Source
Katalog zbiorów
(58)
Form of Work
Publikacje naukowe
(38)
Artykuły
(12)
Książki
(10)
Status
only on-site
(46)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(46)
Author
Frankowska Ewa
(4)
Kaczmarek Magdalena
(4)
Mazurek Mariusz
(4)
Lisiecki Marek
(3)
Prędecka Anna
(3)
Grabowska-Lepczak Izabella
(2)
Kamocka-Bronisz Renata
(2)
Lipiński Stanisław
(2)
Suchecki Włodzimierz
(2)
Szykuła-Piec Barbara
(2)
Tryboń Monika
(2)
Baranowski P.Fr
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Bartoszyńska B
(1)
Baryga Milena
(1)
Bessel Mathias
(1)
Bohne Patrick
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Bądkowski Kamil
(1)
Bębas Janusz
(1)
Cichoń Lucjan
(1)
Dobrowolski Sławomir
(1)
Dyrcz Dariusz
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Fąs Piotr
(1)
Galea E.R
(1)
Garus Wojciech
(1)
Gissler Dominic
(1)
Grobelny Jarosław
(1)
Gromek Paweł
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Gryglewski Krzysztof
(1)
Grądziel Marcin
(1)
Hilgers Armin
(1)
Holst Sabine
(1)
Irzmańska Emilia
(1)
Jabłoński Jaromir
(1)
Jureczko Rafał
(1)
Kaczmarek Krzysztof
(1)
Kaszuba Paweł
(1)
Kinsey M.J
(1)
Kowalski Łukasz
(1)
Krawczyńska Sylwia
(1)
Kubacki Piotr
(1)
Kuczewski Krzysztof
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Lawrence P.J
(1)
Lenarcik Patrycja
(1)
Machnio Maciej
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michalczuk Olga
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Nadolny Przemysław
(1)
Nowakowska Alina
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Olesiak Władysław
(1)
Ostrowski T
(1)
Pazdrak Grzegorz
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Piotrowski Sebastian
(1)
Przepiórzyńska Justyna
(1)
Przygoda Małgorzata
(1)
Płonka Mateusz
(1)
Radkiewicz Paweł
(1)
Rogowska Monika
(1)
Romański Krzysztof
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Samborski Jerzy
(1)
Semeniuk Tomasz
(1)
Skiba Bolesław
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Smoliński Emil
(1)
Smykowski Maciej
(1)
Stach Łukasz
(1)
Stańczak Dariusz
(1)
Stefko Agnieszka
(1)
Strużewski Piotr
(1)
Sulak Emil
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Szklarczyk Michał
(1)
Szlom Anna
(1)
Szmechtyk Tomasz
(1)
Tutka Jakub
(1)
Witoszko Tomasz
(1)
Więch Marek
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Wolak Łukasz
(1)
Wysznacki Konstanty
(1)
Świątek-Prokop Joanna
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(2)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(57)
Germany
(1)
Language
Polish
(58)
Subject
ankiety
(58)
Odzież ochronna
(6)
BHP
(5)
Organizacja straży pożarnych
(5)
Bezpieczeństwo cywilne
(4)
Socjologia
(4)
psychologia pożarnicza
(4)
Analiza zagrożeń
(3)
Historia pożarnictwa
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Podpalenia
(3)
komunikacja interpersonalna
(3)
Analiza ryzyka
(2)
JRG
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Motywacja
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
Stres
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Zachowania ludzi
(2)
edukacja
(2)
gotowość operacyjna
(2)
obciążenie psychiczne
(2)
przepisy
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
zarządzanie organizacyjne
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Budynki wysokie
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Energetyka
(1)
Ergonomia
(1)
Ewakuacja
(1)
Finanse
(1)
Katastrofy
(1)
Klimatyzacja
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kształcenie
(1)
Lotniska
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Powódź
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Schody ruchome
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Stres zawodowy
(1)
Symulacja
(1)
Szkolenie
(1)
Szkoła Oficerów Pożarnictwa
(1)
Terroryzm
(1)
Trauma
(1)
Vfdb
(1)
Winda osobowa
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
bilans sił i środków
(1)
drabiny przenośne
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
dydaktyka
(1)
edukacja pożarnicza
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
komisje dyscyplinarne
(1)
kontrola operacyjna
(1)
ocena sytuacji
(1)
ochrony osobiste
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przemysł ciężki
(1)
tereny miejskie
(1)
transport lotniczy
(1)
wypalenie zawodowe
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
środki/sprzęt ochrony osobistej (mun.)
(1)
Subject: place
Niemcy
(2)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(43)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
58 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Bardzo trudne warunki środowiskowe podczas prowadzenia akcji przeciwpożarowych przez strażaków sprawiają, iż wciąż prowadzone są prace naukowo-badawcze zmierzające do opracowania nowego rodzaju inteligentnej odzieży ochronnej, wyposażonej w systemy ułatwiające komunikację i dostarczającej kompleksowych danych o stanie zdrowia strażaków oraz warunkach panujących w ich otoczeniu. Systemy te mogą wspomagać pracę strażaka i przyczyniać się do poprawy jego bezpieczeństwa w czasie akcji przeciwpożarowych. Kluczowe jest jednak, aby spełniały one oczekiwania strażaków i były dostosowane do warunków ich pracy. W związku z tym w publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród strażaków, ukierunkowanych na określenie ich potrzeb w stosunku do inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 30 zakładach pracy, takich jak zakłady mechaniczne, autoserwisy oraz warsztaty samochodowe znajdujące się na terenie Łodzi. Badania miały na celu przeanalizowanie rzeczywistych warunków użytkowania rękawic ochronnych podczas wykonywania rutynowych czynności przez pracowników narażonych na działanie olejów mineralnych, smarów oraz czynników mechanicznych. Wyniki badań potwierdziły, że jednoczesne oddziaływanie wymienionych czynników na materiał rękawic w ciągu 8 h wpływa na szybszą utratę ich właściwości ochronnych. Jest to identyfikowane przez użytkowników jako utrata szczelności zarówno na skutek stwierdzenia obecności olejów mineralnych po wewnętrznej stronie rękawic, jak i znacznych uszkodzeń mechanicznych.
No cover
Article
In basket
Zaoaptrzenie straży ogniowych (Wyniki ankiety) / Konstanty Wysznacki // Przegląd Pożarniczy. - 1919/9-10 s.76-78.
Wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród straży ogniowej w okresie XX-lecia międzywojennego w Polsce.
No cover
Article
In basket
W niniejszej ankiecie przedstawiono przewidywania w zmniejszeniu kleski pożarów i podpaleń w woj. poznańskiem w okresie XX-lecia międzywojennego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Regulamin straży pożarnej 100: Ustalenia dotyczące pracy personelu po katastrofie powodziowej w 2021 r.
Streszczenie: Po katastrofie powodziowej w lipcu 2021 r. w części zachodnich Niemiec Stowarzyszenie na rzecz Promocji Niemieckiej Ochrony Przeciwpożarowej (vfdb) przeprowadziło ankietę i powołało komisję ekspercką. Celem pracy komisji jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość z przyczyn i skutków wydarzenia oraz z wysiłków na rzecz uporania się z nim. Grupa robocza składająca się z kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji szczegółowo zbadała pracę personelu. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki ewaluacji ankiety w związku z ogólnie znanym przebiegiem wydarzeń. W drugiej części utajnione są ustalenia dotyczące rozporządzenia przeciwpożarowego 100.
No cover
Article
In basket
Ankieta dotycząca wzrostu klęski pożarów w woj. łódzkim w okresie XX-lecia międzywojennego.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16587/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Erste Mitarbeiterbefragung innerhalb der Feuerwehr Hamburg / Patrick Bohne, Sabine Holst //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2013/5 s.354-359.
Tł.tyt.: Pierwsza ankieta pracownicza straży pożarnej w Hamburgu
Przeprowadzono badania pracowników w postaci ankiet jako katalizator zmian organizacyjnych straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Stres zawodowy jest skutkiem postrzegania braku równowagi między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami pracownika w radzeniu sobie z tymi wymogami. Zgodnie z procesualnym modelem stresu zasoby, którymi dysponuje pracownik, mogą moderować związek między wymaganiami pracy a stresem. Zaangażowanie w pracę, czyli długotrwały i pozytywny stan afektywno-poznawczy, może stanowić taki zasób. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ten model. W grupie pracowników słabiej zaangażowanych w pracę poziom postrzeganego stresu zawodowego był wyższy, niż w grupie pracowników zaangażowanych, a poziom tej postawy istotnie moderował związek między wymogami pracy a stresem. Przedstawiono praktyczne wnioski dotyczące czynników organizacyjnych wpływających na zaangażowanie w pracę.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz.
Wyniki badań ankietowych dotyczące podpalenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12766/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15827/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-223 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Opis badań przeprowadzony w celu określenia stanu wiedzy z zakresu ochrony ppoż wśród studentów. Przeprowadzone badania wskazują na odpowiedni sposób organizacji kształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej na różnych kierunkach studiów.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono definicję zagrożeń cywilizacyjnych, źródła i skutki ich występowania. Następnie przedstawiono i opisano wyniki badań, przeprowadzonych wśród uczniów liceów ogólnokształcących z czterech województw, uwzględniając różnice między województwami w kontekście znajomości zagadnień związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14181/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14405/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-497 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11607/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again