Źródło opisu
Katalog zbiorów
(45)
Forma i typ
Książki
(42)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(40)
dostępne
(2)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(42)
Autor
Boczarski Jarosław
(5)
Denczew Sławczo
(5)
Woliński Marek
(4)
Chrzęstek Jacek
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Kowalski Damian
(2)
Kowalski Maciej
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Piepiora Zbigniew
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Władowski Dawid
(2)
Bardziński Rafał
(1)
Bareya Dariusz
(1)
Betin Dawid
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bojakowski Kamil
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Borzych Maciej
(1)
Bylica Przemysław
(1)
Cechowski Jarosław
(1)
Chlebowski Łukasz
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Czarnecki Robert
(1)
Cześnik Bartosz
(1)
Detmer Damian
(1)
Dudek Adam
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gromek Paweł
(1)
Górski Tomasz
(1)
Iwiński Dariusz
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Kanigowski Marek
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klaisa Tomasz
(1)
Koźmiński Daniel
(1)
Krasucki Patryk
(1)
Kubiak Michał
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Marcysiak Tomasz
(1)
Misiaszek-Przybyszewski Jonasz
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mądrzejewski Łukasz
(1)
Orłowski Michał
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Poraj Maciej
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sierdziński Dawid
(1)
Sobieraj Robert
(1)
Studziński Maciej
(1)
Szajgicki Patryk
(1)
Szeffs Radosław
(1)
Szewczyk Joanna
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Zasada Damian
(1)
Zgajewski Jędrzej
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łoboda Piotr
(1)
Łukasz Sławomir Szrull
(1)
Łyszcz Marcin
(1)
Świderski Filip
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(40)
2010 - 2019
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(45)
Język
polski
(45)
Temat
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(8)
Akcja ratownicza
(4)
Zaopatrzenie w wodę
(4)
Ewakuacja ludności
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Garaże
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Straż pożarna
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
łączność radiowa
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Analiza danych
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED)
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budynki wysokie
(1)
Cukrownie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Finanse
(1)
Geoinformacja
(1)
Hale (budynki)
(1)
Historia OSP
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Jakość powietrza
(1)
Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem (1980)
(1)
Katastrofy kolejowe
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Lasy - ochrona
(1)
Meblarstwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podnośniki
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary lasów
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Recykling
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
System Koordynacji Ratownictwa
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transmisja danych
(1)
Urządzenia
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
analiza
(1)
biurowce
(1)
działania gaśnicze
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
rozlewnie gazu płynnego
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
taktyka ratownicza
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zagrożenie chemiczne
(1)
łączność bezprzewodowa
(1)
łączność wojskowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Województwo kujawsko-pomorskie
(44)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Polska
(3)
Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(39)
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Raport z badań
(1)
Studium przypadku
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(35)
Architektura i budownictwo
(8)
Historia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
45 wyników Filtruj
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-43.
Streszczenie: Przedmiotem pracy inżynierskiej jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie rozlewni gazu płynnego GASPOL w Starorypinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i niezawodności armatury wodociągowej przeciwpożarowej. Praca ma na celu poszerzenie wiadomości dotyczących zaopatrzenia wodnego zakładów przemysłowych pod kątem ich realizacji i faktycznego funkcjonowania w trakcie działalności zakładu. W części teoretycznej przedstawiono fundamentalne informacje dotyczące omawianego tematu, które są zbiorem informacji zawartych w literaturze. W pierwszych rozdziałach opisano obowiązujące akty prawne, informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę wraz z ich elementami oraz przedstawiono informacje o instalacjach wodociągowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na instalacje przeciwpożarowe. W części praktycznej zamieszczono informacje dotyczące lokalizacji i funkcjonowania omawianego zakładu, a następnie przystąpiono do omówienia funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz istniejących na terenie firmy zabezpieczeń przeciwpożarowych wodnych. Dokonane omówienie miało usystematyzować wiadomości, które posłużyły do analizy i oceny niezawodności ochrony przeciwpożarowej. Pracę kończy przedstawienie możliwości i kierunku rozwoju ochrony przeciwpożarowej zakładu. Całość treści zawartej w pracy inżynierskiej podsumowują w ostatnim rozdziale wnioski i spostrzeżenia mogące wpłynąć na decyzje inżynierów i właścicieli dotyczące właściwego zabezpieczenia wodnego każdego zakładu magazynującego substancje niebezpieczne. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17803/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Celem tej pracy była analiza i ocena zagrożeń pożarowych w zakładzie KSC S.A. „Cukrownia Kruszwica” związanych z produkcją cukru. W pierwszym rozdziale skupiono się na szczegółowym opisie procesu produkcji cukru białego z buraka cukrowego. Pozwoliło to zaobserwować fakt występowania zagrożeń pożarowych i wybuchowych, związanych z wytwarzanym surowcem, dopiero w tak zwanym suchej fazie procesu technologicznego. W drugim rozdziale opisano charakterystykę ogólną oraz lokalizację zakładu. W ten sposób przedstawiono informacje istotne dla straży pożarnej w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej pożarowo, jak lokalizacja, powierzchnia, zabudowa oraz siły i środki w najbliższym otoczeniu w oddziale w Kruszwicy. W trzecim rozdziale nakreślono podstawowe parametry dotyczące charakterystyki pożarowej budynków najbardziej narażonych w trakcie procesu produkcyjnego. Wyznaczono gęstości obciążenia ogniowego, klasy odporności pożarowej i ogniowej. Opisano stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, kategorie zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, a także jej sposoby sprawdzania. Oceniono również zgodność z przepisami stref pożarowych. W czwartym rozdziale przedstawiono charakterystykę pożarową substancji znajdujących się na terenie zakładu na podstawie ogólnodostępnych kart charakterystyk substancji. W piątym rozdziale zgłębiono temat zagrożenia pożarowego i wybuchowego zakładu. Uzmysłowiono jakie niebezpieczeństwa można napotkać na terenie całego zakładu. W szóstym rozdziale przyjrzano się zabezpieczeniom przeciwpożarowym, na których zastosowanie zdecydował się zakład. Opisano wymagania stawiane przez polskie prawo takim rzeczom jak chociażby elementy instalacji użytkowej, czy też zaopatrzeniu wodnemu oraz przedstawiono rzeczywisty obraz aktualnego ich stanu. W siódmym rozdziale ukazano sposób zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zwizualizowano ogólny plan zajęć przy szkoleniu standardowym oraz omówiono pozostałe aspekty szkoleń. W ósmym rozdziale określono zasady postępowania na wypadek pożaru zarządcy obiektu, pracowników. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16866/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: W przedmiotowej pracy inżynierskiej przeprowadzono weryfikację warunków ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami na przykładzie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Jaszczółtowie. W wyniku przeprowadzonej analizy zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych z obecnymi przepisani, zauważone zostały dwa uchybienia. Szacunkowy wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczono przy pomocy normy brytyjskiej PD 7974-6:2004 i wyniósł on 26 minut i 8 sekund. Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji pozwoliło określić rzeczywisty czas ewakuacji na 7 minut i 2 sekundy. Analiza tych czasów pozwoliła na opracowanie wniosków końcowych. Podsumowując obiekt uznano za bezpieczny, jednakże bezpieczeństwo należy rozpatrywać jako proces i nieustannie dbać o jego poprawę. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17284/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Praca miała na celu przedstawienie analizy zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń stosowanych w procesie technologicznym źródeł światła sztucznego na przykładzie Signify Poland sp. z o.o. w Pile. Obiekty związane z produkcją rurki PCA składają się z trzech hal w układzie porzecznym, magazynu wysokiego składowania części biurowo administracyjnej, oraz dwóch łączników przez, które można przejść z części produkcyjnej do magazynowej. Omówiono materiały niebezpieczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym są nimi wodór i gaz ziemny. Przedstawiono ich właściwości fizyko chemiczne, oraz sposoby postępowania na wypadek zagrożenia. Przedstawiono w formie schematu blokowego przebieg procesu technologicznego. Praca zawiera omówienie sposobu zabezpieczeń przed zagrożeniami pożarowymi. Opisano i zilustrowano zastosowane urządzenia przeciwpożarowe tj. kurtyny dymowe, klapy oddymiające, SSP, zasilanie obiektu w energię elektryczną, w tym przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Omówiono wymagania stawiane budynkom związanym z produkcją rurki PCA pod względem usytuowania budynku względem innych budynków i granicy działki. Zawarto informacje o przeciwpożarowym zaopatrzeniu obiektu w wodę do celów gaśniczych i wyposażeniu obiektu w hydranty wewnętrzne i podręczny sprzęt gaśniczy. Omówiono występujące na terenie obiektu produkującego rurkę PCA zagrożenia wybuchowe. Opisano źródła zapłonu mieszaniny wybuchowej. Opisano skutki działania fali nadciśnienia na ludzi obiekty i maszyny. Na podstawie obliczeń dokonywano kwalifikacji pomieszczeń stacji redukcji wodoru i gazu ziemnego, pod względem wystąpienia w nich zagrożenia wybuchowego. W formie graficznej przedstawiono strefę zagrożoną wybuchem dla rur nadmiarowych zlokalizowanych na dachu budynku. Opisano zabezpieczenia przeciwwybuchowe i sposób ich działania, są nimi systemy detekcji wodoru i gazu ziemnego. W pracy znajdują się także opisane wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań stawianych obiektom i zastosowanym urządzeniom, wynikające z obowiązujących aktów prawnych i norm w porównaniu ze stanem istniejącym. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17297/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Praca zawiera analizę systemu łączności podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie włocławskim. Dokonano oceny i spójności systemu łączności oraz zaproponowano zmiany w zakresie usprawnienia i ewentualnych rozwiązań techniczno-użytkowych. System łączności jest złożonym system radiokomunikacji ogólnej, w którym wykorzystuje się m.in. urządzenia radiotelefoniczne, telefonię komórkową, radiokomunikację satelitarną. Organizacja łączności na terenie powiatu włocławskiego jest zintegrowana w oparciu o zasady i instrukcję Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku, znajdują się stacje bazowe, stanowiące główny fundament łączności w powiecie. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, stosowana jest nadal łączność konwencjonalna. „Konwencjonalna łączność oparta jest na dwóch sposobach organizacji łączności. Pierwszy z nich polega na współpracy tylko i wyłącznie dwóch radiostacji, pracujących według ustalonych wspólnych danych radiowych". Główne problemy występujące na terenie powiatu, w zakresie organizacji łączności to brak zasięgu, brak wprowadzenia nowości technologicznych, brak kompatybilności systemów teleinformatycznych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17298/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: W pracy dokonano identyfikacji wachlarzu zagrożeń na składowiskach odpadów mieszanych i selektywnych w obszarze powiatu włocławskiego. Na terenie powiatu istnieje 6 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkty wyznaczono na podstawie opracowanych planów ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Dodatkowo powiat posiada jedno składowisko wielkopowierzchniowe odpadów zmieszanych, komunalnych. Wyznaczono ryzyko zagrożeń na podstawie przeprowadzonych symulacji prognozowanych stref zagrożenia. Symulacje wykonane przy wykorzystaniu możliwości funkcjonalnych programu ALOHA. Stwierdzono różne zasięgi stref, które zależne są od ilości materiałów palnych i ich własności fizykochemicznych. Na koniec analizy wskazano propozycję zmian w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego składowania materiałów palnych (odpadowych). [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18101/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14524/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Tematem pracy był potencjał ochotniczych straży pożarnych gminy Włocławek z perspektywy krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Pracę podzielono na 4 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono przedmiotowy zakres rozważań, w którym zostało przybliżone czym jest KSRG oraz OSP, a także rola oraz potencjał OSP, które zostały włączone do systemu. W drugim rozdziale opisano 3 jednostki OSP z terenu gminy Włocławek, które są włączone do KSRG. Scharakteryzowany został ich potencjał osobowy oraz posiadany sprzęt techniczny, samochody oraz wyposażenie osobiste. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki badań sformułowane w 3 częściach: akcje, w których brały udział jednostki OSP, specyfika terenu działań oraz posiadane siły i środki w stosunku do zagrożeń z jakimi strażacy mają do czynienia. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych uzyskanych z urzędu gminy Włocławek oraz PSP Włocławek. Wytyczenie kierunków rozwoju OSP gminy Włocławek włączonych do KSRG stanowiły główny cel pracy, a zostały one przedstawione w ostatnim rozdziale. Wskazane były w szczególności kierunki rozwoju pod względem posiadanego sprzętu, potencjału osobowego, a także zmiany klimatyczne warunkujące rodzaje zagrożeń z jakimi strażacy ochotnicy muszą się mierzyć coraz częściej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18626/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-78.
Streszczenie: Praca odpowiada na pytanie, czy funkcjonujący obecnie system łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na terenie powiatu włocławskiego spełnia wymagania obowiązujących przepisów i wytycznych w tym zakresie. Poddano również w rozważanie czy przedmiotowy system spełnia oczekiwania jego użytkowników. W ramach pracy przeprowadzona została ankieta mająca na celu zapoznanie się ze stanem wiedzy strażaków PSP i OSP w zakresie łączności radiowej oraz poznanie ich doświadczeń i odczuć związanych z pracą w radiowej sieci bezprzewodowej na terenie powiatu włocławskiego. Przybliżony został temat łączności radiowej oraz rodzaje łączności funkcjonujące w jej ramach. Przedstawiona została strona techniczna oraz sprzętowa systemu łączności alarmowania i dysponowania. Podjęto temat struktury organizacji komunikacji w Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Przedstawiono charakterystykę powiatu włocławskiego wraz z zagrożeniami w nim występującymi, istotnymi dla łączności radiowej z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Poddano analizie obecną organizację systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Dokonano przeglądu urządzeń komunikacji radiowej wykorzystywanych na potrzeby łączności w powiecie. Podjęty został temat łączności alarmowania i dysponowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie. Dogłębna analiza procesu alarmowania i dysponowania pozwoliła na wyciągnięcie wniosków i dostrzeżenie jego słabych punktów. Na ich bazie powstała interaktywna mapa powiatu włocławskiego wypełniająca niedoskonałości procesu alarmowania i dysponowania prowadząc do jego usprawnienia. W pracy opisano proces doboru platformy do jej wykonania, elementy składowe mapy, etapy jej tworzenia oraz edycji i dopasowania poszczególnych składowych gotowego projektu do wymagań dyspozytorów stanowiska kierowania. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17949/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: Wybór tematu pracy podyktowany został chęcią głębszej analizy zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego biurowca Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie. Czy zastosowane rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w analizowanym budynku biurowca są wystarczające, oraz jaki wpływ mają na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji? W rozdziale pierwszym dokonano oceny budynku w zakresie budowlanym. Określono metodę, jaką został wybudowany oraz z jakich materiałów. Opisane zostały również instalacje, w jakie wyposażono biurowiec. Rozdział drugi poświęcony został warunkom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w biurowcu. W tej części pracy scharakteryzowano budynek, jako średniowysoki zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ZL III. Na podstawie powyższych kryteriów określono klasę odporności pożarowej budynku, jako „B”. Poddano analizie budynek oraz jego elementy zakresie wymagań przeciwpożarowych. Elementy budynku w zakresie klasy odporności ogniowej. Najwięcej nieprawidłowości związanych było z parametrami dróg ewakuacyjnych oraz brakiem wymaganych urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie uchybienia zostały objęte ekspertyzą techniczną, jej autorzy zaproponowali rozwiązania zastępcze, których zastosowanie ma zapewnić niepogorszenie warunków przeciwpożarowych. W rozdziale trzecim dokonano oszacowania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji zgodnie z normą PD 7974-6: 2004, oraz analizy przeprowadzonej w budynku próbnej ewakuacji. Dokonano też porównania uzyskanych wyników, aby ocenić czy zastosowana norma może stanowić wiarygodne narzędzie do wyznaczania wymaganego czasu ewakuacji. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie całej pracy. Omówione zostały poszczególne rozdziały. Zawiera też odpowiedź na postawione pytanie stanowiące cel pracy. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17220/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-62.
Streszczenie: W przedmiotowej pracy inżynierskiej dokonano analizy i oceny zużycia środków gaśniczych w powiecie nakielskim. Aby tego dokonać przeanalizowano zdarzenia, podczas których wykorzystano środki gaśnicze przez JRG PSP na przestrzeni pięciu lat. Słowem wstępu przedstawiono istotę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz jego priorytetowe założenia. Wprowadzono w temat środków gaśniczych. Następnie sformułowano cel oraz przybliżono zakres pracy.Wskazano najważniejsze podstawy prawne oraz teoretyczne z zakresu środków gaśniczych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Opisano poszczególne środki gaśnicze oraz źródła wody do gaszenia pożarów. Scharakteryzowano powiat nakielski pod kątem podziału administracyjnego, położenia geograficznego oraz zagrożeń występujących w powiecie. Zobrazowano rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie badanego powiatu. Dokonano analizy i oceny wykorzystania środków gaśniczych w okresie 2015 – 2019 oraz przedstawiono liczbę zdarzeń na terenie powiatu. Zaproponowano koncepcję poprawy zużycia środków gaśniczych. Podsumowano pracę i wysunięto wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17888/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 34-36.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była analiza i ocena czy wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu lipnowskiego pozwala na realizację zadań na poziomie podstawowym. W pracy przedstawiony został zarys historyczny pożarnictwa w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej jak i podstawy warunkujące wyposażenie jednostek oraz formy przeszkolenia dla kandydatów oraz strażaków OSP. Analizie poddano wyposażenie w zakresie ratownictwa technicznego, wodnego oraz działań na lodzie, gaszenia pożarów czy ratownictwa wysokościowego. W pracy opisano obszary działania ratownictwa oraz zawarto informację na temat sprzętu będącego na wyposażeniu wybranych jednostek z terenu analizowanego powiatu. Przeprowadzona została analiza porównawcza standardów z faktycznymi stanami wyposażenia jednostek OSP w Lipnie, Chrostkowie oraz Chlebowie. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę sprzętu będącego na wyposażeniu wybranych jednostek, oraz sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18202/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia problem związany z przystosowaniem budynków wysokich o klasie odporności ZL IV z ubiegłego wieku do obecnie panujących przepisów przeciwpożarowych na przykładzie budynku przy ul. Kopernika 3 w Inowrocławiu. Celem jej jest odpowiedzieć na pytanie czy obiekt został wystarczająco przystosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i jak wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i ich ewakuację. W obiekcie zainstalowano urządzenia przeciwpożarowe: automatyczny system oddymiania klatki schodowej, drzwi przeciwpożarowe, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz suchy pion będący w modernizacji do nawodnienia. Zastosowanie tych zabezpieczeń umożliwia szybszą i bezpieczniejszą ewakuację mieszkańców z budynku. Oszacowany zgodnie z normą PD 7974-6: 2004 wymagany czas bezpiecznej ewakuacji osób z budynku wynosi 30 min 10 s, który jest zbliżony do najsłabszego elementu jakim są drzwi przeciwpożarowe o klasie EI 30. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-17260/CD
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-48.
Streszczenie: Celem pracy była analiza stanu bezpieczeństwa budynku sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu. Ponadto, zakres pracy obejmował wszystkie rozwiązania przeciwpożarowe oraz techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju, wspierane wybranymi standardami europejskim oraz wiedzą techniczną. Ze względu na przytoczone cele, całość opracowania była podzielona na trzy części, a każda z nich, miała za zadanie zbadanie kolejnego rodzaju problemu, aż do wyczerpania zakresu tematu. Drugi rozdział pracy, zawierał opis wszystkich zastosowanych rozwiązań inżynieryjno-budowlanych, dostosowujących obiekt do przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz wymaganych warunków ewakuacji. Trzeci rozdział dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz wykaz działań dostosowujących obiekt do zgodności z przedmiotowymi przepisami.Czwarta część pracy zawierała propozycję zastosowania w obiekcie rozwiązań ponadstandardowych, zwiększających bezpieczeństwo w budynku, znacznie powyżej wymaganego minimum. Ostatni rozdział miał na celu podsumowanie całości pracy. W tej części znajdowały się wnioski wysunięte na podstawie przeprowadzonej analizy, zwłaszcza pod względem przeciwpożarowym oraz warunków ewakuacji. Dodatkowo ocenie poddano zakres zgodności przepisów z ze stanem wykonania obiektu oraz ich wpływ na bezpieczeństwo. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w obiekcie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. przekroczenie długości dojścia oraz brak wyposażenia obiektu w dźwiękowy system ostrzegawczy. Dla wszystkich wymienionych nieprawidłowości przedstawione zostały czynności umożliwiające doprowadzenie obiektu do zgodnego z przedmiotowymi przepisami. Po zbadaniu zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ewakuacji z sanatorium, należy ocenić całokształt obiektu jako niespełniający wymagania przepisów prawa. Największe zastrzeżenia budzi stan zagrożenia życia obecny w obiekcie. Jednakże wskazane w opracowaniu rozwiązania doprowadzające obiekt do zgodnego z przedmiotowymi przepisami pozwolą w prosty sposób zrealizować wszystkie zastrzeżenia. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17846/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 45-47.
Streszczenie: Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności warunków bezpiecznej ewakuacji osób w obiekcie ZL II, na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Budynek, który został poddany analizie, jest ciekawym miejscem ze względu na jego rok budowy – 1971; w tym czasie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej znacznie odbiegały od aktualnie obowiązujących. W pierwszym rozdziale pracy, przedstawiono charakterystykę budowlano-instalacyjną obiektu oraz jego usytuowanie. W drugi rozdziale, omówiono warunki ochrony przeciwpożarowej. Trzeci rozdział został poświęcony analizie warunków ewakuacji oraz szacowaniu wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji posiłkując się normą brytyjską PD7974-6:2004, w obliczeniach wzięto pod uwagę dwie pory badania: porę dzienną i nocną, ze względu na przebywającą w internacie młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. W dalszej części pracy, przeprowadzono praktyczną ewakuację w obiekcie oraz porównano otrzymany czas ewakuacji, z wynikiem modelowanego czasu. Na podstawie wykonanej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, stwierdzono niezgodności związane ze zbyt małym wymiarem szerokości drzwi, stanowiących drogę ewakuacyjną. Największym problem, który został zauważony podczas prowadzenia analizy budynku, jest fakt, że cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Dodatkowo ośrodek posiada dwie klatki schodowe, które nie są wydzielone od budynku, brak również automatycznych systemów napowietrzających, które współdziałałyby z klapami oddymiającymi, zapewniając tym samym ruch powietrza oraz odpowiednie oddymianie klatek schodowych. Porównując wyniki otrzymane w inżynierskim modelowaniu oraz podczas ćwiczeń praktycznych stwierdzono, że zastosowane zabezpieczenia, jak również warunki ewakuacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym są wystarczające oraz zapewniają bezpieczeństwo jego użytkownikom. Przy obliczeniu czasu przejścia dla osób z niepełnosprawnościami dowiedziono, że drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 mogą być nie wystarczającym zabezpieczeniem, dlatego należałoby użyć drzwi o wyższej klasie odporności ogniowej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17394/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest Dom Opieki dla Osób starszych. Celem pracy była analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz weryfikacja warunków ewakuacji. Na początku pracy przedstawiono charakterystykę budowlano – instalacyjną. Następnie omówiono warunki ochrony przeciwpożarowej jakie panują w przedmiotowym budynku miedzy innymi warunku ewakuacji. Kolejny rozdział dotyczy analizy bezpieczeństwa pożarowego w tym zakresu niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno – budowalnymi, wymieniono nieprawidłowości występujące w budynku oraz podparto je odpowiednimi uzasadnieniami. W kolejnym opisano rozwiązania zamienne. Przedstawiono wymagania ochrony przeciwpożarowej, które nie zostaną spełnione, oraz proponowane rozwiązania zastępcze. Następnie omówiono warunki ewakuacji biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku oraz według normy Brytyjskiej PD 7974-6:2004 obliczono czas bezpiecznej ewakuacji. Kolejny rozdział dotyczy metod ponadstandardowych umożliwiających usprawnienie ewakuacji. Opisanych zostało kilka metod które mogą pomoc w tym zakresie. Na koniec prace podsumowano i przedstawiono wnioski. W przedmiotowym budynku występuje znaczna ilość nieprawidłowości, które zagrażają życiu i zdrowiu zarówno pensjonariuszy, jak i personelu. Jak najszybsze działania podjęte przez właściciela obiektu są niezbędne do usunięcia uchybień w tym zakresie. Przedstawione rozwiązania zamienne, w związku z charakterem zabytkowym budynku, umożliwią poprawienie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w tym zakresie. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17222/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980 / Jonasz Przybyszewski. - Toruń ; Łysomice : Time Marszałek Group, 2020. - 171 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, wykres ; 23 cm.
Przyjęta nazwa autora: Jonasz Misiaszek-Przybyszewski.
Bibliografia, netografia na stronach [169]-171.
Streszczenie: Otłoczyn - ta nazwa prawdopodobnie już zawsze będzie kojarzyć się z wypadkiem, do którego doszło w pobliżu tej miejscowości 19 sierpnia 1980 roku. W tej najtragiczniejszej w skutkach katastrofie kolejowej po 1945 roku życie straciło 67 osób. Nazwałem ją „najlepiej wyjaśnioną niewyjaśnioną katastrofą”. Jej przebieg odtworzono z bardzo dużą dokładnością, ale nigdy nie ustalono, dlaczego tej feralnej nocy pociąg towarowy nagle ruszył ze stacji Otłoczyn wprost na nadjeżdżający z naprzeciwka osobowy skład 5130. Po 40 latach od tej nocy postanowiłem wrócić do wszystkich akt, które udało mi się zgromadzić, z największą starannością zrekonstruować ostatnie 25 godzin życia maszynisty pociągu towarowego i spróbować odpowiedzieć na pytanie, które od czterech dekad pozostaje niewyjaśnione. Jednym z głównych celów była także publikacja nieznanych wcześniej świadectw i zdjęć, które przez dekady pozostawały ukryte w archiwach prokuratorskich i teczkach Służby Bezpieczeństwa PRL. Był to dla mnie niezwykle pasjonujący, ale i bardzo trudny proces. Wiem, że jego efekt spotka się zapewne z silną krytyką, gdyż nie jest to łatwa lektura. Mam jednak nadzieję, że ta książka będzie nie tylko pomnikiem pamięci wszystkich tych, którzy 19 sierpnia 1980 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż, ale także impulsem do rozpoczęcia otwartej, szczerej, a przede wszystkim przejrzystej dyskusji o bezpieczeństwie na polskich kolejach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22675 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22674/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 138-143.
Zawiera: Zarys dziejów organizacji pożarniczych // Ogień w kulturze ludowej i symbolice religijnej // Pierwsze jednostki i porządki ogniowe // Organizacje pożarnicze w okresie zaborów // Pożarnictwo w niepodległej Polsce // Ruch pożarniczy od 1945 roku // Działalność kulturalna i społeczna OSP // Wizerunek Ochotniczych Straży Pożarnych // OSP w XXI wieku // Kroniki i archiwa jako źródła wiedzy o OSP // Wywiady narracyjne i biograficzne strażaków OSP - szkice z badań własnych // Metodyka i organizacja badań // Pożarnictwo w województwie kujawsko - pomorskim // Pożarnictwo w gminie Golub-Dobrzyń // OSP Cieszyny // OSP Wrocki // OSP Nowogród // OSP Macikowo // OSP Węgiersk // OSP Sokoligóra-Owieczkowo // OSP Handlowy Młyn // OSP Podzamek Golubski // OSP Skępsk // OSP Pusta Dąbrówka // OSP Olszówka // OSP Ostrowite // OSP Gałczewko // Rok z życia OSP w gminie Golub-Dobrzyń w obiektywie // Dożynki gminne // Jubileusze // 35 -lecie istnienia Strażackiej Orkiestry Dętej w Nowogrodzie // Pokaz Dziecięcej Drużyny Strażackiej OSP Nowogród // Przekazanie sprzętu ratowniczego // Sportowo-pożarnicze zawody gminne // Wspólne ćwiczenia OSP i PSP // Zakończenie - refleksja badacza wspomnień.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2964 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 157-164.
Zawiera: BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W UJĘCIU TEORETYCZNYM // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SYNTETYCZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO.
Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Streszczenie: Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań mieszkańców 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3136, IBC-3135 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3134/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej