Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Balanyuk V.M
(2)
Ivings M.J
(2)
Jagodnikov D.A
(2)
Polańczyk Andrzej
(2)
Webber D.M
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Agrawal R
(1)
Alekseev A.G
(1)
Arnaldos J
(1)
Beychok Milton R
(1)
Bobrov A.N
(1)
Bobryszeva S.N
(1)
Bogdanova V.V
(1)
Bondaruk B.V
(1)
Bu Yu
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Coldrick S
(1)
Darbra R.M
(1)
Davis Scott G
(1)
Di Sarli V
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Du Bing
(1)
Gabas Nadine
(1)
Gant S.E
(1)
Garcia-Diaz Carlos J
(1)
Gavelli Filippo
(1)
Ghuge S.P
(1)
Gozalvez-Zafrilla J.M
(1)
Griffiths R.F
(1)
Guo Kaihua
(1)
Gurjar B.R
(1)
Gusaňenko E.I
(1)
Górski Mateusz
(1)
Hansen Olav Roald
(1)
Huang Weixing
(1)
Jagger S.F
(1)
Jamois D
(1)
Jelemenský L
(1)
Kapias T
(1)
Karlov D.I
(1)
Kaszłacz L.O
(1)
Kiełbasa Tomasz
(1)
Kopytsynskyi Yu.O
(1)
Koshelenko V.V
(1)
Krajnov A.Ju
(1)
Labovský J
(1)
Lachwicz V.V
(1)
Lavrenyuk O.I
(1)
Lea C.J
(1)
Li Hao
(1)
Liu Long
(1)
Liu Xiao
(1)
Liu Yujin
(1)
Loik Vasilij
(1)
Luszcz Vasilij
(1)
Makowski Radosław
(1)
Mannan M. Sam
(1)
Markowski Adam S
(1)
Marsden Eric
(1)
Marusyak Yu.M
(1)
Mazzarotta Barbara
(1)
Middha Prankul
(1)
Nakonecznyj V.V
(1)
Narasimhamurthy V.D
(1)
Pandya Nishant
(1)
Pareek Vishnu K
(1)
Petuchovskij S.G
(1)
Piwoński Paweł
(1)
Proust C
(1)
Radkevicz L.V
(1)
Rashtchian D
(1)
Ren Yidan
(1)
Reva O.V
(1)
Rigas F
(1)
Russo P
(1)
Sanchirico R
(1)
Santon R.C
(1)
Segui X
(1)
Sharma R.K
(1)
Siuta Dorota
(1)
Skavounos S
(1)
Skjold T
(1)
Sun Biao
(1)
Sztangret Nazar
(1)
Tan Wei
(1)
Tauseef S.M
(1)
Utikar Ranjeet P
(1)
Verdone Nicola
(1)
Vilchez Juan A
(1)
Wang Hanlin
(1)
Wang Zejun
(1)
Wate S.R
(1)
Zanievskaja Ju.V
(1)
Zhang Tan
(1)
Łyjak Mariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(34)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(34)
English
(1)
Subject
dyspersja
(35)
Symulacja
(14)
Obliczeniowa mechanika płynów
(10)
Amoniak
(4)
LNG
(4)
badania
(4)
Badania pożarnicze
(3)
Gazy
(3)
Palność - badanie
(3)
Wybuchy
(3)
chlor
(3)
chmura
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Aerozole
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Gazy toksyczne
(2)
Metody badawcze
(2)
Produkty spalania
(2)
Pyły
(2)
QRA
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje toksyczne
(2)
VCE
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
analiza niepewności
(2)
chmura palna
(2)
spalanie
(2)
turbulencja
(2)
Ciecze palne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Dysze
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Gazy palne
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
LPG
(1)
Metodologia
(1)
NFPA
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Płomień
(1)
Ryzyko
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Temperatura
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza statystyczna
(1)
fala
(1)
instalacja chemiczna
(1)
instalacja niebezpieczna
(1)
magazyny
(1)
model
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
parametry
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
rozlewiska
(1)
tunele
(1)
współczynniki
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Subject: place
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
35 results Filter
No cover
Article
In basket
CFD simulation of dust dispersion in the 20 l vessel: Effect of nominal dust concentration / Sarli V. Di, P. Russo, R. Sanchirico // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/January, Vol. 27 s.8-12.
Bibl. 9 poz., tab.
Tł.tyt.: Symulacja CFD dyspersji pyłu w zbiorniku 20 l: Wpływ nominalnego stężenia pyłu
Pomiary parametrów palności i wybuchowości dla mieszaniny pyłów / powietrza wymagają równomiernego rozproszenia chmury pyłu wewnątrz naczynia testowego. W niniejszej pracy pokazano, że w standardowo 20 litrowej sferze, system wtrysku pyłu, nie pozwala na generowanie jednolitej chmury, ale raczej wysokie gradienty stężenia pyłu są ustalone.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., tab.
Tł .tyt.: Analiza niepewności i wrażliwości modelu środowiskowego oceny ryzyka: przemysłowe studium przypadku
Celem niniejszej pracy jest zastosowanie metod analizy niepewności i wrażliwości w modelowaniu dyspersji atmosferycznej do badań przewidywania dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze. Zastosowany model Gausian Plume służy do zbadania wpływu meteorologii na dyspersję emisji zanieczyszczeń z kompleksu przemysłowego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., tab.
Tł.tyt.: Stosowanie metody chmurki do konsekwencji ryzyka wybuchu i badań
Reaktywność palności mieszaniny gazowej jest uzależniona od jej stężenia. W artykule przedstawiono metodę chmurki pozwalającą na ocenę konsekwencji wybuchu, stosując QRA i CFD.
No cover
Article
In basket
Aerozole gaśnicze i ich generatory / Tomasz Kiełbasa // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/2 s.73-91.
Charakterystyka aerozoli gaśniczych oraz ich klasyfikacja w ramach układów dyspersyjnych. Wyniki prac badawczych wyjaśniających mechanizm działania gaśniczego aerozoli.
No cover
Article
In basket
Bibl.
Tł.tyt.: Metodologia ilościowej oceny dyspersji toksyn, powstałych w czasie pożarów magazynów i jej zastosowanie do szacowania ryzyka (QRA)
W artykule szczegółowo opisano metodologie dyspersji związkó toksycznych, tworzących się w czasie pozżarów magazynów oraz ocenę ryzyka zaistnienia dyspersji toksycznych związków lotnych w czasie pożarów magazynów wielobranżowych. Zanalizowano przyczyny dyspersji toksyn, które miały miejsce w czasie pożarów magazynów w Katalonii i oddziaływanie związków toksycznych na populację, mieszkającą na tym terenie.
No cover
Article
In basket
Metody opredelenija dispersnosti raspylennoj vodnoj strui / Ju.V. Zanievskaja, S.G. Petuchovskij // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.45-47 SGSPk0020492.01.
Tł.tyt.: Metody oznaczania dyspersji strumienia rozpylonej wody
Przedstawiono parametry obliczeniowe oznaczania dyspersji strumienia rozpylonej wody.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 46 poz., tab.
Tł.tyt.; Analiza komputerowej dynamiki płynów dyspersji naturalnego ciekłego gazu dla strategii oceny ryzyka
Przeprowadzono symulację CFD do zwartej dyspersji gazu LGN. Symulacje uwzględniałyskutki grawitacji, czas zależności wpływu wiatru i zawietrzenia i terenu. Dane doświadczalne z badań Burro serii testów i wyniki z zintegrowanego modelu (DEGADIS) zostały wykorzystane do oszacowania ważności wyników symulacji, których uznano za porównalnie lepsze z danymi doświadczalnymi niż powszechnie stosowanych zintegrowanym modelem DEGADIS. Średni błąd względny w maksymalnej zawietrznej stężenia gazu między przewidywaniami CFD i danych doświadczalnych wynosił 19,62%.
No cover
Article
In basket
Verification of CFD pollution dispersion modelling based on experimental data / J. Labovský, L. Jelemenský // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/2 Vol. 24 s.166-177.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 39 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Weryfikacja CFD dyspersji zanieczyszczeń modelowania na podstawie danych doświadczalnych
Amoniak jest przechowywany w postaci ciekłej w naczyniach w temperaturze otoczenia pod wysokim ciśnieniem. W wypadku, amoniak ulatnia się i rozprasza się w okolicy. W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych przez FLADIS doświadczeń polowych i modelowanie CFD Fluent 6.3. Eksperymenty FLADIS były prowadzone przez Riso National Laboratory, przy użyciu ciekłego amoniaku. Okreslono warunki meteorologiczne jak prędkość wiatru, kierunek wiatru. Zbadano również początkowy dwufazowy przepływ uwolnionego amoniaku. Faza ciekła została zmodelowana jako kropelki za pomocą cząstek modelowania Euler-Langrangian`a określających dyskretną fazę ciągłą. Przedstawiono wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 36 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Wykorzystanie analizy wrażliwości Phasta do modelu dyspersji atmosferycznej trzech toksycznych gazów: tlenku azotu, amoniaku i chloru
Wyniki parametrycznej analizy wrażliwości zastosowane do szeroko wykorzystywanego modelu dyspersji atmosferycznej gazów toksycznych. W modelu załozono ciągły wypływ ww. gazów w czasie 60 min. Dobór gazów podyktowany był zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi NO2, NH3, Cl2 oraz różnymi warunkami magazynowania. Dla każdego gazu opracowany został różny scenariusz uwalniania tzn. szybkość wypływu, kąt wypływu, wysokość wypływu i klasę stabilnbości atmosferycznej. W celu zanalizowania i opracowania wyników badań, wykorzystano analizę statystyczną określając szybkość dyspersji, szybkość rozprzestrzeniania się toksyn oraz stężenie gazów w funkcji odległości od miejsca wypływu gazu.
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Charakterystyka parametów dyspersji oraz badanie wrażliwości wycieków na zmiany parametrów . Badanie klasyfikacji powierzchni rozlewisk cieczy i zastosowania metodologii EL 15 dla LNG.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19496 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Matematyczny model spalania dwukomponentowej zawiesiny gazowej proszków: palnego i utleniacza
Opracowano model matematyczny procesów zapłonu i spalania proszków glinu i nadchloranu amonowego. Uwzględniono ich polidyspersyjne rozdzielenie, różną szybkość ich przemieszania się, temperaturę fazy gazowej i dyspersyjnej. Badano również wpływ ciśnienia i właściwości komponentów (glinu) na strukturę gazodyspersyjnego płomienia, podstawowe charakterystyki spalania zawiesiny gazowej i stopień całkowitości spalania paliwa.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12326/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 37 poz., tab.
Tł.tyt.; Ocena wypadku wybuchu chmury par: wnioski z wypadku Indian Oil Corporation Ltd. w Jaipur, Indie
29 .10.2009 r do szło do wybuchu chmur par (Vapour Cloud Explosion) na olbrzymim obszarze magazynowania paliw w Indian Oil Corporation w Jaipur, Indie. Konsekwencją wybuchu były zniszczone instalacje przemsyłowe oraz cięzkie uszkodzenie sąsiednich budynków. W artykule przedstawiono wnioski z ww. zdarzeń.
No cover
Article
In basket
Validation of turbulence models in heavy gas dispersion over obstacles / S. Skavounos, F. Rigas // Journal of Hazardous Materials. - 2004/1-2 Vol. 108 s.9-20.
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Określenie modelu turbulentnego w dyspersji gazu ciężkiego
Wypadki związane z dyspersją gazów toksycznych stanowią zagrożenie w obiektach przemysłowych. Przedstawiono poszczególne modele turbulentne, na których przeprowadzono badania związane z określeniem gęstości dyspersji pary, w celu ustalenia możliwości symulowania przepływu gazów ciężkich. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o komputerową dynamikę płynów (CFD) code CFX 5,6 i zestawiono wyniki z wynikami badań przeprowadzonych w skali rzeczywistej. Zestawienie wyników pozwala na oszacowanie dyspersji gazu w warunkach rzeczywistych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 56 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Metoda symulacji wybuchów chmury par oparta na metodzie CFD
Opis sposobu wykorzystania CFD do modelowania wybuchu chmury (VCE). Wg. autorów artykułu do dokładnego modelowania wybuchu typu VCE, niezbędne są szczegółowe dane opisujące przeszkody na drodze rozprzestrzeniania się chmury i siłę turbulencji w obszarze przemieszczenia sie chmury. W artykule zanalizowano, co wpływa na wzrost turbulencji, modele turbulencji oraz dyspersję gazu i typowe źródła zapalenia chmury gazu (LPG), powstałej w wyniku awarii zbiornika z LPG. Opisana symulacja wybuchu umożliwiła obliczenie nadciśnień wybuchu chmurym charakterystyke spalania w obecności przeszkód. Przeprowadzono również analizę porównawczą wyników teoretycznych analiz z uzyskanymi danymi eksperymentalnymi.
No cover
Article
In basket
Ventilation theory and dispersion modelling applied to hazardous area classification / D.M. Webber, M.J. Ivings, R.C. Santon // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/5 Vol. 24 s.612-621.
Bibliogr. 14 poz., rys.
Tł.tyt.: Teoria wentylacji i modelowanie dyspersji w zastosowaniu do klasyfikacji niebezpiecznych obszarów
Wymagania podane w normie IEC 60079-10-1 (2008) i BSEN 60079-10-1 (2009) dotyczące objętości chmury, któa jest podstawowym czynnikiem klasyfikacyjnym wybuchu, do chwili aktualnej nie mają zweryfikowanych podstaw naukowych. Standard nie umożliwia wykorzystanie alternatywnej metody, opartej na metodzie CFD. Model CFD wskazuje, że aby zakwalifikować dane pomieszczenie do zagrożonego wybuchem wymagane są znacznie mniejsze objętości gazu. W artykule przedstawiono integralny model dyspersji i wentylacji, wykorzystywany w analizie zagrożeń dużymi awariami. Artykułprzedstawia adaptację tych modeli do okreslania objętości gazu, przy któej może nastąpić wybuch. W metodzie adaptacyjnej wykorzystano wpływ wielkości dyspersji i wentylacji (czynnik wciągania powietrza) na szybkość i wielkość tworzących się zagrożeń wybuchowych.
No cover
Article
In basket
CFD analysis of the dispersion of toxic materials in road tunnels / Roberto Bubbico, Barbara Mazzarotta, Nicola Verdone // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/April, Vol. 28 s.47-59.
Bibl. 24 poz., tab.
Tł. tyt.: Analiza CFD dyspersji materiałów toksycznych w tunelach drogowych
Przedstawiono analizę CFD według RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) okreslającą dyspersję dwóch gazów: amoniaku i chloru z materiałów toksycznych w tunelach drogowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again