Source
Katalog zbiorów
(51)
Form of Work
Książki
(25)
Publikacje naukowe
(20)
Artykuły
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(45)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(45)
Author
Mizerski Andrzej
(36)
Sobolewski Mirosław
(7)
Jakubiec Jakub
(3)
Duda Tomasz
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Sala Dominika
(2)
Artyński Bartosz
(1)
Azierski Krzysztof
(1)
Bac Marcin
(1)
Bartusiak Maciej
(1)
Bilski Tomasz
(1)
Błasiak Izabela
(1)
Cabała Kacper
(1)
Ciupak Mateusz
(1)
Dunat Robert
(1)
Grzesiak Mateusz
(1)
Jabłoński Michał
(1)
Jakubik Maciej
(1)
Janeczek Mateusz
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Karaś Paweł
(1)
Karney Patrick
(1)
Krystosiak Łukasz
(1)
Kubiak Mariusz
(1)
Kłosowski Jakub
(1)
Machlowski Marceli
(1)
Mucha Michał
(1)
Oleksy Mateusz
(1)
Osuch Bartłomiej
(1)
Pasławska Żaneta
(1)
Pawłowski Piotr
(1)
Piwoński Paweł
(1)
Porwoł Karol
(1)
Prochacka Małgorzata
(1)
Radwan Katarzyna
(1)
Repa Paweł
(1)
Ryś Paweł
(1)
Sałata Mariusz
(1)
Serwa Michał
(1)
Sienkiewicz Mariusz
(1)
Surowiec Adrian
(1)
Szulborski Bartosz
(1)
Szulborski Łukasz
(1)
Słowińska Adrianna Sandra
(1)
Tołwiński Tadeusz
(1)
Wirkus Seweryn
(1)
Zaborniak Wojciech
(1)
Zagórski Piotr
(1)
Zbrożczyk Kinga
(1)
Zieliński Ryszard (1951- )
(1)
Złotowska Aleksandra
(1)
Świderski Jarosław
(1)
Year
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Związki powierzchniowo czynne
(51)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(22)
Badania pożarnicze
(14)
Metody badawcze
(12)
środki powierzchniowo-czynne
(8)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(5)
Chemia organiczna
(3)
Mieszaniny
(3)
Palność - badanie
(3)
Środki zwilżające
(3)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Lasy
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
kinetyka
(2)
Akweny
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biochemia
(1)
Biodegradacja
(1)
Chemia
(1)
Dekontaminacja
(1)
Drewno
(1)
Pożary lasów
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
alkohole
(1)
badania techniczne
(1)
chemia fizyczna
(1)
ciała stałe
(1)
działania militarne
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
ekologia
(1)
fizyka
(1)
materiały włókiennicze
(1)
oleje
(1)
oleje roślinne
(1)
płyty wiórowe
(1)
rozlewy olejowe
(1)
skażenie chemiczne
(1)
substancje palne
(1)
wytwornice piany
(1)
środki czyszczące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(42)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(14)
Chemia
(2)
Inżynieria i technika
(1)
51 results Filter
No cover
Article
In basket
Badania adsorpcji i zwilżania porowatego materiału przez roztwory surfaktantów / Joanna Rakowska, Katarzyna Radwan // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/1 s. 89-94.
Autorzy przedstawiają badania adsorpcji i zwilżenia roztworów środków powierzchniowo czynnych na porowatym adsorbencie
Book
In basket
Surfaktanty : budowa, właściwości, zastosowania / Ryszard Zieliński. - Wydanie 3. zmienione. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 886 stron : ilustracje ; 25 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Dla studentów i nauczycieli akademickich oraz pracowników przemysłu.
Streszczenie: Surfaktanty są bardzo liczną grupą substancji zarówno pochodzenia naturalnego, jak i otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej. Znaczne zainteresowanie tymi związkami wynika z ich dużej aktywności powierzchniowej, którą wykazują nie tylko na granicy faz roztwór surfaktantów–gaz (np. powietrze), ale również na granicach dwóch faz skondensowanych: roztwór surfaktantów–ciecz oraz roztwór surfaktantów–ciało stałe. Dlatego związki te znalazły praktyczne wielorakie zastosowania w różnych procesach technologicznych oraz w licznych wyrobach rynkowych. Ma to bezpośredni wpływ na osiągnięcie dobrych efektów ekonomicznych przez firmy, które stosują surfaktanty. W monografii omówiono budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz liczne zastosowania różnych grup surfaktantów, szczególny nacisk kładąc na ekologiczne aspekty ich stosowania. Przedstawiono także zagadnienia stabilności hydrolitycznej i termicznej, metody oznaczania pozostałości tych substancji w środowisku naturalnym, procesy degradacji chemicznej i biologicznej tych związków. Zaprezentowano liczne korelacje pomiędzy budową surfaktantów oraz ich właściwościami użytkowymi. Ponadto pokazano wiele metod prognozowania właściwości użytkowych surfaktantów. Książka jest adresowana zarówno do studentów i nauczycieli akademickich kierunków: chemia, technologia i towaroznawstwo środków powierzchniowo czynnych, kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, jak również do pracowników przemysłu, projektantów oraz konsultantów, zainteresowanych zastosowaniami surfaktantów w nowych produktach i procesach technologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21197/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11241/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11706/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12857/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11704/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10579/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 17 poz.
Tł. tyt.: Badanie histerezy zwilżania materiałów stałych surfaktantami różnych typów
Streszczenie w jęz. polskim
Przedstawiono wyniki badań histerezy zwilżania materiałów stałych roztworami surfaktantów różnych typów. Omówiono różnice zdolności zwilżających użytych surfaktantów w stosunku do badanych materiałów stałych i porównano otrzymane wyniki z danymi literaturowymi.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16013/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16035/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7838/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7843/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15958/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule zaproponowano procedury badania zdolności zwilżających wodnych roztworów surfaktantów mogące służyć do oceny skuteczności wybranych zwilżaczy, jak również dokonano oceny ich przydatności do gaszenia pożarów w oparciu o przeprowadzone testy.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16161/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16011/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 43-44.
Streszczenie: Celem pracy było sprawdzenie możliwości zwiększenia skuteczności gaśniczej wody przy gaszeniu pożarów słomy poprzez zastosowanie dodatków surfaktantów. Realizacji celu służyły badania literaturowe dotyczące pożarów w rolnictwie oraz zwilżania materiału roślinnego przez wodę. Szczegółowo opisano wpływ surfaktantów na nasycenie wodą materiałów porowatych. W części badawczej opisano przygotowanie słomy do badań oraz sposób wykonania stanowisk pomiarowych do wykonania badań przepływu wody zgodnie z kierunkiem grawitacyjnym cieczy przez warstwę słomy, jak i przeciwnym. Badania przeprowadzono w obu przypadkach dla dwóch stopni sprasowania słomy: 185,5 kg/m3 oraz 225,5 kg/m3. Badania przeprowadzono z użyciem zwilżacza pożarniczego, dwóch koncentratów surfaktantów i etanolu jako wzorcowej cieczy o bardzo dobrych zdolnościach zwilżających. Roztwory wodne surfaktantów sporządzano w stężeniach 0,5 i 1,0%. Sformułowano wnioski końcowe. Badania wykazały spadek prędkości przepływu grawitacyjnego wszystkich cieczy wraz ze wzrostem stopnia sprasowania słomy. Najgorszymi właściwościami pośród badanych koncentratów pożarniczych okazał się typowy zwilżacz Sthamex-ultraWet. Wpływ koncentratów pożarniczych na zwilżalność słomy nie był duży. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18363/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13996/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15961/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie wpływu rozpuszczalników organicznych na zdolności pianotwórcze surfaktantów. Praca składa się z trzech części. W pierwszej części, literaturowej, zawarto opis pian gaśniczych, środków pianotwórczych, surfaktantów oraz rozpuszczalników organicznych. Opisano właściwości, wymagania normatywne, klasyfikację oraz sposoby i sprzęt stosowany do wytwarzania pian gaśniczych. Zawarto właściwości, ogólny skład oraz klasyfikację koncentratów pożarniczych. Ponadto scharakteryzowano surfaktanty oraz rozpuszczalniki organiczne, a także ich wzajemne oddziaływania. W drugiej części opisano przeprowadzone badania – przedstawiono cel badań, scharakteryzowano badane rozpuszczalniki organiczne i surfaktanty, a także opisano stanowiska badawcze oraz metodę i przebieg pomiaru. Wyniki badań zawarto w tabelach i przedstawiono na wykresach oraz poddano analizie. Trzecia część to wnioski utworzone na podstawie wyników przeprowadzonych badań [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18615/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again