Form of Work
Artykuły
(25)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(6)
Status
only on-site
(20)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(20)
Author
Andersson Berit
(3)
Wojtkowski Ludwik
(3)
Xie Q.Y
(3)
Chow W.K
(2)
Mei P
(2)
Zhang H.P
(2)
Augustin Dennis
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Barbosa V
(1)
Blomqvist Jan
(1)
Bogdanowicz Aleksander P
(1)
Carrier J.-J
(1)
Chabel Stanisław
(1)
Chivas C
(1)
D'Silva A.P
(1)
Dobrzyńska Renata
(1)
Dyrcz Dariusz
(1)
Furst A
(1)
Gann Richard G
(1)
Gałkowski Janusz
(1)
Guillaume E
(1)
Hall J.R. Jr
(1)
Han F
(1)
Han Z.F
(1)
Heping Zhang
(1)
Hilado C.J
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Hughes Michael
(1)
Ingham P.E
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jones J.C
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Konecki Marek
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kowalski Bolesław
(1)
Krasny John F
(1)
Król Bernard
(1)
Kłubań Włodzimierz S
(1)
Lin Zhang
(1)
Lui G.C.H
(1)
Magnusson Sven Erik
(1)
Martini P
(1)
Małecki Aleksander
(1)
McCormack Jim
(1)
Naliński Józef
(1)
Nurbakhsh S
(1)
Ogrzebacz Józef
(1)
Parker William J
(1)
Paul K.T
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pilewicz Andrzej
(1)
Piórczyński Wacław
(1)
Puchowski Kazimierz
(1)
Pukacka Krystyna
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Rutecki Mirosław
(1)
Sainrat A
(1)
Schoeps Florian
(1)
Smyk Rafał
(1)
Sobczak Jakub
(1)
Spearpoint M.J
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Szepeta Józef
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wierzbicka Teresa. mgr
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhang L
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łyszkowski Rafał
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(45)
Germany
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(42)
English
(4)
German
(1)
Subject
meble
(47)
Badania pożarnicze
(12)
Palność
(10)
Palność - badanie
(10)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
materiały wyposażeniowe
(6)
tapicerstwo
(6)
HRR
(4)
spalanie
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dym
(2)
ISO
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Materiały palne
(2)
Meblarstwo
(2)
Pianki poliuretanowe
(2)
Pożary
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
magazyny
(2)
materiały wykończeniowe
(2)
materiały włókiennicze
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
wyroby tytoniowe
(2)
zjawisko flashover
(2)
źródło zapalenia
(2)
ASTM International
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Materiały budowlane
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Symulacja
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapłon
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
działania interwencyjne
(1)
gazy pożarowe
(1)
kina
(1)
kinetyka
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
ochrona przed zagrożeniami
(1)
papierosy
(1)
przepisy
(1)
płyty wiórowe
(1)
suszarnie
(1)
testy pożarnicze
(1)
Łączność
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Normy
(6)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
47 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Szacowanie ryzyka i korzyści wykorzystania środków ognioochronnych w uognioodparnianiu mebli miękkich w krajach Europy Zachodniej
Opis kompleksowego programu szacowania ryzyka powstania pożaru i środowiska toksycznego w wyniku spalania się uognioodpornionych mebli miękkich. Ryzyko odniesione jest do całego procesu produkcyjnego a dokładniej z szacowaniem ryzyka: - związanego z inhalacją toksyn przez pracowników produkcyjnych, związanego z eksploatacją tego typu mebli w budownictwie mieszkaniowym, zwiazanego z emisją gazów toksycznych generowanych w wyniku zapalenia się mebli od papierosów i zapałek i z poziomem emisji CO, CO2, NOx, HCl, HBr, i SO2 podczas eksploatacji mebli.
No cover
Article
In basket
Omówiono niebezpieczeństwa występujące w czasie pożarów stolarni, związane z dużym nagromadzeniem materiałów łatwopalnych i substancji chemicznych. Przedstawiono zagrożenia dla strażaków, zalecenia stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz wskazówki dot. prowadzenia akcji ratowniczej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania nadciśnień strumieni wody rozpylonej, tworzących się w czasie spalania się foteli w pomieszczeniu przy uwzględnieniu różnych czasów stosowania prądów wody
Celem badań było określenie wpływu czasu stosowania wodnych prądów rozpylonych na czas spalania się foteli miękkich. W czasie eksperymentów wykorzystano metodę badań palności ISO 9705-1993. Opis sposobów wykonania badań: ta sama szybkość dopływu wody we wszystkich testach, zmienne czasy (20, 25, 30, 40 i 45 s) podawania prądu wody po zapaleniu foteli. Do określania kinetyki generacji ciepła w czasie spalania foteli, wykorzystano metodę kalorymetru stożkowego. Badania wykazały, że między HRR (heat release rate) a czasem zastosowania tryskaczy istnieje wielomianowa zależność. Natomiast między całkowitym ciśnieniem wodym niezbędnym do ugaszenia foteli a czasem zastosowania prądu rozpylonego istnieje zależność wykładnicza.
No cover
Article
In basket
Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych. / Mariusz Krzysztof Kopański // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.31-42.
Sygnatura: CP-80
Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno - prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada się przy użyciu źródeł ognia o małej mocy (tlący się paieros, płomień zapałki). Należy ustalić jak zareagują fotele i jaki będzie miał przebieg pożar, gdy zastosujemy inne źródło ognia (np. palącą się złozoną gazetę.). Badania przeprowadzono na pełnowymiarowych fotelach oraz ich układach tapicerskich, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim spełniającymi wymagania zapalności mebli tapicerowanych, które są zgodne z metodą EN-PN 1021-1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący się papieros oraz EN-PN 1021-2 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. W celu ustalenia zagrożenia pożarowego siedzisk tapicerowanych od innych źródeł zapłonu, poddano je badaniom według wymagań normy kolejowej PN-EN 45545-2 Aneks B, C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (kalorymetr meblowy). Dodatkowo wyznaczono profile temperatur na powierzchni podpalanych foteli wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną. Wnioski: Zaleca się modyfikację i rozszerzenie palety źródeł zapłonu w obowiązującej normie. Za wzór można przyjąć angielską normę BS 5852, zgodnie z którą rozpatrywanych jest osiem różnych rodzajów źródeł zapłonu w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przegląd mebli tapicerowanych pod względem oceny palności wskazuje, że powinny one być przebadane w pełnej skali z uwzględnieniem większych źródeł zapłonu, jak np. kule z gazety lub stosy z drewna.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz, tab., wykr.
Tł.tyt.: Eksperymantalne badania wpływu nadciśnienia strumienia wody na sposób spalania się sof o różnych powierzchniach i różnych obiciach
W eksperymentach wykorzystano test ISO 9705, w którym w górnej części pomieszczenia zainstalowano instalację wodną oraz dziewięć typów sof zrobionych z bawełny, włókna nylonowego, różne tworzywa sztuczne i jako podkłady piankę poliuretanową o różnej gęstości. Wyniki badań omówione w artykule wskazują że typ materiałów, gęstość PU, szybkość podania wody z instalacji wpływa na czas spalania i stężenia gazów toksycznych tworzących się w czasie spalania.
No cover
Article
In basket
Furniture warehouse Fire: lessons Learned / Michael Hughes // Fire Engineering. - 2007/9 Vol. 160 s.71-80.
Tł.tyt.: Pożar magazynu mebli miękkich: wnioski praktyczne
Opis prowadzonych działań gaśniczych w czasie pożaru magazynu, w którym składowano materace z tworzyw, pokryte materiałem włókienniczym, skrapianym łatwo zapalnym destylatem naftowym i olejem silikonowym. Obciążenie ogniowe magazynu było ponad 5000 MJ/m2. Przyczyną pożaru był przenośny grzejnik, który spowodował zapalenie się materacy. Wnioski z prowadzonych działań: 1- musi być zapewniona łączność między oficerem kierującym akcją a strażakiem, 2 - należy przeprowadzać więcej ćwiczeń na dużych obiektach, 3 - należy opracować plan działań gaśniczych, zakładający różne warianty rozwoju pożaru.
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Zachowanie się ognia podczas pożaru mebli tapicerskich i materaców
Bibliogr., index., tab.
Streszczenie: Omówiono właściwości materiałów tapicerskich, statystykę pożarów materiałów tapicerskich i materaców, fizykochemię spalania. Omówiono pożary spowodowane papierosami. Publikacja zawiera badania pożarnicze, modelowanie, testy oraz analizę zagrożenia pożarowego tapicerki i materaców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18506 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again