Źródło opisu
Katalog zbiorów
(975)
Forma i typ
Artykuły
(434)
Publikacje naukowe
(343)
Książki
(186)
Publikacje fachowe
(21)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(17)
Pliki i bazy danych
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
E-booki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(503)
dostępne
(61)
wypożyczone
(4)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(65)
Czytelnia
(505)
Autor
Półka Marzena (1969- )
(66)
Ościłowska Barbara
(57)
Jaskółowski Waldemar
(56)
Wnęk Waldemar
(51)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(34)
Porowski Rafał
(20)
Konecki Marek
(16)
Piechocka Ewa
(15)
Gałaj Jerzy
(14)
Tuśnio Norbert
(14)
Terlikowski Tadeusz
(9)
Blomqvist Per
(7)
Chow W.K
(7)
Habich Bohdan
(7)
Kukfisz Bożena
(7)
Grosset Ryszard
(6)
Majder-Łopatka Małgorzata
(6)
Gałązka Elżbieta
(5)
Kolbrecki Andrzej
(5)
Ogrodnik Paweł
(5)
Sawicki Tomasz
(5)
Szajewska Anna
(5)
Zaleski Bogdan
(5)
Babkin V.S
(4)
Bednarek Zoja (1936- )
(4)
Bunev V.A
(4)
Chybowski Ryszard
(4)
Fan W
(4)
Galea E.R
(4)
Hirano Toshisuke
(4)
Hshieh Fu-Yu
(4)
Huo R
(4)
Iwata Y
(4)
Jarosz Wojciech
(4)
Koseki H
(4)
Lizhong Y
(4)
Mazurek Piotr
(4)
Minaev S.S
(4)
Mizerski Andrzej
(4)
Natsume Y
(4)
Rybiński Janusz
(4)
Wolanin Jerzy. (1950-
(4)
Babrauskas Vytenis
(3)
Baratov A.N.[i in.]
(3)
Beeson Harold D
(3)
Grišin A.M
(3)
Hirsch David B
(3)
Hu L.H
(3)
Jagodnikov D.A
(3)
Jia F
(3)
Karlikowski Tytus
(3)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(3)
Lyon Richard E
(3)
Makhviladze G.M
(3)
Maksimov Ju.M
(3)
Marciniak Andrzej
(3)
Patel M.K
(3)
Pieniak Daniel
(3)
Quintiere James G
(3)
Roberts J.P
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Sharma S.K
(3)
Silcock G.W.H
(3)
Skaźnik Marian
(3)
Smoljakov V.K
(3)
Staggs J.E.J
(3)
Sulik Paweł
(3)
Takahashi T
(3)
Tanaka T
(3)
Tewarson Archibald
(3)
Torero J.L
(3)
Vadczenko S.G
(3)
Weicheng F
(3)
Wen J.X
(3)
Wilczkowski Stefan
(3)
Wrotek Jerzy
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Zhihua D
(3)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(3)
Andersson Berit
(2)
Baratov A.N
(2)
Bhatnagar Mohan Vijay
(2)
Bielicki Piotr (1946- )
(2)
Borkowski Robert
(2)
Bourbigot Serge
(2)
Braverman B.Ż
(2)
Bykov V.I
(2)
Bącal Jakub
(2)
Casey James F
(2)
Chotomska Agnieszka
(2)
Dmochowska Anna
(2)
Drożdżal Janusz
(2)
Duquesne Sophie
(2)
Dyakonov A.J
(2)
Dziechciarz Anna
(2)
Długogorski B.Z
(2)
Filipkowski Bartłomiej
(2)
Fletcher D.F
(2)
Florczak Arkadiusz
(2)
Florczak Bogdan
(2)
Rok wydania
2020 - 2023
(18)
2010 - 2019
(378)
2000 - 2009
(346)
1990 - 1999
(110)
1980 - 1989
(55)
1970 - 1979
(42)
1960 - 1969
(14)
1950 - 1959
(8)
1930 - 1939
(2)
1910 - 1919
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(12)
Kraj wydania
Polska
(955)
Stany Zjednoczone
(14)
Wielka Brytania
(4)
Szwecja
(1)
Szwajcaria
(1)
Język
polski
(906)
angielski
(47)
rosyjski
(14)
niemiecki
(8)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej
(1)
Strażacy
(1)
Szkoły branżowe I stopnia
(1)
Szkoły branżowe II stopnia
(1)
Temat
spalanie
(602)
Badania pożarnicze
(217)
Palność - badanie
(208)
Toksyczność produktów spalania
(149)
fizykochemia spalania
(132)
Rozkład termiczny
(120)
Drewno
(97)
Produkty spalania
(94)
Tworzywa sztuczne
(83)
Symulacja
(78)
Dym
(73)
Polimery
(59)
Metody badawcze
(56)
Gazy
(49)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(46)
Pożary - powstawanie
(45)
Paliwa
(43)
Płomień
(42)
Materiały palne
(39)
Materiały drewnopochodne
(38)
spalanie bezpłomieniowe
(38)
Zapłon
(33)
Substancje chemiczne
(31)
spalanie płomieniowe
(31)
badania
(30)
Czujki dymu
(28)
Palność
(28)
Ciepło spalania
(27)
Pożary wewnętrzne
(27)
Wentylacja
(24)
Materiały budowlane
(23)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(23)
Kalorymetr stożkowy
(22)
Pożary
(22)
Pyły
(21)
Zagrożenia pożarowe
(21)
materiały wyposażeniowe
(21)
Środki ogniochronne
(21)
Substancje toksyczne
(20)
Wybuchy
(19)
metale
(19)
Analiza termiczna
(18)
Mieszaniny
(18)
Odporność ogniowa
(18)
Zagrożenia toksyczne
(18)
materiały wykończeniowe
(18)
Wytrzymałość materiałów
(16)
Ochrona przeciwpożarowa
(15)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(15)
Zagrożenie wybuchowe
(15)
gazy pożarowe
(15)
teoria pożarów
(15)
obliczenia
(14)
tlenie
(14)
Bezpieczeństwo pożarowe
(13)
Gazy toksyczne
(13)
Pianki poliuretanowe
(13)
Analiza zagrożeń
(12)
Gazy palne
(12)
Przyczyny pożaru
(12)
Toksyczność
(12)
kinetyka
(12)
Lasy
(11)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(11)
Temperatura
(11)
Tlenek węgla
(11)
fizykochemia wybuchów
(11)
żywice
(11)
Chemia fizyczna
(10)
Spalanie
(10)
emisja
(10)
testy pożarnicze
(10)
zadymienie
(10)
Analiza ryzyka
(9)
Chemia
(9)
HRR
(9)
Obliczeniowa mechanika płynów
(9)
Ropa naftowa
(9)
Spaliny
(9)
Termodynamika
(9)
Warunki pożarowe
(9)
Zagrożenia zdrowia
(9)
materiały włókiennicze
(9)
spalanie dyfuzyjne
(9)
turbulencja
(9)
włókna
(9)
Ciecze palne
(8)
Ochrona środowiska
(8)
Zagrożenia życia
(8)
promieniowanie cieplne/termiczne
(8)
samozapłon
(8)
zwęglanie
(8)
Kable
(7)
Pożary - zapobieganie
(7)
Samochody
(7)
czujki
(7)
parametry obliczeniowe
(7)
substancje pochodzenia organicznego
(7)
tunele
(7)
Budownictwo
(6)
Temat: miejsce
Hiszpania
(2)
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Japonia
(1)
Rouen (Francja)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(353)
Normy
(17)
Podręcznik
(4)
Podręcznik akademicki
(3)
Raport z badań
(3)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne dla szkół wyższych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(26)
Inżynieria i technika
(13)
Fizyka i astronomia
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
975 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zjawiska w procesie palenia / Mieczysław Lewicki //W: Gazeta Strażacka. - 1938/7 strony 63.
Sygnatuta CP-14
Streszczenie: Przedstawiono proces palenia się różnych materiałów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Omówiono proces spalania drewna oraz przedstawiono charakterystykę związków chemicznych powstających jako produkty spalania drewna.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rys., tabl.
Tł.tyt.: Skondensowane produkty spalania paliw zawierających glin. Wpływ bezwładności gazowego otoczenia sprężania
Przedstawiono i omówiono związane z wpływem gazowego otoczenia sprężania na granulometryczny i chemiczny zestaw cząstek skondensowanych produktów spalania modelowego paliwa. Badania prowadzono przy różnych ciśnieniach. Eksperymenty prowadzono w środowsiku azotu i helu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Konwekcyjny reżim filtracyjnego spalania energetycznych materiałów w towarzyszącym potoku własnych produktów spalania
W artykule przedstawiono model z odpowiednimi uproszczeniami w zakresie kinetyki i wymiany ciepła dla filtracyjnego spalania materiałów energetycznych w strumieniu własnych produktów spalania. Rozpatrywano również inne modele, co pozwoliło określić ich przydatność w rozpatrywanym zagadnieniu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby możliwe było porównywanie różnych paliw wykorzystuje się dwie wielkości charakteryzujące paliwo pod względem energetycznym: ciepło spalania oraz wartość opałową. W artykule omówiono metody badania tych wartości.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł. tyt.: Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na skład i ilość produktów toksycznych powstałych podczas spalania drewna sosnowego
Przedstawia wyniki badań emisji tlenku węgla, chlorowodoru, cyjanowodoru i amoniaku podczas spalania bezpłomieniowego drewna naturalnego sosnowego oraz impregnowanego przeciwogniowo dwoma środkami ogniochronnymi produkowanymi na Litwie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Sposoby obliczania ciepeł spalania polimerów przy wykorzystaniu empirycznych zależności
Podano zależności analityczne umożliwiające obliczenie ciepeł spalania i wartości opałowych paliw. Tabelaryczne zestawienie obliczonych i wyznaczonych eksperymentalnie ciepeł spalania 75 polimerów organicznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wpływ siły masowej na prawidłowości spalania się układu Ni-Al
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wpływu nacisku w specjalnym urządzeniu siły od 1 do 1000 g na prawidłowości przebiegu spalania się układu Ni-Al. Wykazano silny wpływ siły masowej na szybkość spalania.
Książka
W koszyku
Spalanie / Stanisław Wójcicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1969. - 421 s. : rys., tabl. ; 25 cm.
Forma i typ
Temat
Bibliogr., tab.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-1166 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-1167/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Znaczenie badań toksyczności dymu i jej metody badań. Wymagania dotyczące laboratoryjnych prób toksyczności produktów spalania.Przegląd metod badań i testów laboratoryjnych.Ocena zagrożenia a niebezpieczeństwo pożaru.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9769 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-9393/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 36 poz., rys., tab., wykr.
Tł. tyt.: Produkty spalania generowane przez hetero-organiczne paliwa w czterech różnych skalach testów pożarowych
Badano stężenie O2, CO, CO2, HCL, HCN i SO2 w gazach spalinowych i liczbę węglowodorów niespalonych, a następnie określono tzw. wskaźnik GER (całkowity stosunek równoważnikowy) określający wpływ wielkości wentylacji na emisję gazów w czasie pożarów.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3957 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Eksperymentalne badania charakterystyki spalania stosó drewna w ograniczonej przestrzeni
Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że w przestrzeni ograniczonej spalanie przebiega w dwóch reżimach zależnych odtzw. stopnia porowatości. W ww. reżimach zmienia się szybkość spalania: wzrasta liniowo wraz ze wzrostem współczynnika porowatości. Mierzono również stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla i tlenu w produktach spalania, temperaturę płomienia i szybkość ubytku masy w analizowanych fazach spalania drewna.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rys., tabl.
Tł.tyt.: Wpływ zewnętrznego elektrycznego pola na dyspersyjny skład skondensowanych produktów spalania zawiesiny w powietrzu cząstek aluminium
Przedstawiono i omówiono badania związane z wpływem zewnętrznego elektrycznego pola na stopień spalania proszku aluminianego marki ASD-1 w strumieniu powietrza. Dokonano również badań wpływu tego pola na dyspersyjny skład skondensowanych produktów spalania.
Książka
W koszyku
Podstawy procesów spalania / Andrzej Kowalewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000. - 326 s. : rys., skor. ; 25 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Spalanie paliw jest i będzie w przyszłości podstawowym sposobem pozyskiwania energii. Niniejsza publikacja stanowi próbę akademickiego podejścia do podstaw teorii spalania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-16169 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16168/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Photoacustic gas detection for fire warning / P.W. Neibiker, R.E. Pleisch // Fire Safety Journal. - 2002/4 Vol. 37 s.429-436.
Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Fotoakustyczna detekcja gazu do ostrzeżenia pożarowego
Pomiary wykrywania stężenia gazu m.in. CO2 są oparte na podczerwieni fotoakustycznej. Wiele cząstek znajduje się w atmosferze z powodu ekstyncji promieniowania podczerwonego wskutek absorpcji i zjawiska rozpraszania. Tematem dyskusji niniejszego artykułu są możliwości fotoakustyczne cząstek do wykrywania spalania się gazu.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PNB-204 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Zbiór materiałów przedstawionych na II Konferencji Na ukowo -Technicznej, która odbyła się w Moskwie 1973r. Przedstawiono w nich problematykę związaną z procesami spalania i gaszenia.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-7350 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-7351 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej