Form of Work
Artykuły
(15)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(20)
Author
Różycki Marek
(4)
Górniak Lesław
(2)
Kołdys Karolina
(2)
Neffe Sławomir
(2)
Abramczyk Paweł
(1)
Chudzińska Zofia
(1)
Doel S
(1)
Fukunaga T
(1)
Gaglierd Anthony M
(1)
Granito Anthony R
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Jakubowicz Paweł
(1)
Kendrick Patrick
(1)
Kizyn Michał
(1)
Kociński Krystian
(1)
Kocon Edmund
(1)
Kolanowski Jerzy
(1)
Korona Andrzej
(1)
Kozak Krzysztof
(1)
Lankajtes Jerzy. mjr
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Majka Małgorzata
(1)
Maślanka Sławomir
(1)
Pesi Fran
(1)
Ragen Ron
(1)
Rychlik Krzysztof
(1)
Saraseko E.G
(1)
Schulz Erich H
(1)
Strojny Janusz
(1)
Stępień Andrzej
(1)
Tolak Łukasz
(1)
Turbin M
(1)
Waciński Tomasz
(1)
Witan Konstanty
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zajdel Janusz A
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(12)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(5)
Country
Poland
(36)
United States
(1)
Language
Polish
(34)
English
(2)
German
(1)
Subject
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(21)
substancje promieniotwórcze
(15)
Materiały promieniotwórcze
(13)
Substancje toksyczne
(9)
Skażenie promieniotwórcze
(6)
Substancje chemiczne
(6)
Zagrożenia radiologiczne
(6)
Materiały i substancje wybuchowe
(5)
Transport materiałów niebezpiecznych
(5)
odpady promieniotwórcze
(5)
ADR
(4)
przepisy
(4)
CBRN
(3)
Prawo
(3)
Promieniowanie jonizujące
(3)
Terroryzm
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Zanieczyszczenie
(3)
magazyny
(3)
skażenie środowiska
(3)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(2)
Elektrownie jądrowe
(2)
Gazy
(2)
Materiały palne
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Szkolenie
(2)
Transport drogowy
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
cysterny
(2)
działania interwencyjne
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budynki
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Dekontaminacja
(1)
Dowodzenie
(1)
Działania operacyjne
(1)
Farby i lakiery
(1)
Katastrofy
(1)
Kierowanie
(1)
Klasyfikacja
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odzież ochronna
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pirotechnika
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Pożary
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Technika
(1)
Torfowiska
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wentylacja
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
awarie transgraniczne
(1)
broń biologiczna
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
gazy bojowe
(1)
kontrola
(1)
materiały
(1)
materiały chemiczne
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
pestycydy
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
podręcznik
(1)
substancje piroforyczne
(1)
urządzenia dozymetryczne
(1)
zagrożenie biologiczne
(1)
zagrożenie chemiczne
(1)
zagrożenie promieniotwórcze (radiacyjne)
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: place
Japonia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
37 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Materiał pomocniczy dla uczestników kursów specjalistycznych, kierowców zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz innych uczestników operacji transportowych. Tom I publikacji zawiera wiedzę z zakresu kursu podstawowego oraz instruktażu stanowiskowego ADR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19448 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja zawiera obszerny opis problemów związanych z klasyfikacją, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i mieszanin niebezpiecznych. Autor podjął się trudnego zadania skonsolidowania przepisów unijnych z przepisami krajowymi i dostarczenia pracownikom magazynów skondensowanej wiedzy na temat przechowywania i obchodzenia się z tego typu substancjami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19586, I-19585 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19584/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [W książce omówiono zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powodowane przez substancje promieniotwórcze skutki napromieniowania i skażeń promieniotwórczych oraz środki ochrony. Zamieszczono również w składzie alfabetycznym wykaz najczęściej stosowanych izotopów promieniotwórczych z podaniem ich charakterystyki, dopuszczalnych stężeń oraz sprzętu pomiarowego. Uzupeł nienie stanowi wykaz przepisów państwowych i resortowych oraz norm z zakresu użytkowania substancji promieniotwórczych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-7555 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6967/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przykłady nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi oraz związane z tym zagrożenia atakami terrorystycznymi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-508 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14807/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zagrożenia radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego / Paweł Abramczyk // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s. 115-130 .
Sygnatura: B-166
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Zarządzanie odpadami radioaktywnymi o wysokiej aktywności i długim czasie życia: linia 1 separacja transmutacji
Przedstawiono materiały z konferencji naukowej sekcji technicznej poświęconej składowaniu i neutralizowaniu odpadów radioaktywnych o wysokiej aktywności i długim czasie życia, która odbyła się w Paryżu 8 listopada 2005 r. Przedstawiono przepisy obowiązujące w USA oraz szczegółowo omówiono metody magazynowania i neutralizacji izotopu uranu i plutonu stosowane we Francji, jako unikalne w skali światowej.
No cover
Article
In basket
Promieniotwórczość cz.2 / Andrzej Wojnarowski // W Akcji. - 2003/1 s.34-36.
Bibliogr. 3 poz.
Omówiono zjawisko promieniotwórczości, ochronę przed zagrożeniem podczas awarii i wypadków z materiałami chemicznymi, postępowanie w przypadkach skażeń promieniotwórczych. Opisano objawy ostrej choroby popromiennej oraz podano zasady dekontaminacji poszkodowanego.
Book
In basket
Streszczenie: [Przedstawiono organizację straży pożarnej, jej strukturę i funkcje. Omówiono zadania oficera-dowódcy, sporządzanie planów obrony i inspekcje. Proces podejmowania decyzji oraz ocena sytuacji i strategia. Taktyka na miejscu akcji (lokalizowanie źródła pożaru, odcięcie źródła pożaru, pożary w budynkach, domy towarowe i budynki przemysłowe). Problemy specjalne związane m.in z pożarami chemikaliów, z materiałami wybuchowymi, tok sycznymi, promieniotwórczymi i z halogenami.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8611 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8610 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ostrożniej niż z ogniem // Przegląd Pożarniczy. - 2004/8 s.12-13.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Omówiono zagrożenie radiacyjne podczas transportu lub innych zdarzeń z udziałem materiałów oraz odpadów promieniotwórczych. Opis prawidłowego przebiegu akcji ratownictwa radiologicznego.
No cover
Article
In basket
Nuclear accidents: learning from Japan / Anthony M. Gaglierd // Fire Engineering. - 2000/11 Vol. 153 s.61-66.
Bibliogr. 7 poz., rys.
Tł. tyt.: Wypadek nuklearny: lekcja z Japonii
We wrześniu 1999 r. trzech pracowników Japan Nuclear Fuel Conversion Company w Tokaimura, popełniło błąd, w wyniku którego miasto zostało skażone radiacyjnie. Był to jeden z poważniejszych wypadków na świecie. Opisano proces przetwarzania uranu. Przypomniano wcześniejsze wypadki zaistniałe na świecie. Przedstawiono środki zapobiegawcze oraz zadania specjalnych jednostek ratowniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8975/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
T. 1 pt.: Przewóz towarów niebezpiecznych: podręcznik kierowcy i praktyka
Indeks
Streszczenie: Omówiono problematykę przewozu w cysternach, przewozu materiałów wybuchowych oraz radioaktywnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18546 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18543/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pozycja zawiera najważniejsze przepisy związane z przewozami towarów niebezpiecznych. Podstawą wydawnictwa jest tabela, która podaje m.in. następujące informacje: - czy towar jest towarem dużego ryzyka, - nazwy przewozowe po polsku i angielsku, - oznaczenia, - informacje o szkodliwości dla środowiska morskiego, - kody Ems, - przepisy szczególne, - zwolnienia i wyłączenia zgodne z przepisami ADR 2009 i 2011 oraz inne dane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19452 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19451/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych / Karolina Kołdys // Atest : ochrona pracy. - 2015/5 s.34-36.
Sygnatura CP-60
Krótka prezentacja przepisów międzynarodowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
No cover
Book
CD
In basket
Załącznik do B-135.
Streszczenie: Płyta zawiera wykaz prezentacji przedstawianych podczas warsztatów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-70 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7847/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20929/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again