Form of Work
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(36)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(36)
Author
Denczew Sławczo
(9)
Gałaj Jerzy
(5)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(4)
Suchecki Włodzimierz
(4)
Jaworski Henryk
(2)
Pawlak Elżbieta
(2)
Bazylewicz Leopold
(1)
Bebłot Janusz
(1)
Bliźnicki Andrzej
(1)
Buryk Marian
(1)
Dela Wojciech
(1)
Dobrzycki Marek
(1)
Grzywna Jarosław
(1)
Główczewski Dawid
(1)
Homel Adrian
(1)
Jarosz Mirosław
(1)
Kolanek Szymon
(1)
Kolasa Andrzej
(1)
Kowalski Marek
(1)
Lecewicz Zdzisław
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Marcinów Bartłomiej
(1)
Mazur Paweł
(1)
Morta Andrzej
(1)
Ostrowski Robert
(1)
Pająk Roman
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Pietruszkiewicz Piotr
(1)
Pokora Zygmunt
(1)
Przybyłowski Łukasz
(1)
Pszeniczny Grzegorz
(1)
Płatek Piotr
(1)
Rutecki Mirosław
(1)
Sabat Mariusz
(1)
Smaga Ryszard
(1)
Smyk Stanisław
(1)
Stafiej Andrzej
(1)
Stasiełuk Jerzy
(1)
Stefaniec Zbigniew
(1)
Topolski Ryszard
(1)
Walczak Leszek
(1)
Waleń Robert
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Wróbel Marek
(1)
Węckowski Maciej
(1)
Zimnoch Łukasz
(1)
Łozowski Maciej
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zaopatrzenie w wodę
(35)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(34)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(10)
analiza bezpieczeństwa
(6)
Analiza zagrożeń
(3)
JRG
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(2)
przedsiębiorstwa usługowe
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Lasy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Transport kolejowy
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa
(1)
analiza operacyjna
(1)
hydranty
(1)
izolacja
(1)
lotnictwo cywilne
(1)
magazyny
(1)
meble
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
pożary zewnętrzne
(1)
przemysł gumowy
(1)
rejon operacyjny
(1)
strefa pożarowa
(1)
systemy dostarczania wody
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(34)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Transport i logistyka
(1)
36 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza oraz ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w przedsiębiorstwie produkcyjnym Beaulieu Polska Sp. z o.o. w Kietrzu. Pierwsza część pracy zawiera wprowadzenie w omawiany temat. Przedstawiono w niej obowiązujące przepisy dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Część teoretyczna wyjaśnia tematykę poruszanego zagadnienia. Szczegółowo omówiono wszystkie rodzaje dostępnych źródeł wody wykorzystywanych do celów pożarowych. Scharakteryzowano zakład produkcyjno-magazynowy. Zaprezentowano specyfikę oraz zakres działalności. W części analitycznej opisano system zaopatrzenia w wodę oraz zweryfikowano dostępne uzupełniające źródła wody. Dokonana analiza i ocena opierała się na porównaniu obowiązujących przepisów ze stanem faktycznym analizowanego zakładu. Omówiono oraz przeanalizowano zużycie wody do celów przeciwpożarowych, a także organizację zaopatrzenia wodnego na terenie zakładu. Przedstawiono zasadę działania instalacji tryskaczowej, wykorzystania przepompowni oraz znajdujących się zbiorników zapasu wody. Na podstawie zebranych informacji oraz dokumentacji oceniono przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego Beaulieu Polska Sp. z o.o. w Kietrzu, jako wystarczające. Ostatnia część pracy zawiera koncepcję poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w analizowanym przedsiębiorstwie. Przeprowadzona analizę oraz ocenę zakończono podsumowaniem, a także sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17787/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu Wielton w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia : podstawy prawne i teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, charakterystyka zakładu, analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, koncepcja usprawnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, podsumowanie i wnioski. Wprowadzeniem do pracy jest przedstawienie podstaw prawnych i teoretycznych z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Ukazane zostały tutaj akty prawa krajowego oraz ustawodawstwo unijne. Podstawy teoretyczne obejmowały omówienie następujących aspektów : rodzaje źródeł wody do celów przeciwpożarowych, źródła uzupełniające, rodzaje sieci wodociągowych przeciwpożarowych, układy wodociągowe, pompownie przeciwpożarowe oraz instalacje wodociągowe przeciwpożarowe. Kolejna część pracy zawiera charakterystykę zakładu Wielton, a także przebieg produkcji poszczególnych komponentów i opis procesów technologicznych zachodzących w zakładzie. Wyszczególniony został proces malowania kataforetycznego oraz opis stanowiska do dynamicznych badań całopojazdowych. Przeprowadzono analizę i ocenę przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zakładu Wielton zlokalizowanego w miejscowości Wieluń. Opisano sieć wodociągową, instalację hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Przeanalizowano instalacja hydrantów na podstawie corocznych badań wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego. Przeanalizowano sposób zabezpieczenia hal lakierni poprzez instalacje gaszenia niskociśnieniowego mgła wodną oraz opisano pompownie kontenerową przystosowaną do danej instalacji mgły wodnej. Wynikiem dokonanej analizy jest podsumowanie oraz szereg wniosków odnoszących się do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17838/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10497/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-415 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 77-81.
Streszczenie: W pracy ujęto zagadnienia związane z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym. Omówiono podstawy prawne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dokonano kompleksowej analizy i oceny wybranego zakładu branży chemicznej, pod kątem spełnienia wymogów zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Informacje przedstawione w pracy mogą być pomocne do zrozumienia przez osoby zainteresowane zasad wyznaczania i weryfikacji wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla zakładów produkcyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy. W pracy została poddana analizie i opisowi koncepcja zorganizowania całościowego przeciwpożarowego zaopatrzenie wodnego przez zakład, w oparciu o własne urządzenia techniczne tj. zbiornik przeciwpożarowy, pompownię przeciwpożarową, w celu zapewnienia źródła i wydajności do zasilania urządzeń gaśniczy. Dokonany opis funkcjonujących rozwiązań w badanym zakresie pozwoli zrozumieć ideę działania oraz współdziałania poszczególnych urządzeń gaśniczych, występujących w zakładzie. Dodatkowo w opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z propozycjami wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych operacji produkcyjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18357/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-64.
Streszczenie: Celem pracy było przeanalizowanie oraz ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności zaopatrzenia w wodę fabryki Eberspaecher Climate Systems Sp. Z o. o. w Oławie. We wstępie pracy przedstawiono historię rozwoju powiatu Oławskiego oraz wpływ rozwijającego się przemysłu na zwiększoną liczbę zagrożeń. Przedstawiono również pokrótce profil firmy Eberspaecher oraz wymagania stawiane właścicielom podczas realizacji inwestycji. Następnym krokiem było przedstawienie hierarchii aktów prawnych oraz przedstawienie tych obejmujących zakres pracy. Przedstawiono najważniejsze przepisy prawne wpływające na zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Omówiono zagadnienia teoretyczne wynikające z przepisów prawa dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Przedstawiono charakterystykę zakładu Eberspaecher, rodzaj prac w niej wykonywany oraz zagrożenia z tym związane. Omówiono oraz przeanalizowano zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz wszystkie instalacje wchodzące w jego skład. Przedstawiono i przeanalizowano rozwiązania systemu zaopatrzenia wodnego na terenie fabryki Eberspaecher. Kolejnym krokiem było dokonanie oceny przedstawionych i przeanalizowanych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zaopatrzenia przeciwpożarowego w wodę. Na skutek dokonanej oceny zaproponowano koncepcję poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu oraz zaopatrzenia przeciwpożarowego w wodę. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17943/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-300 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Temat pracy to ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie Zakładu Produkcyjnego N.E.T. WOOD Sp. z o.o. w Wielbarku, w szczególności rodzaju źródła wody oraz rozwiązań technicznych. Wymieniono przepisy unijne i krajowe odnoszące sie do tematu pracy. Opisano charakterystykę zakładu, lokalizację, surowiec, który jest wykorzystywany do produkcji słupów, a także proces technologiczny zachodzący do czasu uzyskania ostatecznego kształtu słupa telegraficznego. Omówiono podział stref pożarowych w zakładzie. Przedstawiono prawidłowe działania podczas wystąpienia pożaru oraz zasady ewakuacji. Analizie zostały poddane źródła wody znajdujące się w zakładzie produkcyjnym. Dokonano oceny przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, z której wynika, że zakład został dobrze przygotowany na ewentualne wystapienie pożaru. Zaproponowano koncepcję usprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej zakładu. W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18317/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-50.
Streszczenie: Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę stanowi ważny element systemu zarządzenia kryzysowego na poziomie miast, powiatów, województw i całego kraju. Aktualne badania prowadzone w tym obszarze dotyczą głównie oceny aktualnego stanu systemów wodociągowych oraz ich poszczególnych elementów. Brakuje jednak propozycji nowych rozwiązań i odpowiedzi na potrzeby i wyzwania stojące przed ochroną przeciwpożarową na różnych poziomach działania jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej. Omówione w pracy zagadnienia obejmują podstawy prawne i teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, charakterystykę organizacji pracy PSP oraz MPWiK S.A. w Krakowie, a także współpracy między podmiotami w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Końcowym efektem pracy jest propozycja wdrożenia szeregu rozwiązań w zakresie poprawy jakości ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Kraków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18312/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7695/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again