Form of Work
Artykuły
(48)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia
(11)
Author
Chow W.K
(4)
Maciak Tadeusz
(4)
Barański Mariusz
(3)
Cłapa Iwona
(3)
Dzień Grzegorz
(3)
Dziubiński Marek
(3)
Fang Tingyong
(3)
Pecio Mariusz
(3)
Yu Jufen
(3)
Averill Jason D
(2)
Biedugnis Stanisław
(2)
Cisek Marcin
(2)
Hamanowicz Edward
(2)
Li J
(2)
Lin Ching-Yuan
(2)
Orłowska Iwona
(2)
Peacock Richard D
(2)
Tofiło Piotr
(2)
Wang Jing
(2)
Łącki Krzysztof
(2)
Babrauskas Vytenis
(1)
Belosokhov Ivan
(1)
Bernat Urszula
(1)
Bhushan Alka
(1)
Boczarski Jarosław
(1)
Boswell D.L
(1)
Bwalya Alex
(1)
Bénichou Noureddine
(1)
Cai N
(1)
Celej Antoni
(1)
Chen Liang-Chien
(1)
Chen Xiaochong
(1)
Chi Jen-Hao
(1)
Chuang Ying-Ji
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Cooper L.Y
(1)
Eichberger Roman
(1)
Fleming Joseph M
(1)
Fliszkiewicz Mateusz
(1)
Frantzich Hakan
(1)
Gach Paweł
(1)
Galea E.R
(1)
Gann Richard G
(1)
Gerhardt Katharina [i in.]
(1)
Gershon R.R.M
(1)
Golba Kuba
(1)
Grzywacz Arkadiusz
(1)
Gwynne S.M.V
(1)
Gwynne Steven
(1)
Hall J.R
(1)
Huang Chin-Hsing
(1)
Ingason Haukur
(1)
Janczy Piotr
(1)
Jian Nanjing
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Juchniewicz Andrzej
(1)
Kapałka Marcin
(1)
Karkin I.N
(1)
Kingfell Paul Bryant
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Košmarov Ju.A
(1)
Krajewski Grzegorz
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Kuligowski Erica D
(1)
Lam Cora T.Y
(1)
Leroux Patrice
(1)
Lin Yih-Cheng
(1)
Lopušniak Martin
(1)
Lougheed Gary
(1)
Mac Lennan H.A
(1)
Machado Tavares R
(1)
Magda L.A
(1)
Matjušin A.V
(1)
Mejza Paweł
(1)
Ming-Chin Ho
(1)
Nyden Marc R
(1)
Pang Edgar C.L
(1)
Parfenenko A.P
(1)
Pauls Jake
(1)
Peyrot M
(1)
Piękowski Mateusz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Povstyn Viktor
(1)
Regan M.A
(1)
Rochala Paweł
(1)
Russell B. Don
(1)
Samoshin Dmitry
(1)
Sarda N.L
(1)
Sekizawa Ai
(1)
Shen Yang
(1)
Sherman M.F
(1)
Shih Naai-Jung
(1)
Stec Anna A
(1)
Su Joseph Z
(1)
Sulik Paweł
(1)
Sulima Konrad
(1)
Sun Jinhua
(1)
Taber Bruce
(1)
Tang Chieh-Hsin
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(9)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(5)
Country
Poland
(65)
United States
(1)
Language
Polish
(64)
English
(1)
unknown (xxx)
(1)
Subject
czas ewakuacji
(65)
Ewakuacja
(28)
Symulacja
(23)
drogi ewakuacyjne
(16)
Zachowania ludzi
(12)
badania
(8)
Badania pożarnicze
(7)
Bezpieczeństwo pożarowe
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(6)
Budynki wysokie
(6)
Ewakuacja ludności
(6)
Programy komputerowe
(5)
Metody badawcze
(4)
Budownictwo użyteczności publicznej
(3)
Obiekty handlowe
(3)
Substancje toksyczne
(3)
Szkoły (budynki)
(3)
hotele
(3)
obliczenia
(3)
testy pożarnicze
(3)
Atak terrorystyczny
(2)
Atak terrorystyczny na World Trade Center (11.09.2001)
(2)
Pożary
(2)
Psychologia
(2)
algorytmy
(2)
analiza
(2)
budynki biurowe
(2)
budynki użyteczności publicznej
(2)
elementy budowlane
(2)
gazy pożarowe
(2)
parametry obliczeniowe
(2)
ćwiczenia
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budowle
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Czujki dymu
(1)
Działania operacyjne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
EXODUS
(1)
Escape rooms
(1)
Geoinformacja
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
NIST
(1)
Normalizacja
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Podnośniki
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Schody
(1)
Schody ruchome
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Tłum
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza matematyczna
(1)
architektura
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
biblioteki
(1)
drabiny przenośne
(1)
działania interwencyjne
(1)
dzieci
(1)
informatyzacja
(1)
instalacja chemiczna
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
magazyny
(1)
model polowy
(1)
obiekty opieki zdrowotnej
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ochrona zdrowia
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
oświetlenie ewakuacyjne
(1)
piwnice
(1)
plan ewakuacji
(1)
pojazdy ewakuacyjne
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przepisy
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
sadza
(1)
scenariusz ewakuacji
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
sprzęt ratownictwa wysokościowego
(1)
stacje kolejowe
(1)
strefa pożarowa
(1)
systemy informacyjne
(1)
Subject: place
Ameryka Łacińska
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Limanowa (woj. małopolskie)
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Architektura i budownictwo
(6)
Hobby i czas wolny
(1)
66 results Filter
No cover
Article
In basket
Evacuation in an underground auditorium / W.K. Chow, J. Li, Edgar C.L. Pang // Journal of Applied Fire Science. - 2006/4 Vol. 15 s.247-252.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 9 poz.
Tł.tyt.; Ewakuacja z podziemnego audytorium
W literaturze przedmiotu znaleźć można dużo rozważań teoretycznych i praktycznych omawiających problemy ewakuacji z budynków, w tym zależności empiryczne łączące parametry wpływające na szybkość ewakuacji. W artykule opisano ewakuację ludzi schodami ruchomymi z kondygnacji podziemnych. Podano wyrażenia empiryczne, umożliwiające obliczanie czasów ewakuacji w tych warunkach. Otrzymane wyniki porównano z danymi czasów ewakuacji otrzymanymi przez innych autorów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz., tab.
Tł.tyt.: Wybór scenariuszy ewakuacji do symulacji ewakuacji
Przedstawiono bardziej wyrafinowane metody, które można wykorzystać w celu ułatwienia analizy RSET obejmujących zakres określonych scenariuszy różniących się prawdopodobieństwem. Wybór wartości dla każdego parametru głównego scenariusza jest reprezentowany przez drzewo zdarzeń warunkowych funkcji. Prawdopodobieństwo poziomu danych dla każdej zmiennej opiera się na danych uzyskanych z badań lub rzeczywistych wydarzeń w przypadku ich braku, w opinii eksperta. Analiza numeryczna wszystkich predefiniowanych scenariuszy ewakuacji odbywa się na wybranym studium przypadku - 3 piętrowy budynek szkoły. Zaprezentowano odmiany uzyskanych czasów ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Pokazano różnice między dwiema dostępnymi metodami obliczania czasów ewakuacji: według standardu brytyjskiego i nowozelandzkiego. Przedstawiono studium przypadku wykonania obliczeń dla wybranego budynku w sposób akcentujący różnice występujące w obu metodach.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 24 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Szacowanie czasów ewakuacji w oparciu o projekty bezpieczeństwa pożarowego
Określanie czasów ewakuacji jest jednym z podstawowych elementów planów ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów budynków. W artykule w oparciu o różne scenariusze pożarowe, zanalizowano modele rozwoju pożarów ze szczególnym uwzględnieniem wielkości czasów ewakuacji ludzi z budynków. W opisie wykorzystano różne typy modeli ewakuacji od prostych modeli przepływu hydraulicznego, uwzględniających: gęstość tłumu, szybkość ruchu, szybkość przepływu po modele opracowane w latach 90-tych XX w i w pierwszej dekadzie XXI
No cover
Article
In basket
W artykule dokonano analizy technicznych warunków ewakuacji dla budynków przedszkolnych, opisanych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Celem artykułu było wyznaczenie rzeczywistych czasów przemieszczania się dzieci w budynkach przedszkolnych (na przykładzie trzech obiektów) oraz porównanie ich z wynikami uzyskanymi z analitycznych metod obliczeniowych i symulacji komputerowych dedykowanych głównie do analizy czasów przemieszczania się osób dorosłych.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia skutecznej ewakuacji ludzi z budynków. O powodzeniu akcji decydują właściwe procedury, poziom wyszkolenia personelu wewnątrz obiektu oraz świadomość użytkowników. Ważnym aspektem jest również właściwe zaprojektowanie elementów architektonicznych tworzących drogę ewakuacyjną.
No cover
Article
In basket
Analysis of selected calculation models for evacuation times / Iwona Cłapa // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.71-81 SGSPk0019568.01.
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.; Badanie cech ewakuacji pod zróżnicowaną strukturę sytuacji korytarza
Zbadano skutki ewakuacji przy różnych strukturach korytarza za pomocą symulacji komputerowej Pathfindera, głównie wpływ czasu ewakuacji i wydajność ewakuacji przy różnej gęstości w przypadku zmiany struktury korytarza.
No cover
Article
In basket
Study on effect of different architectural plane forms on evacuation / Tingyong Fang, Jufen Yu, Jing Wang // Journal of Applied Fire Science. - 2011-2012/4 Vol. 21 s.329-341.
Bibliogr. 22 poz.
Tł.tyt.: Badanie wpływu różnych planów architektury budynku na ewakuację
Symulację ewakuacji w różnych formach architektonicznych budynku oparto na oprogramowaniu Pathfinder. Omówiono wpływ czasu ewakuacji i efektywności ewakuacji z różnymi formami architektonicznymi kiedy zmieniono głównie całkowitą liczbę osób i szerokość wyjścia. Wyniki badań pokazują że czas ewakuacji i wydajność mają podobną zmianę w różnych formach architektonicznych płaskich. Budynek w kształcie litery U jest bardziej przewodzący ewakuacji użytkowników w porównaniu z budynkiem planu prostokąta i L-kształtnym, gdy całkowita liczba osób, jest mniejsza, a szerokość wyjścia ewakuacyjnego jest większa.
No cover
Article
In basket
Pre-movement time in public buildings experiments and their practical application / Dmitry Samoshin, Ivan Belosokhov // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.299-307 SGSPk0019568.01.
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Przedstawiono postępy, jakie dokonały się w szacowaniu bezpiecznej ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów. Przedstawiono czynniki wpływające na zmianę szybkości przemieszczania się osób w trakcie ewakuacji
No cover
Article
In basket
Numerical studies on evacuation for supertall commercial buildings / N. Cai, W.K. Chow // Journal of Applied Fire Science. - 2010-2011/2 Vol. 20 s.119-133.
Bibliogr. 24 poz., wykr.
Tł.tyt.: Numeryczne badania dotyczące ewakuacji dla super-wysokich budynków handlowych
Zbadano długi czas ewakuacji podczas sytuacji awaryjnej dla biur w super wysokich budynkach handlowych. Oceniono różne przepisy i regulaminy dla bezpiecznej drogi ewakuacji.
No cover
Article
In basket
The evaluation indicator problem in determining optimal evacuation schedule for selected adverse event scenarios / Marcin Cisek, Marcin Kapałka // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.63-70 SGSPk0019568.01.
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Przedstawiono inżynierskie metody wyznaczania wymaganego czasu ewakuacji dla przykładowego budynku opery, wykorzystano symulacje komputerowe oraz brytyjski sandard, zamieszczono krótki przegląd dostępnego oprogramowania.
No cover
Article
In basket
The influence of thermal radiation on evacuation assessment in a building fire / Ho Ming-Chin // Journal of Applied Fire Science. - 2006-2007/4 Vol. 16 s.281-293.
Bibliogr. 12 poz., rys.
Tł.tyt.: Wpływ promieniowania cieplnego na ewakuację ludzi w czasie pożarów budynku
Opis wpływu oddzieleń przeciwpożarowych na szybkość rozprzestrzeniania się pożarów na przykładzie warunków ewakuacji z nowoczesnych obiektów budowlanych takich jak: centra handlowe, magazyny, wysokościowce zlokalizowane na Tajwanie. Analiza lokalziacji oddzieleń przeciwpożarowych na zmniejszenie mocy strumienia ciepła promieniowania, szczególnie wokół wyjść ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz budynków. Jakościowy opis efektów termicznej radiacji na czasy ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Opis możliwości ewakuacji użytkowników dużych magazynów i centrów handlowych w czasie pożaru - analiza przypadku
Szczegółowa analiza przypadku ewakuacji ludzi w czasie dużego pożaru obiektu handlowego. W oparciu o symulacje czasów ewakuacji z konkretnego budynku i wykorzystując modele EXODUS i Simulex obliczono różnice czasów ewakuacji użytkowników z różnych miejsc analizowanych obiektów. Różnice te mogą osiągnąć nawet 20-25 min. W obliczeniach uwzględniono czasy ewakuacji z poszczególnych kondygnacji a nie z całego budynku. W artykule omówionio program komputerowy Simulex umożliwiający obliczenie czasów ewakuacji oraz uzyskane wyniki uwzględniające m.in. lokalizację wyjść ewakuacyjnych, ilości ludzi i ich dystrybucję na różnych kondygnacjach przy uwzględnieniu różnych scenariuszy pożarowych.
No cover
Article
In basket
Human behaviour data collected from an evacuation trial for an university environment / Martin Lopušniak // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.215-223 SGSPk0019568.01.
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
An analysis of occupant evacuation time during a hotel fire using evacuation tests / Jen-Hao Chi // Journal of Fire Protection Engineering. - 2012/4 Vol. 22 s.301-314.
Bibliogr. 9 poz., tab.
Tł.tyt.; Analiza czasu ewakuacji użytkowników w czasie pożaru hotelu za pomocą testów ewakuacyjnych
Zrekonstruowano w pełnej skali pożaru przy pomocy testów ewakuacyjnych pożar na piętrze hotelu w Tajwanie, który spowodował poważne wypadki. Do testów wybrano 50 dorosłych między 25-75 lat. i zmierzono ich prędkość poziomą w funkcji trzech warunków fizycznych: normalny zdrowy, wózka inwalidzkiego i na kulach. Do 50 badanych podzielono na dziewięć grup dla trzech rodzajów strategii ewakuacji w celu pomiaru czasu ewakuacji z każdej grupy. Wyniki dwóch testów ewakuacyjnych mogą być zastosowane to udoskonalenia strategi bezpieczeństwa pożarowego w przyszłych nowo zbudowanych hotelach.
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Model projektowania dróg ewakuacyjnych w budynkach zgodnie z wymogami regulacyjnymi
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia model ewakuacji ludzi. Podzielono go na trzy części tematyczne: świadomość ludzi, zachowanie się i odpowiedzialność ludzi oraz ucieczka. Suma tych komponentów pozwala na określenie czasu ewakuacji W raporcie przedstawiono przebieg doświadczeń i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1042/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tunnel fire safety research in Europe / Haukur Ingason, Ulf Wickström // Industrial Fire Journal. - 2011/82 s.30-33.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Bezpieczenstwo pożarowe tuneli w Europie
Wzrost ruchu w tunelach powoduje, że w ostatnich pięciu latach wzrosły koszty wypadków środków transportu i wzrosła liczba osób, które zginęły w czasie pożarów tuneli (w okresie ostatnich 15-stu lat zginęło w pożarach tuneli 500 osób). W artykule opisano nowy projekt europejski dotyczący bezpieczeństwa pożarowego tuneli. W projekcie sposób zabezpieczenia czynnego i pasywnego oparto na wskaźnikach liczbowych kinetyki generacji ciepła jako funkcji czasu trwania pożaru dla poszczególnych typów samochodów. Badania wykazały, że HRR różnicuje bardzo wartości (od 1 MW do 8 Mw) i czasy jej osiągnięcia (10-55 min) co wpływa na temperaturę pożaru, szybkość jego rozwoju i czasy ewakuacji ludzi. Omówiono wodne instalacje gaśnicze, projektowane specjalnie dla tuneli, konstrukcje betonowe tunelu i sposób zabezpieczenia betonu przed pękaniem w wysokiej temperaturze (wełna mineralna, włókna polipropylenowe zmieszane z betonem, materiały ceramiczne).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again