Form of Work
Artykuły
(27)
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(15)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(26)
Author
Inderbitzin Daniel
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Kokot-Góra Szymon
(2)
Kraszewska Wacława
(2)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(2)
Woliński Marek
(2)
Aftyka Stanisław
(1)
Becker Hans
(1)
Benoit Pascal
(1)
Chuchro Marcin
(1)
Demgensky Günter
(1)
Dorer H
(1)
Dorer Hanny
(1)
Dziembowski Zbigniew
(1)
Eymontt Bożena
(1)
Gendek Marek
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Gębarski Bogdan
(1)
Habermacher J
(1)
Holzer Stefan
(1)
Janik Paweł
(1)
Janus Elżbieta
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Jerome I
(1)
Klöpper M
(1)
Kocik Janusz
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
König Mario
(1)
Kürschner G
(1)
Lerch Niklaus
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lewicka Joanna
(1)
Mazur Katarzyna
(1)
Müller W
(1)
Olejnik Zbigniew
(1)
Padias Wiesław
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Porycka Bożenna
(1)
Przygoda Małgorzata
(1)
Prędecka Anna
(1)
Rafalski Kazimierz
(1)
Riel D
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Siedlecki Konrad
(1)
Sienkiewicz Dionizy
(1)
Smriževskij I.I
(1)
Sobczak Henryk
(1)
Sommerhalder T
(1)
Stühling Ralph
(1)
Stępniewski Dariusz
(1)
Swirski Mieczysław
(1)
Szostak Adam
(1)
Talarowski Ignacy
(1)
Turski Józef
(1)
Tönnies Stefan
(1)
Wesołowski Arkadiusz
(1)
Wojno Ryszard
(1)
Woźniak Stefan
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(7)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(53)
Germany
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(50)
German
(4)
Russian
(1)
Subject
warsztaty
(55)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(11)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(11)
Pożary
(6)
Współpraca międzynarodowa
(5)
Akcja gaśnicza
(4)
Samochody
(4)
Szkolenie
(4)
Analiza zagrożeń
(3)
Automatyka
(3)
BHP
(3)
Garaże
(3)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(3)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
butle gazowe
(3)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przemysł motoryzacyjny
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
Warunki pożarowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
acetylen
(2)
gospodarstwo rolne
(2)
magazyny
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
przemysł ciężki
(2)
przemysł maszynowy
(2)
straty popożarowe
(2)
technologia
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bioterroryzm
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Ciecze palne
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Dym
(1)
Ergonomia
(1)
Ewakuacja
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy palne
(1)
Hale (budynki)
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
JRG
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Materiały palne
(1)
Motopompy
(1)
NATO
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pojazdy
(1)
Pojazdy ciężarowe
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Przestrzeń ograniczona
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stacje benzynowe
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki
(1)
Wyposażenie
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
awarie transgraniczne
(1)
gospodarka rolna
(1)
katalog
(1)
komory
(1)
komory dymowe
(1)
konserwacja sprzętu i urządzeń
(1)
kopalnie
(1)
malarnie/lakiernie
(1)
materiały gumowe
(1)
mechanika
(1)
ochrona zdrowia
(1)
poszkodowani
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
Subject: place
Buncefield (Wielka Brytania)
(1)
Europa
(1)
Region bałtycki
(1)
Szwajcaria
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-411 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nowe rozwiązania dla służb ratowniczych / Zbigniew Dziembowski // Terroryzm: Zagrożenia - Prewencja - Przeciwdziałanie.
Relacja z warsztatów szkoleniowych służb PSP i OSP mających na celu zapoznanie strażaków z nowymi rozwiązaniami w zakresie pneumatycznego sprzętu ratowniczego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12737/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Aus "Brand klein" wurde ein Grossbrand / J. Habermacher, H. Dorer // Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - 2008/10 s.15-17.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Z "małego pożaru" stał się wielki pożar
Nocą 30/31.05.2008 r. wybuchł pożar stolarnii w Reinach (kanton Argowia). Początkowo "mały pożar" podczas akcji gaśniczej zmienił się w wielki pożar. Przedstawiono taktykę walki z pożarem w stolarnii oraz współpracę kilku jednostek ratowniczych podczas akcji. Straty oceniono na 2 mln euro.
No cover
Article
In basket
Serious fires in vehicle manufactures and repairers / I. Jerome // Fire Prevention. - 2000/336 s.32-33.
Tabl.
Tł.tyt.: Poważne pożary w fabrykach samochodów i warsztatach
Dane statystyczne pożarów w fabrykach samochodów i warsztatach w latach 1994 - 1998. Podano wielkości strat popożarowych, liczbę pożarów i przyczyny ich powstania w ww. obiektach w 1998 r.
No cover
Article
In basket
Relacja z międzynarodowych warsztatów dotyczących współpracy w czasie zdarzeń katastrofalnych o charakterze transgranicznym. Warsztaty składały się z seminarium oraz ćwiczeń dwustronnych.
No cover
Article
In basket
Przedstawia zagrożenia występujące podczas pożarów warsztatów ze względu na dużą liczbę elementów łatwopalnych, cieczy palnych oraz zbiorników z gazem. Omawia sposoby postępowania z podgrzanymi butlami z acetylenem oraz podstawowe zasady taktyki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2115 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie działań wewnętrznych i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom / Szymon Kokot-Góra // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/1 s.121-130.
Artykuł omawia teoretyczną część międzynarodowych warsztatów poświęconych zabezpieczaniu wewnętrznych działań gaśniczych i udzielaniu pomocy poszkodowanym strażakom, zorganizowanych w Olsztynie w 2012 r. Poruszano zagadnienia dot. istniejących przepisów, rozwiązań organizacyjnych oraz wykorzystywanych technik ratowniczych w różnych krajach.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: Przedmiotowa praca inżynierska dotyczy analizy bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym budynku handlowo –warsztatowym, w zakresie zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz techniczno –budowlanymi. Określono niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego, dokonano oceny ich wpływu na poziom bezpieczeństwa oraz zaproponowano działania zamierzające do ich usunięcia. Odpowiednia analiza oraz dopasowanie prawidłowych rozwiązań ponadstandardowych, pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa i wyeliminowanie nieprawidłowości popełnionych przez właściciela budynku oraz zaniedbanie ze strony jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17484/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2224 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ostrogi dla ratownika / Lech Lewandowski // Przegląd Pożarniczy. - 2007/2 s.25-26.
W Borowicach odbyły się kolejne warsztaty dla strażaków-ratowników medycznych dotyczące reagowania i sprawnej pomocy w sytuacjach i zdarzeniach niebezpiecznych typowych dla zimy, a w tym hipotermii.
No cover
Article
In basket
ABC-Einsatz in Lkw - Werkstatt / Stefan Tönnies // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2005/1 s.25-29.
Tł .tyt.: ABC - akcji ratowniczo-gaśniczej w warsztacie samochodów ciężarowych
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej w warsztacie, w którym doszło do wycieku substancji radioaktywnych. Omówiono współpracę jednostek ratowniczych i policji.
Book
In basket
Streszczenie: Pozycja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poruszone zostały zagadnienia roli central sygnalizacji pożarowej, a także zapewnienia ciągłości zasilania w warunkach pożaru i odporności systemu na potencjalne zakłócenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1052/10, W-1052/9, W-1052/8, W-1052/7, W-1052/6, W-1052/5, W-1052/4, W-1052/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1052/2 Czyt., W-1052/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Artykuł opisuje program Eurobaltic, który dotyczy współpracy państw Morza Bałtyckiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa wskutek zagrożeń cywilizacyjnych. Komenda Główna PSP jest ze strony polskiej koordynatorem tych działań.
Book
In basket
Streszczenie: Wydawnictwo pokonferencyjne ze zbiorem referatów z ogólnopolskich warsztatów Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2013. Temat zamieszczonych referatów dotyczy zabezpieczeń przeciwpożarowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1038/5, W-1038/4, W-1038/3, W-1038/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1038/1 Pozarnictwo (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Pozycja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem spotkania było poszerzenie zakresu wiedzy z reprezentowanej dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i trendami w dziedzinie sygnalizacji i automatyki pożarowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1016/6, W-1016/5, W-1016/4, W-1016/3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1016/2 Czyt. [magazyn], W-1016/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Pozycja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem spotkania było poszerzenie zakresu wiedzy z reprezentowanej dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i trendami, a także regulacjami prawnymi z położeniem szczególnego nacisku na praktyczne wykorzystanie przekazywanych informacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-997/5, W-997/4, W-997/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-997/2 [magazyn], W-997/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Autorzy opisują przebieg warsztatów w Brukseli poświęconych bezpieczeństwu baz paliw i gazu płynnego. Omawiając m.in. serię wybuchów i w konsekwencji ogromny pożar w bazie paliw w Buncefield w Anglii zastanawiano się nad sprawniejszą akcją ratowniczą i lepszą organizacją systemu zabezpieczeń w zakładach przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Autorzy przedstawiają wyniki badań w CNBOP, których celem było wypracowanie optymalnych wymagań i kryteriów oceny sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again