Source
Katalog zbiorów
(25)
Form of Work
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(5)
Artykuły
(3)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Szewczyk Joanna
(3)
Aouil Bassam
(2)
Luzar Artur
(2)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(2)
Aleksandrowicz Łukasz
(1)
Andruszkiewicz Anna
(1)
Basińska A. Małgorzata
(1)
Bednarek Józef
(1)
Białobłocki Tomasz
(1)
Bladoszewski Włodzimierz
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Breguła Wojciech
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Czarnecki Bartosz
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Domińska Karolina
(1)
Gajda Janusz
(1)
Hain Maja
(1)
Hołownia Wojciech
(1)
Konieczny Paweł
(1)
Krzysiek Paweł
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Maniszewska Katarzyna
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Miszuk Rafał
(1)
Moroz Janusz
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Piotrowska-Piątek Agnieszka
(1)
Polowczyk Żaneta
(1)
Snow Nancy
(1)
Stachura E
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Turecki Adam
(1)
Witkowicz D[ariusz]
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zawadzka Magdalena
(1)
Zielińska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
English
(1)
Subject
media elektroniczne
(25)
Terroryzm
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Internet
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
pomoc psychologiczna
(3)
Kształcenie
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Administracja publiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Lasy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Programy komputerowe
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Socjologia
(1)
Symulacja
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Transport drogowy
(1)
Urbanistyka
(1)
Zarządzanie
(1)
architektura
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
dokumentacja techniczna
(1)
dydaktyka
(1)
edukacja
(1)
gry decyzyjne
(1)
informacja masowa
(1)
informatyzacja
(1)
konferencje
(1)
kryzys
(1)
media
(1)
ochrona zdrowia
(1)
polityka
(1)
przepisy
(1)
technologia informacyjna
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
25 results Filter
No cover
Article
In basket
Wykorzystanie internetu dla potrzeb promocji zdrowia / Anna Andruszkiewicz, A. Małgorzata Basińska // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 109-117.
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
No cover
Article
In basket
Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób współuzależnionych / Bassam Aouil, Magdalena Zawadzka // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 169-180.
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły omawiające definicje społeczeństwa informacyjnego, jego rozwój, typy demokracji w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Przedstawia rozwój i zastosowanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji, rodzaje informacji, rolę nowych mediów w społeczeństwie, szczególnie internetu oraz zagadnienia globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18999, I-18998 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18997/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Udział multimediów w podnoszeniu jakości życia osób z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 283-287.
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ilościowych oraz analizy treści dotyczących obecności jednostek organizacyjnych PSP w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook. Dokonano przeglądu istniejącej literatury prezentującej możliwości wykorzystania oraz zalety i wady korzystania z tych mediów, a także klasyfikację oraz przykłady zastosowania tego typu narzędzi w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Dodatkowo przeanalizowano popularność poszczególnych profili, regularność aktualizacji oraz treści publikowane przez badane podmioty.
No cover
Article
In basket
Środki masowego przekazu po 11 września 2001 roku / Paweł Krzysiek, Rafał Miszuk // W: Oblicza współczesnego terroryzmu / pod red. Krzysztof Kowalczyk, Wiesław Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 137-154.
Sygnatura IBC-498
No cover
Article
In basket
Sympathy for the... Baader. Regarding the Media Coverage of Red Army Faction / Katarzyna Maniszewska // W: Terrorism, media, society. Terroryzm, media, społeczeństwo / ed. Tomasz Płudowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 199-206.
Sygnatura: B-511/Czyt.
No cover
Article
In basket
American media and propaganda in an age of terror / Nancy Snow // W: Terrorism, media, society. Terroryzm, media, społeczeństwo / ed. Tomasz Płudowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 47-58.
Sygnatura: IBC-511/Czyt.
No cover
Article
In basket
Forum "Białystok - miasto jutra" jako płaszczyzna integracji różnych środowisk na rzecz poprawy oblicza i funkcjonowania miasta / Bartosz Czarnecki, Wojciech Hołownia, Adam Turecki // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennnej XXI wieku / red.nauk. Witold Czarnecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - s.: 331-333.
Sygnatury: IBC-414/Czyt.; IBC-415
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13672/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr. 4 poz., tab.
Tł .tyt.: Polska architektura mieszkaniowa w procesie transformacji - czynniki makro - środowiskowe i konkurencji środowiskowej
Celem artykułu jest identyfikacja i opis czynników makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wpływających na podmioty aktywne na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Analiza czynników otoczenia pozwala przyporządkować je jednej grup uwarunkowań: wspierających lub hamujących rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz określić ich charakter. Rozwojowi sprzyja przede wszystkim konkurencja na rynku materiałów i usług związanych z rynkiem nieruchomości, a także rozwój mediów elektronicznych. Czynnikiem hamującym rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych jest cenowa bariera popytu na domy i mieszkania oraz brak skutecznej polityki mieszkaniowej państwa oraz skomplikowane procedury związane z wszystkimi fazami procesu inwestycyjnego i brak uregulowań prawnych dotyczących przestrzeni.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3548 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11640/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14522/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14520/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Streszczenie: Główną ideą konferencji jest usprawnienie zarządzania kryzysowego w Europie, poprzez analizę wiedzy i doświadczeń decydentów różnego szczebla, nabytego podczas powodzi, pożarów lasów oraz trzęsień ziemi. Jednym z zasadniczych elementów konferencji stanowi odniesienie do bazy danych, złożonej z analiz procesów zarządzania kryzysami oraz opracowanych wytycznych przeznaczonych dla decydentów. Ponadto w konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i możliwości wykorzystania mediów społecznościach w czasie kryzysów i katastrof naturalnych, a także współpracy podmiotów szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-423, B-422, B-421 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-420/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Monografia poświęcona jest zagadnieniom wpływu kryzysu ekonomicznego na procesy o charakterze zarządczym, w różnorodnych sektorach współczesnego rynku. Powstała jako próba opisu, analizy, interpretacji oraz oceny działań jakie podejmują uczestnicy rynku, w ujęciu zarówno instytucjonalnym, jaki i procesowym, w odpowiedzi na określone, najczęściej niekorzystne zjawiska w otoczeniu makro- , ale również mikroekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2137/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Komunikacja kryzysowa - wybrane aspekty komunikacji z mass mediami / Dariusz Wróblewski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/1 s.115-134.
Sygnatura: CP-80
Autor przedstawia wybrane aspekty komunikacji administracji publicznej z mediami w sytuacji kryzysowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13094/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zastosowanie multimedialnych treningów decyzyjnych w edukacji dla bezpieczeństwa / Marcin Smolarkiewicz // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 213-220.
Sygnatura: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again