Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(10)
Publikacje fachowe
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(21)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(23)
Author
Flemming Marian
(4)
Gąska Marek
(3)
Mikos-Skuza Elżbieta
(3)
Bolechów Bartosz
(2)
Drewniacki Dariusz
(2)
Florczak Agnieszka
(2)
Marcinko Marcin
(2)
Nowicki Marek Antoni
(2)
Balcerzak Michał
(1)
Banasik Mirosław
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bieńczyk-Missala Agnieszka
(1)
Borkowski Mirosław
(1)
Burek Wojciech
(1)
Ciupiński Andrzej
(1)
Czarnotta Zygmunt
(1)
Falkowski Maciej
(1)
Gasser Hans-Peter
(1)
Gołosz Kazimierz
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Hofmański Piotr
(1)
Jastrzębski Roman
(1)
Jonak Robert
(1)
Kolaj Monika
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Kroplewski Jarosław
(1)
Kun Buczko Magdalena
(1)
Kurek Sebastian
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lankosz Kazimierz
(1)
Macdonald Ronald St
(1)
Matscher Franz
(1)
Mazurkiewicz Piotr
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Moszumański Zbigniew
(1)
Oberson Bernard
(1)
Pacholska Magdalena
(1)
Petzold Herbert
(1)
Przybysz Marcin
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rogozińska Agnieszka
(1)
Skelnik Klaudia
(1)
Skóra Joanna
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Stefańska Magdalena
(1)
Szamborski Robert
(1)
Szemraj Tomasz
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wojtaszczyk Urszula
(1)
Węgrzyn Jan
(1)
Łubiński Piotr
(1)
Żarkowski Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(8)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(45)
English
(1)
Subject
prawo humanitarne
(39)
prawo międzynarodowe
(16)
Konflikty zbrojne
(10)
Prawo
(10)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(6)
Prawa człowieka
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Obrona cywilna
(5)
Ochrona ludności
(5)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(5)
Terroryzm
(5)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Czerwony Krzyż
(3)
Dobra kultury
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Wojsko
(3)
Współpraca międzynarodowa
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
NATO
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(2)
System obronny państwa
(2)
bezpieczeństwo powszechne
(2)
przepisy
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Aneksja Krymu (2014)
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo regionalne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Broń jądrowa
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Emigracja
(1)
Globalizacja
(1)
Harper, Stephen
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
(1)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Siła państwa
(1)
Statki powietrzne
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Wpływ (politologia)
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
bezpieczeństwo globalne
(1)
broń biologiczna
(1)
edukacja
(1)
ekologia
(1)
obrona
(1)
ochrona życia
(1)
planowanie cywilne
(1)
polityka
(1)
seminaria
(1)
służby
(1)
urządzenia zautomatyzowane
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Arktyka (region)
(1)
Bliski Wschód
(1)
Kanada
(1)
Kosowo
(1)
Mierzeja Wiślana
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Wisła (rzeka)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Komentarz prawny
(1)
Kompendia i repetytoria
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
Walka ze światowym terroryzmem mająca na celu zagwarantować bezpieczeństwo międzynarodowe.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr., wykaz aktów prawnych
Streszczenie: Podręcznik adresowany do osób zajmujących się obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Zawiera zagadnienia z zakresu prawa humanitarnego. Kolejne rozdziały książki zostały poświęcone organizacjom i instytucjom obrony cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, obronie obiektów cywilnych, ochronie dóbr kulturalnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego oraz problematyce terroryzmu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19664, I-19663 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19662/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Prawa człowieka w Unii Europejskiej / Kazimierz Gołosz // W: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku / red.nauk. Mieczysław Stolarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 101-112 SGSPk0015832.01.
Sygnatura: IBC-446
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr.
Streszczenie: Monografia jest odzwierciedleniem tematyki bezpieczeństwa w dobie globalizacji poruszonej na Międzynarodowej Konferencji "Global Security, International Law and Humanitarian Action in a World in Transition", która odbyła się w październiku 2010 roku w Szczecinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1066/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ruch Czerwonokrzyski na rzecz ochrony ofiar międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / Elżbieta Mikos-Skuza // W: Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny: konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2010. - s. 51-62 SGSPk0019108.01.
Sygn.: B-371
No cover
Article
In basket
Prawo do człowieczeństwa / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2010/5 s.37.
Zasady działania obrony cywilnej zgodne z wymaganiami międzynarodowego prawa humanitarnego
Book
E-book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Międzynarodowe prawo humanitarne - definicja, źródła, zakres zastosowania // Status prawny uczestników działań zbrojnych // Wojskowe i cywilne jednostki medyczne // Osoby chronione w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego // Cele wojskowe i obiekty cywilne oraz dobra i obiekty podlegające szczególnej ochronie // Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych // Międzynarodowe prawo humanitarne wobec morskich i powietrznych operacji wojskowych // Odpowiedzialność karna za zbrodnie między-narodowe – rozwiązania materialnoprawne i instytucjonalne // Implementacja i upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego // Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
Streszczenie: W procesie tworzenia niniejszej publikacji posłużyliśmy się koncepcją Mię-dzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zastosowaną w broszurze pt. „International Humanitarian Law – answers to your questions”. Auto-rami pytań i odpowiedzi są członkowie Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającej przy Polskim Czerwonym Krzyżu, wykładowcy Polskiej Szkoły MPH. Niewątpliwie nie wyczerpują one tematu wiodącego, a jedynie wprowadzają w poszczegól-ne zagadnienia składające się na program Szkoły. Jednocześnie stanowią przedmioty zainteresowań i badań naukowych Autorów. Zauważyć można więc większą koncentrację na wybranych wątkach dotyczących m.in. bro-ni czy prywatnych spółek wojskowych, mniejszą zaś w obszarze związków MPH z prawem karnym czy prawnego reżimu okupacji wojennej. Takie rozwiązanie pozwala szerzej skupić się na zasygnalizowanych problemach w trakcie wykładów. [za autorami]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2076/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-363 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-362/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja jest pierwszą i możliwie kompleksową próbą odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z osiągnięciami automatyki i robotyki. Autorzy artykułów z różnych perspektyw prezentują zagrożenia, szanse i wyzwania, jakie niesie za sobą nasilające się zjawisko automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki. Poruszają m.in. kwestię legalności wykorzystania tego rodzaju technologii w działaniach bojowych w świetle norm międzynarodowego prawa humanitarnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2072 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc w polityce / Piotr Mazurkiewicz. - Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 2006. - 360 s. : rys. ; 21 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Książka z pogranicza filozofii i etyki dotycząca sytuacji, w których dochodzi do użycia przemocy (terroryzm, interwencja humanitarna, przemoc rewolucyjna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-750, IBC-749, IBC-442 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 161-163.
Streszczenie: Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja ładu międzynarodowego, odradzanie się narodowych nacjonalizmów oraz rywalizacja gospodarcza mocarstw sprawiła, że we współczesnym świecie ponownie zapanował stan bezwładu i niepokoju. Tym samym nie możemy wykluczyć, że staniemy się czynnymi lub biernymi uczestnikami zbrojnych zmagań. Prawo, które reguluje postępowanie uczestników konfliktów zbrojnych, należy do najstarszych działów prawa międzynarodowego i określane jest jako międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zawiera ono normy zmierzające do ochrony w czasie konfliktu zbrojnego osób, które w ogóle nie uczestniczą w walce albo przestały w niej uczestniczyć, ochrony obiektów, a także do ograniczenia stosowanych metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. Należy zaznaczyć, że większość aktów prawnych regulujących te kwestie zostało przyjętych kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu zmieniła się specyfika prowadzenia konfliktów zbrojnych i to zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Obok żołnierzy regularnych sił zbrojnych występują kontraktorzy prywatnych firm wojskowych, najemnicy, członkowie różnego rodzaju formacji paramilitarnych i sił samoobrony. Natomiast środki walki zostały uzupełnione przez najnowsze rozwiązania technologiczne. W monografii zaproponowano zastosowanie odpowiednich zapisów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych do sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia w czasie konfliktów zbrojnych o międzynarodowej lub wewnętrznej proweniencji. [Za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-3314 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3313/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: Autorzy omawiają legalność groźby użycia lub użycia broni jądrowej w konfliktach zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Użycie tej broni jest zabronione z powodu naruszenia w wyniku tego działania wielu przepisów. Nie jest jednak oczywiste, czy broń jądrową można wykorzystać do samo- obrony. Należy podkreślić, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał opinię na temat użycia broni jądrowej w konfliktach zbrojnych. Pewne jest, że skut- ki użycia broni jądrowej stanowią pogwałcenie przepisów związanych z ochroną środowiska, zasadą proporcjonalności, zasadą humanitaryzmu lub zasadą zróżnico- wania ze względu na skalę efektu użycia broni
No cover
Article
In basket
Nowe zagrożenia i wyzwania powinny spowodować weryfikację licznych układów, które zawarto w końcu XX wieku oraz zwiększenie kontroli zbrojeń oraz rozbrojeń.
No cover
Article
In basket
Standardy Rady Europy w zakresie ochrony ofiar ataków terrorystycznych / Michał Balcerzak // W: Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztof Liedel, Joanna Marszałek-Kawa, Szymon Wudarski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 25-52 SGSPk0015993.01.
Sygnatury: IBC-457/Czyt., IBC-458, IBC-459
No cover
Article
In basket
Czynniki biologiczne stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego ponieważ mogą być łatwo rozproszone, są niewidoczne i mogą być żródłem wielu poważnych chorób. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczą procedury postępowania podczas zagrożenia lub wystąpienia chorób zakażnych.
Book
In basket
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Książka dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, prezentuje podstawowe aspekty bezpieczeństwa. Książka adresowana jest do menedżerów i spełnia rolę poradnika dydaktycznego z pewnych obszarów wiedzy o zagrożeniach, bezpieczeństwie i obronności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-100, IBC-99, I-17294, I-16211 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-101/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Pozycja skierowana do studenctów politologii i stosunków międzynarodowych, w której otrzymują oni po raz pierwszy w naszym kraju, syntetyczny podręcznik akademicki do studiowania bezpieczeństwa międzynarodowego, spełniający rygory gatunku. Książka została przygotowana przez pracowników Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Mają oni za sobą bogatą praktykę w siłach zbrojnych, organach administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz świetnych badaczy akademickich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1062, IBC-1061 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1060/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałow: Odpowiedzialność za przestępstwa i zbrodnie wojenne; Obrona cywilna i ochrona dóbr kultury; Status sił zbrojnych; Polski Czerwony Krzyż. Podstawy prawne powoływania stowarzyszeń humanitarnych; Inne akty normatywne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1758 (1 egz.)
Brochure
In basket
Tytuł na podstawie okładki.
Zadanie publiczne finansowane ze środków MON.
Streszczenie: Zawiera rys historyczny powstania i stosowania znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Opisuje także współczesne uregulowania prawne dot. ich stosowania, a także nadużywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2017/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2017/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. - Wydanie pierwsze - Warszawa : Difin, 2021. - 285 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie przy rozdziałach.
Streszczenie: Monografia prezentuje współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w odniesieniu do zagrożeń, które są kreowane przez Federację Rosyjską. Wyjaśnia wybrane problemy zarówno teorii, jak i praktyki kształtowania bezpieczeństwa, które zdeterminowane są agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej. Monografia adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Może być też w kręgu zainteresowania osób parających się oddziaływaniem Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej oraz zagrożeniami i ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego. Może stanowić źródło wiedzy dla podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa narodowego, odpowiedzialnych za pozyskiwanie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom, a także szerokiego środowiska naukowego związanego z dyscyplinami nauk o bezpieczeństwie i polityce. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3279 [magazyn], IBC-3278 [magazyn], IBC-3277/Czyt. (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again