Form of Work
Książki
(22)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(23)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(23)
Author
Frankowska Ewa
(4)
Lisiecki Marek
(4)
Griffin Ricky W
(3)
Rusiński Michał
(3)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(2)
Hamrol Adam
(2)
Aisenbrey Petra
(1)
Andrzejczak Krzysztof
(1)
Becht Adam
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Cabała Paweł
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Crusius Friedbert
(1)
Gabrych Marek
(1)
Gajda Lesław
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Gazda Andrzej
(1)
Hildt-Ciupińska Katarzyna
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Kielin Arkadiusz
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Krawczyńska Sylwia
(1)
Krydowski Maciej
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Liberko Igor
(1)
Lisowska-Mieszkowska Ewa
(1)
Mantura Władysław
(1)
Messerer Joseph
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Nowicka Julia
(1)
Pacana Andrzej
(1)
Reineke Achim
(1)
Skrzypczyńska Kamila
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Tkaczyk Arkadiusz
(1)
Von Kaufmann Florentin
(1)
Waters Donald (1949- )
(1)
Wawak Sławomir. (1975- )
(1)
Wieczorek Stanisław
(1)
Wiraszka Arkadiusz
(1)
Wyrębek Henryk
(1)
Wysokińska-Senkus Aneta
(1)
Zboina Jacek
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Żurek Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(37)
Germany
(1)
Language
Polish
(37)
German
(1)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zarządzanie jakością
(37)
Organizacja
(5)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(4)
BHP
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Logistyka
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
zarządzanie organizacyjne
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Ochrona ludności
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Projektowanie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ergonomia
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
ISO
(1)
JRG
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kierowanie
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
badania
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
czas
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
kontrola
(1)
logistyka cywilna
(1)
marketing
(1)
parametry techniczne
(1)
przedsiębiorstwa usługowe
(1)
rejon operacyjny
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(4)
38 results Filter
Book
In basket
Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability / Aneta Wysokińska-Senkus. - Warszawa : Difin, 2013. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia, netografia strony 457-485.
Zawiera: Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości // Wybrane systemy zarządzania oraz ich efektywność // Doskonalenie i efektywność organizacji w kontekście sustainability // Model Strategic Holistic Performance Development and Improvement (S-HDP&I) // Analiza luki zarządzania według modelu S-HPD&I oraz wyniki badań empirycznych.
Streszczenie: Książka dostarcza informacji, jak przygotować się na sprostania wyzwaniom przyszłości oraz pokazuje, jak doskonalić zarządzanie, czyli stawiać wieloaspektowe cele, realizować je oraz mierzyć i analizować wyniki, tak aby zagwarantować jej przetrwanie i rozwój, czyli realizację najważniejszego celu funkcjonowania każdej organizacji. Aby w przyszłości osiągnąć sukces ekonomiczny przy zapewnieniu rozwoju społeczności lokalnych oraz poszanowaniu lub wzbogaceniu walorów środowiska powinno się ustalać cele w obszarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz je konsekwentnie realizować. Analiza tendencji rozwojowych wskazuje, iż aktywna postawa w tych obszarach będzie nie tylko warunkiem sukcesu, ale będzie wymagana normami międzynarodowymi oraz przepisami prawa. Organizacje, które w krótkim czasie skoncentrują się na wdrożeniu zasad koncepcji sustainability nie tylko spełniają wymagania, ale będą miały szanse na zbudowanie długookresowej przewagi konkurencyjnej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21551, I-21550 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21549/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15124/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Streszczenie: (...) Autorzy prezentują znaczenie certyfikacji zarówno dla procesu budowania zaufania do poszczególnych producentów funkcjonujących na rynku, jak i (co ważniejsze) dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, rozumianego jako funkcja operacyjna i prewencyjna ochrony przeciwpożarowej, ale także warunki dla bezpiecznej pracy ratowników. Autorzy dokonują przeglądu metod i zasad certyfikacji, prezentując analizę porównawczą dla czterech krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Polska) oraz Rosji, jako kraju znajdującego się poza strukturami UE i będącego znaczącym „graczem” na rynku wyrobów i usług przeciwpożarowych. Praca przedstawia międzynarodowe oraz krajowe normy i fakultatywnie wytyczne określające techniczne wymagania dla zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności i krajowego systemu dopuszczania wyrobów do użytkowania, które „stoją na straży” zgodności wyrobów wprowadzanych na rynek ze stawianymi im wymaganiami. (...) jest to pozycja bardzo potrzebna i bez wątpienia oczekiwana przez wszystkich zajmujących się sferą logistyki w ochronie przeciwpożarowej. [Z recenzji dr. Ryszarda Grosseta, profesora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20992/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Inwestycje w kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dekoniuktury / Maciej Krydowski // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/1 s. 49-57.
Obecnie inwestycje w kapitał ludzki przedsiębiorstwa stanowią jeden z ważniejszych czynników determinujących poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia problematykę jakości w zarządzaniu organizacjami publicznymi i bezpieczeństwa jako przedmiotu zarządzania. Omawia zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli, obszary bezpieczeństwa oraz projektowanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem obywateli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-983/10, W-983/9, W-983/8, W-983/7, W-983/6, W-983/5, W-983/4, W-983/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-983/2 [magazyn], W-983/1 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Niezawodność i bezpieczeństwo w budownictwie / Zoja Bednarek // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym: 2 / Szkoła Główna Służby Pożarniczej ; Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2002. - s. 148-154 .
Sygntury: W-890/1- W-890/10
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Streszczenie: Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20471/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia rozwój nauki o organizacji pracy, podstawowe zasady i formy organizacji pracy oraz organizację bezpiecznego stanowiska pracy. Przedstawia zagadnienia związane z zarządzaniem m.in. systemy zarządzania jakością, BHP, ryzykiem zawodowym oraz koszty związane z wprowadzeniem tych systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19012/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8615/CD [magazyn], PD-8615 [magazyn] (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotow w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty logistyki oraz zasilania logistycznego, zaprezentowano koncepcję szacowania potrzeb zasileniowych, a w kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i współdziałania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, a następnie podejście do zarządzania jakością procesów logistycznych w sytuacjach kryzysowych i propozycję kryteriów oceny sprawności i spójności systemów logistycznych oraz procesów zasileniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1064/10, W-1064/9, W-1064/8, W-1064/6, W-1064/5, W-1064/4, W-1064/3, W-1064/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1064/1 Zarz-Bezp (1 egz.)
Book
In basket
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / redakcja naukowa Paweł Cabała. - Warszawa : Difin, copyright 2016. - 272 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 255-266.
Zawiera: Procesy zarządzania projektami // Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu // Formułowanie i klasyfikacja celów projektu // Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych // Analiza decyzyjna w ocenie efektywności projektów // Analiza ścieżki krytycznej projektu // Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego // Metody negocjacji projektowych // Informatyczne wspomagania komunikacji w zespole projektowym // Metody zarządzania jakością w projektach // Metody zarządzania ryzykiem w projekcie // Analiza wartości wypracowanej w procesie kontroli projektu // Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia.
Dla menedżerów, członków zespołów projektowych, doradców i konsultantów, a także studentów wyższych szkół ekonomicznych.
Streszczenie: Jednym z istotnych czynników wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami. Procesy zarządzania projektami mogą być rozpatrywane w kilku aspektach: celowościowym, funkcjonalnym, podmiotowym, strukturalnym oraz instrumentalnym. Szczególną rolę w doskonaleniu procesów zarządzania projektami spełnia aspekt instrumentalny obejmujący metody. Stanowią one usystematyzowane, oparte na naukowych zasadach, sposoby postępowania zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów powstających w trakcie procesu projektowania, w szczególności obejmującego: definiowanie zakresu projektu, analizę preferencji i podejmowania decyzji, zarządzanie czasem i planowanie zasobów, zarządzanie zespołami projektowymi, zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kosztami (w tym procesów kontroli projektu). Celem opracowania jest przegląd, analiza i ocena wybranych metod zarządzania projektami, omawianych w światowej literaturze przedmiotu i stosowanych w praktyce gospodarczej. Ocena metod zostanie przeprowadzona z punktu widzenia możliwości podnoszenia efektywności realizacji ściśle zdefiniowanych procesów projektowania. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21571, I-21570 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21569/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia, netografia na stronach 29-31.
Zawiera: Definicje i pojęcia związane z równowagą praca - życie // Równowaga praca - życie a płeć i wiek pracownika // Przykłady dobrych praktyk dotyczących równowagi praca - życie // Stosowanie polityki przyjaznej rodzinie w firmie // Równowaga praca - życie w opiniach pracodawców (wyniki badań przeprowadzonych w CIOP-PIB) // Zalecenia dotyczące ułatwienia pracownikom godzenia pracy i życia.
Opracowano i wydano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Publikacja zawiera zalecenia mające ułatwić pracownikom godzenie obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej, opracowane na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych. Oprócz wprowadzenia w tematykę równowagi praca – życie przedstawiono definicję równowagi i pojęcia z nią związane, spojrzenie na równowagę z punktu widzenia wieku i płci, przykłady działań ułatwiających pracownikom godzenie pracy i życia pozazawodowego oraz wybrane wyniki badań zrealizowanych w CIOP-PIB, ukazujące stosunek pracodawców do kwestii równowagi. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22120 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22119/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Treść prezentowanej monografii ułatwia dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Założeniem autorów jest przekonanie, iż nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć i przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom (zarówno cywilizacyjnym, jak i naturalnym), to jest w stanie świadomie i bez paniki funkcjonować w obliczu zdiagnozowanych niebezpieczeństw, ratując tym samym nierzadko życie swoje i najbliższych mu osób.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2112, IBC-2111 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2110/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10903/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Standardy rozmieszczania jednostek ratowniczych w systemie ochrony ludności w Polsce- stan aktualny i propozycje zmian / Arkadiusz Kielin // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 253-263 .
Sygnatura: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz.
Tł .tyt.: "Jest zadanie, niech ktoś je pomyślnie przeprowadzi!"
Przedstawiono jakościowe zarządzanie Dyrekcji Ochrony Przeciwpożarowej w Monachium w zapobieganiu pożarom i w ochronie przed materiałami niebezpiecznymi. Omówiono etapy kierowania.
No cover
Article
In basket
Qualitätsmanagement in der Integrierten Leitstelle / Achim Reineke //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/6 s.414-416.
Tł.tyt.: Jakościowe zarządzanie na zintegorwanym stanowisku kierowania
Przedstawiono szczegółowo system jakościowego zarządzania na zintegrowanym stanowisku kierowania w Niemczech od grudnia 2007 po zatwierdzeniu normy DIN EN ISO 9001.
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja przedstawia cykl referatów zaprezentowanych na seminarium zorganizowanym w przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w kwietnu 2011 r. Zaprezentowane zagadnienia dotyczyły m.in. magazynowania chemii, bezpieczenstwa pracy podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów, wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych z pomieszczeniami magazynowymi itp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1786/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again