Forma i typ
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(16)
Autor
Chudy Piotr
(4)
Prędecka Anna
(3)
Gągol Robert
(2)
Jaśkowiec Agata
(2)
Makarewicz Grzegorz
(2)
Mikulski Witold
(2)
Morzyński Leszek
(2)
Młyński Rafał
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Pawlak Halina
(2)
Puzyna Czesław
(2)
Sikorski Maciej
(2)
Bednarek Michał
(1)
Bogdan Anna
(1)
Chmielewski Marcin
(1)
Ciszewski Jerzy. mgr inż
(1)
Gawęda Ewa
(1)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(1)
Grabarczyk Zygmunt
(1)
Grygorcewicz Justyna
(1)
Gryz Krzysztof
(1)
Górski Paweł
(1)
Jakubowska Izabela
(1)
Janicki Michał
(1)
Jankowska Elżbieta
(1)
Jankowski Tomasz
(1)
Jóźkiewicz Stanisław
(1)
Kaczmarska Anna
(1)
Kaprowicz Jolanta
(1)
Kot Krystian
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kowlaski Piotr
(1)
Kozłowski Emil
(1)
Kujawa-Łobaczewska Honorata
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Kurzeja Helena
(1)
Maciejczyk Jerzy
(1)
Matys Magdalena
(1)
Mikulski Witold. dr inż
(1)
Mleczko Dominik
(1)
Młudzik Krzysztof
(1)
Olkowicz Damian
(1)
Osiej Adam
(1)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(1)
Pawlik Paweł
(1)
Pawłowski Mateusz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Piotrowski Kamil
(1)
Pośniak Małgorzata
(1)
Ryńca Paweł
(1)
Smagowska Bożena
(1)
Sobolewski Andrzej
(1)
Sołtyński Krzysztof
(1)
Suchecka Małgorzata
(1)
Szczepański Grzegorz
(1)
Szeląg Agata
(1)
Szeszko Jarosław
(1)
Szulczyk Jacek
(1)
Wolska Agnieszka
(1)
Wszołek Tadeusz
(1)
Zając Jacek
(1)
Zapór Lidia
(1)
Łakomy Patryk
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łukaszek Mateusz
(1)
Żera Jan
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(38)
Język
polski
(38)
Temat
hałas i drgania mechaniczne
(38)
BHP
(17)
akustyka
(7)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(5)
Stanowisko pracy
(4)
czynniki szkodliwe
(4)
Analiza ryzyka
(2)
Budownictwo
(2)
Ergonomia
(2)
Metody badawcze
(2)
Motopompy
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
laboratorium
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Budowle
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Oświetlenie
(1)
Pojazdy
(1)
Pojazdy uprzywilejowane
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Pomiary
(1)
Prawo pracy
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Stan techniczny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
algorytmy
(1)
dźwięki
(1)
monitoring
(1)
ocena zagrożenia
(1)
sprzęt silnikowy
(1)
transport miejski
(1)
wibracje
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(14)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Transport i logistyka
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Akustyczny sygnał uprzywilejowania emitowany przez poruszający się pojazd uprzywilejowania ma za zadanie informować pozostałych uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego i konieczności ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu. Głównym sposobem zapewnienia słyszalności i rozpoznawalności sygnału uprzywilejowania przez uczestników ruchu drogowego przy nieznanych i zmiennych: hałasie ruchu ulicznego, izolacyjności akustycznej pojazdów oraz hałasie we wnętrzu pojazdu, jest emisja sygnału uprzywilejowania o jak najwyższym poziomie ciśnienia akustycznego. Poziom dźwięku A sygnału uprzywilejowania docierającego do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego może przekraczać 90 dB, co oddziałuje niekorzystnie na narząd słuchu i sprawności psychofizyczne członków załogi, jak również znacząco utrudnia porozumiewanie się we wnętrzu pojazdu. W artykule przedstawiono koncepcję budowy i wyniki badań symulacyjnych systemu aktywnej redukcji sygnału uprzywilejowania do zastosowania w hełmach strażackich, który pozwoli ograniczyć narażenie załogi na ten sygnał oraz poprawić jakość komunikacji słownej w pojeździe uprzywilejowanym. System ten jest zintegrowany z układem generacji sygnału uprzywilejowania. W algorytmie sterowania systemu zastosowano filtry notch i algorytm adaptacji NLMS. Konstrukcję układu sterującego oparto na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14758/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka w warunkach laboratoryjnych. Podstawą metody była zmiana sprawności człowieka eksponowanego na hałas ultradźwiękowy w zakresie takich funkcji, jak refleks, spostrzegawczość, uwaga i wydajność pracy umysłowej oraz zmiana subiektywnych odczuć osób badanych. Funkcje te oceniano wskaźnikami testów psychologicznych oraz na podstawie ankiet. Sformułowano propozycję wstępnego kryterium uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (dla pasma częstotliwości 31,5 kHz).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-53
Większość czasu ludzie spędzają w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego, projektując budynki, oprócz kwestii bezpieczeństwa należy również uwzględnić wszelkie zagadnienia dotyczące komfortu ich użytkowania. Będą to na pewno sprawy dotyczące odpowiedniej termoizolacji, wentylacji, czy oświetlenia obiektu, ale równie istotne powinny być kwestie ochrony ludzi przed nadmiernym hałasem i drganiami. O ile zagadnienia związane z hałasem intuicyjnie łączą się z poczuciem komfortu, o tyle kwestie szkodliwości drgań na ludzki organizm często są zaniedbywane. Błędnie traktuje się wysokie poziomy drgań jako szkodliwe tylko dla konstrukcji budynku, mające natomiast mniejsze znaczenie w odbiorze ich przez ludzi. Drgania mechaniczne mogą być dla człowieka równie uciążliwe jak hałas. Mogą być także przyczyną wielu schorzeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-60
Na stanowiskach pracy występowanie drgań mechanicznych może być spowodowane wykorzystaniem w procesie pracy urządzeń, w których drgania są wytwarzane w sposób zamierzony, bądź stosowaniem maszyn i procesów technologicznych, w których drgania powstają jako efekt uboczny. Drgania mechaniczne występujące w środowisku pracy podzielono na dwa rodzaje: drgania ogólne i drgania miejscowe. Przedstawiono także normatywy higieniczne dla drgań na stanowiskach pracy.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15847/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14903/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Hałas impulsowy jest zagrożeniem dla słuchu występującym na wielu stanowiskach pracy, najczęściej związanych z obróbką metali oraz w obecności wystrzałów bądź eksplozji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku silnych impulsów istnieje możliwość spowodowania trwałego ubytku słuchu nawet po jednej ekspozycji. W artykule przedstawiono właściwości hałasu impulsowego wytwarzanego przez 37 źródeł hałasu typowych dla przemysłu i zastosowań militarnych. Obliczono też liczbę minut lub dopuszczalną liczbę strzałów/eksplozji, na jakie mógłby być eksponowany pracownik na określonym stanowisku pracy.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15435/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono definicję hałasu oraz normatywy higieniczne dla hałasu na stanowiskach pracy oraz strategie pomiarowe.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14086/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-102
Wśród metod walki ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu na człowieka w środowisku pracy najmniejszą „popularnością” cieszą się metody organizacyjne, nazywane również metodami administracyjnymi. W artykule przedstawiono szereg metod zwalczających i ograniczających hałas.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14932/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16551/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13968/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Przedstawiono kryteria komfortu akustycznego w budynkach - wartości wzorcowe i przekroczenie, ocenę zagrożenia budynków hałasem środowiskowym, przeglądy oraz kontrole poziomów dźwieku i drgań w budynkach w praktyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1986/1 (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 96-98
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu dokonano oceny hałasu alarmowych sygnałów akustycznych pojazdów pożarniczych w zależności od odległości źródła emisji. Określono charakterystyki zanikania fali akustycznej wytwarzanej przez sygnały alarmowe oraz kluczowe parametry dotyczące ich montażu. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi część literaturowa. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące hałasu oraz jego wpływu na organizm człowieka. Zaprezentowano definicje hałasu, jego rodzaje oraz parametry, które go określają. Przedstawiono również statystyki opracowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczyły one najczęściej występujących czynników szkodliwych w środowisku pracy i osób narażonych na hałas drogowy w aglomeracjach miejskich. W jednym z rozdziałów części literaturowej omówiono dopuszczalne wartości hałasu zewnętrznego oraz dokonano charakterystyki źródeł hałasu w pojazdach samochodowych. Następnie przedstawiono system standaryzacji wyposażenia pojazdów Państwowej Straży Pożarnej uwzględniający ich typy i typoszeregi. Na zakończenie pierwszej części opracowania dokonano przeglądu dźwiękowych urządzeń alarmowych stosowanych w pojazdach pożarniczych, wymagań jakie te urządzenia muszą spełniać i sposobów w jaki są montowane. Drugą część opracowania stanowi część badawcza. W części tej przedstawiono metodykę procesu badawczego, przyjęte założenia i warunki ogólne badania. Dokonano tu również charakterystyki próbek badań. Były nimi trzy pojazdy pożarnicze, tj. podnośnik hydrauliczny oraz dwa nośniki kontenerowe karosowane na podwoziach tego samego producenta, lecz produkowane w różnych latach. Badane pojazdy wyposażone były w różne typy urządzeń alarmowych oraz posiadały odmienny sposób ich montażu. W celu bliższego zobrazowania procesu badawczego przedstawiono schemat i opis stanowiska wraz z urządzeniem pomiarowym, a także opis przebiegu badań. Wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej. W tabelach pomiarowych zawarto konkretne wartości uzyskane podczas pomiarów, natomiast na wykresach przedstawiono rozkład tercjowy poziomu dźwięku A danej modulacji. Otrzymane podczas badań wyniki poddano wnikliwej analizie. Dokonano oceny zaniku sygnałów alarmowych względem odległości od pojazdu oraz oceny zmiany wykresów tercjowych poziomu dźwięku w funkcji odległości od pojazdu. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału sformułowano szereg wniosków. Pośród nich wymienić należy brak uregulowań prawnych w obszarze sposobu montażu, czy budowy sygnałów akustycznych. Powyższe czynniki mają znaczący wpływ na słyszalność sygnałów alarmowych. Proces badawczy pozwolił również na ustalenie w jaki sposób zanikają sygnały alarmowe w funkcji odległości oraz jakie częstotliwości dźwięków są najlepiej słyszalne w poszczególnych odległościach od źródła emisji. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17537/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13206/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Parametry powietrza // Czynniki chemiczne // Pyły // Czynniki mikrobiologiczne // Mikroklimat // Hałas słyszalny i infradzwiękowy // Drgania mechaniczne // Pola elektromagnetyczne // Elektryczność statyczna // Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej.
Zakres i zawartość: Przedstawia zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych - parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, oświetlenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21889, I-18709 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18708/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Prezentacja komputerowego systemu STER, będącego oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Podaje przykłady sposobów oceny ryzyka w zależności od rodzaju zagrożeń np. czynniki chemiczne, biologiczne, pyły, hałas, promieniowanie optyczne i laserowe itp.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18718, I-18717 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18716/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej