Source
Katalog zbiorów
(24)
Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(5)
Rękopisy
(5)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia
(10)
Author
Król Bernard
(15)
Sobolewski Mirosław
(5)
Czubak-Ptasińska Aleksandra
(2)
Bednarski Mateusz
(1)
Carpenter D
(1)
Derkowski Adam
(1)
Ebner Christian
(1)
Gancarczyk Dominika
(1)
Herok Marcin
(1)
Kaliski Piotr
(1)
Kanabus-Kamińska J.M
(1)
Kim Andrew K
(1)
Mikulak Stanisław
(1)
Milczarek Karol
(1)
Orliński Piotr
(1)
Pajor Dawid
(1)
Ping-Li Y
(1)
Przybyłowicz Przemysław
(1)
Rezmer Marcin
(1)
Rokuszewski Paweł
(1)
Sikora Mieczysław
(1)
Smoliński Piotr
(1)
Spadafora Ronald R
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Suder Filip
(1)
Swebodziński Maurycy
(1)
Tomczak Monika
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Woźniczka Paulina
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
oleje kuchenne
(24)
Badania pożarnicze
(5)
Pożary
(4)
technika gaszenia pożarów
(4)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(3)
testy pożarnicze
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Metody badawcze
(2)
Mgła wodna
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Wybuchy
(2)
oleje
(2)
oleje roślinne
(2)
samozapłon
(2)
skutki pożaru
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Pożary grupy F
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Silniki spalinowe
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Tłuszcze
(1)
UL
(1)
Zapłon
(1)
badania
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oleje napędowe
(1)
pomieszczenia mieszkalne
(1)
rafinacja
(1)
spalanie
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono zagrożenie pożarowe stwarzane przez tłuszcze, gaszenie pożarów tłuszczów oraz skutki niewłaściwego gaszenia wodą. Przedstawiono analizy wybranych przypadków pożarów grupy F, wyniki przeprowadzonych badań wzrostu ciśnienia oraz szacunkowe obliczenia teoretyczne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
No cover
Article
In basket
Tłusty problem / Mirosław Sobolewski, Bernard Król // Przegląd Pożarniczy. - 2016/6 s.18-19.
Omawia zagadnienia dot. grupy pożarów typu F - definicję, przebieg, zagrożenia, specyfikę i skutku tego typu pożarów, zapłon oleju jadalnego oraz stosowane środki gaśnicze i rodzaje gaśnic.
No cover
Article
In basket
O pożarach tłuszczów i nie tylko / Bernard Król // Promotor BHP. - 2022/4-5 strony 86-90.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Pożary tłuszczów spożywczych są jednym z często występujących rodzajów pożarów. Jak skutecznie i bezpiecznie ugasić ogień? Ochrona przeciwpożarowa w obszarze prawnym i organizacyjnym, a także technicznym, tak jak cały świat, podlega ciągłym przeobrażeniom. Działania te mają za zadanie uniemożliwić powstanie pożaru lub ograniczyć jego rozwój. Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom. Właśnie dlatego przed kilkunastoma laty w Europie wyodrębniono nową grupę pożarów – tłuszczów i olejów. Pożary tłuszczów są jednymi z częściej występujących pożarów. Tłuszcze i oleje spożywcze są znane i stosowane od setek lat, jednak dopiero w ostatnich latach zdecydowano się na wyodrębnienie tego typu materiałów i rozszerzenie klasyfikacji grup pożarów, którą w Europie określają ramy prawne zgodne z normą EN 2. Co spowodowało, że tak się stało? Jak wspomniano, tłuszcze i oleje stosowane były już od dawna, ostatnie dziesięciolecia przyniosły jednak ogromną zmianę postrzegania bezpieczeństwa człowieka. Życie i zdrowie człowieka stały się jednymi z najważniejszych celów funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, nie tylko w wymiarze globalnym, lecz także indywidualnym. Stąd pojawiła się potrzeba i zainteresowanie „indywidualną” działalnością człowieka z perspektywy ochrony przeciwpożarowej. Pożar tłuszczu lub oleju obrazuje to najdobitniej. To typowy „domowy” pożar, z reguły niewielki, wydawałoby się łatwy do opanowania. I tu pojawia się poważny problem. Ugaszenie takiego pożaru, a właściwie jeszcze ognia, jest trudne i niesie ze sobą spore ryzyko dla gaszącego.
No cover
Article
In basket
Mgła – remedium na olej? / Norbert Tuśnio // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/2 strony 24-26.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Analizy przypadków pożarów grupy F, przeprowadzone badania oraz obliczenia teoretyczne dowodzą, że nieodpowiednie gaszenie płonącego oleju w pomieszczeniu prowadzi do nagłego wzrostu ciśnienia, nawet rzędu 100 mbar. To zaś spowodować może zniszczenie elementów konstrukcji budynku – okien, lekkich ścianek działowych, a nawet ścian z cegły. Na świecie znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy postanowili zbadać możliwość gaszenia pożarów olejów kuchennych za pomocą mgły wodnej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Ile razy zdarzyło się, że będąc przy zdarzeniu, myśleliśmy – jeszcze takiego czegoś nie widziałem. O czytaniu śladów popożarowych jest wiele opracowań, naukowych badań i publikacji. Celem autora artykułu nie jest omawianie od nowa wszelkich zjawisk temperaturowych, danych fizykochemicznych ani przemian. Zwraca uwagę na to, jak wykorzystać te doświadczenia i wiedzę podczas kolejnych działań. Autor dzieli się swoimi przemyśleniami co do ważności ustalenia prawidłowej przyczyny zdarzenia na podstawie uzyskanych informacji, a także śladów znalezionych na miejscu akcji.
No cover
Article
In basket
Fighting Vegetable Oil Fires / Ronald R. Spadafora // Fire Engineering. - 2011/1 Vol. 164 s.108-111.
Tł.tyt.; Walka z pożarami olejów roślinnych
Artykuł omawia sposoby zabezpieczenia kuchni w dużych obiektach handlowych. W kuchniach przemysłowych, związkami palnymi są najczęściej oleje roślinne (klasa K paliw), sole nieorganiczne: octany, azotany, węglany, cytryniany. Często związki te ogrzane są do wysokiej temperatury. Pożary kuchni są trudne do ugaszenia, ze względu na tworzenie się z tradycyjnymi środkami gaśniczymi mieszanin o różnym stopniu zemulgowania, powstawania powtórnych zapłonów. Dlatego też: NAFED (National Association of Fire Equipment Distributors) opracowało wymagania przeciwpożarowe dla kuchni, UL - specjalną instalację nadciśnieniową a NFPA opracowało norme NFPA 17 A/2009 nakazującą stosowanie w takich obiektach suchych chemicznych środków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Kuchenne zagrożenia / Paweł Motyka // W: Strażak. - 2022/6 strony 24-25.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Kuchnia w domach, pensjonatach, hotelach i domach wczasowych to bardzo ważne miejsce w których spędza się wiele czasu, przygotowując posiłki. Może w nich dojśc do zdarzeń wymagająchc interwencji strażaków. W artykule przedstawiono przykłaodow serię pożarów i wnioski.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13956/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14210/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 33 poz., tab.
Tł.tyt.: Gaszenie pożarów olejów kuchennych nadciśnieniową instalacją na mgłę wodną
Wyniki badań skuteczności działania gaśniczego mgły wodnej podczas pożarów dużych rozlewisk olejów wykorzystywanych w pomieszczeniach kuchennych. Badania przeprowadzono w dużej skali pożarów. Badano wpływ parametrów technicznych instalacji na szybkość gaszenia. Badania wykazały, że oleje kuchenne są bardzo trudne do wygaszenia ze wzgledu na wysokie temperatury spalania i zdolność do powtórnego samozapłonu.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono wyniki testów na gaszenie pożaru oleju spożywczego (pożar typu F) z małej odległości i oceny jej skutków, m.in. wyrzutów płonącego oleju, wzorstu wysokości płomienia według normy PN-EN 3-7. Testowano gaśnice nieprzeznaczone do gaszenia pożarów typu F: gaśnicę pianową z roztworem AFFF, gaśnicę na dwutlenek węgla, gaśnicę proszkową ABC oraz te dedykowane tego typu pożarom: gaśnicę ze środkiem gaśniczym na bazie soli, gaśnicę mgłową, gaśnicę ABF.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14931/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono tematykę gaszenia tłuszczów jadalnych przy użyciu gaśnic proszkowych i na dwutlenek węgla. Wymieniono normy dotyczące sprzętu gaśniczego obowiązujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Poruszono temat przeprowadzonych testów gaśniczych tych urządzeń.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16140/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16166/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12582/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13140/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono testy dostępnych na rynku gaśnic przeznaczonych do gaszenia pożarów grupy F (pożarów tłuszczów i olejów spożywczych).
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15641/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again