Source
Katalog zbiorów
(30)
Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Datta Krzysztof
(3)
Tarski D
(2)
Anszczak Marcin
(1)
Antkowiak Kazimierz
(1)
Berny Jan Stanisław
(1)
Bocian Krzysztof
(1)
Chmiel Michał
(1)
Croset Jean-Philippe
(1)
Czarnecki Robert
(1)
Czerwienko Dariusz
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Galica Krzysztof
(1)
Gloger Maciej
(1)
Gontarz Adam
(1)
Gryz Krzysztof
(1)
Główka Sylwester
(1)
Jurecki Leszek
(1)
Kabat Dominik
(1)
Kiełbasa Tomasz
(1)
Kloske Marcin
(1)
Kowalczyk Przemysław
(1)
Krajewski Maciej
(1)
Lemańska-Dwórska Karolina
(1)
Leszko Wiesław
(1)
Lewocz Marek
(1)
Linder Jerzy
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Markowski Tomasz
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Pastuszka Łukasz
(1)
Pogorzelski Ireneusz
(1)
Poremski Bogusław
(1)
Pruss Waldemar
(1)
Pępczyńska Marzena
(1)
Płotica Marek
(1)
Roguski Jacek
(1)
Rowicki Łukasz
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Sural Zbigniew
(1)
Szaflik Józef
(1)
Szczęsny Krzysztof
(1)
Szymczak Mateusz
(1)
Tarkowska Sylwia
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zawadzki Radosław
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(29)
German
(1)
Subject
Wyposażenie strażaka
(29)
Środki ochrony indywidualnej
(6)
Sprzęt pożarniczy
(5)
Sprzęt ratowniczy
(5)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Odzież ochronna
(3)
Pojazdy pożarnicze
(3)
Ratownictwo wodne
(3)
Wyposażenie
(3)
ochrony osobiste
(3)
przepisy
(3)
sprzęt specjalistyczny
(3)
wyposażenie techniczne
(3)
Historia pożarnictwa
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Pożarnictwo
(2)
Ratownictwo
(2)
narzędzia ratownicze
(2)
sprzęt
(2)
ubranie
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Drabiny
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Kontrola techniczna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Powódź
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Strażacy
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
dyrektywy
(1)
kamizelki
(1)
katalog
(1)
laboratorium
(1)
materiały włókiennicze
(1)
mundury pożarnicze
(1)
ochrona zdrowia
(1)
pojazdy wodne
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rota
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
sprzęt ratownictwa wodnego i na lodzie
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
wypadki strażaków
(1)
wystawy
(1)
zabezpieczenie akcji ratowniczej
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Łączność
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Józefów (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biologia
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
30 results Filter
No cover
Article
In basket
Toporek taktyczny / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2015/5 s.56-57.
Omawia budowę, zalety użytkowe i wskazówki stosowania toporka taktycznego, będącego niezbędnym elementem ekwipunku strażaka podczas prowadzenia akcji ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Kamizelka taktyczna dla strażaka / Piotr Dzięcielak // Strażak - . - 2013/4 s.52-53.
Przedstawia przydatność kamizelki taktycznej w pracy strażaka, omawia budowę i możliwości zastosowania takiej kamizelki.
No cover
Article
In basket
Racja strażaka / Dominik Kabat // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/1 strony 44-45.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zmiany w przepisach dotyczące wyżywienia strażaków podczas prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Przypomniano dotychczasowe rozwiązania, a następnie przedstawiono aktualną definicję długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej, nowe regulacje w zakresie systemu zaopatrzenia w wyżywienie oraz rodzaje żywności.
No cover
Article
In basket
Światło w służbie strażakom / D. Tarski // W Akcji. - 2012/6 s.42-44.
Omówiono znaczenie dobrego oświetlenia w codziennej pracy strażaków, przedstawiono nowoczesny sprzęt osobisty, reflektory zapewniające właściwe oświetlenie miejsce akcji oraz systemy sygnalizacji (oznakowania) miejsca akcji ratowniczej.
No cover
Article
In basket
Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas słuzby funkcjonariuszy straży pożarnej. / Wiesław Leszko // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/2 s.12-27.
Sygnatura: CP-80
Pole magnetostatyczne (PMS) może być przyczyną przemieszczenia się obiektów metalowych (ferromagnetycznych), które stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury technicznej i ludzi znajdujących się w otoczeniu silnego źródła takiego pola. Takie zagrożenie wywołane przemieszczaniem się przedmiotów ferromagnetycznych w polu magnetostatycznym (PMS) potocznie okreslane jako zagrożenie balistyczne lub zagrożenie latającymi przedmiotami. Celem prezentowanych badań była analiza warunków możliwego wystąpienia elektromagnetycznych zagrożeń balistycznych podczas prowadzenia przez strażaków zróznicowanych działań operacyjnych (ratowniczych, gaśniczych, rozpoznawczo - kontrolnych, lub ewakuacji ćwiczebnych) a także okreslenie podatności indywidualnego wyposażenia strażaków oraz sprzętu ratowniczego na oddziaływanie PMS.
No cover
Article
In basket
Der Feuerwehrgurt / Jean-Philippe Croset // 118 Swissfire.ch. - 2015/12 s.24-28.
Tł.tyt.: Pas pożarniczy
Historia i rozwój paska pożarniczego jako wyposażenia osobistego strażaka od 1900 r do czasów współczesnych
No cover
Article
In basket
Opracowano nowe cztery wyroby asekuracyjne i zabezpieczające, które powinny znaleźć się w obowiązkowym wyposażeniu oddziałów straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Zgdonie z definicją podaną w dyrektywie, środki ochrony indywidualnej to "urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jedną lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo podczas pracy". Przedstawiono opracowane normy dotyczące ww. zagadnienia oraz dyrektywy 89/686/EWG i konća obowiązkowego znaku "B" do 2002 r i wprowadzenie europejskich zasad oceny zgodności wyrobów zgodnie z obowiązującym znakiem "CE".
No cover
Article
In basket
Wyposażenie specjalistyczne jednostek straży pożarnej // Ochrona Mienia i Informacji. - 2017/4 s.15-19.
Sygnatura CP-84
Przedstawiono nowoczesne wyposażenie PSP w zakresie ratownictwa, łączności i dowodzenia operacjami ratowniczymi.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kolce ratunkowe / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2016/2 s.52-53.
Omawia budowę i zalety użytkowe kolców ratunkowych, które powinny znajdować się w wyposażeniu ratowników prowadzących działania w zakresie ratownictwa wodnego i na lodzie. Przedstawia praktyczne wskazówki dot. przygotowania do działań na lodzie oraz wykorzystania odpowiedniego sprzętu. Zwraca uwagę na konieczność edukacji ludzi wchodzących na lód w zakresie bezpiecznego poruszania się, właściwego ubrania i sprzętu.
No cover
Article
In basket
Ostrze w ekwipunku strażaka / D. Tarski // W Akcji. - 2013/1 s.26-28.
Przedstawiono różne rodzaje i typy noży ratowniczych, możliwości ich zastosowania w działaniach ratowniczych oraz przegląd noży różnych firm.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1949/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nahełmowe wyświetlacze informacyjne i automatyczne układy ochrony wzroku / Marcin Kloske // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/3 s.97-102.
Sygnatura: CP-80
Opisano możliwości zastosowania zaawansowanych technologii ciekłokrystalicznych w hełmach ochronnych ratowników. Zasadniczą część artykułu poświęcono nahełmowym wyświetlaczom informacyjnym HMD.
No cover
Article
In basket
Nóż w straży, czyli zbawienne ostrze / Bogusław Poremski // Przegląd Pożarniczy. - 2004/6 s.24-26.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Przedstawiono różne rodzaje i typy noży ratowniczych oraz możliwości ich zastosowania w działaniach ratowniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14593/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Elementy wyposażenia strażaka / Radosław Zawadzki // Ochrona Mienia i Informacji. - 2015/1 s.52-53.
Dokonano przeglądu umundurowania i wyposażenia funkcjonariuszy PSP dostosowanego do danej sytuacji i działań podczas pełnienia służby. Przedstawiono zasadnicze przedmioty ubioru wyjściowego, służbowego i odzieży specjalnej oraz zasadnicze przedmioty środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaka.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 79-80.
Streszczenie: Celem pracy było przeprowadzenie badań określających wielkość wydatku energetycznego i obciążenia pracą w zależności od środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia, które zabiera ze sobą strażak podczas akcji ratowniczych. Badania zostały przeprowadzone na grupie strażaków, wykorzystując metodę kalorymetrii pośredniej. Praca składa się z dwóch części: części analitycznej oraz części badawczej. Analiza literaturowa została podzielona na cztery rozdziały, zwierające zagadnienia odnoszące się do tematu pracy. W pierwszy rozdziale zdefiniowano pojęcie wysiłku fizycznego, jego rodzaje oraz omówiono sposoby wytwarzania energii w organizmie człowieka. Również poruszono kwestie związane z układem termoregulacji oraz gospodarką wodną człowieka. W drugim rozdziale opisano pojęcie metabolizmu człowieka oraz wydatku energetycznego, a także metody jego pomiaru. Kolejny rozdział zawiera definicje pojęcia ergonomii oraz ciężkości pracy, oraz ich znaczenie w kontekście służby strażaka. W ostatnim rozdziale części literaturowej scharakteryzowano ubranie specjalne oraz wyposażenie wykorzystane podczas przeprowadzonych badań. Część badawcza pracy została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy zawiera opis przeprowadzonych badań, metody badawczej, użytych urządzeń pomiarowych, stanowiska pomiarowego, oraz przebiegu badań. W następnym rozdziale dokonano przedstawienia oraz analizy otrzymanych wyników w formie tabel oraz wykresów. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie całości pracy oraz wnioski wypracowane na podstawie otrzymanych w badaniach wyników oraz części literaturowej pracy. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16882/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Wywiad z Adamem Struzikiem dotyczący finansów i wyposażeniu OSP, ustawy OSP i mijającej kadencji władz Związku
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again