Forma i typ
Artykuły
(24)
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(20)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(20)
Autor
Telak Jerzy
(9)
Starkowski Mieczysław T
(4)
Burski Jerzy
(2)
Ciereszko Jerzy
(2)
Jerszyński Damian
(2)
Rawski Aleksander
(2)
Tabaczek Bejster Iwona
(2)
Wochna Krystian
(2)
Aleksandrowicz Iwona Magdalena
(1)
Biedka Magdalena
(1)
Bojarun Arkadiusz
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Błasiak Paweł
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Czubak-Ptasińska Aleksandra
(1)
Farysej Joanna
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Gołębiewski Łukasz
(1)
Gryta Bartłomiej
(1)
Guła Przemysław
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kała Dariusz
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Konieczny Grzegorz
(1)
Konieczny Jerzy (politolog)
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kozak Tomasz
(1)
Krajewska Monika
(1)
Kulicki Marcin
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Machała Waldemar
(1)
Michalak Grzegorz
(1)
Michalik Tomasz
(1)
Michniewicz Iwona
(1)
Michniewicz Romuald
(1)
Murias Radosław
(1)
Niedzwiedzki Sebastian
(1)
Parnicki Florian
(1)
Pilip Sławomir
(1)
Ptasiński Radosław
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Różański Paweł
(1)
Schroeder Maciej (1949- )
(1)
Siłakiewicz Piotr
(1)
Skalski Dariusz
(1)
Starzyński Marian
(1)
Szwarc Zdzisław
(1)
Telak Oksana
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wicher Jacek
(1)
Wiesner Wojciech
(1)
Wójcik Anita
(1)
Zieliński Damian
(1)
Zwierzyna Jarosław
(1)
Zych Jan
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(48)
Język
polski
(48)
Temat
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(46)
Ratownictwo wodne
(32)
Państwowa Straż Pożarna
(8)
Ratownictwo
(8)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(7)
Współdziałanie służb
(7)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(6)
Bezpieczeństwo
(5)
służby ratownicze
(5)
Ratownictwo medyczne
(4)
Reagowanie kryzysowe
(4)
sport
(4)
Historia
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Szkolenie
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
ćwiczenia ratownicze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Akweny
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Ochrona ludności
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Urazy
(2)
Woda
(2)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(2)
konferencje
(2)
psy ratownicze
(2)
wypadki wodne
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Alarmowanie
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Działania operacyjne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Geoinformacja
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Organizacja
(1)
Policja
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Ryzyko
(1)
SAR
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
albumy
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
dydaktyka
(1)
informatyzacja
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
poszkodowani
(1)
powiadamianie
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo górnicze
(1)
reanimacja
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy ratownicze
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
taktyka ratownicza
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(6)
Materiały konferencyjne
(2)
48 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zdążyć na czas / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/9 s.15-17.
Struktura i zadania ratowników legionowskiego WOPR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Z nogą w łodzi / [rozmowa z] Paweł Błasiak ; Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/7 s.10-13.
Rozmowa z wiceprezesen WOPR na temat funkcjonowania i działalności WOPR, budżetu, obowiązujących przepisów, wyposażenia ratowników i współpracy ze strażą pożarną.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono współczesne sposoby niesienia pomocy na wodach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-280/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wodni ratownicy / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2003/7 s.14-16.
Zadania i struktura WOPR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Struktura zachowań ratowników WOPR podczas bezpośredniego kontaktu z tonącym agresywnym / Paweł Różański, Bartłomiej Gryta // W: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska / red. Joanna Łaszczyńska. - Warszawa : Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006. - s. 143-150 SGSPk0016143.01.
Sygnatura B-276/Czyt., B-277, B-357
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Test sprawności ratowniczej metodą oceny i selekcji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / Piotr Siłakiewicz // W: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska / red. Joanna Łaszczyńska. - Warszawa : Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006. - s. 121-129 SGSPk0016143.01.
Sygnatura B-276/Czyt., B-277, B-357
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/7 s.16-19.
Przedstawia zadania i działalność WOPR
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W wodnym żywiole / Jerzy Telak // Przegląd Pożarniczy. - 2011/3 s.12.
Przedstawiono krótko zadania, organizację i działalność WOPR.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Streszczenie: Album powstały z okazji jubileuszu 50-lecia WOPR. Jest hołdem złożonym twórcom, działaczom i członkom WOPR, którzy wnieśli ogromny wkład w realizację misji, jaką jest działanie na rzecz zmniejszenia liczby osób tonacych w polskich wodach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19701, I-19700 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19699/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia historię organizacji i działalności wielkopolskiego ratownictwa wodnego i utworzenia WOPR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia działalność naukowo-dydaktyczną, stosowane formy promocji i profilaktyki oraz publikacje wydawane przez WOPR.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Sport, turystyka, hobby
Streszczenie: Opracowanie jest próbą przedstawienia rozwoju sportu ratowniczego w latach 1967-2012 w Polsce. Przyjęty okres historyczny ma duże znaczenie w historii rozwoju WOPR i sportu ratowniczego, ukazuje proces stopniowego wrastania ich elementów w strukturę cywilizacji i kultury polskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20630 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20629/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Materiały konferencyjne przedstawione podczas III Zimowej Szkoły Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1754/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ochotnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym / Dariusz P. Kała // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/9 s.34-35.
Omawia podstawy współpracy oraz zadania TOPR, GOPR i WOPR w ramach KSRG
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono statystyki utonięć w latach 1999-2010 w Polsce i przyczyny wypadków. Omówiono obowiązki ratowników WOPR, stopnie służbowe oraz stosowane nad akwenami znaki ostrzegawcze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Przekazanie jednej organizacji całej dziedziny życia i nauki, jaką jest ratownictwo wodne, prowadzi do monopolu tejże organizacji, a co za tym idzie pewnej inercji, braku potrzeby rozwoju i dokonywania zmian. Dlatego też przez wiele dziesięcioleci przenoszone są przestarzałe wzorce i treści, zarówno w odniesieniu do standardów wyposażenia, norm szkoleniowych, stosowanych metod, nazewnictwa czy też nadawanych stopni. Przytomny tonący - określany jako „agresywny” jest tego dobitnym przykładem.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczny dzień na plaży / Arkadiusz Bojarun // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/6 s.12-18.
Przedstwiono rozmowę z dr. Jerzym Telakiem, ustępującym prezesem WOPR na temat specyfiki pracy ratowników WOPR. Bardzo dobrze oceniono tu pracę zachodniopomorskich ratowników WOPR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Na wodzie ze wsparciem samorządu / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.14-15.
Wsparcie samorządów dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Spotkanie integracyjne służb i organizacji ratowniczych / Jacek Wicher // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/2 s.19-20.
Omówiono przebieg konferencji, która odbyła się w kwietniu 2002 r. w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Skarbu Państwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, administracji terenowej, KG PSP i GOPR, WOPR, jednostek Ratownictwa Górniczego i Hutniczego, ZSP PKN ORLEN S.A. Płock oraz jednostek PSP.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Przedstawiono definicje, podmioty wykonujące ratownictwo wodne, kwalifikacje ratowników i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej