Form of Work
Artykuły
(25)
Książki
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Chow W.K
(2)
Wen J.X
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Baritaud T.A
(1)
Beji Tarek
(1)
Boukhalfa A
(1)
Brium V.Z
(1)
Buksowicz Wojciech
(1)
Cheng R.K
(1)
Cheng Y.M
(1)
Cumber Peter S
(1)
Delichatsios Michael A
(1)
Egorov A.G
(1)
Fejkema D.A
(1)
Flaga Andrzej
(1)
Gomez A
(1)
Grune J
(1)
Haberstroh H
(1)
Heskestad Gunnar
(1)
Ho J.C
(1)
Hostikka Simo
(1)
Huang L.Y
(1)
Ingason Haukur
(1)
Jagodnikov D.A
(1)
Jordan T
(1)
Kal'nej E.D
(1)
Karmen K. L
(1)
Karpetis A.N
(1)
Kuznetsov M
(1)
Kytömaa Harri K
(1)
Lee J.H.S
(1)
Liu F
(1)
Log Torgrim
(1)
Marra F.S
(1)
Mok W.K
(1)
Morse Timothy L
(1)
Nadjai Ali
(1)
Onokpe Owin
(1)
Paajanen Antti
(1)
Paszkovskij P.S
(1)
Pires da Cruz A
(1)
Poinsot T.J
(1)
Puechberty D
(1)
Rashtchian D
(1)
Renou B
(1)
Rigas F
(1)
Russo G
(1)
Salzano Ernesto
(1)
Sempert K
(1)
Shepherd I.G
(1)
Sikanen Topi
(1)
Skavounos S
(1)
Tauseef S.M
(1)
Trinité M
(1)
Vaari Jukka
(1)
Wolański Piotr
(1)
Xue H
(1)
Yao Wei
(1)
Yin R
(1)
Zhang Jianping
(1)
Zinczenko I.N
(1)
de Ris John
(1)
°ajkin A.P
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
turbulencja
(26)
Badania pożarnicze
(15)
Symulacja
(12)
spalanie
(9)
Obliczeniowa mechanika płynów
(6)
Płomień
(6)
Mieszaniny
(4)
Wybuchy
(4)
Gazy
(2)
Paliwa
(2)
Palność - badanie
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
badania
(2)
dyspersja
(2)
obliczenia
(2)
Aerozole
(1)
Budynki
(1)
Elektrownie
(1)
Energetyka
(1)
Gazy palne
(1)
LNG
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Mgła wodna
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pyły
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Technika
(1)
Temperatura
(1)
VCE
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
chmura palna
(1)
ciecze
(1)
górnictwo
(1)
inżynieria
(1)
kopalnie
(1)
metale
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
parametry
(1)
podręcznik
(1)
płomień dyfuzyjny
(1)
rozlewiska
(1)
sadza
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko jet fire
(1)
26 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Flame Heat Transfer in Storage Geometries / Haukur Ingason, Ris John de // Fire Safety Journal. - 1998/1 Vol. 31 s.39-60.
Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Przenoszenie ciepła z płomienia do zbiorników o różnych kształtach
W artykule opisano sposób pomiaru rozkładu strumienia ciepła przekazywanego z turbulentnego płomienia wyporowego do powierzchni różnych paliw o różnej charakterystyce spektralnej płomienia
No cover
Article
In basket
The effect of turbulence on the rate of evaporation of LNG on water / Timothy L. Morse, Harri K. Kytömaa // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/6 Vol. 24 s.791-797.
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ turbulencji na szybkość parowania LNG na wodzie
Niniejsze badanie dostarcza nowych pomiarów szybkości parowania cieczy kriogenicznych, skroplonego gazu ziemnego (LNG) i ciekłego azotu (LN2) pływających na powierzchni wody o różnym stopniu intensywności turbulencji. Wyniki tych badań wskazują na silną zależność szybkości parowania na intensywność turbulencji, a także zależność od grubości warstwy cieczy kriogenicznych nad powierzchnią wody. Model wycieku LNG na wodzie obecnie korzysta z jednego tempa parowania: te wyniki pokazują, że podejście jest niewystarczające. Przyszłe modele powinny uwzględniać intensywność turbulencji wody i ewentualnie grubość wycieku LNG w celu uzyskania dokładności wyników.
No cover
Article
In basket
Self-ignition and combustion modeling of initially nonpremixed turbulent systems / da Cruz A. Pires, T.A. Baritaud, T.J. Poinsot // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2001/1-2 Vol. 124 s.65-81.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 33 poz., sch., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie samozapalenia i spalania początkowo niezmieszanych systemów turbulentnych
Model stymulacji liczbowej samozapalania i spalania początkowo nieprzemieszanych systemów turbulentnych stosowany jest do lepszego zrozumienia fizycznego mechanizmu kontrolującego mieszanie, samozapalanie i spalanie w przemieszanych warstwach turbulentnych. Używa się go również do definiowania matematycznej formuły modelu oraz do jego testowania.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Umiejscowienie skalarowe właściwości płomienia turbulentnego, swobodnie rozchodzącego się, powstającego ze zmieszania paliwa z utleniaczem przed ich zapaleniem ze zmienną numeryczną Lewis'a
Zbadano właściwości umiejscowionego skalarowo płomienia swobodnie rozchodzącego się turbulentnie, powstałego ze zmieszania paliwa z utleniaczem. Badano krzywą płomienia i przesunięcie względnej prędkości gazu. Wyniki badań i dyskusja.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Numeryczna symulacja turbulencji gazów płomieniowych w rurach
Komputerowa dynamika płynów jest techniką pozwalającą określić możliwe konsekwencje wybuchu gazu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące palności mieszaniny gaz-powietrze. Do symulacji turbulencji gazów płomieniowych wykorzystano kod CFD.
No cover
Article
In basket
The burning rate of premixed flames in moderate and intense turbulence / I.G. Shepherd, R.K. Cheng // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2001/3 Vol. 127 s.2066-2075.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wskaźnik spalania płomienia powstającego ze zmieszania paliwa z utleniaczem przed ich zapaleniem w warunkach średniej i intensywnej turbulencji
Pomiar wskaźnika spalania został wykonany w niskokalorycznych, wcześniej przemieszanych płomieniach metanu i powietrza w średniej i intensywnej turbulencji. Celem artykułu jest ujednolicenie wskaźnika spalania określonego przez dwie metody eksperymentalne: pomiar prędkości przepływu oraz pomiar skalarny gęstości powierzchni ognia.
No cover
Article
In basket
Bibl. 20 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie i symulacja wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej
W artykule opisano udoskonalenia i możiwośći FDS (fire dynamic simulator) do określenia dynamiki aerozoli mgły wodnej. Zbadano wpływ modelu turbulencji do określenia dynamiki aerozoli.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 79 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Całkowity model tworzenia się sadzy w rozwiniętych pożarach: szacowanie laminarnych płomieni i zastosowanie w turbulentnych pożarach rozlewisk
Opis badań całkowitego modelu tworzenia się sadzy oparty na koncepcie LSP (Laminar Smoke Point) w połączeniu z modelem utleniania sadzy w płomieniu. Model opracowano d;a trzech ;aminarnych płomieni etylenu, propanu i metanu (rózna optyczna gęstośc płomienia). W modelu gęstości dymu różnych paliw liczone są ze specjalnej wielkości wykładniczego współczynnika określonego z wysokości LSP zaś powierzchnie cząstek dymu są określane i kalibrowane z danych eksperymentalnych. W artykule opisano szczegółowo modele laminarnego i turbulentnego płomienia. Wyniki badań eksperymentalnych płomieni i pożaru rozlewisk.
No cover
Article
In basket
Methods for more accurate determination of explosion severity parameters // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/6 Vol. 26 s.1002-1007.
Bibl. 16 poz., tab.
Tł.tyt.: Metody dokładniejszego określenia parametrów dotkliwości wybuchu
Dokładne określenie parametrów dotkliwości wybuchu (Pmax, dp / dtmax i Kst) jest niezbędne dla dokładnej oceny wybuchu, wyznaczenia strategii ograniczania i projektowania. Parametry nasilenia eksplozji są określane zgodnie ze standardową metodologią jednak wiele okoliczności postępowania oraz pył mogą stanowić praktyczne wyzwanie do optymalnych metod badań, a następnie interpretacji danych. Prezentowane są dwie metody: metoda statystyczna, która uwzględnia wszystkie wyniki badań w ustalaniu parametrów wybuchu i dotkliwości, metoda która koryguje wyniki za różnice w intensywności turbulencji. Metoda statystyczna oblicza również błąd doświadczalny (niepewności).
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Stabilizacja płomieni palnego proszku metalu w turbulentnym strumieniu powietrza
Badano proces stabilizacji płomieni palnego proszku metalu w naczyniu spalania z gwałtownym rozszerzeniem. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych związanych z wpływem podstawowych czynników na granice stabilnego spalania się strumienia mieszaniny glinu z powietrzem.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Badania eksperymentalne deflagracji i wybuchu mieszaniny wodór - powietrze w półwarstwowej powierzchni zamkniętej
W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska deflagracji i detonacji mieszaninyu wodór- powietrze w półwarstwowej powierzchni zamkniętej. Wpływ reaktywności mieszaniny zależny jest od cienkości warstwy i w tym przypadku zbadano rozprzestrzenianie się płomienia w krytycznych warunkach i możliwośći detonacji. Wyniki badań pokazują prędkość płomienia vs stężenia wodoru dla różnych grubości i szerokości półwastwowej powierzchni płaskiej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., rys.
Tł.tyt.: Wpływ pola elektrycznego na stabilizację turbulentnego płomienia propanopowietrznego
Omówiono wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na spalanie się wstępnie zmieszanej mieszaniny powietrza i propanu. Przedstawiono materiał porównawczy wpływu w/w pola na spalanie laminarne i turbulentne.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Obliczenia z wykorzystaniem metody Monte-Karlo zapłonu turbulentnej homogenicznej mieszaniny metanopowietrznej
Przedstawiono rezultaty obliczeń z wykorzystaniem niestacjonarnej metody Monte-Karlo rozprzestrzeniania się homogenicznego płomienia w środowisku z izotropową turbulencją. Z zastosowaniem w/w metody uniknięto kosztownych badań związanych z zachodzącymi reakcjami chemicznymi. Wyniki badań, jak twierdzą ich autorzy, dość dobrze przystają do rezultatów badań eksperymentalnych.
No cover
Article
In basket
An Experimental Study of Well-Defined Turbulent Nonpremixed Spray Flames / A.N. Karpetis, A. Gomez // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2000/1-2 Vol. 121 s.1-23.
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania dobrze zdefiniowanych, turbulentnych płomieni tworzących się w warunkach braku wstępnego zmieszania paliwa z powietrzem
Opisano wyniki badań eksperymentalnych płomieni dyfuzyjnych przy założonym przepływie turbulentnym fazy lotnej. Szczególny nacisk położono na zminimalizowanie wpływu zasysacza i maksymalizacji trubulencji w płomieniu. Opis struktury takich płomieni otrzymano stosując różne techniki analityczno-diagnostyczne: chemiluminescencję, technikę Dopplera, podczerwień i spektroskopię Ramana. Szczegółowe pomiary potwierdziły przebieg spalania. Podano bardzo interesującą poznawczo ilustrację fotograficzną różnych faz spalania i budowę powstałego płomienia.
No cover
Article
In basket
Vzaimodejstvie konvektivnych potokov pri pożare w gornoj vyrabotke / P.S. Paszkovskij, I.N. Zinczenko, V.Z. Brium // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/4 s.95-101.
Bibl. 9 poz.
Tł.tyt.: Wzajemne oddziaływanie przepływów konwekcyjnych przy pożarze w wyrobisku górniczym
Streszczenie w j. ang.
Artykuł skupia sie na problematyce oddziaływania interaktywnych przepływów spowodowanych wysoką temperaturą stworzoną przez rozwijający sie pożar w wyrobach górniczych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: CFD-symulacje pożaru z czterema modelami turbulencji i ich kombinacje
Przetestowano cztery modele turbulencyjne i ich kombinacje przy współudziale programu symulacji pożaru CFD (Computational Fluid Dynamics). Modele stanowiły model algebraiczny, model standardowy, model niskiej liczby Reynoldsa oraz model mieszany z wielokrotnymi poprawkami. Zbadano również system mieszanego modelu turbulencji (MTMS) z innymi modelami turbulencj i zlokalizowanych w różnych miejscach. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Verification of plume expressions with fire field models:Part I. / W.K. Chow, R. Yin // Journal of Applied Fire Science. - 2000-2001/1 Vol. 10 s.45-58.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Weryfikacja wyrażeń na określenie szybkości generacji dymu wykorzystywanych w przestrzennych modelach pożaru
W przestrzennych modelach pożarów zwanych też modelami polowymi wykorzystuje się metodę CFD (Computational Fluids Dynamics) - metodę obliczeniowej dynamiki przepływu płynów. W artykule przedyskutowano współczynnik dyfuzji i liczby Prandt'a. Wyniki uzyskane na drodze obliczeniowej są porównywalne z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze.
No cover
Article
In basket
Temperatures of Restricted Turbulent Fire Plumes / Torgrim Log, Gunnar Heskestad // Fire Safety Journal. - 1998/2 Vol. 31 s.101-115.
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zmiany temperatury w turbulentnym pióropuszu ognia
W artykule zanalizowano zmiany temperatur turbulentnego pióropuszu ognia tworzącego się w środowisku pożarowym, poprzez wprowadzenie do dolnej części pióropusza poziomej siatki spełniającej rolę ekranu. Ekran taki powoduje zmniejszenie pionowego przepływu fazy lotnej i w konsekwencji zmniejszenie ilości wciąganego powietrza. Podano modele przepływu fazy lotnej w pióropuszu przy wykorzystaniu różnego typu ekranów. Graficzne i tabelaryczne przedstawiono wyniki.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Porównywanie różnych modeli spalania w symulowanych pożarach pomieszczeń
Opisano trzy modele spalania, zakładając zmienność źródeł ciepła, kształtu pomieszczeń i gęstości fazy lotnej oraz funkcji pomieszczenia: mieszkalnej, handlowej i tunelu. W symulacjach pożarowych wykorzystano liczby Reynoldsa do modelowania turbulencji i wyporu oraz strumienie ciepła promieniowania tworzące się w czasie spalania. Wyniki badań wskazują na wpływ szybkości fazy lotnej w płomieniu na sposób spalania się materiałów w czasie pożarów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again