating technologies / Silva F.N. De // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2001/1 Vol. 10 s.11-20.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 49 poz., rys.
Tł. tyt.: Przestrzenny system wspomagający planowanie ewakuacji. Integrowanie technologii
Analiza połączenia dwóch technologii: stymulacji modelowej i GIS (technologii przestrzennej) stosowanych w projektowaniu przestrzennego systemu wspomagającego planowanie ewakuacji. Omówione doświadczenia w projektowaniu CEMPS (symulator planowania i zarządzania ewakuacjami) oraz skonstruowanego prototypu prowadzą do dyskusji dotyczącej urządzeń technicznych, procesów, zarządzania oraz zachowania. Nacisk położono m.in. na modelowanie zachowania osób ewakuowanych oraz stwarzanie realnych scenariuszy.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Wpływ nowych ogólnych częstotliwości na obliczenia QRA do celów planowania przestrzennego w Walonii (Belgia)
W Europie artykuł 12 dyrektywy Seveso koncentruje się na planowaniu zagospodarowania przestrzennego (LUP) wokół dużych zakładów stwarzających zagrożenie i nakłada zachować odpowiednią odległość między zakładem zagrożeń a obszarem zaludnionym. W Belgii LUP jest traktowany na poziomie regionalnym. Władza regionalna definiuje politykę i zarządza LUP według ilościowego ryzyka. Wymiernie zewnętrzne zagrożenia, w każdej z firm Seveso w Walonii są oceniane przez ekspertów technicznych, Faculté Polytechnique de Mons, poprzez pełne podejście probabilistyczne (QRA). Metodologia QRA wykorzystuje wypadki ogólnych częstotliwości opublikowanych przez region Flandrii.
No cover
Article
In basket
Outsourcing and replication considerations in disaster recovery planning / Dennis C. Guster, Olivia F. Lee, Brandon P. McCann // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2012/2 Vol. 21 s.172-183.
Bibliogr. 15 poz., tab.
Tł.tyt.: Pochodzenie i rozważania replikacyjne dotyczące planowania regenaracji po katastrofie
Rozważania i rozwiązania dotyczące planowania regeneracji sytuacji po katastrofie.
Book
In basket
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast / Bohdan Łyp. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. - 196 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr., indeks, wykaz aktów prawnych
Streszczenie: Omówiono zaopatrzenie w wodę jednostek osadniczych, lokalizację ujęć i ich stref ochronnych, usuwanie ścieków miejskich, lokalizację oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzanie wód deszczowych, prognozowanie potrzeb wodnych, planowanie wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajanie ulic, zmiany poziomu wód guntowych, zagospodarowanie terenów nadwodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18565 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18564/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kartografia i geowizualizacja / Gulij Beata Medyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 209 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorka opisuje w podręczniku następijace zagadnienia: metodologiczne nurty w kartografii, definiuje przestrzeń, porusza kwestie pozyskiwania i opracowywania danych, tematykę dotyczącąca map topograficznych i tematycznych oraz ich projektowania, nowoczesne techniki internetowe i multimedialne oraz omawia problematykę kartografii mobilnej i telekartografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19677 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19676/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kontynuacja rozważań dotycząca projektowania i użytkowania obszarów szczególnie chronionych w Polsce a nadzwyczajne zagrożenie środowiska. Informacja o parkach narodowych i rezerwatach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15130/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3724 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Ryszard Domański. - Wydanie I - 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 230 s. : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Gospodarka przestrzenna
Bibliografia strony 221-227 i przy rozdziałach.
Indeks.
Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowego paradygmatowi // Przedmiot badań gospodarki przestrzennej // Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statyczna // Przestrzenna równowaga gospodarki // Zjawiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej // Prawidłowości i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej // Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej // Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej // Modelowanie gospodarki przestrzennej // Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie.
Streszczenie: Książka zawiera m.in.: przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną, sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej, metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21349/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-159 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 244-245. Indeks.
Zawiera: Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast // Wody powierzchniowe (wybrane problemy) // Wody podziemne (wybrane problemy) // Uzdatnianie wody // Dostawa wody // Wody geotermalne w gospodarce miejskiej // Kanalizacja // Kanalizacja deszczowa // Oczyszczanie ścieków // Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego // Zasady planowania obsługi wodociągowo - kanalizacyjnej // Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej // Zasady sytuowania uzbrojenia // Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych // Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu // Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego // Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21748/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz., tab.
Tł .tyt.: Polska architektura mieszkaniowa w procesie transformacji - czynniki makro - środowiskowe i konkurencji środowiskowej
Celem artykułu jest identyfikacja i opis czynników makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wpływających na podmioty aktywne na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Analiza czynników otoczenia pozwala przyporządkować je jednej grup uwarunkowań: wspierających lub hamujących rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz określić ich charakter. Rozwojowi sprzyja przede wszystkim konkurencja na rynku materiałów i usług związanych z rynkiem nieruchomości, a także rozwój mediów elektronicznych. Czynnikiem hamującym rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych jest cenowa bariera popytu na domy i mieszkania oraz brak skutecznej polityki mieszkaniowej państwa oraz skomplikowane procedury związane z wszystkimi fazami procesu inwestycyjnego i brak uregulowań prawnych dotyczących przestrzeni.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-792 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Conversion Handbook for the Baltic Sea Region. - 2ed. - Potsdam : Interreg IIIB Project, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm.
Tł.tyt.; Podręcznik przekształcania regionów nadbałtyckich
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono przykłady wykorzystania funduszy unijnych do modernizacji miast, przekształcania terenów militarnych, wzmacniania regionów słabych i miejsc silnie wykorzystanych przez wojsko oraz terenów podmiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-247 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-246 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 46 poz., tab.
Tł .tyt.: Analiza społecznej wrażliwości dla zrównoważonego planowania łagodzenia skutków klęsk żywiołowych w przybrzeżu Bangladeszu
Możliwości i potencjał strefy przybrzeżnej na całym świecie nie otrzymał wiele uwagi, a także podejścia w minimalizowaniu skutków katastrof i są postrzegane jako środek pomocniczy, a nie ochrony, zarówno rodzi to pytanie na temat zrównoważonego planowania pasu wybrzeża i rozwoju. Potrzebne jest multidyscyplinarne podejście do rozwiązania problemu złożoności systemów społecznych i wzorów luki w tych systemach. Celem niniejszej pracy jest próba zrozumienia tych problemów w kontekście cyklonu Sidr 2007 roku w Bangladeszu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10738/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2152 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again