Źródło opisu
Katalog zbiorów
(35)
Forma i typ
Publikacje naukowe
(17)
Artykuły
(10)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(25)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(25)
Autor
Michalska Jolanta
(13)
Gawin Aleksander
(3)
Lipiński Stanisław
(3)
Podlasin Anita
(2)
Borkowski Rafał
(1)
Brzozowski Robert
(1)
Błądek Patrycja
(1)
Chebra James
(1)
Chojecki Mirosław
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Chuchla Małgorzata
(1)
Ciećkiewicz Jan
(1)
Czak Zbigniew
(1)
Dąbrowska Agata
(1)
Dąbrowski Marek
(1)
Galicka Ewa
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Glinka Marcin
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Guła Przemysław
(1)
Jarosz Zbigniew
(1)
Jurek Michał
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Krejpcio Antoni
(1)
Kurzawski Jacek
(1)
Kuźniar Krzysztof
(1)
Lewna Andrzej
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Michalczyk Grzegorz
(1)
Mortka Piotr
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nitecki Jacek
(1)
Nowakowski Roman
(1)
Orankiewicz Grzegorz
(1)
Paszkowska Małgorzata
(1)
Patola Mateusz
(1)
Pióro Adam
(1)
Rysz Piotr
(1)
Sadkowski Jakub
(1)
Sanak Tomasz
(1)
Sałapa Kinga
(1)
Skrzypa Michał
(1)
Trochimiuk Radosław
(1)
Trzos Arkadiusz
(1)
Tymiński Jan
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(35)
Temat
zabezpieczenie medyczne
(21)
Ratownictwo medyczne
(18)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(10)
Zabezpieczenie operacyjne
(8)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(8)
Pierwsza pomoc
(6)
Akcja ratownicza
(5)
JRG
(4)
zabezpieczenie logistyczne
(4)
Zdarzenia masowe
(3)
Ewakuacja medyczna
(2)
Katastrofy
(2)
Medycyna ratunkowa
(2)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
Wojsko
(2)
gotowość operacyjna
(2)
medycyna katastrof
(2)
zabezpieczenie akcji ratowniczej
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dekontaminacja
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna wojskowa
(1)
NATO
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Obrona cywilna
(1)
Prawo
(1)
Projektowanie
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ratownictwo wojskowe
(1)
Segregacja medyczna
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Taktyka ratownicza
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Urazy
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie medyczne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
nurkowanie
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ochrona życia
(1)
podręcznik
(1)
pomoc medyczna
(1)
prace podwodne
(1)
przepisy
(1)
służby medyczne
(1)
taktyka ratownicza
(1)
wypadki komunikacyjne
(1)
zabezpieczenie techniczne
(1)
Temat: miejsce
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(20)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
35 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zabezpieczenie medyczno-sanitarne akcji ratowniczych oparte jest na doraźnej pomocy leczniczej pogotowia ratunkowego, które przyjeżdżając na wezwanie załatwia konkretny przypadek a nie zajmuje się zabezpieczeniem systemowym tych działań. Znaczenie i rola podoficera sanitarnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-86
Implementacja wytycznych Taktyczno-Bojowej Opieki nad Poszkodowanym (ang. Tactical Combat Casualty Care) w realiach zabezpieczenia medycznego środowiska taktycznego stanowi podstawowy standard współczesnej medycyny pola walki. Ewaluacja i utrzymanie pełnych umiejętności do udzielania pomocy na polu walki jest kolejnym wyzwaniem dla żołnierzy oraz przełożonych odpowiadających za realizację zabezpieczenia medycznego operacji wysokiego ryzyka. W pracy przedstawiono propozycję autorskiej techniki ewaluacji wiedzy dotyczącej tamowania masywnych krwotoków wg standardu TC3 oraz zaproponowano periodykę ćwiczeń w celu utrzymania gotowości do wykonywania techniki tamowania masywnych krwotoków za pomocą opaski uciskowej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tab.
Streszczenie: Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydana na mocy decyzji nr 53/MON z dn. 5 marca 2013r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1816/2 [magazyn], P-1816/1 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza możliwości państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia medycznego funkcjonariuszy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej / Dariusz P. Kała // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/4 s.32-34.
Omówiono nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Organizacja zabezpieczenia medycznego katastrof, awarii i klęsk żywiołowych
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie organizacji i wyposażenia Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pozarnej (KOMED PSP), który był istotnym ogniwem w zabezpieczeniu pielgrzymów w trakcie ŚDM Kraków 2016.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Streszczenie: Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego, zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących form wykonywania zawodu oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Publikacja uwzględnia fundamentalne ustawowe zmiany dotyczące zawodu ratownika medycznego obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2016 roku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20863/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4914 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ind., tab.
Streszczenie: Podręcznik jest zbiorem wiadomości uzyskanych przez autorów z różnojęzycznych publikacji i szkoleń, które odbywają się w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajach, a także ich doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie działań ratowniczych i pracy szpitalnej. Omówiono problemy z zakresu medycyny katastrof, planowania zabezpieczenia medycznego na wypadek katastrof, dekontaminację w zdarzeniach masowych, organizację KSRG, łączność radiową, psychologiczne aspekty katastrof, działania ratownicze w sytuacjach specjalnych, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz zagrożenia terroryzmem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-932/30, W-932/29, W-932/28, W-932/27, W-932/26, W-932/25, W-932/24, W-932/23, W-932/22, W-932/21, W-932/20, W-932/19, W-932/18, W-932/17, W-932/16, W-932/15, W-932/14, W-932/13, W-932/12, W-932/11, W-932/10, W-932/9, W-932/8, W-932/7, W-932/6, W-932/4, W-932/3 (27 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-932/2 [magazyn], W-932/1 Ratownictwo (2 egz.)
Książka
W koszyku
Taktyczne ratownictwo medyczne / Anita Podlasin. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 243 strony : fotografie ; 20 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Bibliografia strony 237-239.
Indeks.
Streszczenie: W publikacji opisano takie tematy jak:: TCCC - Taktyczna Pomoc Rannym Na Polu Walki, badanie poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, postępowanie w krwotokach, wstrząs, balistyka ran postrzałowych i obrażeń detonacyjnych, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, głowy, kończyn, kręgosłupa, oparzenia, sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych, farmakoterapia, dokumentacja medyczna, TECC - Tactical Emergency Casualty Care - Postępowanie Medyczne w Sytuacjach Zagrożenia, segregacja poszkodowanych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20756 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20755/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-7367/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12550/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12059/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia problematykę zabezpieczania medycznego imprez masowych, przygotowania służb na działania rutynowe i nierutynowe oraz zwraca uwagę na potrzebę informatyzacji ratownictwa przedszpitalnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygn. CP-86
Streszczenie: Przedstawiono pierwszy poziom w czterostopniowej strukturze zabezpieczenia medycznego wojsk NATO, tzw. Role One, którego zadaniami są wstępne opatrywanie rannych, ich segregacja medyczna i kierownie ewakuacją. System omówiono w formie w jakiej funkcjonuje w wojskach USA.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13244/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12557/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej