Source
Katalog zbiorów
(38)
Form of Work
Artykuły
(29)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Dmochowska Anna
(4)
Motyka Paweł
(2)
Abramov Ju.A
(1)
Aroh K.N
(1)
Assilzadeh Hannid
(1)
Basmanov A.E
(1)
Ejsmont Jerzy
(1)
Eszer Oliwer
(1)
Eze C.L
(1)
Gao Yang
(1)
Gobo A.E
(1)
Grube Martin C
(1)
Harry I.M
(1)
Hough Emily
(1)
Huang Hong
(1)
Hur Joon-Young
(1)
James R
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jiang Chunming
(1)
Kainz Robert
(1)
Kozieł Marcin
(1)
Krawętek Sylwester
(1)
Krzak Józef
(1)
Kwiatkowski Mirosław
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Li Yuntao
(1)
Liu X
(1)
Małaczyński Marek
(1)
Motrycz Grzegorz
(1)
Olszowy Artur
(1)
Peterson David F
(1)
Pryczek Marta
(1)
Pączkowski Piotr
(1)
Rabiczko Jan
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rapka Wojciech
(1)
Sadowski Dariusz
(1)
Sanchez de Muniain Jose Maria
(1)
Schneider Freidhold
(1)
Sobociński Kamil
(1)
Stryjek Piotr
(1)
Szczepaniak Andrzej
(1)
Ubong I.U
(1)
Umo-Otong J.C
(1)
Vinnem Jan Erik
(1)
Waara Reita
(1)
Wang Zheng
(1)
Wirtz K.W
(1)
Węgrzyn Władysław
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zhang Jianzhong
(1)
Ziobro Adam
(1)
Świeczko-Żurek Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
wyciek paliwa
(38)
Zagrożenia środowiska
(6)
Akcja ratownicza
(5)
Ropa naftowa
(5)
Substancje i produkty ropopochodne
(5)
rozlewy olejowe
(5)
skażenie środowiska
(5)
Ratownictwo chemiczne
(4)
cysterny
(4)
Paliwa
(3)
Symulacja
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Samochody
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Tankowce
(2)
Transport kolejowy
(2)
Wybuchy
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
katastrofy ekologiczne
(2)
rekultywacja gruntów
(2)
ćwiczenia ratownicze
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo morskie
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Metody badawcze
(1)
Morza
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Opady
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Pojazdy
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Przestępczość
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Rurociągi
(1)
Sorbenty
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Szkolenie
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
analiza
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
ciecze
(1)
drogi
(1)
gospodarka rolna
(1)
korozja
(1)
monitoring
(1)
obliczenia
(1)
ochrona zdrowia
(1)
oleje
(1)
oleje opałowe
(1)
podczerwień
(1)
rzeki
(1)
spalanie
(1)
służby ratownicze
(1)
transport samochodowy
(1)
transport wodny (morski, rzeczny)
(1)
wolontariat
(1)
wyciek cieczy palnej
(1)
zbiorniki sztuczne
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Finlandia
(1)
Korea Południowa
(1)
Morze Północne
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
38 results Filter
No cover
Article
In basket
Awaryjny wyciek czy przestępstwo / Marek Małaczyński // Zagrożenia. - 2011/3-4 s.37-42.
Istnieją dwa powody awaryjnego zgłoszenia wycieku paliwa: pierwszy dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do znacznego zmniejszenia ilości paliwa wskutek długotrwałych ubytków, których źródła obsługa bazy magazynowej nie może zidentyfikować. Do pewnego czasu, gdy deficyt można ukryć w sposób biurokratyczny, wszystko jest pozornie w porządku. Gdy jednak staje się on niebezpiecznie duży, wygodnie jest pozbyć się problemu zgłaszając fikcyjny wyciek awaryjny. Odmianą tego sposobu działania jest zawyżenie wielkości rozlewu do którego faktycznie doszło. Drugim powodem zgłoszenia awaryjnego wycieku paliwa jest chęć ukrycia jego kradzieży. Opisano podano ww. przypadki.
No cover
Article
In basket
Form of Work
Analiza zagrożenia awaryjnych wycieków olejów (np. paliw lub ropy naftowej) ze zbiornikowców morskich. Podsumowanie prac badawczych dotyczących zatrzymania lub opóźnienia wycieku ze zbiornika o pojemności kilka lub kilkanaście tysięcy metrów sześciennych w warunkach braku dostępu do uszkodzonego podszycia.
No cover
Article
In basket
Designation of an interactive oil spill management system / Hannid Assilzadeh, Yang Gao // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/2 Vol. 19 s.232-242.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wyznaczenia interaktywnego systemu zarządzania wyciekiem olejowym
Celem pracy było zilustrowanie nazwy monitorowania w czasie rzeczywistym wycieku oleju i systemu zarządzania z wykorzystaniem systemu komputerowego, modeli GIS, internetu i wielu innych technologii. System ten działa jak jeden parasol kontroli i administracji do skutecznego i efektywnego zarządzania wypadku wycieku ropy naftowej i pozwala na efektywne mechanizmy wczesnego ostrzegania i alarmowania wypadku. System zwiększa również decyzję na szybkie reagowanie i poprawę komunikacji w czasie rzeczywistym i wymianę informacji między agencjami odpowiedzialnymi za zaistaniałe zdarzenie nadzwyczajne.
No cover
Article
In basket
Ogólna charakterystyka obiektu oraz zdarzenia który doprowadził do wycieku mazutu. Działąnia likwidujące skutki wycieku.
No cover
Article
In basket
Bibl. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne i modelowe badania pożarów powstałych z długotrwałego wycieku paliw na powierzchnie wody
W artykule podano wyniki badań wraz z ich interpretacją. Odniesiono się również do wyników opublikowanych w literaturze, w celu weryfikacji danych uzyskanych z modeli. W badaniach jako paliwo wykorzystano n-heptan. Badano wielkość powierzchni spalania, szybkość rozprzestrzeniania się płomienia i charakterystykę cieplną płomienia. Określono pięć faz spalania. I faza jest to faza spalania stacjonarnego, ma ona miejsce podczas wycieku i jest proporcjonalna do zmian szybkości wypływu paliwa.
No cover
Article
In basket
Detecting a leak / R. James // Fire Risk Management. - 2008/April s.54-57.
Tł. tyt.: Wykrywanie wycieków
Omówienie przyczyn wycieków paliwa na stacjach benzynowych m.in.: galwaniczna korozja stali, mikrobiologiczna korozja oraz złe dopasowanie elementów poboru paliwa. Przedstawiono sposoby zmniejszenia ilości wycieków.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 30 poz., rys., tab., zał.
Tł. tyt.: Zarządzanie i podejmowanie decyzji w czasie dużych wycieków paliw
Opis modelu FCE (Fuzzy Comprehensive Evaluation) rozwiązywania problemów decyzyjnych w czasie dużych awarii. Szczegółowy opis danych wejściowych do modelu i rezultatów do modelowania.
No cover
Article
In basket
Matematiczeskaja model` plameni nad razlivom nefteprodukta proizvol`noj formy / Ju.A. Abramov, A.E. Basmanov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s. 25-27.
Sygn. : P-1765/1
No cover
Article
In basket
Omówiono metody likwidacji rozlewów olejowych ze środowiska . Podano właściwości fizykochemiczne dyspergentu "As" oraz praktyczne wskazówki do stosowania dyspergentów.
No cover
Article
In basket
Sorbent rzecz niezbędna / Paweł Motyka // Strażak - . - 2016/6 s.32-33.
Opisuje przykłady akcji związanych z usuwaniem rozlanych na drogach substancji ropopochodnych, z użyciem sorbentów. Przestawia wnioski dot. stosowania sorbentów podczas działań ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz.
Zakres metod identyfikacji oleju na powierzchni wody, zarówno na morzu jak i w warunkach śródlądowych.
No cover
Article
In basket
Zaprezentowani przyrządy wykorzystające promieniowanie podczerwone, fluorescencję, nadfiolet, radar i zasady optyki do okreslania skażeń środowiska wodnego wyciekiem olejowym.
No cover
Article
In basket
Slick solution for oil spills / de Muniain Jose Maria Sanchez // Industrial Fire Journal. - 2010/80 s.10-11.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł .tyt.: Zręczne rozwiązania dotyczące wycieków oleju
Z co najmniej 250 000 litrów syntetycznego dyspersantu zostało wtłoczone do Zatoki Meksykańskiej w celu zminimalizowania skutków katastrofy ekologicznej i zaszły także obawy o wpływ zastosowania ww. technologii na morski łąńcuch pokarmowy. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania stosowania bio czynników posiadających biozaradcze zdolności szybkiego neutralizowania substancji bez wpływu na środowisko morskie.
No cover
Article
In basket
Using all resources in oil spill response / Reita Waara // Crisis Response Journal. - 2016/2 Vol. 12 s.18-19.
Tł.tyt.: Wykorzystanie wszystkich zasobów działań ratowniczych w przypadku wycieku oleju
Wykorzystanie wolontariuszy do działań ratowniczych w przypadku wycieku olejowego na przykładzie Finlandii.
No cover
Article
In basket
Controlling unignited liquid fuel spills / Martin C. Grube // Fire Engineering. - 2001/11 Vol. 154 s.16-18.
Tł. tyt.: Wyciek paliwa
Jakikolwiek wyciek paliwa jest zawsze niebezpieczny zarówno dla służb ratowniczych jak i dla postronnych osób oraz dla środowiska. Omówiono działania podejmowane w takim wypadku.
No cover
Article
In basket
Fire and oil spill in Gulf of Mexico / Emily Hough // Crisis Response Journal. - 2010/3 Vol. 6 s.24-26.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł.tyt.; Pożar i wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej
Analizuja wybuchu Deepwater Horizon, a następnie wycieku ropy, która spowodowała olbrzymie szkody dla roślin i zwierząt, środków do życia i stratę dobrego imienia firmy.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
On the analysis of hydrocarbon leaks in the Norwegian offshore industry / Jan Erik Vinnem // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/4 Vol. 25 s.709-717.
Bibliogr. 21 poz.
Tł.tyt.: Analiza wycieków węglowodorowych w norweskiej branży morskiej
Od 2005 r było kilka poważnych wypadków morskich w różnych regionach. W Norwegii w ciągu ostatnich 10 lat wystąpiło kilka powaznych wypadków morskich a dokłądniej doszło do wycieków węglowodorowych z udziałem katastrofalnego pożaru i możliwością wybuchu. W artykule przeanalizowano 175 ww. wypadków w okresie 2001-2010. Norweskie przepisy wymagają że w celu zapobieżenia takiej takiego zdarzenia działania przeprowadzać w porze nocnej, ale analiza pokazuje, że są one dalekie od sukcesu. Badania te wykazały, że przecieków podczas wykonywania konserwacji i modyfikacji jest mniej niż pół przecieków że awarie podczas przygotowań do realizacji zadań związanych z konserwacją są częstsze. Analiza ta daje silną motywację do zmiany tej praktyki.
No cover
Article
In basket
Niebezpieczny transport - wyciek mazutu / Wojciech Rapka // W: W Akcji. - 2017/2 strony 8-13.
Przedstawiono regulacje prawne dot. bezpieczeństwa przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Opisano przypadki zdarzeń, w których doszło do wycieku mazutu oraz techniki stosowane podczas akcji ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 23 poz., fot., tab.
Tł.tyt.; Incydenty wycieku oleju i wandalizacja rurociągu w Nigerii. Wpływ na zdrowie publiczne i negacji do osiągnięcia rozowju Millennium na przykładzie Ishiagu
Celem niniejszej pracy jest przegląd incydentów wycieku ropy naftowej i wandalizmu rurociągu w Nigerii pomiędzy 1970-2006 i zbadanie potencjalnego zagrożenia, jakie stwarzają takie działania na zdrowie publiczne.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again