Form of Work
Artykuły
(25)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(2)
Rozdział
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Jaskółowski Waldemar
(5)
Bednarek Zoja (1936- )
(3)
Pieniak Daniel
(3)
Giełżecki Jan
(2)
Wolański Robert Marcin
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Bashynskyy O
(1)
Bauer Sebastian
(1)
Bodnarchuk T
(1)
Bolibrukh B.V
(1)
Bourbigot Serge
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Brzozowski Zbigniew K
(1)
Brzychczyk Beata
(1)
Błogowski Maciej
(1)
Chow W.K
(1)
Chudyba Krzysztof
(1)
Cisek Tadeusz
(1)
Dec Lesław
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Emchenko I.V
(1)
Flambard Xavier
(1)
Frangi Andrea
(1)
Gorzkowski Marcin
(1)
Gyvlyud M.M
(1)
Górak Piotr
(1)
Harada Toshiro
(1)
Huang Zhaohui
(1)
Hyvlyud M.M
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Jelonkiewicz Przemysław
(1)
Kisieliński Rafał
(1)
Kodur V.K.R
(1)
Kowalski Robert
(1)
Krężel Krzysztof
(1)
Kubis Daria
(1)
König Jürgen
(1)
LaMalva Kevin J
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Loik V.B
(1)
Loyik V.B
(1)
Maciejewski Dominik
(1)
Mania Ryszard
(1)
Marszałek Konstanty (1953- )
(1)
Maszlakowski L. N
(1)
Maślanka Sławomir
(1)
Mendak Tomasz
(1)
Mróz Jan
(1)
Neske Michael
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Pietrzyk Piotr
(1)
Plaszczyński Michał
(1)
Roguski Jacek
(1)
Shakya A.M
(1)
Shtayn B.V
(1)
Starke Horst
(1)
Starowicz Tomasz
(1)
Szabat Łukasz
(1)
Szlezyngier Włodzimierz
(1)
Sękowski Hubert
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wu H.H
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Zegar Wojciech
(1)
Łykow A. D
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(37)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(37)
English
(1)
Subject
odporność cieplna/termiczna
(34)
Odporność ogniowa
(10)
Badania pożarnicze
(8)
Metody badawcze
(6)
Wytrzymałość materiałów
(6)
Odzież ochronna
(5)
Tworzywa sztuczne
(5)
Drewno
(4)
Konstrukcje betonowe
(4)
Konstrukcje żelbetowe
(4)
Warunki pożarowe
(4)
Izolacje cieplne
(3)
Palność - badanie
(3)
badania
(3)
promieniowanie cieplne/termiczne
(3)
warunki termiczne
(3)
Środki ochrony indywidualnej
(3)
Analiza termiczna
(2)
Beton
(2)
Hełmy strażackie
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Materiały budowlane
(2)
Polimery
(2)
izolacja
(2)
obciążenie ogniowe
(2)
odporność
(2)
testy pożarnicze
(2)
Środki ogniochronne
(2)
ASTM International
(1)
Biomasa
(1)
Budynki
(1)
Chemia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Elektryczność
(1)
Ergonomia
(1)
HRR
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Kable
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Konstrukcje
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Palność
(1)
Pomiary
(1)
Projektowanie
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Temperatura
(1)
Ubranie specjalne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
elementy budowlane
(1)
hotele
(1)
instytuty naukowe
(1)
konstrukcje metalowe
(1)
materiały
(1)
materiały niebezpieczne pożarowo
(1)
metale
(1)
model
(1)
ochrony osobiste
(1)
odporność cieplna
(1)
parametry
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
przepisy
(1)
przewodnictwo cieplne
(1)
samozapłon
(1)
spalanie
(1)
szkło
(1)
ubranie
(1)
wymagania
(1)
włókna
(1)
zwęglanie
(1)
ściana
(1)
środowisko termiczne
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Materiały konferencyjne
(2)
Normy
(1)
38 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zastosowanie kalorymetru stożkowego do badań czasu do samozapłonu, kinetyki generacji ciepła i odporności cieplnej drewna
Wyniki badań cech pożarowych drewna przy pomocy kalorymetru stożkowego. Testowano 9 gatunków drewna. Badano wpływ cech fizycznych drewna i wielkości powierzchni ogrzewanej na własności termochemiczne i termofizyczne drewna.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7007/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia funkcje i kryteria jakie muszą spełniać elementy konstrukcji budynku w sytuacji pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień izolacyjności termicznej i odporności ogniowej ścian betonowych (zależnie od ich rozmiarów i zastosowanych rodzajów betonu), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
No cover
Article
In basket
Thermal response of steel strucutres to fire: test versus field conditions / Kevin J. LaMalva //W: Journal of Fire Protection Engineering. - 2011/4 Vol. 21 s.285-299.
Bibliogr. 10 poz., wykr.
Tł.tyt.: Termiczna odporność konstrukcji stalowych na pożar
Odporność ogniowa konstrukcji stalowych bada się wykorzystując normę ASTM 119. Norma ta nie uwzględnia jednak wszystkich czynników wymaganych do okreslenia zagrożenia pożarowego materiałów i produktów i układów warstw w rzeczywistych warunkach pożarowych. W artykule opisano model termiczny zachowania się dwóch konstrukcji stalowych w środowisku pożarowym uwzględniając zmienną konfigurację konstrukcji, zmienną ekspozycję pożarową, zróżnicowane własności termiczne materiałów konstrukcyjnych. W oparciu o uzyskane dane eksperymentalne opracowano termiczny model zachowania się konstrukcji stalowych w pożarze.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., wykr.
Tł.tyt.; Szybkość zwęglania wąskiego, prostokątnego przekroju poprzecznego belki, eksponowanej na pożar z trzech lub czterech stron
Badano zależność wpływu wielkości elementu poddanego ekspozycji pożarowej na wielkość zwęglenia. W oparciu o teoretyczne zalezności transferu ciepła i testy pożarowe, stwierdzono że w warunkach pożarowych, wąski przekrój poprzeczny belki zwęgla się znacznie szybciej niż szerszy element. Stwierdzono również nieliniową zależność zwęglania wąskiego elementu belki i czasu. Teoretyczna analiza mechanicznej odporności belki na wysokoenergetyczny strumień ciepła.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., rys.
Budynki muszą spełniać wymagania podstawowe, w tym wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Stosuje się m. in. przegrody przeszklone. Omówiono charakterystykę zachowań szkła w warunkach pożaru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10471/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12153/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13135/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 13 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ temperatury na termiczne własności warstw natryskowych, stosowanych w celu zwiększenia odporności ogniowej materiałów i konstrukcji
Opis wpływu temperatury na wzrost odporności ogniowej materiałów i konstrukcji, zabezpieczonych przeciwogniowo natryskowymi warstwami pęczniejącymi. Głównym składnikiem trwałości takich warstw jest zawartość wilgoci w natrysku. W badaniach wykorzystano trzy typy warstw. Temperatura zmieniała się w zakresie 20-1000 C. Wyniki badan wskazują, że na odporność ogniową natrysków wpływają przede wszystkim: przewodnictwo cieplne masy, termiczna ekspansja powłoki i szybkośc ubutku masy izolacji. Opis opracowanej zależności umożliwiającej wykorzystanie otrzymanych danych eksperymentalnych dla analiz zmian termomechanicznych własności, niezbędnych w ocenie odporności ogniowej materiałów.
No cover
Article
In basket
The behaviour of reinforced cocnrete slabs in fire / Zhaohui Huang // Fire Safety Journal. - 2010/5 Vol. 45 s.271-282.
Bibliogr. 21 poz., rys.
Tł.tyt.; Zachowanie płyty żelbetowej w warunkach pożarowych
W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowy model oparty na poprzedniej procedurze opracowanej przez autora, biorąc pod uwagę także skutki odpryskiwania żelbetonu na zachowanie płyt betonowych w warunkach pożarowych. W niniejszym opracowaniu poddano szczegółowej analizie równomierne obciążenie płyty żelbetowej o różnym stopniu odpryskiwania betonu w ramach standardowego pożaru. Przeprowadzono także dalsze analizy serii płyt stropowych o różnym stopniu odpryskiwania betonu i ich znaczenie na wzmocnienie konstrukcji budowlanych z betonu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14113/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badanie ubrań specjalnych przy użyciu manekina Ralph / Robert Wolański, Jan Giełżecki, Beata Brzychczyk // W: Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów : referaty konferencji : Kraków, 30-31 maja 2017 / [redaktor Mariusz Ziółko] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Apirantów PSP w Krakowie, Techmo. - Kraków : Wydawnictwa AGH, copyright 2017. strony 65-70 .
Sygnatura: P-2023/1.
Streszczenie: Artykuł przedstawia nowoczesną metodę badania ubrań specjalnych przeznaczonych dla JRG przy użyciu manekina Ralph. Artykuł określa uwarunkowania przyjęte do zdefiniowania kluczowych wartości progowych dotyczących odporności konstruowanych zestawów materiałów stosowanych w ubraniach specjalnych odpornych m.in. na działania promieniowania cieplnego i płomienia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again