Source
Katalog zbiorów
(42)
Form of Work
Artykuły
(33)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Chmiel Marek
(2)
Majka Adam
(2)
Orlikowski Jacek
(2)
Repel K
(2)
Sobstel Jerzy W
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Baukens Claire
(1)
Belousov Igor Y
(1)
Borowski Jacek
(1)
Bownik Ryszard
(1)
Braeye Toon
(1)
Dec Magdalena Anna
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dyba Paweł
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Gil Dariusz
(1)
Godderis Lode
(1)
Gumiński Bogdan
(1)
Harczuk Marek
(1)
Hermans Veerle
(1)
Kapiec Włodzimierz
(1)
Klimm Andrzej
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Krajewska Monika
(1)
Leszczyński Medard
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Masna Ilona
(1)
Motmans Roeland
(1)
Mućko Paweł
(1)
Ochab Bogdan
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Pacyna Stanisław
(1)
Podlasiński Rafał
(1)
Przetacznik Ryszard
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Sobol Marceli
(1)
Stajszczak Magdalena
(1)
Strawa Piotr
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Verhoogen Ronny
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zboina Jacek
(1)
Zdziebło Marcin
(1)
Zdziechowski Piotr
(1)
Ziółkowska Krystyna
(1)
Ślósarski Marek
(1)
Żurawski Robert
(1)
Żylski Bartosz
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
kwalifikacje pożarnicze
(42)
przepisy
(11)
Państwowa Straż Pożarna
(10)
Szkolenie
(8)
Kształcenie
(7)
Szkolnictwo pożarnicze
(6)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(4)
Pożarnictwo
(4)
Kierowanie
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Ratownictwo medyczne
(3)
programy nauczania
(3)
Dowodzenie
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
nurkowanie
(2)
BHP
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
JRG
(1)
Motywacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pojazdy uprzywilejowane
(1)
Procedury ratownicze
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zapobieganie
(1)
analiza
(1)
armatura wodna
(1)
dydaktyka
(1)
działania interwencyjne
(1)
edukacja
(1)
instytuty naukowe
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
programy szkoleń
(1)
psychologia pożarnicza
(1)
straż pożarna-organizacja
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
służby
(1)
służby ratownicze
(1)
taktyka ratownicza
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Subject: place
Rosja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
42 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono główne zapisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Polsce oraz ich zastosowanie w obszarze zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedstawiono poszczególne etapy procesu walidacji kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji w omawianym zakresie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12398/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Jedna służba, trzy zawody / Marceli Sobol // Przegląd Pożarniczy. - 2012/3 s.18-21.
Omawia system kształcenia zawodowego w PSP umożliwiający zdobycie kwalifikacji w jednym z trzech zawodów pożarniczych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, ścieżki kształcenia dla każdego z tych zawodów oraz jednostki edukacyjne.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia przygotowania jednostek PSP do zadań z zakresu ratownictwa wodnego a w szczególności działań podwodnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12807/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
System szkolenia OSP. Cz. 2 / Jacek Orlikowski // W Akcji. - 2013/6 s.31-35.
Przedstawia zasady realizacji doskonalenia zawodowego OSP oraz wybrane scenariusze scenek medycznych.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Program nauczania opracowano w Szkole Podoficerskiej w Supraślu. Omówiono założenia dydaktyczno-wychowawcze. Opisano kwalifikacje absolwenta oraz przedstawiono realizację procesu nauczania. Treści kształcenia: pedagogika i psychologia, profilaktyka pożarowa, ochrona ludności, bezpieczeństwo budynków, wyposażenie techniczne, taktyka działań gaśniczych i ratowniczych, ratownictwo medyczne, podstawy informatyki, wychowanie fizyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-903/20, W-903/19, W-903/18, W-903/17, W-903/16, W-903/15, W-903/14, W-903/13, W-903/12, W-903/11, W-903/10, W-903/9, W-903/8, W-903/7, W-903/6, W-903/5, W-903/4, W-903/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-903/2 [magazyn], W-903/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Preparing Future Officers // Fire Engineering. - 2008/7 Vol. 161 s.40-54.
Tł. tyt.: Przygotowanie przyszłych oficerów
Artykuł jest sprawozdaniem z przebiegu dyskusji "przy okrągłym stole" przedstawicieli różnych służb na temat potrzeb kwalifikacyjnych oficerów straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Strażak po nowemu / Jacek Borowski // Przegląd Pożarniczy. - 2016/12 s.29-31.
Omówiono zmiany w systemie szkolenia strażaków przyjętych do służby, wg nowego programu podzielonego na bloki, których treści zostały uporządkowane w celu ujednolicenia zakresu kształcenia. Program kładzie nacisk na zdobycie wiedzy praktycznej np. poprzez wprowadzenie obowiązkowego bloku praktyk zawodowych.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Program nauczania opracowano w Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu. Zamieszczono: założenia dydaktyczno-wychowawcze, opis kwalifikacyjny absolwenta, realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Program obejmuje m.in.: organizacyjno-prawne podstawy służby w PSP, podstawy psychologii, BHP, ratownictwo medyczne, fizykochemię spalania i środki gaśnicze, bezpieczeństwo budynków, wyposażenie techniczne, taktykę działań gaśniczych i ratowniczych, wychowanie fizyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-902/20, W-902/19, W-902/18, W-902/17, W-902/16, W-902/15, W-902/14, W-902/13, W-902/12, W-902/11, W-902/9, W-902/8, W-902/7, W-902/6, W-902/5, W-902/4, W-902/3 (17 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-902/10 [magazyn], W-902/2 [magazyn], W-902/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Artykuł z serii omawiającej wprowadzone w 2013 r. regulacje obejmujące zasady dotyczące taktyki i organizacji działań w zakresie ratownictwa w KSRG. Przedstawia podstawowe pojęcia jakie wprowadzają zasady, zadania ratownictwa medycznego dla KSRG, wymagania jakie powinny spełniać jednostki dla poszczególnych poziomów gotowości oraz wymagane kwalifikacje.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14390/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kwalifikacje - stanowiska - stopnie / Jarosław Zarzycki // Przegląd Pożarniczy. - 2016/6 s.34-37.
Omawia wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wymagania dot. stanowisk i stopni w PSP oraz kwalifikacje dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa. Przedstawia też wymagania dla poszczególnych poziomów kierowania działaniem ratowniczym w KSRG.
No cover
Article
In basket
Artykuł z serii omawiającej wprowadzone w 2013 r. regulacje obejmujące zasady dotyczące taktyki i organizacji działań w zakresie ratownictwa w KSRG. Przedstawia zasady organizacji ratownictwa technicznego, zadania na poziomie podstawowym, standard wyposażenia, wymagane kwalifikacje, ćwiczenia i szkolenia.
No cover
Article
In basket
Ratownictwo chemiczne - poziom podstawowy / Rafał Podlasiński // Przegląd Pożarniczy. - 2015/7 s.24-27.
Omówiono podstawowe zadania i zakres działań ratownictwa chemicznego i ekoloicznego realizowane przez PSP, zasady prowadzenia działań, używane przyrządy pomiarowe.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla strażaków kwalifikacyjnego kursu szeregowych PSP. Prezentowany materiał ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki z zakresu warunków i wymagań służby, zagrożeń z nią związanych, funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, stresu i sposobów radzenia sobie z nim, porozumiewania się z ludźmi , wybranych zagadnień z psychologii społecznej związanych z działaniami ratowniczymi, zasad funkcjonowania w grupie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-916/49, W-916/48, W-916/47, W-916/45, W-916/44, W-916/43, W-916/42, W-916/41, W-916/40, W-916/39, W-916/38, W-916/37, W-916/36, W-916/35, W-916/34, W-916/33, W-916/32, W-916/31, W-916/30, W-916/29, W-916/28, W-916/27, W-916/26, W-916/25, W-916/24, W-916/23, W-916/22, W-916/21, W-916/20, W-916/19, W-916/18, W-916/17, W-916/15, W-916/14, W-916/13, W-916/12, W-916/11, W-916/9, W-916/8, W-916/7, W-916/6, W-916/5, W-916/4, W-916/3 (44 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-916/2 [magazyn], W-916/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia funkcjonowanie i zakres wykonywanych prac dla grup wodno-nurkowych PSP na podstawie przepisów oraz Zasad Ratownictwa Wodnego w KSRG. Przedstawia zagadnienia związane z procesem szkolenia oraz doskonalenia zawodowego nurków.
No cover
Article
In basket
Omawia problematykę organizacji ratownictwa medycznego w ramach KSRG, przedstawia terminologię, wymagane kwalifikacje strażaków-ratowników, procedury ratownicze.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-951/20, W-951/19, W-951/18, W-951/17, W-951/16, W-951/15, W-951/14, W-951/13, W-951/12, W-951/11, W-951/10, W-951/9, W-951/7, W-951/6, W-951/5, W-951/4, W-951/3 (17 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-951/8 [magazyn], W-951/2 [magazyn], W-951/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Ochrona przeciwpożarowa -kwalifikacje i kompetencje personelu / Jacek Zboina, Ilona Masna //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2017/2 strony 64-67.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: W artykule przedstawiono kwalifikacje i kompetencje konieczne do działań prewencyjnych na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again