Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(6)
Artykuły
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(15)
Author
Dmochowski Dariusz
(6)
Dmochowska Anna
(3)
Gajkowska-Stefańska Lidia
(2)
Guberski Stanisław
(2)
Mamak Zofia
(2)
Prędecka Anna
(2)
Szperliński Zbigniew
(2)
Wąsowski Jacek
(2)
Anielak Anna M
(1)
Apolinarski Marek
(1)
Bartkiewicz Przemysław
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bobryk Ewa
(1)
Bodzek Michał
(1)
Bogdanowicz Aleksandra
(1)
Bralewska Karolina
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Czaja Emil
(1)
Częścik Marta
(1)
Goliński Łukasz
(1)
Konieczny Krystyna
(1)
Kowalski Przemysław
(1)
Miksch Korneliusz
(1)
Okoń Paulina
(1)
Pisarczyk Stanisław
(1)
Polowczyk Marian
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Roguski Jacek
(1)
Rybacki Mateusz
(1)
Schmidt-Szałowski Krzysztof
(1)
Sentek Jan
(1)
Sikora Jan
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Sternik Wojciech
(1)
Szafran Mikołaj
(1)
Szczepocka Aldona
(1)
Woliński Marek
(1)
Zielecka Maria
(1)
Łyp Bohdan (1933- )
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Inżynierowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Uzdatnianie wody
(23)
Zanieczyszczenie
(6)
Ochrona środowiska
(4)
Oczyszczalnie ścieków
(3)
Zagrożenia środowiska
(3)
badania
(3)
inżynieria sanitarna
(3)
Odpady
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Woda
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
chemia środowiska
(2)
dezynfekcja
(2)
ekologia
(2)
infrastruktura komunalna
(2)
monitoring
(2)
odpady komunalne
(2)
technologia
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Gazy
(1)
Hydrologia
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Klimat
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kąpieliska
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mikroplastik
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Paliwa
(1)
Przemysł
(1)
Recykling
(1)
Rurociągi
(1)
Technologia chemiczna
(1)
Urbanistyka
(1)
Urządzenia
(1)
Wpływ na środowisko
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
azot
(1)
gospodarka komunalna
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
górnictwo
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
kopalnie
(1)
laboratorium
(1)
rejon operacyjny
(1)
spalanie
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Ochrona środowiska
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Streszczenie: Autorka przedstawiła w książce następujące zagadnienia: charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania; niekonwencjonalne metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, również o niewielkich granicznych stężeniach; nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej literaturze technicznej; opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych; fluorowanie wody, w tym podstawy teoretyczne tego procesu, konsekwencje jego niekontrolowanego zastosowania oraz opinie wybitnych specjalistów w zakresie znaczenia fluoru dla zdrowia człowieka. Książka zawiera wiele rysunków i obliczeń projektowych urządzeń, a procesy technologiczne są opisywane reakcjami chemicznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20660/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: W książce opisano podstawy chemiczne nowoczesnych metod membranowych, które znajdują zastosowanie do: odsalania, demineralizacji i zmiękczania wód; do usuwania anionów, fluoru, boru i metali. Opisano szczegółowo procesy chemiczne zachodzące na membranach takie jak: odwrócona osmoza, elektrodializa, odsalanie hybrydowe, procesy nanofiltracji, niskociśnieniowej filtracji membranowej, membranowej denitryfikacji wody, dializy Donnana, denitryfikacji biologicznej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19734/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Omówiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu filtracji i magazynowania wody w elastycznych zbiornikach do wykorzystania na wypadek powodzi lub innych nieprzewidywanych katastrof naturalnych i technicznych. Zastosowanie wysokowydajnych filtrów wody umożliwi wykorzystanie zanieczyszczonych zasobów wodnych (np. wody popowodziowej lub skażonej), a przy wdrażaniu koncepcji podwójnej filtracji możliwe będzie uzyskanie wody pitnej. Użycie modułów w postaci zbiorników elastycznych znacznie zwiększy mobilność zestawu, który ułatwi budowę stanowisk do uzdatniania wody przy jednoczesnym zaangażowaniu znacznie mniejszych sił i środków niż w przypadku standardowych działań. Przedstawiono stosowane w praktyce stanowiska uzdatniania wody w celu podniesienia jej jakości do poziomu wymagań dla wody pitnej.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Proces elektrochemicznego utleniania jest obiecującą metodą oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. W badaniach zastosowano pośrednie elektroutlenianie anodowe, które różni się od bezpośredniego tym, że zanieczyszczenia nie adsorbują się i nie utleniają na powierzchni anody tylko są utleniane w roztworze, gdzie znajduje się utleniacz.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11539/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast / Bohdan Łyp. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. - 196 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr., indeks, wykaz aktów prawnych
Streszczenie: Omówiono zaopatrzenie w wodę jednostek osadniczych, lokalizację ujęć i ich stref ochronnych, usuwanie ścieków miejskich, lokalizację oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzanie wód deszczowych, prognozowanie potrzeb wodnych, planowanie wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajanie ulic, zmiany poziomu wód guntowych, zagospodarowanie terenów nadwodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18565 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18564/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono ćwiczenia dotyczące procesów oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17972 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono metody oczyszczania biologicznego. Zwrócono uwagę na zmniejszenie zawartości łatwo biodegradowalnych zanieczyszczeń nieorganicznych oraz związków chlorowcopochodnych podczas oczyszcznia ścieków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15496/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono ścieki i ich charakterystykę, metody biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych i beztlenowych, oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów. Omówiono podstawy inżynierii, roziwązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów. Przedstawiono obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19038 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19037/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Sochaczewie w aspekcie możliwości wystąpienia zagrożeń ekologicznych.
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono zasady badań fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych, zasady oceny jakości wód oraz radioaktywność wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17967 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono zasady badań fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych, zasady oceny jakości wód oraz radioaktywność wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17968 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia obiekty budowlane wpływające na ochronę środowiska naturalnego. Omawia budowle hydrotechniczne (jazy, zapory, wały przeciwpowodziowe); składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwórstwa odpadów, spalarnie. Podaje zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia takich obiektów oraz opracowywania projektu budowlanego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18930, I-18929 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18928/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ozonowanie wody basenowej jako istotny element podnoszący bezpieczeństwo ludności, korzystającej z kompleksów rekreacyjnych / Dariusz Dmochowski, Anna Prędecka // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki: uzupełnienie: praca zbiorowa / red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 81-86 SGSPk0016286.01.
Sygnatura: B-295/Czyt., B-296, B-297, B-298, B-299
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-57.
Streszczenie: W pracy przebadano wybrane parametry fizykochemiczne próbki wody pobranej z nowopowstałego ujęcia wody dla planowanego budynku jednorodzinnego, znajdującego się w województwie podkarpackim. Praca została podzielona na dwie części: część teoretyczną oraz część doświadczalna. Część teoretyczna obejmuje przytoczenie charakterystyki zasobów wodnych Polski, charakterystykę wód podziemnych oraz powierzchniowych. Określono wymogi parametryczne dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi z odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Scharakteryzowano zanieczyszczenia występujące w wodach ujmowanych. Przedstawiono metody uzdatniania wody oraz rodzaje dostępnych technologii uzdatniania do użytku domowego. W części doświadczalnej scharakteryzowano stanowisko badawcze oraz przedstawiono przebieg badania. Po otrzymaniu wyników porównano je z wartościami parametrycznymi dokonano wyboru stacji uzdatniania i sformułowano wnioski. Mimo mieszczących się w normie wyników stwierdzono konieczność zastosowania technologii uzdatniania ze względu na przebadanie tylko części parametrów fizykochemicznych oraz brak badania bakteriologicznego. Stacja ta powinna składać się z filtra mechanicznego, układu napowietrzania, zmiękczacza jonowymiennego lub filtra OO, filtra węglowego oraz lampy UV. Wywnioskowano także, że dobór stacji uzdatniania bez badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych jest niecelowy oraz niebezpieczny dla zdrowia użytkowników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17894/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: W pracy dyplomowej dokonano oceny wykorzystania głębinowych ujęć wodnych, a konkretnie tych, które pobierają wodę oligoceńską w celu zbadania czy taka woda może zostać rozdysponowana ludziom podczas sytuacji kryzysowej jako woda pitna. W części teoretycznej pracy scharakteryzowano metody pozyskiwania wody oraz jej dystrybucji. Ponadto w tej części została ogólnie scharakteryzowane sytuacje kryzysowe związane z wodą pitną oraz możliwościami jej zażegnania. Na potrzeby pracy przeprowadzono badania oraz dokonano oceny właściwości fizykochemicznych i biologicznych wody pochodzącej ze źródeł oligoceńskich. Przeprowadzona analiza wyników wykazała, że zbadana woda w niektórych punktach pomiarowych nie spełnia wymagań stawianych w rozporządzeniu. Taka woda może zostać podana do dystrybucji po przeprowadzeniu odpowiednich działań w celu jej uzdatnienia. Dodatkowo w celu jej efektywnego wykorzystania w sytuacji kryzysowej potrzebny jest duży nakład sił i środków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17592/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7812/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020. - [2], 143, [1] stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 141-143.
Zawiera: Definicje podstawowych pojęć i zarys historyczny problemu // Tworzywa sztuczne - podstawowe informacje // Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych // Przemysł tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie i odzysk // Podział mikroplastików // Obieg i przemiany mikroplastików w środowisku wodnym // Wpływ mikroplastików na organizmy żywe // Metodyka poboru próbek, rozdziału i identyfikacji mikroplastików pochodzących ze środowiska morskiego // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesu oczyszcania ścieków // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesów uzdatniania wody.
Polecana inżynierom, materiałoznawcom, specjalistom zajmującym się tworzywami sztucznymi i ochroną środowiska, władzy publicznej, studentom kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz słuchaczom studiów podyplomowych.
Streszczenie: Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych - mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc. Celem książki jest zwymiarowanie obecności mikroplastików w środowisku wodnym oraz analiza możliwości ich usuwania podczas oczyszczania ścieków i wody. Publikacja ta kierowana jest przede wszystkim do inżynierów, materiałoznawców i specjalistów zajmujących się produkcją, zastosowaniami oraz usuwaniem tworzyw sztucznych ze środowiska, ekologów i specjalistów ds. ochrony środowiska, samorządów, wszystkich zainteresowanych ochroną własnego zdrowia oraz środowiska, w którym przyszło nam żyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22192 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22191/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7748/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again