Form of Work
Artykuły
(105)
Publikacje naukowe
(61)
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(12)
E-booki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(76)
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(77)
Author
Poremski Bogusław
(9)
Frątczak Paweł
(7)
Dmochowski Dariusz
(5)
Małaczyński Marek
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Grosset Ryszard
(4)
Sakowska Anna
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Chmiel Michał
(3)
Drzymała Tomasz
(3)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Mazurek Mariusz
(3)
Mizerski Andrzej
(3)
Wojnarowski Andrzej
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Gołębiewski Jan
(2)
Grelak Tomasz
(2)
Jarosz Wojciech
(2)
Konecki Marcin
(2)
Kutyła Jan
(2)
Lipiński Stanisław
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Pisarek Marek
(2)
Ranecki Jerzy
(2)
Rochala Paweł
(2)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(2)
Shaw Ron
(2)
Łabędzki Józef
(2)
Anderson Miriam Gradie
(1)
Ankowski Artur
(1)
Augustyniak Aleksandra
(1)
Babadżanova O.F
(1)
Bagińska-Janulin Barbara
(1)
Bajger Krzysztof
(1)
Bastkowski Mateusz
(1)
Beatley Timothy
(1)
Biedugnis Stanisław
(1)
Browitt C. W. A
(1)
Buczkowski Damian
(1)
Bukhari K
(1)
Bątorek Mateusz
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Ciach Dominik
(1)
Comerio Mary
(1)
Cydzik-Mularczyk Anna
(1)
Dekkers S
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Drożdżowski Paweł
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Eyre A
(1)
Fabiański Mariusz
(1)
Feluch Wojciech Władysław
(1)
Force B
(1)
Gajewska Dorota
(1)
Garrote L
(1)
Gawek Ryszard
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Grincziszin N.N
(1)
Grudzień Tomasz
(1)
Guo James Chwen-Yuan
(1)
Gupta M
(1)
Głąb Zbigniew
(1)
Hefner N
(1)
Hosseini Mahmood
(1)
Hough Emily
(1)
Izadkhah Yasamin O
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Janik Władysław
(1)
Jaroszyński Wiesław
(1)
Jokinen T
(1)
Keller Stefan
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kogut Maciej
(1)
Komorowski Piotr
(1)
Konieczny Mariusz
(1)
Kossobudzki Adam
(1)
Kowalczyk Artur
(1)
Kozieł Marcin
(1)
Kubik Jan
(1)
Kucharczyk Aleksander
(1)
Kucharczyk Marek
(1)
Kuepper G. J
(1)
Kukfisz Sławomir
(1)
Kuskowska Karolina
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Kułakowska- Bicz Aneta
(1)
Kwasiborski Andrzej
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Kölbl Anton
(1)
Lauko Jozef
(1)
Lech Przemysław
(1)
Leszczyński Paweł
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Luzar Artur
(1)
Machnik Krystian
(1)
Maciejewski Paweł
(1)
Makowski Arkadiusz
(1)
Malek Krzysztof
(1)
Maliszewski Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(92)
2000 - 2009
(75)
1990 - 1999
(24)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(193)
Germany
(2)
United States
(1)
Language
Polish
(186)
English
(9)
German
(1)
Subject
usuwanie skutków katastrof
(196)
Klęski żywiołowe
(53)
Powódź
(31)
Katastrofy
(23)
zjawiska atmosferyczne
(14)
Akcja ratownicza
(11)
Zagrożenia środowiska
(11)
Zarządzanie kryzysowe
(11)
rozlewy olejowe
(11)
Huragany
(10)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(10)
zagrożenia miejscowe
(10)
Substancje i produkty ropopochodne
(9)
awarie chemiczne i radiacyjne
(9)
sprzęt specjalistyczny
(9)
straty materialne
(9)
wichury
(9)
Finanse
(8)
Ochrona ludności
(8)
Ratownictwo
(8)
Ratownictwo chemiczne
(8)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(8)
przepisy
(8)
trzęsienie ziemi
(8)
Awarie przemysłowe
(7)
Ratownictwo techniczne
(7)
Współpraca międzynarodowa
(7)
Analiza zagrożeń
(6)
Współdziałanie służb
(6)
statystyka pożarnicza
(6)
Katastrofy budowlane
(5)
skażenie środowiska
(5)
Motopompy
(4)
Wojsko
(4)
Zagrożenia chemiczne
(4)
skażenie chemiczne
(4)
Akweny
(3)
Dekontaminacja
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Obrona cywilna
(3)
Ochrona przeciwpowodziowa
(3)
Opady
(3)
Planowanie kryzysowe
(3)
Powódź (1997)
(3)
Powódź (2010)
(3)
Prognozowanie zagrożeń
(3)
Ratownictwo ekologiczne
(3)
Ratownictwo wodne
(3)
Ropa naftowa
(3)
Sorbenty
(3)
Terroryzm
(3)
bilans sił i środków
(3)
cysterny
(3)
rozlewiska
(3)
rzeki
(3)
systemy wczesnego ostrzegania
(3)
tsunami
(3)
wybrzeża
(3)
wyciek paliwa
(3)
zagrożenia nadzwyczajne
(3)
zdarzenia niebezpieczne
(3)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Awarie techniczne
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Ciecze palne
(2)
Elektrownie jądrowe
(2)
Hydrologia
(2)
JRG
(2)
Katastrofa Elektrowni Atomowej w Fukushimie (2011)
(2)
Klimat
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Pożary
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Ratownictwo wojskowe
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
Skażenie mikrobiologiczne
(2)
Socjologia
(2)
Sprzęt ratowniczy
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Transport materiałów niebezpiecznych
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenia radiologiczne
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
ciała stałe
(2)
dezynfekcja
(2)
informatyzacja
(2)
katastrofy ekologiczne
(2)
ochrona przed skażeniami
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
pompy pożarnicze
(2)
poszkodowani
(2)
samochody specjalne
(2)
służby ratownicze
(2)
wilgotność
(2)
wyciek cieczy palnej
(2)
zagrożenia powodziowe
(2)
zapobieganie stratom
(2)
ćwiczenia wielonarodowe
(2)
Subject: place
Fukushima (Japonia)
(2)
Austria
(1)
Bhopal (Indie)
(1)
Japonia
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Syczuan (Chiny)
(1)
Szczekociny (woj. śląskie)
(1)
Ukraina
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(60)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Inżynieria i technika
(1)
196 results Filter
No cover
Article
In basket
Signposts on the road to recovery / K. James Mitchell // W: The Long Road to Recovery: Community Responses to Industrial Disaster / ed. by James K. Mitchell. - Tokyo : United Nations University Press, 1996 SGSPk0005549.01.
Sygnatura: IBC-41
Tł. tyt.: Droga do odbudowy
No cover
Article
In basket
Opis rodzajów i zastosowania motopomp do wypompowywania zanieczyszczonej wody podczas akcji popowodziowych.
No cover
Article
In basket
Flood vulnerability assessment and management. Straty spowodowane powodzią ocena i zarządzanie / L. Garrote // W: Natural Risk and Civil Protection / ed. Horlick-Jones, Aniello Amendola, Riccardo Casale. - London : E&FN SPON, 1996. - s. 213-225 SGSPk0005967.01.
Sygnatura: IBC-113.
No cover
Article
In basket
Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa / Wiesław Śmiałek // W: Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. - s.: 423-442 SGSPk0016990.01.
Sygnatury : IBC-525/Czyt.; IBC-526; IBC-527
No cover
Article
In basket
Training emergency managers for earthquake response: challenges and opportunities / Mahmood Hosseini, Yasamin O. Izadkhah // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/2 Vol. 19 s.185-198.
Bibliogr. 13 poz., tab.
Tł .tyt.: Szkolenie dla menedżerów sytuacji nadzwyczajnych na działania interwencyjne wskutek trzęsienia ziemi: wyzwania i szanse
Celem niniejszej pracy jest podkreślenie niezwykle ważnej roli menedżerów decydujących o zarządzaniu sytuacją w celu zmniejszenia nieprzyjemnych skutków katastrof.
No cover
Article
In basket
Elements of preparedness, response and recovery / G. J. Kuepper // Crisis Response Journal. - 2005/2 Vol. 1 s.59-61.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
tł. tyt.; Elementy przygotowania, interwencji i odnowy
Przedstawiono elementy przygotowania (planowanie działań), interwencji oraz likwidacji skutków katastrof.
No cover
Article
In basket
Earthquake impact reduction. Redukcja skutków trzęsienia ziemi / C. W. A. Browitt // W: Natural Risk and Civil Protection / ed. Horlick-Jones, Aniello Amendola, Riccardo Casale. - London : E&FN SPON, 1996. - s. 73-81 SGSPk0005967.01.
Sygnatura: IBC-113.
No cover
Article
In basket
Szlamówki w akcji / Michał Chmiel // Przegląd Pożarniczy. - 2011/10 s.40-41.
Omawia budowę, rodzaje i eksploatację motopomp do wody zanieczyszczonej.
No cover
Article
In basket
Averting disaster / B. Force // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2004/September s.36-37.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł.tyt.: Likwidacja skutków katastrofy
Przedstawiono specjalistów zajmujących się usuwaniem skutków katastrof. Omówiono zadania, szkolenie, współpracę międzynarodową.
No cover
Article
In basket
Omówiono IV fazę zarządzania kryzysowego a szczególnie oczekiwania społeczeństwa w zakresie pomocy i możliwości jej realizacji. Przedstawiono rodzaje pomocy, sposoby minimalizowania strat.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia kierowania ruchem ludzi i sprzętu w czasie likwidacji skażeń przez pododziały wojsk chemicznych, możliwe do zastosowania również przez PSP. Zawiera zestawienie podstawowych informacyjnych znaków graficznych i przekazywanych przez nie treści.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Stałe i przenośne pompy - po koszmarze w Nowym Orleanie
Po katastrofie w Nowym Orleanie, służby ratownicze we współpracy z wojskowymi przepompowały 945 blom l. wody. Omówiono znaczenie wyposażenia w dobre pompy niezbędne do usuwania skutków powodzi.
No cover
Article
In basket
Stabilizowanie osuwiska: (przykład: zbocze "Falkowa" w Nowym Sączu) / Lesław Zabuski // W: Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo budynków i budowli. - s.173-180 SGSPk0014192.01.
Sygnatura: B-174, B-176, B-178, B-180, B-182, B-184, B-186, B-223
No cover
Book
In basket
(Disaster Mitigation Series)
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Omówiono pojęcie katastrofy oraz elementy składające się na zdarzenie katastrofy. Przedstawiono skutki katastrof w szpitalach oraz sytuację szpitala i chorych w szpitalach podczas katastrofy. Zaprezentowano metody minimalizujące ryzyko katastrof w szpitalach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1125/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again