Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Ranecki Jerzy
(4)
Dmochowska Anna
(3)
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Jarosz Wojciech
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Ulicki Bogusław
(2)
Andrusjak Z.V
(1)
Atkinson Bill
(1)
Bolibruch B.V
(1)
Błażejczyk Paweł
(1)
Dziubałtowski Rafał
(1)
Fiedler Siegfried
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Helt Jürgen
(1)
Ignaszak Roman
(1)
Jaromin Dariusz
(1)
Krasutskaja I.M
(1)
Loik V.B
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Miedzak Adrian
(1)
Pawłowski Roman
(1)
Pietrowski Piotr
(1)
Ranecki Roman
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Siebrecht Michael
(1)
Stukowski Aleksander
(1)
Sztajn Bogdan
(1)
Wlaź Patryk
(1)
Zwolińska Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Subject
ubranie gazoszczelne
(29)
Odzież ochronna
(12)
Ubranie chemoodporne
(12)
BHP
(7)
Ratownictwo chemiczne
(7)
Dekontaminacja
(4)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(4)
Aparaty oddechowe
(3)
Amoniak
(2)
Temperatura
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Ergonomia
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt przeciwgazowy i przeciwdymny
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stres cieplny
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania techniczne
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
fizjologia
(1)
kontrola
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrona życia
(1)
ochrony osobiste
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
skażenie środowiska
(1)
testy pożarnicze
(1)
ubranie ochrony biologicznej
(1)
wskaźniki
(1)
środki/sprzęt ochrony osobistej (mun.)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
29 results Filter
No cover
Article
In basket
Ubrania gazoszczelne / Aleksander Stukowski // Atest : ochrona pracy. - 1999/12 s.42-44.
Grupa tematyczna: BHP
W artykule przedstawiono różne rodzaje ubrań gazoszczelnych, ich zalety i wady. Podano parametry ubrań w zakresie limitu czasu przebywania w nim ratownika w różnych warunkach pracy; omówiono zasady dekontaminacji i konserwacji ubrań.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG), używanych przez ratowników do pracy w strefie bezpośredniego narażenia na kontakty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na test szczelności.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11052/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Tab.
Streszczenie: Omówiono zakres stosowania, odporność chemiczną oraz dekontaminację, konserwację i testowanie chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-812/9, W-812/8, W-812/7, W-812/6, W-812/5, W-812/4, W-812/3, W-812/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-812/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia rodzaje i poszczególne elementy ubrań ochrony przeciwchemicznej oraz zasady wyboru ubrania i sprzętu towarzyszącego, odpowiedniego do zagrożenia.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Szczegółowy opis ubrań gazoszczelnych różnych firm.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-64 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Problemy stworzenia skutecznej ochrony indywidualnej ratowników podczas awarii w obiektach przemysłowych.
W artykule przeanalizowano cechy niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących podczas awarii w obiektach niebezpiecznych chemicznie, gdzie używany jest amoniak. Zdefiniowano, że ich niebezpieczeństwo wynika nie tylko z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, ale również powodowana jest niską temperaturą otaczającego środowiska. Przeprowadzono analizę czynników niskotemperaturowych (do - 40ºС), które skracają czas pobytu ratownika podczas naprawy awarii w warunkach sytuacji nadzwyczajnej z uwalnianiem (wylaniem) amoniaku w ograniczonej przestrzeni. Na podstawie analizy krajowych i zagranicznych dokumentów prawnych i literatury naukowej zdefiniowano niedociągnięcia metod i środków technicznych dotyczących oszacowania trwałości do działania w niskich temperaturach specjalnych gazosczelnych ubrań. Ustalono, że obecnie nie ma przepisów, które wyznaczają bezpieczny czas pracy ratownika w niskich temperaturach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4224 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych cz.2 / Jerzy Ranecki // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/2 s.33-35.
Omówiono: przygotowanie CUG do eksploatacji, czynności wykonywane po użyciu CUG, przechowywanie w magazynie, przechowywanie w pojeździe ratowniczym, zasady pracy w CUG podczas akcji ratowniczych oraz wymagania stawiane CUG.
No cover
Article
In basket
Over exposed? / Bill Atkinson // Fire and Rescue. - 2013/90 s.18-19.
Tł. tyt.: Przeeksponowany?
Podczas gdy służby pożarnicze i ratownicze UK oraz ratownicze robią obowiązkowo gazoszczelne kombinezony, to holenderska straż pożarna jest za zaniechaniem ich stosowania. Autor wyjaśnia, dlaczego są takie radykalnie różne podejścia w Europie.
No cover
Article
In basket
Ubrania gazoszczelne i rurki wskaźnikowe / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1981/1 s.21-22.
Właściwości ubrań gazoszczelnych rurek wskaźnikowych niemieckiej firmy Dräger i Auer oraz szwedzkiej Trelleborg.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12509/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono badania opisujące wpływ jaki ma wykonywanie pracy w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym typu 1a na organizm ratownika.
No cover
Article
In basket
Środki ochrony indywidualnej strażaków. Cz. 5 / Tomasz Sawicki // Atest : ochrona pracy. - 2014/1 s.21-24.
Omawia rodzaje, zastosowanie i parametry techniczne różnych typów specjalnych ubrań ochronych: żaroodpornych, gazoszczelnych, ochrony biologicznej, do zwalczania owadów błonkoskrzydłych.
No cover
Article
In basket
Wo sind die Granzen? / Michael Siebrecht // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2005/1 s.22-24.
Tł .tyt.: Gdzie są granice?
Omówiono zmiany dotyczące sprzetu ochrony osobistej. Zmiany dotyczą aparatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych i odpornych na działanie substancji chemicznych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-278/2 [magazyn], PNB-278/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9860/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wymagania i kryteria oceny dla środków ochrony indywidualnej stosowanych w sytuacjach zagrożeń i podczas akcji ratowniczych / Piotr Pietrowski // W: Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym: materiały konferencyjne / red. Krzysztof T. Kociołek ; kom. nauk. Witold Precht, Edward Leja, Ryszard Mania, Eugeniusz W. Roguski. - Kraków : Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP, 2006. - s. 83-85 SGSPk0015553.01.
Sygnatura: P-1344/1
Book
In basket
(Kleine Fachbücherei der Feuerwehr ; H.5)
Streszczenie: Fizjologiczne podstawy ochrony przeciwpożarowej (proces oddychania, regulacja oddychania, okrężny obieg krwi). Trucizny szkodliwe dla układu oddechowego oraz działające na krew, nerwy i tkanki. Gazy pożarowe.Sprz ęt ochrony dróg oddechowych (maski, pochłaniacz zawiesinowy i gazowy, sprzęt doprowadzający powietrze, aparat tlenowy). Ubrania ochronne przeciwgazowe oraz sprzęt pomocniczy w ochronie przeciwgazowej. Szkolenie ze sprzętem przeciwgazowym i ubraniami ochronnymi. Pie lęgnacja, konserwacja i administracja sprzętu przeciwpożarowego. Warsztaty służby przeciwgazowej i stacje przepompowywania tlenu oraz wyciąg norm dotyczących ochrony dróg oddechowych. Sprzęt kontrolny do aparatów oddechowych. Ogólne informacje ratownictwa: postawy przywracania przytomności, śmierć pozorna, sztuczne od dychanie, sprawdzanie stanu nieprzytomnego. Pielęgnacja i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2763 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń, sprzętu, organizacji i procedur działań ratowniczych. Opracowanie zawiera mini-słownik podstawowych pojęć i terminów, procesów i zjawisk związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym. Zaprezentowano zagrożenia globalne i lokalne oraz uregulowania prawne w zakresie przeciwdziałania awariom i katastrofom zagrażającym środowisku. Omówiono taktykę działań ratowniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-858/19, W-858/18, W-858/17, W-858/15, W-858/14, W-858/13, W-858/12, W-858/11, W-858/10, W-858/9, W-858/8, W-858/7, W-858/6, W-858/4, W-858/3, W-858/2 (16 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-858/16 Ratownictwo, W-858/1 Czyt. (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again