Źródło opisu
Katalog zbiorów
(24)
Forma i typ
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(5)
Rękopisy
(4)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
Placówka
Czytelnia
(10)
Autor
Król Bernard
(15)
Sobolewski Mirosław
(5)
Czubak-Ptasińska Aleksandra
(2)
Bednarski Mateusz
(1)
Carpenter D
(1)
Derkowski Adam
(1)
Ebner Christian
(1)
Gancarczyk Dominika
(1)
Herok Marcin
(1)
Kaliski Piotr
(1)
Kanabus-Kamińska J.M
(1)
Kim Andrew K
(1)
Mikulak Stanisław
(1)
Milczarek Karol
(1)
Orliński Piotr
(1)
Pajor Dawid
(1)
Ping-Li Y
(1)
Przybyłowicz Przemysław
(1)
Rezmer Marcin
(1)
Rokuszewski Paweł
(1)
Sikora Mieczysław
(1)
Smoliński Piotr
(1)
Spadafora Ronald R
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Suder Filip
(1)
Swebodziński Maurycy
(1)
Tomczak Monika
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Woźniczka Paulina
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(24)
Język
polski
(24)
Temat
oleje kuchenne
(24)
Badania pożarnicze
(5)
Pożary
(4)
technika gaszenia pożarów
(4)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(3)
testy pożarnicze
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Metody badawcze
(2)
Mgła wodna
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Wybuchy
(2)
oleje
(2)
oleje roślinne
(2)
samozapłon
(2)
skutki pożaru
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Pożary grupy F
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Silniki spalinowe
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Tłuszcze
(1)
UL
(1)
Zapłon
(1)
badania
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oleje napędowe
(1)
pomieszczenia mieszkalne
(1)
rafinacja
(1)
spalanie
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(10)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
24 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Omówiono zagrożenie pożarowe stwarzane przez tłuszcze, gaszenie pożarów tłuszczów oraz skutki niewłaściwego gaszenia wodą. Przedstawiono analizy wybranych przypadków pożarów grupy F, wyniki przeprowadzonych badań wzrostu ciśnienia oraz szacunkowe obliczenia teoretyczne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tłusty problem / Mirosław Sobolewski, Bernard Król // Przegląd Pożarniczy. - 2016/6 s.18-19.
Omawia zagadnienia dot. grupy pożarów typu F - definicję, przebieg, zagrożenia, specyfikę i skutku tego typu pożarów, zapłon oleju jadalnego oraz stosowane środki gaśnicze i rodzaje gaśnic.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O pożarach tłuszczów i nie tylko / Bernard Król // Promotor BHP. - 2022/4-5 strony 86-90.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Pożary tłuszczów spożywczych są jednym z często występujących rodzajów pożarów. Jak skutecznie i bezpiecznie ugasić ogień? Ochrona przeciwpożarowa w obszarze prawnym i organizacyjnym, a także technicznym, tak jak cały świat, podlega ciągłym przeobrażeniom. Działania te mają za zadanie uniemożliwić powstanie pożaru lub ograniczyć jego rozwój. Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom. Właśnie dlatego przed kilkunastoma laty w Europie wyodrębniono nową grupę pożarów – tłuszczów i olejów. Pożary tłuszczów są jednymi z częściej występujących pożarów. Tłuszcze i oleje spożywcze są znane i stosowane od setek lat, jednak dopiero w ostatnich latach zdecydowano się na wyodrębnienie tego typu materiałów i rozszerzenie klasyfikacji grup pożarów, którą w Europie określają ramy prawne zgodne z normą EN 2. Co spowodowało, że tak się stało? Jak wspomniano, tłuszcze i oleje stosowane były już od dawna, ostatnie dziesięciolecia przyniosły jednak ogromną zmianę postrzegania bezpieczeństwa człowieka. Życie i zdrowie człowieka stały się jednymi z najważniejszych celów funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, nie tylko w wymiarze globalnym, lecz także indywidualnym. Stąd pojawiła się potrzeba i zainteresowanie „indywidualną” działalnością człowieka z perspektywy ochrony przeciwpożarowej. Pożar tłuszczu lub oleju obrazuje to najdobitniej. To typowy „domowy” pożar, z reguły niewielki, wydawałoby się łatwy do opanowania. I tu pojawia się poważny problem. Ugaszenie takiego pożaru, a właściwie jeszcze ognia, jest trudne i niesie ze sobą spore ryzyko dla gaszącego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Mgła – remedium na olej? / Norbert Tuśnio // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/2 strony 24-26.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Analizy przypadków pożarów grupy F, przeprowadzone badania oraz obliczenia teoretyczne dowodzą, że nieodpowiednie gaszenie płonącego oleju w pomieszczeniu prowadzi do nagłego wzrostu ciśnienia, nawet rzędu 100 mbar. To zaś spowodować może zniszczenie elementów konstrukcji budynku – okien, lekkich ścianek działowych, a nawet ścian z cegły. Na świecie znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy postanowili zbadać możliwość gaszenia pożarów olejów kuchennych za pomocą mgły wodnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Ile razy zdarzyło się, że będąc przy zdarzeniu, myśleliśmy – jeszcze takiego czegoś nie widziałem. O czytaniu śladów popożarowych jest wiele opracowań, naukowych badań i publikacji. Celem autora artykułu nie jest omawianie od nowa wszelkich zjawisk temperaturowych, danych fizykochemicznych ani przemian. Zwraca uwagę na to, jak wykorzystać te doświadczenia i wiedzę podczas kolejnych działań. Autor dzieli się swoimi przemyśleniami co do ważności ustalenia prawidłowej przyczyny zdarzenia na podstawie uzyskanych informacji, a także śladów znalezionych na miejscu akcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fighting Vegetable Oil Fires / Ronald R. Spadafora // Fire Engineering. - 2011/1 Vol. 164 s.108-111.
Tł.tyt.; Walka z pożarami olejów roślinnych
Artykuł omawia sposoby zabezpieczenia kuchni w dużych obiektach handlowych. W kuchniach przemysłowych, związkami palnymi są najczęściej oleje roślinne (klasa K paliw), sole nieorganiczne: octany, azotany, węglany, cytryniany. Często związki te ogrzane są do wysokiej temperatury. Pożary kuchni są trudne do ugaszenia, ze względu na tworzenie się z tradycyjnymi środkami gaśniczymi mieszanin o różnym stopniu zemulgowania, powstawania powtórnych zapłonów. Dlatego też: NAFED (National Association of Fire Equipment Distributors) opracowało wymagania przeciwpożarowe dla kuchni, UL - specjalną instalację nadciśnieniową a NFPA opracowało norme NFPA 17 A/2009 nakazującą stosowanie w takich obiektach suchych chemicznych środków gaśniczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kuchenne zagrożenia / Paweł Motyka // W: Strażak. - 2022/6 strony 24-25.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Kuchnia w domach, pensjonatach, hotelach i domach wczasowych to bardzo ważne miejsce w których spędza się wiele czasu, przygotowując posiłki. Może w nich dojśc do zdarzeń wymagająchc interwencji strażaków. W artykule przedstawiono przykłaodow serię pożarów i wnioski.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13956/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14210/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 33 poz., tab.
Tł.tyt.: Gaszenie pożarów olejów kuchennych nadciśnieniową instalacją na mgłę wodną
Wyniki badań skuteczności działania gaśniczego mgły wodnej podczas pożarów dużych rozlewisk olejów wykorzystywanych w pomieszczeniach kuchennych. Badania przeprowadzono w dużej skali pożarów. Badano wpływ parametrów technicznych instalacji na szybkość gaszenia. Badania wykazały, że oleje kuchenne są bardzo trudne do wygaszenia ze wzgledu na wysokie temperatury spalania i zdolność do powtórnego samozapłonu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono wyniki testów na gaszenie pożaru oleju spożywczego (pożar typu F) z małej odległości i oceny jej skutków, m.in. wyrzutów płonącego oleju, wzorstu wysokości płomienia według normy PN-EN 3-7. Testowano gaśnice nieprzeznaczone do gaszenia pożarów typu F: gaśnicę pianową z roztworem AFFF, gaśnicę na dwutlenek węgla, gaśnicę proszkową ABC oraz te dedykowane tego typu pożarom: gaśnicę ze środkiem gaśniczym na bazie soli, gaśnicę mgłową, gaśnicę ABF.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14931/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16140/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16166/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12582/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13140/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono tematykę gaszenia tłuszczów jadalnych przy użyciu gaśnic proszkowych i na dwutlenek węgla. Wymieniono normy dotyczące sprzętu gaśniczego obowiązujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Poruszono temat przeprowadzonych testów gaśniczych tych urządzeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono testy dostępnych na rynku gaśnic przeznaczonych do gaszenia pożarów grupy F (pożarów tłuszczów i olejów spożywczych).
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15641/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej