Form of Work
Artykuły
(46)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(5)
Książki
(4)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Wrotek Jerzy
(4)
Piórczyński Wacław
(3)
Szczeniowski Jan
(3)
Bednarek Zoja (1936- )
(2)
Chow W.K
(2)
Gollner M.J
(2)
Konecki Marek
(2)
Perricone J
(2)
Rangwala A.S
(2)
Sulik Paweł
(2)
Walczyk Tadeusz
(2)
Williams F.A
(2)
Wojas Józef
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Alston Jarrod
(1)
Balanyuk V.M
(1)
Bohdanowicz Krzysztof
(1)
Bujny Paweł
(1)
Butenko T.Y
(1)
Butylina N.O
(1)
Cammarota F
(1)
Chen Tao
(1)
Chruściel Piotr
(1)
Ciara Witold
(1)
Dec Lesław
(1)
Degenkolbe Sven
(1)
Dembsey Nicholas A
(1)
Demenczuk A.K
(1)
Derecki Tadeusz
(1)
Di Sarli V
(1)
Dusza Jacek
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbkowski Marcin
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gieras Marian
(1)
Gliński Przemysław
(1)
Gortat Grażyna
(1)
He Yaping
(1)
Huang Guangtuan
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jesionek Jacek
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Johann Matthew
(1)
Karpenczuk I.V
(1)
Kielin Jan
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kochubey V.V
(1)
Kosewski Eugeniusz
(1)
Kowalski Franciszek
(1)
Krasovskij A.I
(1)
Krasovskij S.G
(1)
Kumar Rajiv
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Kłos Robert
(1)
Lam Cora T.Y
(1)
Lawrenyuk O.I
(1)
Lazarenko O.V
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Leśniewski Antoni
(1)
Li J
(1)
Linynska O.D
(1)
Lorens Marcin
(1)
Madejska Zofia
(1)
Makarov E.K
(1)
Matusik Mirosław
(1)
Meacham Brian J
(1)
Merci Bart
(1)
Migacz Piotr
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Mróz Jan
(1)
Nagy Tibor
(1)
Oleszkiewicz Igor
(1)
Osjaev V.A
(1)
Overholt K
(1)
Overholt K.J
(1)
Pang Edgar C.L
(1)
Petuchovskij S.G
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Polov S.M
(1)
Polubok Tadeusz
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Qiao Jianjiang
(1)
Rostkowska Magdalena
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Salzano E
(1)
Schebel Kurt
(1)
Sharma Sunil K
(1)
Sizikov A.S
(1)
Starski Leszek
(1)
Stefanek Bartosz
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Sun Dongliang
(1)
Sygnatowicz Ewa
(1)
Tilley Nele
(1)
Tubbs Jeffrey
(1)
Turányi Tamás
(1)
Vališev A.I
(1)
Vasil'ev A.A
(1)
Vasil'ev V.A
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(10)
1970 - 1979
(5)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(4)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(65)
Subject
parametry obliczeniowe
(65)
Badania pożarnicze
(9)
Metody badawcze
(6)
Symulacja
(6)
analiza matematyczna
(5)
obliczenia
(5)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(4)
Historia pożarnictwa
(4)
Pożary wewnętrzne
(4)
Płomień
(4)
Wytrzymałość materiałów
(4)
kinetyka
(4)
Motopompy
(3)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
Odporność ogniowa
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Warunki pożarowe
(3)
Wybuchy
(3)
Węże pożarnicze
(3)
fizykochemia spalania
(3)
spalanie
(3)
BLEVE
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budynki wysokie
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Dym
(2)
Ewakuacja
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Materiały palne
(2)
Pomiary
(2)
Pyły
(2)
Rozprzestrzenianie się dymu
(2)
Scenariusz pożarowy
(2)
Temperatura
(2)
Tryskacze
(2)
Wentylacja
(2)
Zapłon
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
badania
(2)
czas ewakuacji
(2)
elementy budowlane
(2)
hydraulika
(2)
magazyny
(2)
metale
(2)
model
(2)
obciążenie ogniowe
(2)
parametry pożarowe
(2)
spalanie kinetyczne
(2)
testy pożarnicze
(2)
warunki termiczne
(2)
zadymienie
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Algorytmy
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza termiczna
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Chemia
(1)
Chemikalia
(1)
Dysze
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy palne
(1)
ISO
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Lasy
(1)
Metodologia
(1)
Mgła wodna
(1)
Mieszaniny
(1)
Oddymianie
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Pożary
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Prądownice
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Rurociągi
(1)
Schody ruchome
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Termodynamika
(1)
Torfowiska
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wełna mineralna
(1)
Woda
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zbiorniki
(1)
budynki biurowe
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
66 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6714/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2850 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 53 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Klasyfikacja towarów magazynowanych w dużych magazynach w oparciu o fundamentalne prawa. Cz. II. wysokości płomienia i szybkość rozprzestrzeniania się płomienia
W artykule omówiono model I fazy pożaru magazynu wielobranżowego (różne materiały stałe). W modelu wykorzystano równania opisujące transport ciepła i masy, opracowując dwa bezwymiarowe parametry, opisujące zjawiska fizyczne przebiegające w dużej skali pożaru. W modelu jako materiały palne wykorzystano karbowany papier i polistyren. Określano wysokości płomienia i szybkość jego rozprzestrzeniania. Otrzymano dobrą zgodność danych modelowych i wynikó otrzymanych z dużej skali eksperymentu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Ocena parametrów spalania i wybuchu dla uwodnionych węglowodorów gazowych
Przedstawiono obliczeniowe parametry spalania odpadów metan-tlen-woda i acetylen-tlen-woda. Oceniono znaczenie energii krytycznej zainspirowanej detonacją w stosunku do węglowodorów metanu i acetylenu.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Metody opredelenija dispersnosti raspylennoj vodnoj strui / Ju.V. Zanievskaja, S.G. Petuchovskij // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.45-47 SGSPk0020492.01.
Tł.tyt.: Metody oznaczania dyspersji strumienia rozpylonej wody
Przedstawiono parametry obliczeniowe oznaczania dyspersji strumienia rozpylonej wody.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Tł.tyt; Wpływy różnych dziedzin obliczeniowych na numeryczną symulację pożarów budynków
Wśród wielu czynników i metod, które wpływają na dokłądność otrzymanych wyników, metody obliczeniowe są często niedoceniane. W artykule analizowane są efekty obliczeń różnych danych na wyniki symulacji pożarowej. Dane te ilustrujące zalezności z różnych dziedzin są porówywane z danymi eksperymentalnymi podanymi w literaturze. Aby znaleźć zależność między danymi z różnych dziedzin a współczynnikami wentylacji, przeprowadzono badania parametryczne. Znaleziono, że selekcja danych z okreslonej dziedziny może mieć duży wpływ na wyniki symulacji pożarowej w odniesieniu do pomieszczeń.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Numeryczne badanie oddymiania dla przylegających pióropuszy wycieku w atriach: Wpływ szybkości ekstrakcji i parametrów geometrycznych
W przypadku pożaru w atrium system kontroli dymu i ciepła (SHC) może być zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa wewnątrz atrium. Ważnym kryterium projektowym jest wysokośc swobodnego dymu w atrium. Wysokośc wolnego dymu jest wynikiem kolejności parametrów których HRR SHC, ekstrakcji współczynnika masowego przepływu, położenia urządzenia do ekstrakcji lub otworu i wielkości oraz położenia otworów dla uzupełnienia powietrza pierwotnego ma duże znaczenie. W artykule przedstawiono obszerne opracowanie na podstawie numerycznego CFD, których parametry są zróżnicowane.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz.
Tł.tyt.; Zastosowanie charakterystycznych domowych zaworów przeciwpożarowych
Analiza parametrów domowych zaworów przeciwpożarowych
No cover
Article
In basket
Evacuation in an underground auditorium / W.K. Chow, J. Li, Edgar C.L. Pang // Journal of Applied Fire Science. - 2006/4 Vol. 15 s.247-252.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 9 poz.
Tł.tyt.; Ewakuacja z podziemnego audytorium
W literaturze przedmiotu znaleźć można dużo rozważań teoretycznych i praktycznych omawiających problemy ewakuacji z budynków, w tym zależności empiryczne łączące parametry wpływające na szybkość ewakuacji. W artykule opisano ewakuację ludzi schodami ruchomymi z kondygnacji podziemnych. Podano wyrażenia empiryczne, umożliwiające obliczanie czasów ewakuacji w tych warunkach. Otrzymane wyniki porównano z danymi czasów ewakuacji otrzymanymi przez innych autorów.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : spalanie kinetyczne
Bibliogr.
Streszczenie: Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczących procesu spalania, przedstawione w kilku grupach tematycznych. Każda z tych grup została opatrzona krótkim wstępem, omawiającym najważniejsze zagadnienia, po którym zamieszczono dobrane tematycznie zadania. Duża uwagę skupiono na tematyce chemii spalania, procesowi wybuchu, spalaniu w silnikach spalinowych oraz termogazodynamicznej teorii spalania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19600 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19599 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7356/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7161/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Verojatnostnyj podchod k koliczestvennomu opredeleniju riska zadymlenija naselennych punktov v rezułtate lesnych i torfjanych pożarov / A.S. Sizikov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.203-207 SGSPk0020493.01.
Bibliogr. 7 poz.
Tł .tyt.: Probabilistyczne podejście do identyfikacji ryzyka zadymienia pożarem lasów i torfu
Podano parametry obliczeniowe pozwalające na określenie ryzyka zadymienia pożarem lasów i torfu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11317/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Obliczanie parametrów zdalnie sterowanych urządzeń stosowanych do gaszenia pożarów na wysypiskach twardych odpadów komunalnych.
W artykule opisano zastosowanie zdalnie sterowanych urządzeń typu zraszacze (instalacji „potopu tryskaczowego”) do gaszenia pożaru na wysypiskach twardych odpadów komunalnych. Stosowanie takich instalacji wymaga odpowiednich przepisów prawnych, przy tworzeniu których należy brać pod uwagę podstawowe dane taktyczne i techniczne urządzeń. Przedstawiony w artykule schemat układu jest wynikiem przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych potrzebnych do zaprojektowania takiego urządzenia gaśniczego. Na podstawie tych obliczeń określono wymagane minimalne ciśnienie i prędkość przepływu wody, jakie jest wymagane dla projektowanego systemu gaśniczego.
No cover
Article
In basket
Compartment fires: temperature - time curves / Rajiv Kumar, Sunil K. Sharma // Journal of Applied Fire Science. - 2009-2010/4 Vol. 19 s.287-310.
Bibliogr. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Pożary pomieszczeń: krzywe zależności :temperatura pożaru - czas trwania pożaru
W artykule przeanalizowano w oparciu o wyniki badań dokładność określania odporności ogniowej elementów budowlanych i ich klasyfikację, wykorzystując zalezność określonych standardem ISO 834. Autorzy szczegółowo interpretują wybrane modele scenariuszy pożarowych pożarów budynku, zarówno modele warstwowe (zone models) jak i polowe (computer fluid dynamic model). Artykuł opisuje procedurę obliczeń zmian pożarowych, wykorzystując empiryczne zależności i stopień dokładności obliczeń temperatury pożaru w czasie, podając inny typ tej zalezności, wprowadzający nowe parametry. Ten nowy typ standardu oznaczono iBMB i BFD i zaproponowano by zastąpiły one ISO 834
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9342/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again