Źródło opisu
Katalog zbiorów
(53)
Forma i typ
Artykuły
(39)
Publikacje naukowe
(13)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
Placówka
Czytelnia
(14)
Autor
Naworol Ireneusz
(10)
Kokot-Góra Szymon
(5)
Bugaj Grzegorz
(4)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(3)
West Gary
(3)
Garcia Kriss
(2)
Karczewski Michał
(2)
Weinmeister Roger
(2)
Wróblewski Dariusz
(2)
Anioł Robert
(1)
Bowser G
(1)
Chacon Joseph
(1)
Coffman Leroy
(1)
Drebinski Marek
(1)
Emrich Christian
(1)
Ezekoye O.A
(1)
Franz Mario
(1)
Gottfried Marek
(1)
Grabski R
(1)
Górny Piotr
(1)
Ingason Haukur
(1)
Jędrzejas Jarosław
(1)
Kauffmann R
(1)
Kerber S
(1)
Kerber Steve
(1)
Komorowski Tomasz
(1)
Krzykowiak Robert
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kuczkowski Jarosław
(1)
Laksiminarasimhan K
(1)
Lambert K
(1)
Lewandrowski Michał
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Merci B
(1)
Mummert P
(1)
Müller Fabian
(1)
Nicks R
(1)
Orłowska Iwona
(1)
Pertman Krzysztof
(1)
Pless G
(1)
Poreh Michael
(1)
Reick Michael
(1)
Ries Reinhard
(1)
Rytlewski Wojciech
(1)
Seers P
(1)
Shiner A
(1)
Svensson S
(1)
Svensson Stefan
(1)
Szultka Mateusz
(1)
Szumski Maciej
(1)
Thon Werner
(1)
Trebukov S
(1)
Turpin D
(1)
Tymecki Krzysztof
(1)
Weimeinster Roger
(1)
Yates M
(1)
Zapała Robert
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(36)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(52)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(52)
angielski
(1)
Temat
Wentylacja nadciśnieniowa (PPV)
(53)
Oddymianie
(14)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(8)
Wentylacja
(7)
Budownictwo mieszkaniowe
(5)
Pożary wewnętrzne
(5)
urządzenia oddymiające
(5)
Badania pożarnicze
(3)
Budynki
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Schody
(3)
Sprzęt pożarniczy
(3)
Szkolenie
(3)
Technika pożarnicza
(3)
drogi ewakuacyjne
(3)
działania taktyczne
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Budynki wysokie
(2)
Dym
(2)
Kierowanie
(2)
Metody badawcze
(2)
Technika
(2)
tunele
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Działania operacyjne
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Projektowanie
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Symulator pożarowy
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Taktyka
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
akcja
(1)
algorytmy
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
bilans sił i środków
(1)
działania gaśnicze
(1)
działania interwencyjne
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
klapy oddymiające
(1)
ochrona zdrowia
(1)
seminaria
(1)
spalanie
(1)
taktyka ratownicza
(1)
testy pożarnicze
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(14)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
53 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wentylacja nadciśnieniowa podczas pożaru. Cz. 3 / Grzegorz Bugaj // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/7 s.12-15.
Przedstawia sposoby właściwego ustawiania wentylatorów podczas oddymiania pomieszczeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Positive pressure ventilation in fire service practice / D. Turpin, G. Bowser // Fire Engineers Journal. The Official Journal of the Institution of Fire Engineers [od 2002 roku połączone z Fire Prevention - od 2003 roku jako: FP & FEJ]. - 2000/205 Vol. 60 s.20-21.
Tł.tyt.: Wentylacja nadciśnieniowa (PPV) stosowana przez straż pożarną
Omówiono zagadnienia wentylacji nadciśnieniowej (PPV). Zagadnienia zaprezentowane będą na krajowym seminarium PPV w Wlk. Brytanii, które odbędzie się w lipcu 2000 r. Seminarium organizowane jest przez IFE i we współpracy z Tyne & Wear Fire & Civil Defence Authority.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia definicje i różne typy wentylacji oraz jej zastosowanie w warunkach pożarowych. Przedstawia popularność wykorzystywania wentylatorów w zależności od uniwersalności ich zastosowań, rodzaju napędu i innych elementów konstrukcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia praktyczne aspekty użycia wentylatorów, parametry które należy określić dla prawidłowego i skutecznego zastosowania wentylatorów w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, takie jak: charakterystyka strugi wytwarzanej przez wentylator, wydajność tłoczonego powietrza, skuteczność wymiany gazowej w wentylowanej kubaturze oraz kwestie przepływów wymuszonych tłoczoną strugą przez obiekt. Omawia elementy wpływające na skuteczność wentylacji np. ustawienie wentylatora, wielkość otworów, różne przeszkody wewnątrz budynku.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Różnicowanie ciśnień / Iwona Orłowska // Przegląd Pożarniczy. - 2017/2 s.32-36.
Omawia zasady działania i przykłady systemów zapobiegających zadymieniu zwanych systemami różnicowania ciśnień, przedstawia zjawiska wpływające na instalację i standardy projektowe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Erkenntnisse zur Einsatzstellenbelüftung / Marek Drebinski // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2014/9 s.661-665.
Tł.tyt.: Ustalenia dotyczące zastosowania wentylacji podczas akcji
Zastosowanie różnych typów wentylacji podczas akcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Pozytywne ciśnienie wentylacji w średniej wielkości pojedynczych pomieszczeniach
Celem badań było określenie wpływu wykorzystania przenośnych wentylatorów do wentylacji dymu i strumienia ciepła na optymalizację działań operacyjnych straży pożarnej. Przebadano różne typy wentylatorów w dwóch różnej wielkości pomieszczeniach. Badano szybkość przepływu powietrza przez pomieszczenia w warunkach sztucznej wentylacji i powstałe ciśnienia. Aby lepiej zilustrować otrzymane wyniki badań, opracowano model teoretyczny i wprowadzono wyznaczone dane eksperymentalne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wentylacja / Szymon Kokot-Góra // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/1 strony 39-41.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia wentylatory stosowane poczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz istotne dla ich skuteczności parametry i ustawienia. Omawia zasady wentylacji nadciśnieniowej oraz sposoby jej przeprowadzania w różnych warunkach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
PPV - A breath of fresh air / A. Shiner // International Fire Fighter. - 2004/2, May s.12-15.
Tł. tyt.: Wentylacja nadciśnieniowa - oddech świeżego powietrza.
Wentylacja nadciśnieniowa jest jednym z elementów w technice gaszenia pożarów. Omówiono stosowanie wentylacji nadciśnieniowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wentylacja to nie panaceum / Stefan Svensson // Przegląd Pożarniczy. - 2014/7 s.8-10.
Opisano możliwości wykorzystania wentylacji nadciśnieniowej podczas działań gaśniczych. Zwrócono uwagę na właściwe skoordynowanie wentylacji pożarowej z innymi działaniami a w szczególności z gaszeniem ognia. Omówiono typy budynków w jakich sprawdza się użycie wentylacji nadciśnieniowej. Przeanalizowano kolejne etapy natarcia nadciśnieniowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fans of positive pressure / Gary West // Fire and Rescue. - 2011/84 s.41-44.
Tł.tyt.; Zalety wentylacji nadciśnieniowej
Nie ma sztywnych zasad dotyczących realizacji wentylacji nadciśnieniowej PPV. Kluczem do sukcesu jest przestrzegania podstawowych zasad obsługi PPV. W artykule przedstawiono zasady zastosowania PPV.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Is PPV always effective? / Gary West // Fire and Rescue. - 2013/90 s.39-41.
Tł.tyt.: Czy wentylacja nadciśnieniowa jest skuteczna?
Większość departamentów straży pożarnej stosuje konwencjonalne metody w przypadku pożaru pomieszczeń, zaś niektóre stosują wentylację nadciśnieniową czyli PPV uznając tę metodę za skuteczniejszą.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Positive progress / M. Yates // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/April s.45-48.
Fot., rys.
Tł. tyt.: Rozwój wentylacji nadciśnieniowej
Dyskusja dotycząca wykorzystania wentylacji nadciśnieniowej zwiększającej bezpieczeństwo strażaków podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w pomieszczeniach zadymionych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wentylacja nadciśnieniowa. Cz. 1 / Grzegorz Bugaj // Przegląd Pożarniczy. - 2013/12 s.27-31.
Omawia zagadnienia wentylacji w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, rodzaje wentylacji, przedstawia zalety wentylacji nadciśnieniowej i jej użycie w czasie akcji - w trakcie wprowadzania linii gaśniczej do pomieszczeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia sposoby i rodzaje wentylacji stosowane w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz zagadnienia bezpieczeństwa i taktyki działań.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prowadzenie wentylacji nadciśnieniowej podczas pożaru. Cz. 2 / Grzegorz Bugaj // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/6 s.46-47.
Omawia zagadnienia wentylacji nadciśnieniowej w czasie działań gaśniczych oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Smoke - Management in High - Rise Structures / Joseph Chacon, Steve Kerber // Fire Engineering. - 2012/2 Vol. 165 s.69-74.
Tł.tyt.; Zarządzanie dymem w budynkach wysokich
Zarządzanie systemem instalacji dymowej w budynkach wysokich m.in. PPV
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Evaluating and Implementing PPV / Leroy Coffman // International Fire Fighter. - 2012/33, February s.31-34.
Tł. tyt.: Ocena i wdrażanie wentylacji nadciśnieniowej
Przedstawionbo ocenę i wdrażanie zastosowania wentylacji nadciśnieniowej (PPV) do działań taktycznych straży pożarnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Taktyczna wentylacja w tunelach do transportu publicznego
Zastosowanie i sposób użytkowania wentylacji nadciśnieniowej w tunelach transportu publicznego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Go ahead - blow smoke / Kriss Garcia // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2012/4 Vol. 56 s.34-40.
Tł.tyt.: Śmiało - przewiać dym
Zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej i jej pokrewnych urządzeń jako najlepsza taktyka pozwalająca zapewnić bezpieczeństwo strażakom podczas akcji gaśniczej.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej