Source
Katalog zbiorów
(52)
Form of Work
Rękopisy
(43)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
Status
only on-site
(46)
available
(2)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(48)
Author
Boczarski Jarosław
(5)
Denczew Sławczo
(5)
Woliński Marek
(4)
Gałaj Jerzy
(3)
Tuśnio Norbert
(3)
Łapicz Marcin
(3)
Chrzęstek Jacek
(2)
Kowalski Damian
(2)
Kowalski Maciej
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Piepiora Zbigniew
(2)
Poraj Maciej
(2)
Władowski Dawid
(2)
Bardziński Rafał
(1)
Bareya Dariusz
(1)
Betin Dawid
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bojakowski Kamil
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Borzych Maciej
(1)
Bylica Przemysław
(1)
Cechowski Jarosław
(1)
Chlebowski Łukasz
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Czarnecki Robert
(1)
Cześnik Bartosz
(1)
Detmer Damian
(1)
Dudek Adam
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gromek Paweł
(1)
Górski Tomasz
(1)
Iwiński Dariusz
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Kalinko Jacek
(1)
Kanigowski Marek
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klaisa Tomasz
(1)
Kozłowski Robert
(1)
Koźmiński Daniel
(1)
Krasucki Patryk
(1)
Kubiak Michał
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Leszczyński Piotr
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Marcysiak Tomasz
(1)
Misiaszek-Przybyszewski Jonasz
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mądrzejewski Łukasz
(1)
Orłowski Michał
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rzepiński Sebastian
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sierdziński Dawid
(1)
Sobieraj Robert
(1)
Studziński Maciej
(1)
Szajgicki Patryk
(1)
Szeffs Radosław
(1)
Szewczyk Joanna
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Telak Oksana
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Winklarz Marcin
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Zasada Damian
(1)
Zgajewski Jędrzej
(1)
Łoboda Piotr
(1)
Łukasz Sławomir Szrull
(1)
Łyszcz Marcin
(1)
Ściecińska Paulina
(1)
Świderski Filip
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2023
(47)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(8)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(7)
Akcja ratownicza
(5)
Zaopatrzenie w wodę
(5)
Akcja gaśnicza
(4)
Ewakuacja ludności
(3)
Pożary lasów
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Garaże
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Straż pożarna
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
analiza
(2)
łączność radiowa
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Analiza danych
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED)
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budynki wysokie
(1)
Cukrownie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Finanse
(1)
Geoinformacja
(1)
Hale (budynki)
(1)
Hale produkcyjne
(1)
Historia OSP
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Jakość powietrza
(1)
Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem (1980)
(1)
Katastrofy kolejowe
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Lasy
(1)
Lasy - ochrona
(1)
Meblarstwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podnośniki
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Recykling
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
System Koordynacji Ratownictwa
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transmisja danych
(1)
Urządzenia
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
biurowce
(1)
działania gaśnicze
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
rozlewnie gazu płynnego
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
taktyka ratownicza
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zagrożenie chemiczne
(1)
łączność bezprzewodowa
(1)
łączność wojskowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo kujawsko-pomorskie
(50)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Polska
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(45)
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Raport z badań
(1)
Studium przypadku
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(41)
Architektura i budownictwo
(8)
Historia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
52 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Zgoda na wgląd do pracy TYLKO dla studentów i pracowników SGSP
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Celem pracy było określenie zalet i ograniczeń spektometrii pasywnej w podczerwieni na przykładzie spektrometru Rapid. Urządzenie te znajduje się w wielu jednostkach PSP, w tym również w JRG 1 w Tarnowie, gdzie przeprowadzone została część badawcza. W pierwszej części pracy przeanalizowano techniki spektrometrii pasywnej w podczerwieni wraz z transformatą Fouriera FTIR. Przedstawiono budowę urządzenia wraz z jego zasadą działania. Dodatkowo dokonano przeglądu bazy danych urządzenia i scharakteryzowano substancje, które są wykrywane przez spektrometr Rapid. Część badawczą podzielono na dwa etapy. W pierwszym określono możliwości detekcyjne urządzenia Rapid w zależności od przyjętego stopnia czułości. W drugim etapie zbadano możliwość określenia położenia obłoku amoniaku. W badaniu wykorzystano dane pomiarowe uzyskane z urządzeń zlokalizowanych w trzech różnych miejscach. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej jak i wyników przeprowadzonych badań scharakteryzowane zostały najważniejsze zalety, potwierdzające zasadność wykorzystywania urządzenia Rapid w Państwowej Straży Pożarnej. Ważnym wnioskiem wynikającym z niniejszej pracy jest fakt, że aby urządzenie było wykorzystywane w pełnej efektywności, operator dokonujący pomiary musi znać i rozumieć niuanse doboru stopnia czułości urządzenia względem oczekiwanego celu detekcyjnego. W pracy przedstawiono również najważniejsze ograniczenia ten metody oraz wskazano kierunki w jakim należy rozwijać tą technologię w strukturach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, aby w pełni wykorzystywać posiadane narzędzie detekcyjne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17808/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 65-66.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności zabezpieczenia przeciwpożarowegow Nadleśnictwie Włocławek w odniesieniu do pozostałych jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Praca opisuje ogólny zarys lasów w Polsce, charakterystykę badanych jednostek leśnych wraz z ich zabezpieczeniem przeciwpożarowym, obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, współpracę jednostek Lasów Państwowych ze Strażą Pożarną oraz ich działania i statystyki związane z pożarem. Wyniki opinii oparto na podstawie analizy ilości pożarów lasów, ich wielkości i sposobu wykrycia. Przedstawione statystyki obejmowały lata 2015-2020, co ukazywało ich zmiany na przestrzeni lat i dawało bardziej miarodajne spojrzenie na zagadnienie. Brano również pod uwagę zgodność wyposażenia jednostek leśnych w sprzęt gaśniczy oraz wdrażanie w życie zapisów odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z obowiązującymi przepisami. Praca skupia się na analizie skuteczności działania zabezpieczeń w stosunku do wykorzystywanych statyk związanych z pożarem, porównując rozpatrywane nadleśnictwa. Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową dotyczącą zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów, raportów pożarów i aktów prawnych. Odbyto również konsultacje z przedstawicielami omawianych jednostek leśnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17489/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 jako instrument zarządzania kryzysowego / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 341-350..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Autor opisuje wybrane aspekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Autor znajduje obszary, w ramach których można pozyskać środki na finansowanie zarządzania kryzysowego w województwie w badanym okresie. Zgodnie z priorytetem inwestycyjnym wsparte zostaną projekty dotyczące: inwestycji, które mają na celu ochronę obszarów zagrożonych powodzią, małej retencji wodnej, systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi, wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Tematem pracy było opisanie problemów eksploatacji podnośników hydraulicznych w Państwowej Straży Pożarnej poprzez wskazanie najczęstszych problemów eksploatacji pojazdów, a w konsekwencji propozycja modyfikacji procesu dopuszczenia do użytkowania. W celu zbadania określonego problemu, przeanalizowano charakterystykę podnośników hydraulicznych (parametry, budowę). Opisano proces dopuszczenia wyrobu do użytkowania w strukturach PSP. Wskazano akty prawne regulujące dopuszczenie podnośników do użytkowania oraz przedstawiono proces dopuszczenia podnośnika do eksploatacji w PSP. Scharakteryzowano proces badania urządzeń zwiększających niezawodność, bezpieczeństwo a także poprawiających ergonomię. Opisano wymagania jakie są stawiane podczas badania do użytkowania urządzeniom w Wojsku Polskim na podstawie normy NO-06-A-103:2005 oraz NO-06-A-107:2005. Przedstawiono opisowo projekt NCBR Ergotruck w celu przedstawienia poprawy ergonomii jak i bezpieczeństwa na podstawie pojazdu strażackiego IVECO przy współpracy SA PSP, WAT, WiTPIS. Jako przykład badań które mogą poprawić proces dopuszczenia opisano komorę starzeniową i klimatyczną Politechniki Krakowskiej. Omówiono stany niezawodności oraz wskaźniki charakteryzujące te stany, współczynniki gotowości, stany zdatności. Na podstawie wybranych podnośników hydraulicznych eksploatowanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego na przestrzeni lat 2009-2022 przedstawiono i porównano stany niezdatności poszczególnych pojazdów, wskazując na typowe uszkodzenia które można poprawić już na etapie procesu dopuszczenia przez CNBOP do użytkowania w strukturach PSP. Na podstawie zebranych materiałów zaproponowano modyfikację toku procesu dopuszczenia do użytkowania o testy w komorze starzeniowej, komorze klimatycznej oraz zastosowaniu części normy NO-06-A-103:2005 w części N-14 dotyczącej badania urządzeń naziemnych. Ponadto zasadnym było by podwyższenie kryteriów odnośnie wymagań dopuszczenia o lepsze zabezpieczenie elementów elektronicznych, zabudowy przed korozją, zwiększenie pochylenia terenu do minimum 10o co pozwoli na pracę urządzeń w trudniejszym terenie. Ponadto w wymaganiach powinno się zwiększać stateczność urządzenia np. poprzez stosowanie lżejszych materiałów konstrukcyjnych, zmniejszenie powierzchni narażonej na działanie wiatru a co za tym idzie zmniejszenie momentu wywracającego, a także czasookresu pomiędzy naprawami głównymi urządzenia dostosowanymi do stopnia wykorzystania resursu urządzenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18301/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Celem pracy było pozyskanie informacji na temat użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego podczas działań Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz ocena procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pierwszy rozdział zawiera przyczyny, objawy oraz postępowanie podczas nagłego zatrzymania krążenia zgodne z procedurami KPP. W drugim rozdziale zostały przedstawione objaśnienia zaburzeń rytmu serca. Trzeci rozdział zawiera szczegółowo przedstawioną klasyfikację, budowę oraz zasady postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia z udziałem defibrylatora AED. W czwartym rozdziale przedstawione zostały dane zebrane przez Państwową Straż Pożarną oraz statystyki z wykorzystania oraz dostępności defibrylatorów AED przez PSP i OSP w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Na podstawie zebranych danych z Państwowej Straży Pożarnej została przeprowadzona analiza dostępności i zastosowana defibrylatora AED w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16880/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było opracowanie koncepcji zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych. Pożar samochodów w zamkniętej przestrzeni, szczególnie w podziemnych parkingach budynków wielorodzinnych jest wyzwaniem dla KDRa, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ale również dla ekip ratowniczych. Zakres pracy stanowi wstęp teoretyczny, w którym przedstawiono wymagania prawne w zakresie warunków technicznych i przeciwpożarowych dotyczące garaży podziemnych. Przybliżona została również tematyka pożarów wewnętrznych, zagrożeń wynikających z ich rozwoju, a także z paliw alternatywnych i nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach. Na podstawie materiałów i analiz ze zdarzeń dokonano studium przypadku pożarów mających miejsce w Polsce oraz za granicą. Następnie przeprowadzano symulację komputerową pożaru 4 samochodów w przestrzeni garażu podziemnego, w celu zbadania warunków termicznych podczas prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. Na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań stworzona została koncepcja zbioru zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w tego typu obiektach. W wyniku opracowywania tematu i wniosków autor pracy stwierdził, że zastępy KSRG powinny realizować ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w obiektach, w których kondygnacje podziemne pełnią funkcję garaży w celu zwiększenia skuteczności i efektywności. Szczególnie istotne jest zwiększanie świadomości wśród ratowników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17576/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie zagrożeń zwianych z ryzykiem wystąpienia pożaru lub wybuchu, występujących na terenie firmy produkującej meble, a także użytych przez nią zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych. Przedsiębiorstwo istnieje od 1962 roku. Większość budynków przeznaczonych na działalność firmy pochodzi z tamtego okresu i zostały zaadaptowane na potrzeby dzisiejszych rozwiązań technologicznych. Zakład zajmuje się głównie obróbką płyt wiórowych laminowanych w celu wytworzenia gotowych mebli biurowych. Główne zagrożenie pożarowe związane jest z nagromadzeniem na terenie firmy dużych ilości materiałów palnych. W procesie produkcyjnym płyty są przyrzynane, nawiercane oraz mają oklejane brzegi. Procesy te powodują wydzielanie dużych ilości palnego pyłu drewnopochodnego, na każdym etapie obróbki. Przeanalizowano możliwości wystąpienia różnych źródeł zapłonu mogących zostać zainicjowanych na terenie firmy. Przedstawiono i przeanalizowano charakterystykę palności zalegającego pyłu na podstawie dostępnych źródeł. Przedstawiono podciśnieniowy system służący usuwaniu powstającego pyłu wprost z maszyn i urządzeń wewnątrz hal produkcyjnych. Scharakteryzowano go pod katem emisji obłoku palnego pyłu zdolnego do wytworzenia homogenicznej mieszaniny pyłowo-powietrznej, mogącej ulec zapłonowi, a w efekcie wybuchowi. Wskazano gdzie i jakie strefy zagrożenia wybuchem obłoku palnego pyłu występują w zastosowanych urządzeniach. Zaprezentowano stosowane przez firmę systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych w postaci systemu gaszenia iskier, odciążania wybuchu oraz izolacji wybuchu. Wymieniono oraz po krótce omówiono aktualne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące zaprezentowany zakład. Zaproponowano możliwe do przeprowadzenia zmiany mające na celu dostosowanie budynków do obowiązujących wymagań oraz poprawę stopnia bezpieczeństwa pożarowego w firmie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Oddalił się z miejsca zdarzenia / Paweł Motyka // W: Strażak. - 2022/2 strony 28-30.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: 6 listopada 2021 r., koło Torunia doszło do weypadku z udziałem trzech pojazdów I nic w tej informacji nie byłoby nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ciało jednej z ofiarodnaleziono dopiero następnego dnia, po przetransportowaniu wraku jednego z samochodów na policyjny parking. To zdarzenie skłania do analizy sytuacji.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-66.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w powiecie nakielskim w świetle obowiązujących przepisów prawnych. We wstępie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Scharakteryzowany został powiat nakielski, a także zagrożenia pożarowe mogące wystąpić na jego terenie. Omówione zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem była analiza, a następnie ocena pod kątem prawnym istniejącego stanu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Opisane zostały zastępcze źródła wody takie jak rzeki, jeziora, zbiorniki sztuczne. Na podstawie zebranych informacji przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne uznano za wystarczające i spełniające wymagania prawne. Najważniejszym źródłem wody do gaszenia pożarów jest sieć wodociągowa. Zasoby wodne dla badanego terenu są umiarkowanie dobre i dość zróżnicowane. Najlepiej na tym tle wypada gmina Mrocza, najgorzej zaś gmina Sadki. Na końcu pracy przedstawiona została propozycja usprawnienia funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę. Ważnym aspektem będzie konieczność aktualizacji mapy hydrantów. Podsumowano pracę i wyciągnięto wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17791/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Celem pracy była ocena przyjętych rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, rodzaju źródła oraz rozwiązań technicznych zabezpieczających Zakład Produkcyjny Nordzucker Polska S.A. w Chełmży oraz obiekty na jego terenie. Wstęp pracy zawiera ogólnikowe informacje na temat miasta, w którym znajduje się zakład oraz charakterystykę zakładu, a także uzasadnienie wyboru tematu. W części teoretycznej przedstawiono podstawy prawne, standardy, wytyczne i zagadnienia związane z systemem zaopatrzenia w wodę oraz powiązanymi z nim urządzeniami przeciwpożarowymi. W kolejnym punkcie przedstawiono ogólne informacje dotyczące zakładu, scharakteryzowano wybrane obiekty z uwzględnieniem rozwiązań technicznych służących do ich zabezpieczenia. Opisano przebieg procesów technologicznych, podział na strefy pożarowe oraz gęstość obciążenia ogniowego, wpływające na wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Przeanalizowano przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, uwzględniając istniejący rodzaj źródła wody. Omówiono również podstawowe urządzenia przeciwpożarowe występujące na terenie zakładu oraz rozwiązania techniczne powiązane z systemem zaopatrzenia w wodę. Ostatnim elementem była ocena przedstawionych rozwiązań technicznych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę, jak i opracowanie optymalizacji istniejących warunków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18287/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w województwie kujawsko-pomorskim / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 351-366..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule zaprezentowano finansowe aspekty przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w woj. kujawsko-pomorskim (NUTS 2). Na badanym obszarze zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk zjawisk ekstremalnych jest finansowane z budżetu województwa oraz budżetów kujawsko-pomorskich samorządów. Wydatki wsparte są środkami m.in. z budżetu centralnego, zagranicy, funduszy ekologicznych, kredytów i pożyczek. Warto zauważyć wyraźny udział środków z budżetu województwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia w latach 2008-2013.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-50.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę powiatu chełmińskiego. W pracy omówiono zagadnienia teoretyczne związane z wymaganiami technicznymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz przedstawiono charakterystykę powiatu chełmińskiego. Celem pracy było natomiast dokonanie analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę powiatu chełmińskiego z punktu widzenia obowiązujących wymagań prawnych i akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w latach 2016-2020. W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną charakterystykę powiatu chełmińskiego, zagrożenia pożarowe występujące na terenie powiatu i statystykę pożarów, które miały miejsce na terenie powiatu w latach 2016-2021. Następnie omówiono charakterystykę przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w ramach której przedstawiono wymagania prawne w tym zakresie. W rozdziale szóstym pracy dokonano natomiast analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w powiecie chełmińskim pod kątem wymagań i rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z zagrożeń i prowadzonych akcji gaśniczych, która obejmuje analizę sieci wodociągowej na terenie powiatu chełmińskiego, naturalne zasoby wodne występujące na terenie powiatu, rzeczywiste zużycie wody do gaszenia pożarów w gminach powiatu chełmińskiego w latach 2015-2021 oraz analizę pożaru składowiska opon w Raciniewie. Część teoretyczna pracy napisana została w oparciu o literaturę przedmiotu oraz informacje pochodzące ze źródeł internetowych. Informacje na temat ilości i wielkości pożarów w powiecie chełmińskim oraz ilości i źródeł wody zużytej do ich ugaszenia pochodzą natomiast przede wszystkim z danych uzyskanych w KP PSP w Chełmnie. W końcowej części pracy zawarto podsumowanie i wnioski. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza doprowadziła do konkluzji, że powiat chełmiński jest dobrze zaopatrzony w wodę do celów przeciwpożarowych. Na terenie powiatu dochodzi najczęściej do małych pożarów, a średnie zużycie wody wykorzystywanej do ich ugaszenia w całym powiecie w latach 2015 – 2021 wynosiło 3 531,85 m3. Wodę czerpie się głównie z sieci wodociągowej, które jest stale unowocześniana. Ponadto, zarówno KP PSP w Chełmnie, jak i działające na jej terenie jednostki OSP posiadają na wyposażeniu samochody gaśnicze z dużymi zbiornikami wodnymi i sprzęt niezbędny do transportowania wody ze źródeł zewnętrznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18343/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-70.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie oceny zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w okresie 2015 - 2019 w powiecie sępoleńskim. We wstępie przedstawiono krótki rys historyczny powstania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz wskazano główne zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym krokiem było zaznaczenie zakresu pracy oraz wymienienie najważniejszych aktów prawnych i norm regulujących zagadnienia dotyczące środków gaśniczych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Następnie zajęto się przedstawieniem teoretycznych informacji na temat poszczególnych środków gaśniczych oraz źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Wskazano źródła używane przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Sępólnie Krajeńskim oraz omówiono środek pianotwórczy będący na stanie tej jednostki. W dalszej części scharakteryzowano powiat sępoleński pod względem podziału administracyjnego, położenia geograficznego oraz zagrożeń w nim występujących. Pokazano również rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie omawianego obszaru. W następnej kolejności dokonano analizy zużycia środków gaśniczych w poszczególnych latach w okresie 2015 - 2019 oraz przedstawiono ilości zdarzeń w każdym roku. Na końcu dokonano oceny przeprowadzonej analizy, zaproponowano koncepcję poprawy w zakresie zużycia środków gaśniczych używanych w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu sępoleńskiego. Podsumowano pracę i wyciągnięto wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17784/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb społecznych ludności na całym świecie. W przypadku wystąpienia zagrożenia najważniejszą rolę odgrywa prawidłowe funkcjonowanie systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności. Wytyczne do ich tworzenia reguluje Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Wdrażanie tych systemów wymaga przygotowania zasobów osobowych i materialnych, a wśród najbardziej istotnych działań należy wyróżnić te, które podejmowane są przez podmioty ochrony przeciwpożarowej znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Realizacja niniejszej pracy miała na celu analizę działania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie włocławskim. Powiat ten obarczony jest wysokim ryzykiem wystąpienia zagrożeń ze względu na działalność wielu zakładów przemysłowych wykorzystujących i/lub produkujących niebezpieczne substancje oraz Wisłę przepływającą przez ten obszar. W powiecie tym istnieje kilka jednostek i systemów, których działanie ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w zakresie alarmowania, informowania i ostrzegania ludności, a najczęściej wykorzystywanym jest system DSP-50. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania ankietowe na trzech grupach przedstawicieli środowiska powiatu włocławskiego: funkcjonariusze PSP i druhowie OSP, mieszkańcy powiatu włocławskiego oraz pracownicy administracyjni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość osób biorących udział w badaniu poprawnie ocenia działanie systemu alarmowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach, a najlepiej ocenili go pracownicy samorządu terytorialnego, którzy są współodpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie włocławskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17797/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 66-67.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była analiza oraz ocena wykorzystania sprzętu ratowniczo- gaśniczego na obszarze chronionym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W pracy przedstawiono historię pożarnictwa na ziemiach polskich, funkcjonowanie straży pożarnej po powołaniu Państwowej Straży Pożarnej, oraz przybliżono historię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Analizie poddano wyposażenie samochodów pożarniczych oraz zdarzenia niebezpieczne w powiecie lipnowskim. Przeanalizowano oraz oceniono sprzęt ratowniczo- gaśniczy wykorzystany do likwidacji skutków tych zdarzeń. Wykonano badanie ankietowe wśród strażaków powiatu lipnowskiego uczestniczących w działaniach ratowniczych. Poddano analizie wykorzystanie sprzętu ratowniczo- gaśniczego przez strażaków powiatu lipnowskiego. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny wykorzystania sprzętu ratowniczo- gaśniczego, oraz sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18235/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie analizy wykorzystania samochodów pożarniczych podczas działań gaśniczych w powiecie tucholskim. W części wstępnej wymieniono przepisy prawne oraz teoretyczne, dotyczące samochodów używanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części przedstawiono informacje na temat powiatu tucholskiego. Dokonano charakterystyki zagrożeń oraz opisano przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Następnie opisano jednostki ochrony przeciwpożarowej, działające w obrębie poszczególnych gmin, z uwzględnieniem posiadanych samochodów gaśniczych. Dalej dokonano przeglądu działań gaśniczych prowadzonych w ostatnich latach. Przedstawiono statystykę ilości występujących pożarów wraz z podziałem na ich wielkość na przestrzeni lat 2016 – 2021. Wymieniono ilość interwencji związanych z gaszeniem pożarów w poszczególnych latach dla wszystkich jednostek, które brały w nich udział. W dalszej części opisano wykorzystanie samochodów pożarniczych podczas pożaru składowiska odpadów RIPOK Bladowo. Opisano charakter zdarzenia oraz czynności podejmowane na miejscu zdarzenia. Wymieniono trudności występujące podczas zdarzenia oraz sformułowano wnioski. W części końcowej dokonano podsumowania pracy. Zaproponowano czynności mające na celu efektywniejsze wykorzystanie samochodów oraz wyciągnięto wnioski płynące z przeanalizowanych informacji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18238/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Praca zawiera analizę całościową zagrożeń zakładu produkcyjno-magazynowego Dispersion and Resins we Włocławku. Zakład produkuje żywice alkidowe, wykorzystywane do wytwarzania farb ochronnych oraz dyspersje polimerowe stosowane do produkcji farb i klejów. Na terenie zakładu znajduje się 9 budynków użytkowych, w tym budynki produkcyjne, magazynowe, techniczne oraz administracyjne. W celu magazynowania surowców i produktów gotowych wykorzystuje się 19 zbiorników zwartych, luźno usytuowanych oraz w postaci tacy magazynowej. Prawie wszystkie surowce, stosowane do produkcji żywic i dyspersji mają właściwości palne. Ilości magazynowanych surowców palnych są liczone w tonach. Ryzyko powstania zagrożeń na terenie przedmiotowego zakładu jest duże. Z powodu magazynowania znacznych ilości substancji palnych i łatwopalnych, wzrost ryzyka zagrożeń pożarowych i skutków rozprzestrzeniania się tego zjawiska można oszacować na znacznym poziomie. Odnosząc się do zagrożeń wybuchowych, strefy zagrożenia wyznaczono z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz przeprowadzonej analizy ryzyka zagrożeń wybuchowych. W zakładzie występuje 16 stref zagrożenia wybuchem, w tym 11 stref, występujących w atmosferze wewnętrzne i 5 stref występujących w atmosferze otwartej, zewnętrznej. Na terenie zakładu są obecne również substancje o właściwościach toksycznych. Zagrożenia toksyczne w omawianym zakresie są duże, a ryzyko ich wystąpienia można określić na poziomie akceptowanym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17280/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia szczegółową analizę zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu powiatu lipnowskiego. W pracy wyróżniono trzy rozdziały, przy czym pierwszy poświęcono ogólnej charakterystyce powiatu lipnowskiego. W drugim rozdziale skupiono się na analizie powodzi i lokalnych potopień jako zjawisk naturalnych, prezentując sposoby definiowania tych zjawisk, metod ograniczania powodzi, doraźnych działań ochronnych w jej czasie, a także zagrożenia powodziowego na terenie powiatu lipnowskiego. Trzeci rozdział w całości poświęcono zarządzaniu kryzysowemu w sytuacji zagrożenia powodzią, prezentując istotę oraz definicje zarządzania kryzysowego, prezentując podstawowe akty prawne regulujące zarządzanie kryzysowe, ukazując sposób działania zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz powiatu lipnowskiego, a także przedstawiający strukturę organizacyjną Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie oraz zadania, jego realizuje w sytuacjach zagrożenia i usuwania ich skutków. W pracy wykorzystano wiele różnorodnych aktów prawnych, książek, czasopism, artykułów i stron internetowych odnoszących się do prezentowanego zjawiska. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16989/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 27.
Streszczenie: Praca przedstawia funkcjonowanie systemu TETRA na terenie dwóch powiatów województwa kujawskiego-pomorskiego w komendach. Na końcu zostały wyciągnięte wnioski i propozycje ulepszenia systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16996/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 69-71.
Streszczenie: Niezwykle ważną funkcją w zarzadzaniu organizacją jest motywowanie, które skutecznie realizowane gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego stanowiącego o jej wartości. Właściwa strategia i odpowiednio dobrane motywatory zapewniają wysoki poziom zaangażowania w realizacji postawionych celów. Niniejsza praca ma na celu analizę i ocenę systemu motywacyjnego funkcjonującego w Państwowej Straży Pożarnej z próbą jego udoskonalenia. Składa się z części literaturowej, w której dokonano przeglądu dostępnych materiałów, ukazując ważną rolę motywacji w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi, ewolucję teorii i modeli z nią związanych. Wyjaśniono pojęcie, strukturę systemu wraz z wykorzystywanymi czynnikami motywacyjnymi i sposobami jego modyfikacji. Omówiono istotę działań operacyjnych strażaków. W części badawczej dokonano analizy wyników, które zostały przeprowadzone w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Wymieniono czynniki wpływające na poziom motywacji strażaków pełniących funkcje w wybranych komendach powiatowych. Udowodniono, że skuteczna motywacja wpływa pozytywnie na efektywność działań operacyjnych strażaków. Zwrócono uwagę na potrzebę pewnych zmian, które zaproponowano na podstawie wyciągniętych z analiz wniosków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16728/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again