Source
Katalog zbiorów
(1262)
Form of Work
Publikacje naukowe
(1149)
Artykuły
(60)
Książki
(46)
Publikacje fachowe
(6)
Pliki i bazy danych
(2)
Status
only on-site
(1194)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(1195)
Author
Zarzycki Jarosław (1969- )
(106)
Ościłowska Barbara
(60)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(58)
Lipiński Stanisław
(48)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(43)
Woliński Marek
(36)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(32)
Denczew Sławczo
(29)
Drzymała Tomasz
(28)
Gałaj Jerzy
(26)
Smolarkiewicz Mariusz
(26)
Łangowski Krzysztof
(25)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(24)
Karlikowski Tytus
(24)
Szmitkowski Józef
(22)
Jarząb Urszula
(21)
Lisiecki Marek
(20)
Naworol Ireneusz
(19)
Ogrodnik Paweł
(19)
Buczek Jerzy
(18)
Dzień Grzegorz
(16)
Terlikowski Tadeusz
(16)
Kamiński Andrzej
(15)
Wojtkowska Barbara
(15)
Łabędzki Józef
(15)
Suchecki Włodzimierz
(14)
Tryboń Monika
(14)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(14)
Dmochowski Dariusz
(13)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(13)
Kępka Paweł (1975- )
(12)
Wargocki Ludwik
(11)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(11)
Grosset Ryszard (1954 - )
(10)
Wolanin Jerzy. (1950-
(10)
Feluch Wojciech Władysław
(9)
Janik Paweł
(9)
Majka Adam
(9)
Marciniak Andrzej
(9)
Mazurek Piotr
(9)
Pietruszkiewicz Piotr
(9)
Mazurek Mariusz
(8)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(8)
Pawlak Elżbieta
(8)
Szajewska Anna
(8)
Pawłowski Antoni
(7)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(6)
Dziedzic Jan
(6)
Mazur Andrzej
(6)
Wnęk Waldemar
(6)
Grabowska-Lepczak Izabella
(5)
Jopek Tadeusz
(5)
Kukfisz Bożena
(5)
Rybiński Janusz
(5)
Skiepko Edward
(5)
Skoczylas Józef Jan
(5)
Węsierski Tomasz
(5)
Zaleski Bogdan
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(4)
Kupicz Włodzimierz
(4)
Prędecka Anna
(4)
Ratajczak Dariusz
(4)
Tomczuk Jan
(4)
Wiąckowski Jacek
(4)
Adamski Aleksander. mł. bryg. mgr inż
(3)
Gałązka Elżbieta
(3)
Guzy Zbigniew
(3)
Hamanowicz Edward
(3)
Jarosz Wojciech
(3)
Konecki Marek
(3)
Kosowski Bogdan
(3)
Kwiatkowski Antoni. st. bryg. dr
(3)
Kwiatkowski Marek
(3)
Kwiatkowski Piotr
(3)
Michalska Jolanta
(3)
Murawka Waldemar
(3)
Orankiewicz Grzegorz
(3)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Skomra Witold
(3)
Tuśnio Norbert
(3)
Wróblewski Dariusz
(3)
Banaszkiewicz Karol
(2)
Biernacki Karol
(2)
Bogdański Wiesław
(2)
Brański Tomasz
(2)
Bugajski Andrzej
(2)
Ciosek Piotr
(2)
Deptuła Piotr
(2)
Duplicki Kamil
(2)
Dzidek Mirosław
(2)
Fischer Andrzej
(2)
Florczak Tomasz
(2)
Gawlik Andrzej
(2)
Gryciuk Jarosław
(2)
Grządka Jarosław
(2)
Góra Tadeusz
(2)
Iwański Marcin
(2)
Jabłoński Andrzej
(2)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(657)
2000 - 2009
(376)
1990 - 1999
(143)
1980 - 1989
(61)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(13)
1110 - 1119
(1)
Country
Poland
(1262)
Language
Polish
(1259)
English
(2)
unknown (xxx)
(1)
Subject
zagrożenia miejscowe
(1262)
Analiza zagrożeń
(245)
Zabezpieczenie operacyjne
(169)
Lasy
(137)
Statystyka pożarnicza
(114)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(101)
Zaopatrzenie w wodę
(98)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(61)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(61)
Ochrona przeciwpożarowa
(61)
Zarządzanie kryzysowe
(60)
analiza bezpieczeństwa
(58)
rejon operacyjny
(57)
Bezpieczeństwo pożarowe
(56)
Akcja ratownicza
(54)
Przyczyny pożaru
(49)
Współdziałanie służb
(47)
bilans sił i środków
(47)
Zagrożenia pożarowe
(46)
Bezpieczeństwo cywilne
(45)
Analiza ryzyka
(43)
analiza operacyjna
(43)
ocena zagrożenia
(43)
Powódź
(39)
Klęski żywiołowe
(34)
zagrożenia powodziowe
(28)
Miasta
(24)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(24)
Zagrożenia chemiczne
(23)
JRG
(21)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(21)
Ochrona ludności
(20)
plany operacyjno-ratownicze
(20)
Organizacja straży pożarnych
(19)
Ratownictwo
(19)
Sprzęt ratowniczy
(19)
Reagowanie kryzysowe
(18)
Sprzęt pożarniczy
(18)
Transport materiałów niebezpiecznych
(18)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(18)
przepisy
(17)
Akcja gaśnicza
(16)
Planowanie kryzysowe
(16)
Prognozowanie zagrożeń
(16)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(16)
zabezpieczenie logistyczne
(16)
Łączność
(16)
Państwowa Straż Pożarna
(15)
zagrożenia techniczne
(15)
Bezpieczeństwo publiczne
(14)
Sprzęt gaśniczy
(14)
Transport drogowy
(14)
monitoring
(14)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(14)
Ratownictwo techniczne
(13)
Administracja samorządowa
(12)
Ochotnicza Straż Pożarna
(12)
Katastrofy
(11)
Ochrona środowiska
(11)
Pożary - zapobieganie
(11)
Ratownictwo medyczne
(11)
Sytuacje kryzysowe
(11)
ocena sytuacji
(11)
tereny miejskie
(11)
zagrożenia nadzwyczajne
(11)
Ewakuacja
(10)
Ratownictwo chemiczne
(10)
Ratownictwo wodne
(10)
Zagrożenia środowiska
(10)
usuwanie skutków katastrof
(10)
Awarie przemysłowe
(9)
Alarmowanie
(8)
Pojazdy pożarnicze
(8)
Samochody gaśnicze
(8)
Zapobieganie zagrożeniom
(8)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(8)
mapy operacyjne
(8)
LPG
(7)
Ochrona przeciwpowodziowa
(7)
Przemysł rolno-spożywczy
(7)
Taktyka walki z pożarami
(7)
Zagrożenia zdrowia
(7)
gospodarka komunalna
(7)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(7)
Budownictwo użyteczności publicznej
(6)
Centra zarządzania kryzysowego
(6)
Metodologia
(6)
Pożary
(6)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(6)
Statystyka
(6)
Systemy alarmowe
(6)
Transport kolejowy
(6)
Wypadki drogowe
(6)
Zagrożenia życia
(6)
działania ratowniczo-gaśnicze
(6)
gotowość operacyjna
(6)
katastrofy ekologiczne
(6)
magazyny
(6)
odpady komunalne
(6)
służby ratownicze
(6)
Subject: time
2001-
(9)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(4)
Województwo podlaskie
(2)
Ameryka Północna
(1)
Biebrzański Park Narodowy (obszar)
(1)
Bieszczadzki Park Narodowy (obszar)
(1)
Bogatynia (woj. dolnośląskie)
(1)
Chicago (Stany Zjednoczone)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo zachodniopomorskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1181)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(20)
Transport i logistyka
(1)
1262 results Filter
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Charakterystyka i przebieg pożarów. Zagrożenie pożaro we materiałów różnego pochodzenia (drewnopochodne, tka niny, włókna, wybuchowe, mineralne, polimery itp.).Zagrożenia pożarowe w przemyśle. Specjalne problemy ochrony i zapobiegania pożarom.Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.Instalacje budowlane. Zagrożenie obiektów o różnym przeznaczeniu. Publiczna ochrona przeciw pożarowa. Organizacja ochrony przeciwpożarowej obiektów. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Urządzenia tryskaczowe i gaśnice.Zagrożenie pożarowe transportu.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8131 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 88-91.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest zbadanie poziomu ryzyka wybranych zagrożeń w powiecie przysuskim wraz z propozycją działań, które wpłynęłyby na poprawienie poziomu bezpieczeństwa. Problem do rozwiązania sprowadza się do pytania o treści: „Które z wybranych zagrożeń generuje największe ryzyko dla mieszkańców powiatu przysuskiego i jak zredukować jego poziom?”. Obszar powiatu przysuskiego położony jest w centralnej Polsce. Składa się z 8 jednostek administracyjnych o powierzchni 801 km² oraz liczbą ludności równą 42116 (stan na 2017 rok). Teren powiatu przysuskiego posiada: rozbudowaną sieć hydrologiczną, sieć dróg, obszary zurbanizowane oraz niezurbanizowane, jak również znaczącą powierzchnię terenów zielonych. Do najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń w powiecie przysuskim należą pożary, miejscowe zagrożenia oraz wypadki drogowe. W latach 2010-2018 liczba pożarów małych i średnich wyniosła 2590 zdarzeń, a miejscowych zagrożeń małych oraz lokalnych 3486. W latach 2013-2018 odnotowano 254 wypadków na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Została opracowana autorska metoda oceny ryzyka - matryca (macierz) ryzyka za pomocą której oszacowano ryzyko dla zagrożeń pożarowych, miejscowych oraz wypadków drogowych w powiecie przysuskim. Wykonane obliczenia wskazały na poziom mały oraz średni ryzyka w powiecie dla wspomnianych zagrożeń. Nie zidentyfikowano ryzyka dużego i katastrofalnego. Na podstawie danych statystycznych, ryzyko, które zostało wyliczone dla pożarów, miejscowych zagrożeń oraz wypadków drogowych, wskazuje na konieczność wdrożenia odpowiednich kroków prowadzących do zmniejszenia poziomu ryzyka ze średniego na mały dla wybranych zagrożeń. W związku z tym zostały zaproponowane działania naprawcze z podziałem na fazy zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odbudowy. Dla każdej fazy określono działania, które powinny zostać podjęte, aby zredukować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla mieszkańców powiatu. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17049/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10063/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14429/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7758/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14963/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10076/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13258/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Prairie North w Chicago / Włodzimierz Kaleta //W: Przegląd Obrony Cywilnej. - 2010/9 s.18-20.
Przebieg ćwiczeń reagowania kryzysowego pod kryptonimem "Prairie North 2010" przeprowadzonych na terenie Chicago
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13041/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10818/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13208/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9994/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7747/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14507/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14847/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10042/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again