Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(20)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(20)
Author
Telak Jerzy
(9)
Starkowski Mieczysław T
(4)
Burski Jerzy
(2)
Ciereszko Jerzy
(2)
Jerszyński Damian
(2)
Rawski Aleksander
(2)
Tabaczek Bejster Iwona
(2)
Wochna Krystian
(2)
Aleksandrowicz Iwona Magdalena
(1)
Biedka Magdalena
(1)
Bojarun Arkadiusz
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Błasiak Paweł
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Czubak-Ptasińska Aleksandra
(1)
Farysej Joanna
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Gołębiewski Łukasz
(1)
Gryta Bartłomiej
(1)
Guła Przemysław
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kała Dariusz
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Konieczny Grzegorz
(1)
Konieczny Jerzy (politolog)
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kozak Tomasz
(1)
Krajewska Monika
(1)
Kulicki Marcin
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Machała Waldemar
(1)
Michalak Grzegorz
(1)
Michalik Tomasz
(1)
Michniewicz Iwona
(1)
Michniewicz Romuald
(1)
Murias Radosław
(1)
Niedzwiedzki Sebastian
(1)
Parnicki Florian
(1)
Pilip Sławomir
(1)
Ptasiński Radosław
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Różański Paweł
(1)
Schroeder Maciej (1949- )
(1)
Siłakiewicz Piotr
(1)
Skalski Dariusz
(1)
Starzyński Marian
(1)
Szwarc Zdzisław
(1)
Telak Oksana
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wicher Jacek
(1)
Wiesner Wojciech
(1)
Wójcik Anita
(1)
Zieliński Damian
(1)
Zwierzyna Jarosław
(1)
Zych Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Subject
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(46)
Ratownictwo wodne
(32)
Państwowa Straż Pożarna
(8)
Ratownictwo
(8)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(7)
Współdziałanie służb
(7)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(6)
Bezpieczeństwo
(5)
służby ratownicze
(5)
Ratownictwo medyczne
(4)
Reagowanie kryzysowe
(4)
sport
(4)
Historia
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Szkolenie
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
ćwiczenia ratownicze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Akweny
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Ochrona ludności
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Urazy
(2)
Woda
(2)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(2)
konferencje
(2)
psy ratownicze
(2)
wypadki wodne
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Alarmowanie
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Działania operacyjne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Geoinformacja
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Organizacja
(1)
Policja
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Ryzyko
(1)
SAR
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
albumy
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
dydaktyka
(1)
informatyzacja
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
poszkodowani
(1)
powiadamianie
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo górnicze
(1)
reanimacja
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy ratownicze
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
taktyka ratownicza
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Materiały konferencyjne
(2)
48 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-70
Bibl. 7 poz.
Stosowanie nowoczesnych technologii w ratownictwie wodnym m. in. wykorzystanie dronów.
No cover
Article
In basket
Gotowość ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do działań w sytuacjach ekstremalnych / Zdzisław Szwarc // W: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska / red. Joanna Łaszczyńska. - Warszawa : Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006. - s. 131-142 SGSPk0016143.01.
Sygnatura B-276/Czyt., B-277, B-357
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7313 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Najbezpieczniej nad morzem / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.16-17.
System ratownictwa wodnego, jaki ukształtował się w Polsce,oparty jest w dużej mierze na działalności społecznych organizacji ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo nad wodami / Dariusz P. Kała // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.17-19.
Udstalenie konkretnych zasad oraz działania systemu ratownictwa wodnego.
No cover
Article
In basket
WOPR, szkolenia i zawody / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/4 s.32-33.
Szkolenia i zawody sportowe w ratownictwie wodnym organizowane przez WOPR
Book
In basket
Streszczenie: W książce opisano najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania na miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz przekazywania pacjenta zespołowi urazowemu SOR. Każdy z rozdziałów napisany jest według schematu: wprowadzenie, procedury postępowania, najczęstsze błędy i pułapki, uwagi dla lekarza oraz działania w środowisku taktycznym. Autorzy dzielą się również wątpliwościami i odwołują się do własnych doświadczeń wojennych. W publikacji zamieszczono liczne zdjęcia ilustrujące codzienną pracę zespołów ratownictwa medycznego. Książka z pewnością zainteresuje lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach pogotowia lotniczego, a także ratowników medycznych pracujących w służbach mundurowych i specjalistycznych jednostkach, m.in. TOPR, WOPR, GOPR, PCK.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20652/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16672/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Współpraca OC i WOPR // Przegląd Obrony Cywilnej. - 1998/4 s.3-4.
W artykule przedstawiono postanowienia podpisanego porozumienia między szefem Obrony Cywilnej Kraju a prezesem Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14896/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym / Jerzy Telak // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 527-541 SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Za prowadzenie działań ratowniczych odpowiada PSP. WOPR związany został z KSRG w 2006 r. Współpraca z WOPR spowodowała oddanie do dyspozycji KSRG specjalistycznych zasobów ratownictwa wodnego. WOPR zunifikował z PSP wyszkolenie i sprzęt.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono pojęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, genezę i zasady działalności WOPR oraz jego rolę w systemie reagowania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-281/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15869/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Uwaga! Woda! / Monika Krajewska, Jerzy Telak // Przegląd Pożarniczy. - 2015/6 s.22-25.
Przedstawia podstawowe pojęcia związane z ratownictwem wodnym, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach wodnych (wójt, burmistrz itd), rolę jednostek straży pożarnych działających w ramach KSRG. Omawia kwalifikacje i umiejętności oraz zakres obowiązków ratowników wodnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8058/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono przydatność i metody szkolenia psów ratowniczych dla potrzeb ratownictwa wodnego oraz możliwości i zasadność ich wykorzytania w służbach ratowniczych PSP.
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z 5 zasadniczych rozdziałów: Organizacja ratownctwa wodnego; Organizacja ratownictwa wodnego w woj. świętokrzyskim; Aktywność w zakresie bezpieczeństwa na wodach jednostki wojewódzkiej WOPR w Kielcach; Współpraca i współdziałanie ratowników wodnych z jednostkami straży pożarnej i Policją podczas zdarzeń nadzwyczajnych na obszarach wodnych woj. świętokrzyskiego; Przygotowanie zasobów osobowych w woj. świętokrzyskim do działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych - pożądane kierunki zmian w procesie ich szkolenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21107 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera zbiór materiałów z konferencji, której celem było ukazanie szerokiego spektrum problematyki ratownictwa wodnego. Ważnym przesłaniem konferencji było nawiązanie do myśli i dorobku wypracowanego przez okres 50-lecia istnienia WOPR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1717/5, P-1717/4, P-1717/3, P-1717/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1717/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono metody ewakuacji z wody stosowane w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Zwrócono uwagę o czym należy pamiętać podczas organizacji tego typu ćwiczeń.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again