Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(64)
Książki
(5)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(69)
Branch
Czytelnia
(69)
Author
Brakhage Cindy
(2)
DeStefano David
(2)
Fortney Jeff
(2)
Peters Tony
(2)
Snyder Libby
(2)
Miller Leslie A
(1)
Movchan I.A
(1)
Półrola Mateusz
(1)
Vasil'ev N.I
(1)
Ziółko Mariusz (1946- )
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(24)
1980 - 1989
(14)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(67)
United States
(4)
Language
Polish
(68)
English
(3)
Subject
zwalczanie pożarów
(71)
Ochrona przeciwpożarowa
(38)
wymagania
(19)
Sprzęt pożarniczy
(14)
badania
(13)
Sygnalizacja pożarowa
(12)
Systemy alarmowe
(11)
Sprzęt gaśniczy
(10)
Urządzenia gaśnicze
(10)
Odzież ochronna
(6)
Tryskacze
(6)
Pożary
(5)
ochrony osobiste
(5)
Czujki pożarowe
(4)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(4)
Proszki gaśnicze
(3)
Węże pożarnicze
(3)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(3)
hydranty przeciwpożarowe
(3)
sprzęt przenośny
(3)
symbole graficzne
(3)
terminologia
(3)
zasilacze
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
BHP
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Obsługa i eksploatacja
(2)
Pożarnictwo
(2)
badania zgodności
(2)
kontrola jakości
(2)
pompy pożarnicze
(2)
symbole
(2)
urządzenia sygnalizacyjne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Drabiny hydrauliczne
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Ewakuacja
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Modele matematyczne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary lasów
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Strażacy
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania mechaniczne
(1)
ciśnienie hydrauliczne
(1)
instalacja
(1)
sprzęt ochrony osobistej
(1)
sygnalizacja
(1)
technologia informacyjna
(1)
wymagania dla sprzętu
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zawory
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Normy
(64)
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
71 results Filter
No cover
Article
In basket
Matematičeskaâ model' i ocenka riska likvidacii požara / N.I. Vasil'ev, I.A. Movchan // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/1 s.47-54.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Model matematyczny i ocena ryzyka zwalczania pożaru.
Streszczenie: Celem artykułu jest opracowanie metody określenia ryzyka procesu zwalczania pożaru w chronionym obiekcie z wykorzystaniem podstawowych założeń teorii niezawodności, a także funkcjonalnych modeli ryzyka dla każdej operacji taktycznej w procesie zwalczania pożaru. Następnie, z wykorzystaniem otrzymanych danych, opracowanie modelu matematycznego ryzyka zwalczania pożaru oraz określenie wpływu składowych ryzyka operacji taktycznych na zabezpieczenie poprzez projekty i programy każdej operacji taktycznej wpływającej na skuteczność zwalczania pożaru. Metody: W artykule wykorzystano kompleksowe podejście do określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru w wymaganym czasie z uwzględnieniem wszystkich operacji taktycznych związanych z tym procesem. Jako podstawę określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano normatywny czas na wykonanie danej operacji taktycznej. Do określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano zależności rozkładu Weibulla, rozkładu prawa wykładniczego i normalnego. Przy wyborze prawa rozkładu posługiwano się metodą modelowania statystycznego parametrów niezawodności każdej operacji taktycznej. Wyniki: Wyniki badania pozwalają określić słabe punkty w działaniach zespołów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki analizie czynników wpływających na jakość pracy można będzie wyeliminować te negatywne i przez to znacząco zwiększać skuteczność zwalczania pożarów. Przykładowo opracowanie projektu wyboru optymalnych dróg dojazdowych do granic obsługiwanego przez daną jednostkę obszaru pozwala skrócić czas dojazdu na miejsce zdarzenia o 30-35%, a zastosowanie zautomatyzowanych systemów obliczania sił i środków potrzebnych do zwalczania pożarów z uwzględnieniem prognozowanego czasu niezakłóconego spalania znacząco zmniejsza wartość ryzyka nieugaszenia pożaru w odpowiednim/wymaganym czasie. Wnioski: Zaproponowana metoda określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru pozwala, na podstawie danych statystycznych na temat czasu gaszenia pożarów, przeprowadzić analizę pracy zespołów ratowniczo-gaśniczych i zdiagnozować jej słabe punkty. Wyniki analizy ryzyka przy zwalczaniu pożaru pokazują, że głównym słabym punktem w pracy zespołów jest czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Aby zmniejszyć czas lokalizacji, gaszenia i dogaszania pożaru, jak pokazały wyniki obliczeń, należy dysponować optymalną liczbę zespołów ratowniczo-gaśniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 3-2, PN-EN 3-2 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 3-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-ISO 8421-8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 469 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 469/A1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 12259-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 12259-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. PN-EN 3-5+AC:1999. - Zamiast PN-92/M-51079/05; ustan. dn. 7 stycznia 1999r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1999. - 22 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 3-5+AC (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hełmy strażackie. PN-EN 443:1999. - Zamiast PN-93/M-51505; ustan. dn. 28 stycznia 1999r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, 1999. - 29 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 443:2008(U)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 443 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej. PN-92/B-02868/01. - Ustan. dn. 28 sierpnia 1992r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1993. - 6 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-ISO 6790:1996
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02868/01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 469 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 469, PN-EN 469 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 469 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-ISO 6790/Ak (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 671-3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe. PN-E-08350-11:2000. - Zamiast BN-81/3294-02; ustan. dn. 8 lutego 2000r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2000. - 29 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 54-11:2002
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-E-08350-11 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-EN 54-1:1998. - Zamiast PN-92/M-51004/01; ustan. dn. 7 września 1998r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1998. - 13 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 54-1:2011
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 54-1, PN-EN 54-1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 615 [magazyn], PN-EN 615 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 615/A1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again