Source
Katalog zbiorów
(90)
Form of Work
Publikacje naukowe
(67)
Rękopisy
(14)
Artykuły
(9)
Książki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(80)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(80)
Author
Woliński Marek
(19)
Gałaj Jerzy
(4)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(4)
Ościłowska Barbara
(4)
Jarosz Wojciech
(3)
Rybiński Janusz
(3)
Wolanin Jerzy. (1950-
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Bartnicki Łukasz
(2)
Dmochowska Anna
(2)
Dorna Michał
(2)
Grosset Ryszard (1954 - )
(2)
Guzik Aleksandra
(2)
Janik Paweł
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Mospinek Erwin
(2)
Nakonieczny Sławomir
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Sobieszek Grzegorz
(2)
Sulik Paweł
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Adamowski Piotr
(1)
Bacior Damian
(1)
Baniecki Leszek
(1)
Bednarz Dariusz
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Binięda Rafał
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Boroń Kinga
(1)
Błoch Zenon
(1)
Caban Jacek
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Chłopik Adrian
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Czarnecki Marcin
(1)
Darga Rajmund
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dybicz Mariusz
(1)
Fiłończuk Krzysztof
(1)
Frątczak Łukasz
(1)
Gabrowski Piotr
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Gajos Konrad
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gałązka Piotr
(1)
Gierasimczuk Adam
(1)
Golasz Tomasz
(1)
Gołębiowski Marcin
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gula Mateusz
(1)
Jagodziński Mariusz
(1)
Kasperek Piotr
(1)
Kierepka Piotr
(1)
Kopczyński Ireneusz
(1)
Kopron Marcin
(1)
Kołak Jarosław
(1)
Krzysiak Zbigniew
(1)
Kucharski Piotr
(1)
Kujawski Sławomir
(1)
Kukliński Roman
(1)
Kuligowski Piotr
(1)
Kupis Tomasz
(1)
Kuziel Mariusz
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Kłopotek Łukasz
(1)
Leśnicki Marek
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lisowski Mieczysław
(1)
Madej Marek
(1)
Majdak Barbara
(1)
Majkut Michał
(1)
Marciniak Damian
(1)
Masztakowski Tomasz
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Małecki Mirosław
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Mimier Paweł
(1)
Miziołek Cezary
(1)
Narecki Paweł
(1)
Newlaczyl Piotr
(1)
Nolan Dennis
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Panek Łukasz
(1)
Pawłowski Piotr
(1)
Pecyna Anna
(1)
Penszyński Piotr
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietroń Artur
(1)
Plich Arkadiusz
(1)
Pogorzelski Grzegorz
(1)
Polakowski Marcin
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Poliszak Paweł
(1)
Porowski Rafał
(1)
Year
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(64)
2000 - 2009
(18)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(89)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(89)
English
(1)
Subject
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(90)
Awarie przemysłowe
(28)
Analiza zagrożeń
(26)
analiza bezpieczeństwa
(11)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(8)
rozlewnie gazu płynnego
(8)
ocena zagrożenia
(7)
Analiza ryzyka
(6)
Procesy produkcyjne
(6)
Zagrożenie wybuchowe
(6)
awarie chemiczne i radiacyjne
(6)
Stacje benzynowe
(5)
Zagrożenia pożarowe
(5)
magazyny
(5)
Amoniak
(4)
Elektrownie
(4)
LPG
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Zagrożenia środowiska
(4)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(4)
BHP
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Rafinerie
(3)
SEVESO
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
gazociągi i sieci gazowe
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Elektrociepłownie
(2)
Paliwa płynne
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przemysł zbrojeniowy
(2)
Ropa naftowa
(2)
Systemy zabezpieczenia
(2)
Urbanistyka
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(2)
zabezpieczenie techniczne
(2)
zagrożenia techniczne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akumulator
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Detektory gazu
(1)
Działania operacyjne
(1)
Energetyka
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gaz ziemny
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Kierowanie
(1)
Klasyfikacja
(1)
Metodologia
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Obiekty podziemne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polski Koncern Naftowy ORLEN
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Programy komputerowe
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Sprzęt wojskowy
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Symulacja
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
analiza
(1)
biogazy
(1)
czujki
(1)
drzewo błędów
(1)
dyrektywy
(1)
górnictwo
(1)
mapy skażeń
(1)
minerały
(1)
monitoring
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przepisy
(1)
rejon operacyjny
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
substancje żrące
(1)
tereny miejskie
(1)
transport wodny (morski i rzeczny)
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zabezpieczenie logistyczne
(1)
zakłady poligraficzne
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Ścieki przemysłowe
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(79)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Inżynieria i technika
(2)
Chemia
(1)
90 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Obecnie obowiązująca Dyrektywa Seveso III umożliwia podniesienie poziomu ochrony przed wypadkami w sektorze zakładów stosujących substancje niebezpieczne. Jednym z istotnych niebezpieczeństw, występujących szczególnie w państwach uprzemysłowionych, jest zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi, które często mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w obiektach technologicznych lub magazynowych, w których znajdują się duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska substancji chemicznych. Unia Europejska stworzyła ramy prawne wskazujące sposoby przeciwdziałania i zarządzania ryzykiem w zakładach przemysłowych uznanych za niebezpieczne. Aktualnie obowiązuje Dyrektywa Seveso III, która została przyjęta przez Parlament Europejski w 2012 r. W artykule omówiono m.in. jak doszło do powstania Dyrektywy Seveso, czym są ZDR i ZZR, jakie są obowiązki zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W ramach współpracy między Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Inspekcją Pracy w latach 2009-2010 przeprowadzonych zostało 237 kontroli zakładów niesevesowskich. Ich wyniki pozwoliły na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem w tych przedsiębiorstwach w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tylko w 20% skontrolowanych zakładów wdrożono systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy lub stosowano ich zasadnicze elementy, które w zadowalającym stopniu uwzględniały problematykę zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków. Uchybienia w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym oraz określenia w planach sposobów ograniczania ich skutków występowały w 82% firm. Dotyczyły one głównie braku kompleksowości planowanych działań i ich aktualności, a także zbyt ogólnego formułowania zasad postępowania w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych jest związane nie tylko z ochroną zakładu, ale też możliwym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii i oddziaływaniem na środowisko. Przeprowadzono analizę porównawczą zakładów produkcyjnych zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej w Polsce w latach 2010– 2018. Ukazano specyfikę bezpieczeństwa w zakładach o dużym (ZDR) i o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii, uwzględniono również zakłady niesevesowskie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Przedstawiono przegląd najbardziej popularnych i dostępnych w kraju programów komputerowych wspomagających wykonywanie poszczególnych etapów procesu analizy i oceny ryzyka dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12875/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11299/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16359/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16364/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ryzyko awarii przemysłowej / Aleksandra Guzik // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/2 strony 36-38.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia zagadnienia klasyfikacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz obowiązujące przepisy. Przedstawia opis czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie magazynującym substancje niebezpieczne.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14813/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14729/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14025/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8414/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16319/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane pogramy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Artykuł ma na celu ocenę stanu realizacji w Polsce obowiązującej doktryny zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w kontekście zapewnienia bezpiecznej odległości w procesie kształtowania ładu przestrzennego. Dokonano przeglądu aktów prawnych i dostępnych wytycznych, przeanalizowano dostępne raporty o bezpieczeństwie i zawarte w nich dane dotyczące reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych w 18 zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w województwie mazowieckim. Wyniki dokonanej w 2017 roku dla woj. mazowieckiego analizy zagrożeń wykazały, iż obszar objęty oddziaływaniem zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wynosi ok. 2300 ha. Istotnym problemem jest brak krajowych wytycznych w zakresie ustalania bezpiecznej odległości na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego, który sprawia, że ww. obszar podlega określonym rodzajom zagospodarowania z pominięciem lub niedostatecznym uwzględnieniem informacji o oddziaływaniu poważnych awarii przemysłowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13362/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14055/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14059/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again