Source
Katalog zbiorów
(35)
Form of Work
Artykuły
(19)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Brzezińska Dorota
(2)
Budzynowski Jan
(2)
Drążkiewicz Jerzy
(2)
Kustra Piotr
(2)
Rochala Paweł
(2)
Baranowski Dariusz
(1)
Blaut Agata
(1)
Bródka Michał
(1)
Buczowski T
(1)
Cembala Piotr
(1)
Drumlak Przemysław
(1)
Dziubiński Marek
(1)
Fiening Klaus
(1)
Furtak Lucjan
(1)
Gehle Markus
(1)
Hrycko Piotr
(1)
Janik Paweł
(1)
Karwowski Mariusz
(1)
Knigawka Przemysław
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kowalski Grzegorz
(1)
Kościelny Stanisław
(1)
Krupa Jan
(1)
Krupa Janusz
(1)
Kubica Krystyna
(1)
Kubica Robert
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Matuszek Katarzyna
(1)
Nowak Robert
(1)
Orłowski Piotr
(1)
Pacocha Jadwiga
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Rabiej Stanisław
(1)
Ralcewicz Dariusz
(1)
Rataj Zbigniew L
(1)
Romanowski Olgierd
(1)
Sauter Feliks
(1)
Smuszkiewicz Szymon
(1)
Stelmach Sławomir
(1)
Stewart Robert
(1)
Suchowiak Bogdan
(1)
Szklanny Patryk
(1)
Turbe Anne
(1)
Unkenstein H.-D
(1)
Wachnicki Czesław
(1)
Wild Jakub
(1)
Wiąckowski Jacek
(1)
Woliński Marek
(1)
Zając Tomasz
(1)
Zawistowski Jacek
(1)
Zinke L
(1)
Łozowski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(34)
German
(1)
Subject
kotłownie
(35)
Paliwa
(8)
Wentylacja
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(5)
przepisy
(5)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
BHP
(2)
Biomasa
(2)
Gaz ziemny
(2)
Kominy
(2)
LPG
(2)
Oddymianie
(2)
Pożary
(2)
Transport kolejowy
(2)
Warunki techniczne
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
biopaliwa
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
poddasza
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
BLEVE
(1)
Budownictwo
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Elektrownie
(1)
Energetyka
(1)
Garaże
(1)
Instalacja
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Prawo
(1)
Projektowanie
(1)
Spaliny
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Urządzenia
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
cysterny
(1)
emisja
(1)
gaz
(1)
instalacja gazowa
(1)
magazyny
(1)
obliczenia
(1)
silniki
(1)
składy/hurtownie
(1)
spalanie
(1)
stacje kolejowe
(1)
surowce
(1)
urządzenia gazowe
(1)
wskaźniki
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
Form of Work
Subject
Bibliogr., tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1924 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kotły parowe: konstrukcja i obliczenia / Piotr Orłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966. - 605 s. : rys., skor., tabl., zał. ; 24 cm.
Form of Work
Bibliogr., tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1910 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Form of Work
Aspekty opłacalności zużycia paliw, zmiany struktury zużycia paliwa w Polsce oraz porównanie zmiennych kosztów ekploatacji koytłów.
No cover
Book
In basket
Form of Work
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1916 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wentylacja pomieszczeń kotłowni - przepisy i rzeczywistość / Jan Budzynowski, Piotr Cembala // W: Forum Wentylacja 2007: V Ogólnopolskie spotkanie branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; Salon Klimatyzacja 2007: II Ogólnopolska wystawa techniki klimatyzacyjnej i chłodniczej: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2007. - s. 33-38.
Sygnatura: P-1434/1.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz., rys.
Autor wyjaśnia wątpliwości projektantów związane z interpretacją przepisów prawnych dotyczących kotłowni. Omówiono instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, a także gazowe i eletryczne w pomieszczeniu kotłowni
No cover
Article
In basket
Wentylacja w kotłowni na gaz płynny / Jerzy Drążkiewicz // W: Forum Wentylacja 2003: projektowanie, budowa, odbiory, eksploatacja nowoczesnych instalacji wentylacyjnych: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2003. - s. 42-45.
Sygnatura P-1438/1
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo w kotłowniach / Stanisław Kościelny // Przegląd Pożarniczy. - 1993/12 s.11-12.
Omówionio zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej kotłowni.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz.
Pomieszczenia kotłowni ze swoim zagrożeniem stwarzają zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Dlatego konieczne jest wykonanie tych pomieszczeń, instalacji i poszczególnych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz.
Geneza systemów zabezpieczenia kotłowni gazowych oraz aktywny system instalacji gazowej
No cover
Article
In basket
Solid fuel boilers as small combustion installations - energy efficiency and environmental impact / Krystyna Kubica, Anne Turbe, Robert Kubica, Robert Stewart // W: The chimney as a technological challenge of modern times : a monograph / red. Rudolf Kania. - Opole ; Vienna : European Chimney Association, 2011.
Bibliogr. 25 poz
Tł.tyt.; Kotły na paliwa stałe, jako mała instalacja spalania - Efektywność energetyczna i wpływ na środowisko
W artykule przedstawiono pogląd dotyczący techniki spalania paliwa stałego w kotłach w szczególności węgla i biomasy, które są wykorzystywane w sektorze energetycznym.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
W artykule przedstawiono ideę powstania tzw. błękitnego węgla. Zaprezentowano wskaźniki emisji z przeprowadzonych w kotle c.o. z ręcznym zasypem paliwa testów energetyczno-emisyjnych spalania węgla kamiennego, z którego wytworzono „błękitny węgiel”, oraz samego „błękitnego węgla”. Wskaźniki emisji poddano następnie analizie tradycyjnej oraz wykorzystującej metodę LCA (Life Cycle Assessment - ocena cyklu życia).
No cover
Article
In basket
Instalacje kotłowe w budynkach jednorodzinnych // Rynek Gazowy: Instalacje gazu ziemnego i płynnego. - 1999/7 s.14-16.
Instalacje kotłowe zasilane gazem zdobywają coraz więcej zwolenników, właścicieli domków jednorodzinnych. Trwają prace nad projektem Polskiej Normy dotyczącej kotłowni wbudowanych z kotłami na paliwo gazowe.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17958 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi. Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19329, I-19328 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Przeglądu Pożarniczego)
Tab.
Streszczenie: Opracowanie dotyczy kotłowni na paliwo stałe, olejowe lub gazowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1467/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Kotłownie opalane olejami mineralnymi / Jadwiga Pacocha. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. - 27 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa)
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr.
Streszczenie: [W broszurce omówiono - w oparciu o polskie, austriackie i amerykańskie przepisy - zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego kotłowni opalanych olejami mineralnymi. Podane są zasady działania kotłowni i znajdujących się w niej urządzeń, charakterystyka paliwa, magazynowanie oleju opałowego, rodzaje zbiorników oraz sposoby bezpiecznej eksploatacji kotłowni olejowych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-6903, KG-6902, I-8154, I-8153, I-8152 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15288 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wentylacja budynków bloków energetycznych / Dorota Brzezińska // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/3 s.24-30.
Omawia zagadnienia oddymiania obiektów przemysłowych (bloków energetycznych, kotłowni) i zastosowania odpowiednich systemów wentylacji w celu ochrony znajdujących się tam urządzeń oraz umożliwienia ewakuacji pracowników.
Book
In basket
Tł .tyt.; Domowe urządzenia ogrzewcze i składowanie materiałów palnych
Streszczenie: Zbiór zobowiązujących w kraju nadrenii Północnej - Westfalii zarządzeń nadzoru budowlanego dla wszelkiego rodzaju palenisk domowych, kominów domowych, kotłownii oraz dla składowania paliw stałych, płynnych i gazowych z komentarzami, wskazówkami i wytycznymi dla urządzeń ogrzewczych, wentylacji i nagrzewania wody w szkołach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2726 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wymagania techniczne dla kotłowni gazowych / Jacek Piechocki // Przegląd Pożarniczy. - 2000/4 s.29.
Przedstawiono normę PN-B-02431 "Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again