Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Artykuły
(12)
Author
Drozda Janusz
(2)
Koniec Robert
(2)
Aszyjczyk Jacek
(1)
Baumhauer Roland
(1)
Gaulke T
(1)
Granowski Roman
(1)
Hack Michael
(1)
Surmacz Dariusz
(1)
Trill Roman
(1)
Urban Marcin
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Ścibiorek Ireneusz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
hałdy
(12)
Pożary
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(6)
Odpady
(4)
Gospodarka odpadami
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Paliwa
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
samozapalenie
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Materiały palne
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Policja
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Węgiel
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
kopalnie
(1)
samozapłon
(1)
składy/hurtownie
(1)
zakłady
(1)
złomowiska
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Gaszenie pożaru zwałów kopalnianych / Roman Granowski // Przegląd Pożarniczy. - 1959/5 s.13-19,33.
Pod pojęciem zwałów kopalnianych rozumiemy usypisko różnego rodzaju skał, wydobywanych w trakcie głębienia szybu i w czasie eksploatacji kopalni oraz odpadów. Charakterystyka pożarów zwałów kopalnianych oraz operacje gaśnicze.
No cover
Article
In basket
Wokół likwidacji palących się hałd / Roman Trill // Przegląd Pożarniczy. - 1962/10 s.7-9.
Czynniki sprzyjające samozapłonowi hałd kopalnianych oraz sposoby zapobiegania powstawaniu pożarów hałd.
No cover
Article
In basket
Ogień w składowiskach węgla / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2019/1 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono przebieg procesu samozapalenia węgla składowanego w dużych pryzmach i hałdach. Opisano przykłady pożarów oraz aspekty praktyczne prowadzenia akcji gaśniczej i bezpieczeństwa strażaków.
No cover
Article
In basket
Uwaga metan! / Marcin Urban // Strażak - . - 2013/5 s.8-9.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru na wysypisku śmieci, zagrożenie zapalenia się metanu.
No cover
Article
In basket
Pożar składowiska / Janusz Drozda // Przegląd Pożarniczy. - 2016/12 s.18-21.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru składowiska odpadów do rycyklingu w Dąbrówce Wielkopolskiej (19.09.2015), wydatek gaśniczy, dysponowanie sił i środków, zarządzanie logistyczne, plan sytuacyjny.
No cover
Article
In basket
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru paliwa alternatywnego w hali w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach. Przedstawiono rozpoznanie budynków objętych pożarem, przebieg działań z planem sytuacyjnym, wykaz sił i środków biorących udział w działaniach (w formie tabeli).
No cover
Article
In basket
Pożar w składzie węgla / Ireneusz Ścibiorek // Strażak - . - 2013/12 s.56-57.
Omawia problematykę pożarów wybuchających na składowiskach produktów węglowych. Przyczyny pożarów, samozapalenia, możliwości zmniejszenia zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Sześć dni walki / Jacek Aszyjczyk, Janusz Drozda // Strażak - . - 2015/11 s.6-7.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas wiekiego pożaru hałdy śmieci w zakładzie składowania i recyklingu w Dąbrówce Wielkopolskiej (k. Świebodzina, woj. lubuskie), zwrócono szczególną uwagę na problem zaopatrzenia wodnego wobec konieczności ciągłego dostarczania wody przez 6 dni.
No cover
Article
In basket
Długa i trudna walka / Robert Koniec // Strażak - . - 2016/5 s.10-11.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru hałdy tworzyw sztucznych na składowisku w miejscowości Karmelita w woj. kujawsko-pomorskim (w okolicach Kcyni).
No cover
Article
In basket
Karmelita w kłębach dymu / Robert Koniec // Przegląd Pożarniczy. - 2016/6 s.6-9.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru hałdy tworzyw sztucznych na składowisku w miejscowości Karmelita w woj. kujawsko-pomorskim (w okolicach Kcyni).
No cover
Article
In basket
Feuer auf Halde / T. Gaulke // Feuerwehr Magazin. - 2008/9 s.16-21.
Tł.tyt.: Pożar na hałdzie
Hałdy odpadów roślinnych dla wielu strażaków są zjawiskiem obcym. Jednak wskutek częstych pożarów hałd w Niemczech i nieznajomości taktyki gaszenia pożarów hałd, zaczęto analizować zagrożenie pożarowe i ocenę zagrożenia ze strony hałd. Omówienie taktyki gaszenia pożarów hałd.
No cover
Article
In basket
Herbertingen: Groosbrand einer Schrotthalde / Michael Hack, Roland Baumhauer // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/4 s.273-285.
Tł.tyt.; Wielki pożar złomowiska w Herbertingen
Przedstawiono akcję gaśniczą pożaru metali w Herbertingen (Badenia-Wittembergia). Omówiono taktykę walki z pożarem złomowiska w czterech fazach oraz współpracę straży pożarnej z innymi służbami sanitarnymi, technicznymi, cywilnymi oraz osobami prywatnymi i policją.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again