Form of Work
Artykuły
(15)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Szafrański Michał
(3)
Łabędzki Józef
(2)
Anderson L
(1)
Bajger Paweł
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Chlewiński Ryszard
(1)
Janik Paweł
(1)
Jaworowski Zbigniew
(1)
Jud B
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kujar Julian
(1)
Kwiatkowski Paweł
(1)
Kącki Jan
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Majka Adam
(1)
Mierczyk Zygmunt
(1)
Ofman Hubert
(1)
Ostrowski Roman
(1)
Petrilli T
(1)
Pryor A.J
(1)
Rawski Aleksander
(1)
Rydzewski Tomasz
(1)
Sikorska Agnieszka
(1)
Starkowski Mieczysław T
(1)
Szcześniak Zbigniew
(1)
Tischner Leszek
(1)
Topolski Ryszard
(1)
Turney S
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Yuill C.H
(1)
Ślewiński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
English
(1)
Subject
schrony
(26)
Obrona cywilna
(9)
Ochrona ludności
(9)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Dekontaminacja
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Metro
(2)
Skażenia
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
przepisy
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń jądrowa
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budowle
(1)
Budownictwo
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Historia
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa
(1)
Pożary masowe
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Symulacja
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
broń biologiczna
(1)
lotniska
(1)
samoloty
(1)
sprzęt
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Litwa
(1)
Polska
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
26 results Filter
No cover
Article
In basket
Bunkers and bunkum: a century of civil defence / S. Turney // Civil Protection. - 2000/50, Summer/Autumn s.3-5.
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Tł.tyt.: Bunkry i gadanie: wiek obrony cywilnej
Omówiono historię obrony cywilnej dwudziestego wieku.
No cover
Article
In basket
Fire shelter overhaul / L. Anderson, T. Petrilli // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2003/12 vol. 47 s.58-61.
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Tł. tyt.: Badanie schronów przeciwpożarowych
Omówiono testy przeprowadzone na przeciwpożarowych schronach.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono najważniejsze rozporządzenia i ustawy oraz analizę zagadnień prawnych dotyczących przygotowania budowli ochronnych dla ludności.
No cover
Article
In basket
Schrony i ukrycia dla ludności / Paweł Kwiatkowski, Michał Szafrański // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/3 strony 14-19.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono główne założenia zawarte w nowych wytycznych szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego, które weszły w życie 4 grudnia 2018 r. Omówiono zagadnienia dot. współczesnych budowli ochronnych, budowli ochronnych w planowaniu przestrzennym i budynkach użyteczności publicznej, ewidencje budowli ochronnych, ukrycia doraźnego przygotowania oraz definicje i normatywy techniczne.
No cover
Article
In basket
Sposoby obliczania parametrów wstrząsu schronów wykopowych / Zbigniew Szcześniak, Leszek Tischner // W: Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo budynków i budowli. - s. 289-298 SGSPk0014192.01.
Sygnatura: B-174, B-176, B-178, B-180, B-182, B-184, B-186, B-223
No cover
Article
In basket
Budowle ochronne w Polsce - stan prawny i faktyczny / Paweł Janik // Przegląd Pożarniczy. - 2001/2 s.17-19.
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Przedstawiono stan prawny i faktyczny w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce. Zaprezentowano próby chronologicznego zapisu przebiegu procesu wznoszenia budowli ochronnych oraz towarzyszących mu rozwiązań legislacyjnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16542/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kilka metrów pod ziemią / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2000/3 s.22-23.
Omówiono funkcję metra w Warszawie jako miejsca do ukrycia się mieszkańców w sytuacji zagrożenia. Również w innych państwach metro spełnia funkcje związane z obroną cywilną.
No cover
Article
In basket
W Polsce jest za mało schronów / Tomasz Rydzewski // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2015/3 s.18-20.
Przedstawia zagadnienia dot. budownictwa ochronnego w Polsce, definicję schronu, konieczne instalacje, zapotrzebowanie na miejsca w budowlach ochronnych w niektórych krajach europejskich oraz w Polsce na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego.
No cover
Article
In basket
Potrzebne schrony osłonowe / Zbigniew Jaworowski // Ratownictwo polskie. - 1999/2 s.12-17.
Autor kładzie nacisk na przygotowanie schronów przeciwopadowych dla całej ludności Polski i zaopatrzenie jej w proste detektory radiacji i inne środki ochronne oraz rozpowszechnienie na najniższych szczeblach organizacyjnych wiedzy o sposobach przetrwania w pierwszym okresie schronowym. Na przykłądzie doświadczeń z Czarnobyla przedsatwia kroki przygotowawcze do ochrony radiacyjnej oraz właściwości broni jądrowej i jej skutki zastosowania.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Katalog produktów zawierający opisy sprzętu ratowniczego i zabezpieczającego m. in. namiotów ratowniczych, mobilnych schronów i zabezpieczeń, systemów dekontaminacyjnych, zestawów do ratownictwa ekologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1320/3, P-1320/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1320/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10593/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1397 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10642/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bioterroryzm: dekontaminacja. - Warszawa : AWAS-Systemy Sp.o.o., [2006]. - 43 s. : rys. ; 30 cm.
Streszczenie: W książce przedstawiono historię bioterroryzmu, omówiono współczesne zagrożenia, sposoby i drogi ataku oraz ochronę przed środkami i czynnikami NBC. Ostatnie rozdziały poświęcone są mobilnym zabezpieczeniom, budowie i eksploatacji schronów oraz dekontaminacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-240, B-239, B-238, B-237, B-236 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-235/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia i katastrofy
Streszczenie: Monografia jest wynikiem prac sowistego forum naukowo-badawczego i technologicznego, jakim stała się konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". W monografii podjęto próbę wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i eksploatacji, chemii i inżynierii materiałowej, elektroniki i telekomunikacji, informatyki optoelektroniki oraz informatycznego wsparcia podejmowania decyzji i zarządzania kryzysowego, które wytyczają kierunki rozwojowe wpółczesnej inżynierii bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1821 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1820/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Budownictwo schronowe w Republice Słowackiej / Michał Szafrański // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/6 s.36-37.
Omówiono przepisy prawne, zagadnienia analizy terytorium oraz wymagania ochronne i techniczne jakie muszą być spełnione podczas budowy schronów na Słowacji. Przedstawiono zasady ich utrzymania i finansowania oraz sposób wykorzystania i zasady likwidacji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2245 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Przedstawiono rys historyczny pożarów masowych oraz doświadczenia wynikłe z pożarów masowych. Omówiono niebezpieczeństwa pożaru masowego: konwekcja ciepła, energia promieniowania cieplnego, przewodzenie ciepła, tlenek węgla, czynnik niedotlenienia, inne gazy toksyczne, wytwarzanie się dymu, wiatry i wiry ogniowe. Zanalizowano kryteria przeżycia ww czynnikach pożaru masowego. Znaczenie produktów spalania i prace doświadczalne nad skutkami działania produktów spalania. Czynniki wpływające na przeżycie w pożarze masowym m.in. schrony.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5304/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9460/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again