Form of Work
Artykuły
(39)
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(31)
available
(1)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(32)
Author
Dmochowski Dariusz
(9)
Prędecka Anna
(7)
Górny Rafał L
(4)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(3)
Gągol Robert
(3)
Majka Małgorzata
(3)
Augustyńska Danuta
(2)
Bartkiewicz Bronisław
(2)
Grzyb Krystian
(2)
Kwasiborski Andrzej
(2)
Pośniak Małgorzata
(2)
Przebinda Rafał
(2)
Adamkiewicz Łukasz
(1)
Andrusjak Z.V
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Biedugnis Stanisław
(1)
Bolibruch B.V
(1)
Bondarovicz E.A
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Cisek Marcin
(1)
Cyprowski Marcin
(1)
Czardybon Jan
(1)
Derehajło Jacek
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Dąbrowski Marian
(1)
Gralewicz Grzegorz
(1)
Grimwood Paul
(1)
Gubański Łukasz
(1)
Głowniak Mateusz
(1)
Halicka Marta
(1)
Hryniewicki Dawid
(1)
Jakowski Michał
(1)
Janczak Franciszek
(1)
Janiec Daniel
(1)
Jarosławska‑Kolman Karina
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Koradecka Danuta
(1)
Kordys Dorota
(1)
Kozajda Anna
(1)
Kozak Krzysztof
(1)
Kozłowski Emil
(1)
Krakowski Karol
(1)
Krasuski Adam
(1)
Krasutskaja I.M
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Kucharczyk Aleksander
(1)
Kujda Mateusz
(1)
Leszko Wiesław
(1)
Loik V.B
(1)
Majewski Jacek
(1)
Marszałek Anna
(1)
Mazurek Piotr
(1)
Miranowicz-Dzierżawska Katarzyna
(1)
Morzyński Leszek
(1)
Mucha Michał
(1)
Młyński Rafał
(1)
Najmiec Andrzej
(1)
Nevdach D.A
(1)
Nowak Adam
(1)
Obuchowska Anna
(1)
Ołówek Wojciech
(1)
Pajurek Wiktoria
(1)
Paszkiewicz Dominik
(1)
Piec Robert
(1)
Piechowicz Bartosz
(1)
Pietrzak Stanisław
(1)
Porowski Rafał
(1)
Przybysz Michał
(1)
Przytuła Piotr
(1)
Richter Marek
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Rudnik Rafał
(1)
Rzysko Arkadiusz
(1)
Sawicka Katarzyna
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Sentek Antonin
(1)
Siemiński Marek
(1)
Skowroń Jolanta
(1)
Skrzypkowski Sławomir
(1)
Smolski Sławomir
(1)
Smoła Jarosław
(1)
Sobociński Michał
(1)
Stankiewicz Szymon
(1)
Stawarczyk Kinga
(1)
Stawarczyk Michał
(1)
Stańkowski Andrzej
(1)
Stobnicka Agata
(1)
Szadkowska-Stańczyk Irena
(1)
Szebeko A.A
(1)
Szeląg Agata
(1)
Słobnicka Agata
(1)
Słodki Dariusz
(1)
Słupik Dawid
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Trzcinka Katarzyna
(1)
Warszewska-Makuch Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(60)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(74)
Language
Polish
(74)
Subject
czynniki szkodliwe
(73)
BHP
(35)
Zagrożenia zdrowia
(17)
Analiza ryzyka
(9)
Stanowisko pracy
(8)
Ryzyko zawodowe
(7)
Substancje chemiczne
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Analiza zagrożeń
(4)
hałas i drgania mechaniczne
(4)
ocena zagrożenia
(4)
Choroby zawodowe
(3)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(3)
Klimatyzacja
(3)
Pomiary
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Pyły
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Zagrożenia życia
(3)
Zanieczyszczenie
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Gospodarka odpadami
(2)
Meblarstwo
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odzież ochronna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Strażacy
(2)
Temperatura
(2)
Zagrożenia biologiczne
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
badania
(2)
obciążenie psychiczne
(2)
odpady niebezpieczne
(2)
przepisy
(2)
zagrożenie biologiczne
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Amoniak
(1)
Azbest
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dekontaminacja
(1)
Ergonomia
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Internet
(1)
JRG
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Metody badawcze
(1)
Mobbing
(1)
Motopompy
(1)
Normalizacja
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ratownictwo drogowe
(1)
Samochody
(1)
Spaliny
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Stres cieplny
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Toksyczność
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
biologia
(1)
choroby
(1)
gospodarka rolna
(1)
monitoring
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrony osobiste
(1)
radiostacje
(1)
skażenie środowiska
(1)
substancje lotne
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
służby ratownicze
(1)
tereny zabudowane
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
warunki termiczne
(1)
zakłady pracy
(1)
zmiany klimatyczne
(1)
łączność bezprzewodowa
(1)
Subject: place
Puławy (woj. lubelskie)
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(28)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
74 results Filter
No cover
Article
In basket
Przeliczanie jednostek / Filip Wiedrycki // Przegląd Pożarniczy. - 2011/1 s.38-39.
Przedstawia sposoby przeliczania jednostek stężeń substancji niebezpiecznych uzyskanych w wyniku pomiarów w celu ich porównania z obowiązującymi normami.
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Problemy stworzenia skutecznej ochrony indywidualnej ratowników podczas awarii w obiektach przemysłowych.
W artykule przeanalizowano cechy niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących podczas awarii w obiektach niebezpiecznych chemicznie, gdzie używany jest amoniak. Zdefiniowano, że ich niebezpieczeństwo wynika nie tylko z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, ale również powodowana jest niską temperaturą otaczającego środowiska. Przeprowadzono analizę czynników niskotemperaturowych (do - 40ºС), które skracają czas pobytu ratownika podczas naprawy awarii w warunkach sytuacji nadzwyczajnej z uwalnianiem (wylaniem) amoniaku w ograniczonej przestrzeni. Na podstawie analizy krajowych i zagranicznych dokumentów prawnych i literatury naukowej zdefiniowano niedociągnięcia metod i środków technicznych dotyczących oszacowania trwałości do działania w niskich temperaturach specjalnych gazosczelnych ubrań. Ustalono, że obecnie nie ma przepisów, które wyznaczają bezpieczny czas pracy ratownika w niskich temperaturach.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji z uwzględnieniem klasyfikacji czynników biologicznych, według skali 2-4, rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia spodziewanego narażenia, potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwych czynników biologicznych, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą lub wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Właściwości azbestu, te dobre i te złe, znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 r. istnieje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest we wszystkich krajach UE, w Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 r. Do dziś jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania. Azbest jest naturalnie występującym w przyrodzie minerałem o włóknistej budowie. Pod względem mineralogicznym rozróżniamy dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (azbest chryzotylowy) i grupę azbestów amfibolowych (do której należy między innymi krokidolit i amozyt). Unikatowe właściwości azbestu, takie jak ogniotrwałość, odporność na działanie chemikaliów, termoizolacyjność, dźwiękochłonność, wytrzymałość mechaniczna przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tego surowca w produkcji wyrobów budowlanych oraz produkcji elementów wzmacniających lub izolujących termicznie, akustycznie i elektrycznie. Stosowano go w produktach odpornych na tarcie, uszczelkach, masach uszczelniających i klejach. Odporność chemiczna azbestu sprawiła, że był też stosowany w niektórych procesach, np. takich jak filtracja czy procesy elektrolityczne. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania azbestu jest on obecny w budynkach użytkowych, przemysłowych i mieszkalnych, również jako izolacja w wagonach kolejowych, statkach, samolotach, w pojazdach wojskowych i innych. W artykule przedstawiono Chorobotwórcze działanie azbestu oraz program usuwania azbestu, inwentaryzacje i zabezpieczanie materiałów zawierających azbest.
No cover
Article
In basket
Inside attack / Paul Grimwood // Fire and Rescue. - 2012/86 s.16-18.
Tł .tyt.: Atak wewnętrzny
Autor zwraca uwagę na krytyczne czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na przeżywalność podczas wewnętrznych działań gaśniczych
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
Book
CD
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Zob. CD-389
Streszczenie: Książka zawiera szczegółowy instruktaż oceny ryzyka krok po kroku, wskazówki postępowania, przykłady dokumentacji na wybranych stanowiskach pracy: kucharz, piekarz, konserwator oczyszczalni ścieków, technikw laboratorium przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, pracownik pralni. Dodatkowo załączono klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych (drogi przenoszenia, możliwe skutki działania na człowieka, źródło/występowanie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19579/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15887/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nanomateriały ceramiczne - potencjalne czynniki ryzyka zawodowego / Lidia Zapór // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2016/1 s.18-21.
Sygnatura CP-103
Nanomateriały mają coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w tym również w przemyśle ceramicznym. W artykule podsumowano ostatnie doniesienia naukowe na temat toksyczności nanomateriałów, w tym surowców ceramicznych. Jako przykład sposobu zapobiegania ewentualnemu narażeniu podczas pracy z nanomateriałami, przedstawiono, opracowaną przez HSE strategię doboru środków ograniczających narażenie w zależności od stopnia zagrożenia, jaki stanowi stosowany nanomateriał.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące czynników szkodliwych w środowisku pracy, wymagania dotyczące środowiska pracy, a także zasady pomiaru oraz oceny stężenia i natężenia czynników szkodliwych występujących w tym środowisku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18690 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące czynników szkodliwych w środowisku pracy, wymagania dotyczące środowiska pracy, a także zasady pomiaru oraz oceny stężenia i natężenia czynników szkodliwych występujących w tym środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19559 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19558 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15971/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11614/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Szkodliwe czynniki biologiczne (SCB) stanowią poważne, choć często bagatelizowane zanieczyszczenie środowiska pracy. Brak rutynowej kontroli jakości higienicznej środowiska pracy uwzględniającej obecność czynników biologicznych i wciąż niska świadomość istnienia tego problemu może stworzyć realne i poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. W artykule podano definicję SCB, omówiono powszechność występowania zagrożeń biologicznych, rolę bioaerozoli jako najpowszechniejszej formy ich transportu w środowisku, scharakteryzowano źródła SCB w środowisku pracy, przedstawiono wymogi prawne oraz metody kontroli, oceny narażenia i ryzyka. Przedstawiono też bieżące i nowe wyzwania, jakie stoją dziś przed nauką i techniką, a które mają lub będą miały wpływ na kontrolę i zapobieganie skutkom niekorzystnego oddziaływania SCB na człowieka w środowisku pracy i poza nim.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15145/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-16527/CD
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11108/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja hałasu / Rafał Wiśniowski // Promotor BHP. - 2014/5 s.13-17.
Sklasyfikowano rodzaje hałasu. Omówiono jego dopuszczlne wartości w środowisku pracy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15100/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again