Source
Katalog zbiorów
(28)
Form of Work
Publikacje naukowe
(10)
Artykuły
(9)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Status
only on-site
(15)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(15)
Author
Konecki Marek
(4)
Cisek Marcin
(3)
Tofiło Piotr
(3)
Chołuj Łukasz
(2)
Gromek Paweł
(2)
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Abreu O
(1)
Akashah Farid
(1)
Alvear D
(1)
Balicka Klaudia
(1)
Bartocha Artur
(1)
Bwalya Alex
(1)
Bénichou Noureddine
(1)
Błaszczyk Grzegorz
(1)
Capote Jorge A
(1)
Chuang Ying-Hung
(1)
Chuang Ying-Ji
(1)
Cuesta A
(1)
Cłapa Iwona
(1)
Delichatsios Michael
(1)
Grzelak Anna
(1)
Guanquan Chu
(1)
Herman Sylwia
(1)
Hsiao Hung-Yi
(1)
Huang Chin-Hsing
(1)
Jinhui Wang
(1)
Kapałka Marcin
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kustra Piotr
(1)
Leroux Patrice
(1)
Lin Ching-Yuan
(1)
Lin Yu-Chang
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lougheed Gary
(1)
Majda Grzegorz
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Małolepszy Ryszard
(1)
Mikulski Arkadiusz
(1)
Pawleniak Renata
(1)
Pitroch Damian
(1)
Radomski Arkadiusz
(1)
Su Joseph Z
(1)
Suligowski Rafał
(1)
Suttner Cornelia
(1)
Szyszko MIchał
(1)
Taber Bruce
(1)
Tang Chieh-Hsin
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Węgrzyński Wojciech
(1)
Zhang Jiamping
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Ewakuacja
(14)
Scenariusz pożarowy
(14)
Symulacja
(14)
Ewakuacja ludności
(10)
scenariusz ewakuacji
(9)
scenariusz zdarzeń
(6)
Analiza ryzyka
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
czas ewakuacji
(3)
drogi ewakuacyjne
(3)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Budynki
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary
(2)
algorytmy
(2)
Żłobki i przedszkola
(2)
Automatyka
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
HRR
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Metodologia
(1)
Normalizacja
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Scenariusz ewakuacji
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Transport kolejowy
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
drzewo błędów
(1)
elementy budowlane
(1)
model polowy
(1)
model strefowy
(1)
ocena zagrożenia
(1)
piwnice
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
strefa pożarowa
(1)
systemy sygnalizacji
(1)
systemy wykrywania dymu
(1)
testy pożarnicze
(1)
znaki ewakuacyjne
(1)
ćwiczenia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
28 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Wzorce ratownictwa w zastosowaniu do różnych scenariuszy działań ratowniczo-ewakuacyjnych w czasie pożaru
W artykule opisano sposób zastosowania znaków ewakuacyjnych, wykorzystywanych w oznaczenioach dróg ewakuacyjnych, w sytuacjach gdt znaki te nie są widoczne w czasie gęstego dymu. Omawiane w artykule badania przeprowadzone były w pełnej skali pożaru i polegały na zmiennej konfiguracji dodatkowych znaków ewakuacyjnych rozmieszczonych w przestrzeni objętej pożarem. Przeprowadzono serię symulacji ewakuacji, w różnych scenariuszach pożaru (mała, duża gęstość dymu, dobra widzialność, brak widzialności itp.). W analizie i interpretacji uzyskanych danych wykorzystano również wyniki uzyskane wcześniej z symulacji komputerowych. Wyniki pokaząły, że wykorzystanie dodatkowych znaków ewakuacyjnych znacznie zwieksza bezpieczeństwo ewakuacji w czasie pożaru.
No cover
Article
In basket
Worst case scenario vs. design scenario in the evacuation simulations / Piotr Tofiło, Marcin Cisek // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.347-355 .
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego / Łukasz Chołuj // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/3 s.127-130.
W art. określono bezpieczne warunki ewakuacji wynikające ze scenariusza pożarowego. Omówiono założenia do wyznaczenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) oraz dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE), zależności tych czasów oraz czynniki wpływające na szybkość i skuteczność ewakuacji (odpowiednie systemy przeciwpożarowe, działanie alarmu itp).
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.14 poz.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalezności pomiędzy procedurami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariuszami pożarowymi oraz próbnymi ewakuacjami jako kluczowymi elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiektach. Artykuł poświęcony jest elementom systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym jakimi są instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja połączona z ćwiczeniami obiektowymi straży pożarnej. Określono wymagania prawne odnośnie zawartości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszy pożarowych, a także częstotliwości przeprowadzania próbnej ewakuacji. Jednocześnie przedstawiono rodzaje scenariuszy pożarowych oraz elementy, jakie powinny zostać określone przy tworzeniu scenariusza ewakuacyjnego. Wnioski: Rzetelnie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać właściwie przygotowane scenariusze pożarowe oraz scenariusz i wytyczne z zakresu ewakuacji. Podkreślić należy, że na poprawność funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie wpływa czynnik ludzki. W celu eliminacji ludzkich błędów konieczne jest cykliczne szkolenie użytkowników obiektów z wprowadzonych procedur oraz przeprowadzanie próbnych ewakuacji z budynku. Z przeprowadzonych obserwacji i wywiadu z uczestnikami próbnych ewakuacji wynika, że osoby przywiązują większą wagę do analizowania warunków ewakuacji w obiektach, które cyklicznie poddawane są szkoleniom z wprowadzonych procedur, które stanowić muszą jedną, spójną całość, poddawaną weryfikacji i wprowadzaniu ulepszeń.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz., tab.
Tł.tyt.: Wybór scenariuszy ewakuacji do symulacji ewakuacji
Przedstawiono bardziej wyrafinowane metody, które można wykorzystać w celu ułatwienia analizy RSET obejmujących zakres określonych scenariuszy różniących się prawdopodobieństwem. Wybór wartości dla każdego parametru głównego scenariusza jest reprezentowany przez drzewo zdarzeń warunkowych funkcji. Prawdopodobieństwo poziomu danych dla każdej zmiennej opiera się na danych uzyskanych z badań lub rzeczywistych wydarzeń w przypadku ich braku, w opinii eksperta. Analiza numeryczna wszystkich predefiniowanych scenariuszy ewakuacji odbywa się na wybranym studium przypadku - 3 piętrowy budynek szkoły. Zaprezentowano odmiany uzyskanych czasów ewakuacji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10353/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Analiza procedur ewakuacyjnych w dużych pożarach pociągów szybkobieżnych
W badaniach zastosowano model wyjścia w celu zbadania wpływu procedur załogi na ewakuację w dwóch szybkobieżnych pociągach przy zróżnicowanych scenatriuszach pożaru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie rozkładu prawdopodobieństwa scenariuszy pożarowych w ocenie ryzyka do ewakuacji
Analiza drzewa zdarzeń (ETA) jest najczęściej stosowanym techniką do analizy prawdopodobieństwa scenariusza pożarowego. W celu uzyskania rozkładu prawdopodobieństwa prawdopodobnego scenariusza pożarowego, zaproponowano połączenie łańcucha Markova z ETA. W artykule pokazano podejście studium przypadku.
No cover
Article
In basket
The evaluation indicator problem in determining optimal evacuation schedule for selected adverse event scenarios / Marcin Cisek, Marcin Kapałka // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.63-70 .
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-56.
Streszczenie: Niniejsza praca została poświęcona zjawisku ewakuacji osób z budynków oświatowych z funkcjami rekreacyjno - sportowymi. Analizie zostały poddane zagrożenia takie jak pożar, uwolnienie substancji toksycznej oraz czynniki nie będące bezpośrednią przyczyną ewakuacji, a mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, takie jak wychłodzenie organizmu, ekspozycja na dym oraz gazy pożarowe, a także aspekty wpływające na czas ewakuacji. Następnie, w kilku wariantach przeprowadzono komputerowe symulacje ewakuacji budynku wybranej szkoły. Rozważania na temat zagrożeń będących przyczyną konieczności opuszczenia budynku oraz zagrożeń względem nich wtórnych, a także innych problemów związanym między innymi z warunkami architektonicznymi i psychologicznymi zaowocowały propozycją modelu doboru miejsca schronienia po ewakuacji. Model ten ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji osobom kierującym ewakuacją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16802/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13006/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9150/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10326/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11394/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15894/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Comparison of critical evacuation conditions using field and zone fire modelling in the low values of HRR / Marek Konecki [i in.] // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.173-180 .
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Wprowadza w zagadnienia opracowania scenariuszy pożaru i projektowych scenariuszy pożaru. Przedstawia rodzaje scenariuszy dla pożarów różnych przestrzeni i elementów budynków np. dróg ewakuacyjnch, przestrzeni niedostępnej, pomieszczeń sypialnych, fasady zewnętrznej itd. Omawia projekt doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych i zagadnienia jakie powinny być brane pod uwagę podczas jego tworzenia m.in. wykrywanie pożaru i alarmowanie, warunki ewakuacji i zachowanie ludzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10225/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10437/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again