Form of Work
Artykuły
(26)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Balanyuk V.M
(4)
Gryz Krzysztof
(2)
Karpowicz Jolanta
(2)
Klimm Andrzej
(2)
Radomiak Henryk
(2)
Wilczkowski Stefan
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Altszuler S.A
(1)
Chalak A
(1)
Charatjan S.L
(1)
Fedorov A.V
(1)
Gerasev A.P
(1)
Gorzkowski Waldemar
(1)
Grebenkin K.F
(1)
Gwarek Wojciech
(1)
Herman Marian
(1)
Kamynina O.K
(1)
Khmel' T.A
(1)
Kidin N.I
(1)
Kocot Patryk
(1)
Kompaniejec Aleksander S
(1)
Kondrikov B.N
(1)
Kopytsynskyi Yu.O
(1)
Korczewski Bohdan
(1)
Kozyriew B.M
(1)
Krupski Aleksander
(1)
Kydrjašov V.A
(1)
Kępka Janusz
(1)
Lavrenyuk O.I
(1)
Leszko Wiesław
(1)
Leśniak Bolesław
(1)
Liang H.M
(1)
Matsuo Akiko
(1)
Mazur Marlena
(1)
Mierzecki Roman
(1)
Miura Hiroaki
(1)
Morawski Tadeusz
(1)
Musiał Dorota
(1)
Nersijan G.A
(1)
Niesytto Jerzy
(1)
Pang L
(1)
Penner S.S
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prochorov E.S
(1)
Proskudin V.F
(1)
Ptak Szymon
(1)
Raginia Wojciech
(1)
Rajkova V.M
(1)
Serwotka Danuta
(1)
Smetannikov A.S
(1)
Stankevicz Ju.A
(1)
Stepanov K.L
(1)
Stöcker H
(1)
Szajewska Anna
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Szułczyński Mieczysław
(1)
Szóstka Jarosław
(1)
Tabuchi Go
(1)
Tdan S.A
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Terebcov A.L
(1)
Tolansky Samuel
(1)
Voronin D.V
(1)
Wainstein L.A
(1)
Waldron R.A
(1)
Wiktor Norbert
(1)
Wójtowicz Adam
(1)
Zajemska Monika
(1)
Zhang Q
(1)
Zradziński Patryk
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
1960 - 1969
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(35)
Russian
(3)
English
(1)
German
(1)
Subject
fala uderzeniowa
(14)
Fale elektromagnetyczne
(11)
fala
(11)
Wybuchy
(8)
spalanie
(7)
Badania pożarnicze
(6)
Symulacja
(6)
Gazy
(4)
fala detonacyjna
(4)
fizyka
(4)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
Palność - badanie
(3)
akustyka
(3)
płomień dyfuzyjny
(3)
Aerozole
(2)
BHP
(2)
Badanie wybuchowości
(2)
Broń jądrowa
(2)
Elektryczność
(2)
Promieniowanie jonizujące
(2)
Substancje chemiczne
(2)
elektrodynamika
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Komputery
(1)
Metody badawcze
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Płomień
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Teledetekcja
(1)
Termodynamika
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
dyspersja
(1)
elektrotechnika
(1)
fizykochemia spalania
(1)
gazy pożarowe
(1)
kinetyka
(1)
mechanika
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
optyka
(1)
parametry techniczne
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozpoznanie sytuacji
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
tereny miejskie
(1)
zjawisko detonacji
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Poradnik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Streszczenie: Przedstawia podstawowe wiadomości z pięciu działów fizyki: mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, fizyka kwantowa. Zawiera dodatek obejmujący: rachunek błędów pomiarowych, rachunek wektorowy, elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz zestawieni jednostek SI. Zawiera tabele stałych podstawowych i właściwości fizycznych materiałów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19079/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tuszenie diffuzionnogo plameni n - gentana udarnoj vołnoj. / V.M. Balanyuk // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. -2016/2 s.103-111.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Gaszenie płomienia dyfuzyjnego n-heptanu z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Art. w j.ros.
W pracy przeanalizowano teoretycznie oraz udowodniono eksperymentalnie wysoką skuteczność gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu falą uderzenniową o mocy równej ok. 215 Pa powstałą w komorze w odległości do 2 metró. Na podstawie przedstawionych rozważań teoretycznych, opracowano możliwy mechanizm oddziaływania fala uderzeniowa - płomień. W wyniku rozerwania płomieni dochodzi do spadku parametrów takich jak: koncentracja substratów reakcji w strefie spalania, ciśnienia oraz wprowadzenia do strefy spalania dodatkowych składników gazowych oraz gwałtownego spadku temperatury gazów wokółłomienia. Zaproponowana metoda gaśnicza może zagwarantować skuteczne gaszenie płomieni dyfuzyjnych w ich początkowym stadium w zamkniętych i trudno osiągalnych pomieszczeniach z płynami palnymi.
No cover
Article
In basket
Some comments on schock tube measurements of gaseous detonations / Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk //W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/2 s. 43-50.
Tłumaczenie tytułu: Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej
Opisuje badania doświadczalne poświęcone pomiarom detonacji gazowych w rurze doświadczalnej, wpływ mieszanin w sekcji napędzającej na ciśnieni oraz prędkość detonacji w sekcji testowej.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia istnienia pól elektromagnetycznych i ich oddziaływania na organizm człowieka. Przedstawia zasady pracy w środowisku o podwyższonym poziomie pól elektromagnetycznych na podstwie obowiązujacych przepisów oraz kwestie bezpieczeństwa ratowników pracujących w zagrożonych strefach.
No cover
Article
In basket
Druga część artykułu omawiającego zasady pracy w środowisku o podwyższonym poziomie pól elektromagnetycznych na podstwie obowiązujacych przepisów oraz kwestie bezpieczeństwa ratowników pracujących w zagrożonych strefach. Przedstawia możliwe zagrożenia oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej prowadzonej w pobliżu nadajników radiowych lub telewizyjnych.
No cover
Article
In basket
Povyszenie ognetuszaszczej effektivnosti binarnych gazoaerozolnych smesej. / V.M. Balanyuk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/2 s.72-86.
Sygnatura: CP-80
Bibl.30 poz.
W artykule określono skuteczność gaśniczą połączonych trójskładnikowych systemów gaśniczych wykorzystujący aerozol gaśniczy, gazy CO₂ (N₂) oraz jednoczesne oddziaływanie w ich środowisku fal uderzeniowych w gaszeniu płomienia dyfuzyjnego n-heptanu. Wyznaczono możliwy mechanizm gaśniczy omawianego sposobu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja nagrzewania TATB (trójaminotrzynitrobenzolu) w fali uderzeniowej
Przedstawiono model fali uderzeniowej nagrzanej skondensowanej materii wybuchowej (VV), w której warunki cieplne są uzależnione od temperatury VV. Przedstawioo porównawczy model nagrzania TATB w fali uderzeniowej, stanowiący początek detonacji, a szczególnie zależność TATB od warunków temperaturowych VV i zwartości VV.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie tworzenia się fal uderzeniowych w rurach za pomocą detonacji gazu
Model tworzenia się fal uderzeniowych w rurach za pomocą detonacji gazu. Badania przeprowadzono w centralnej części rury tuż przy jej warstwie. Badania pokazują, że grubość rury nie ma wpływu na wielkość fal uderzeniowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16104/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15653/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Effect of a gas charge explosion at the closed end of a gas storage system // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/January, Vol. 27 s.42-48.
Bibl. 11 poz.
Tł. tyt.: Skutek wybuchu ładunku gazu przy zamkniętym końcu systemu magazynowania gazów
Niniejsze badanie analizuje rozprzestrzenianie się i odbicie fali uderzeniowej przy pomocy eksperymentów w małej skali i modelowania numerycznego wybuchu w planie magazynowania gazu.
No cover
Article
In basket
Povyszenie effektivnosti gazovogo pożarotuszenija udarnoj volnoj. / V.M. Balanyuk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/3 s.81-94.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Zwiększenie skuteczności gaszenia pożarów metodą gazową z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Streszczenie w j. pol.
Celem pracy było okreslenie parametrów mających na celu zwiększenie skuteczności gaśniczej CO₂ i N₂ oraz mocy fali uderzeniowej przy ich jednoczesnym zastosowaniu do gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu C₇H₁₆. Określenie właściwości zaproponowanego łączonego sposobu gaszenia płomienia dyfuzyjnego n-heptanu w warunkach specjalnej komory testowej.
No cover
Article
In basket
Numerical investigation fro pressure mitigation effects of dike on blast wave / Hiroaki Miura, Akiko Matsuo, Go Tabuchi // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/2 Vol. 26 s.329-337.
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Numeryczne badanie dla łagodzenia skutków ciśnienia grobli na falę uderzeniową
Zastosowany model trójwymiarowy i dwuwymiarowy osiowosymetrycznej dynamiki płynów przeprowadzono w celu wyjaśnienia wybuchu ciśnienia łagodzące skutki konfiguracji grobli w półkulistym wybuchu. Oceniono symulowane ciśnienie szczytowe pod półkulistą eksplozją w porównaniu z wzorem empirycznym Kingery`ego i symulowane dane.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Kinetyka reakcji chemicznych podczas detonacji mieszanin substancji organicznych
Z uwzględnieniem założeń teorii krytycznej średnicy detonacji DREMINA-TROFIMOWA badano kinetykę i mechanizm chemicznych reakcji w fali detonacyjnej roztworów nitroglikolu i innych związków chemicznych z kwasem azotowym. Przeanalizowano rozliczne kinetyczne modele, w tym obliczono efektywne wartości kinetycznych parametrów dla każdej fazy i całego procesu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15430/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Współczesne środki rażenia / Marian Szczęśniak // Przegląd Pożarniczy. - 1984/5 s.20-22.
Pojecie środków rażenia oraz czynniki rażenia broni jądrowej i ich działanie na otoczenie m.in.: fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe, skażenie promieniotwórcze terenu i impuls elektromagnetyczny.
No cover
Article
In basket
Analiza stref pożarowych na terenie miejskim po fali uderzeniowej powstałej wskutek ataku bronią jądrową.
No cover
Article
In basket
Effect of scale on the explosion of methane in air and its shockwave / Q. Zhang, L. Pang, H.M. Liang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/1 Vol. 24 s.43-48.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.; Wpływ skali na wybuch metanu w powietrzu i tworzenie się fali detonacyjnej
Omówienie wyników badań eksperymentalnych wybuchów mieszanin metanu z powietrzem w rurociągach. Badania miały na celu szacowanie wpływu skali instalacji na szybkość i wielkośc wybuchu, typ wybuchu (detonacja) w przestrzeni ograniczonej. W badaniach wykorzystano program AutoReaGas i program obliczeniowy CFD. Opierając się na numerycznej symulacji procesu wybuchu mieszaniny (CH4 + O2 + N2) w rurociągu, badano efekt skali na stopień korelacji załozonych warunków eksperymentalnych z warunkami rzeczywistymi, w których mają miejsce wybuchy metanu. Badania wykazały duzy wpływ skali na siłę wybuchu.
No cover
Article
In basket
Selected Analytical Studies on Explosions, Detonations, Flmmability Limits, and Ignition of Gases, and on Heterogeneous Burning / S.S. Penner // W: Explosions, Detonations, Flammability and Ignition. Eksplozje, wybuchy, zapalność i zapłon. - London; New York; Paris; Los Angeles : PERGAMON PRESS, 1959. - 107 s. SGSPk0004600.01.
Tł.tyt.; Selektwyne badania analityczne dotyczące wybuchów, detonacji, granic palności, zapalenia gazu i heterogennego spalania
Przedstawiono podstawy aerotermochemii, elementarną teorię granicy wybuchu dla gazów w wentylacji zamkniętej bez reakcji przestrzennej, mechanizm kompleksu reakcji chemicznych i granic wybuchu w wentylacjach, jakościową teorię reakcji łańcuchowej w wentylacji, falę detonacyjną w gazach, granice palnośći, podstawy zapłonu, spalanie heterogenne, procesy spalania.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Zawiera: Wymagania dotyczące środków ochronnych ograniczających zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy // Charakterystyka ekspozycji na pole-EM podczas pracy z komputerami.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sprzęt komputerowy (w tym łącza wykorzystywane w dostępie do sieci komputerowych) oraz środków ochronnych dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych, stosowanych w ramach wymagań prawa pracy. Scharakteryzowano: urządzenia komputerowe i łącza dostępu do sieci komputerowych jako źródła pola-EM; pole-EM wytwarzane przez te urządzenia; wymagania prawne, dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pola-EM na pracujących, a także dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22087 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22086/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again