Source
Katalog zbiorów
(25)
Form of Work
Książki
(25)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(18)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(21)
Author
Galanc Tadeusz
(3)
Pełech Aleksandra
(2)
Surygała Jan
(2)
Traczewska Teodora Małgorzata
(2)
Bulewicz Elżbieta Maria [et al.]
(1)
Burczyk Bogdan
(1)
Gaj Kazimierz
(1)
Gomółka Edward
(1)
Góreckiego Henryka
(1)
Hoła Bożena
(1)
Jurek Hanna
(1)
Jóźwiak Zofia
(1)
Kierzkowski Artur
(1)
Kochmana Mariana
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Kulczyk Jan
(1)
Kuropka Józef
(1)
Kwaśniowski Stanisław
(1)
Lindsay David
(1)
Małachowicz Edmund
(1)
Nowak Henryk
(1)
Ożyhara Andrzeja
(1)
Pesz Karol
(1)
Rydzanicz Igor
(1)
Rządkowski Jan
(1)
Szaynok Andrzej
(1)
Szulc Tadeusz
(1)
Sówka Izabela
(1)
Zieliński Stefan
(1)
Zwoździak Jerzy
(1)
Zwoździaka Jerzego
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Zanieczyszczenie
(4)
skażenie środowiska
(4)
Chemia
(3)
Proces decyzyjny
(3)
Symulacja
(3)
Zarządzanie
(3)
Budownictwo
(2)
Klimatyzacja
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Kształcenie
(2)
Odpady
(2)
Ropa naftowa
(2)
Wentylacja
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
ekologia
(2)
monitoring
(2)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo konstrukcji
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Gazy
(1)
Internet
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Konstrukcja maszyn
(1)
Materiały budowlane
(1)
Metody probabilistyczne
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Paliwa
(1)
Prawo
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Toksykologia
(1)
Transport
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zbiór rozmyty
(1)
architektura
(1)
badania
(1)
nauki ogólne
(1)
podręcznik
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przepisy
(1)
przewodnictwo cieplne
(1)
spalanie
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
surowce
(1)
sympozja
(1)
technologia
(1)
technologia informacyjna
(1)
zagrożenia transportowe
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz., indeks
Streszczenie: Omówiono procesy spalania, w tym paliw gazowych, paliw ciekłych, węgla, biomasy, odpadów; wpływ spalania na środowisko naturalne; własności wybuchowe gazów i pyłów; spalanie w niektórych urządzeniach technicznych; diagnostykę procesów spalania. Dodatkowo omówiono stechiometrię spalania, kaloryczność paliw oraz korozję wysokotemperaturową w kotłach pyłowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18510 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19225/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Omówiono takie zagadnienia jak: źródła odnawialne w syntezie organicznej (surowce tłuszczowe i węglowodanowe), nowe reakcje i alternatywne reagenty (procesy utleniania, alkilowania, syntezy bez udziału niebezpiecznych reagentów), niekowencjonalne sposoby prowadzenia reakcji chemicznych (syntezy z udziałem alternatywnych rodzajów energii, reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników) oraz nowe media reakcyjne (woda, płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe i fluorowe).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18514, I-18513 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18512 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wydawnictwo ciągłe zamieszczające prace dotyczące badań z zakresu zarządzania bankiem i procesów decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-12 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wydawnictwo ciągłe zamieszczające prace dotyczące badań z zakresu zarządzania bankiem i procesów decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-13 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wydawnictwo ciągłe zamieszczające prace dotyczące badań z zakresu zarządzania bankiem i procesów decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-14 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono wszystkie zagadnienia związane z chemią wody i chemią powietrza. Książka polecana studentom zdobywającym wiedzę na temat ochrony środowiska jak i pracownikom instytutów badawczych, laboratoriów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16646 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16645/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Celem sympozjum była prezentacja dotychczasowych osiągnięć różnych zespołów badawczych i środowisk naukowych Wrocławia zajmujących się badaniami nad skutkami ekspozycji ekosystemu Dolnego Śląska na działanie substancji szkodliwych, a także wykorzystania procesów biotechnologicznych dla monitoringu i minimalizacji zagrożeń środowiska naturalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-87 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-86 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm strony 247-255.
Zawiera: Proces produkcyjny w budownictwie // Unormowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie // Bezpieczeństwo pracy w cyklu życia inwestycji budowlanej // Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie // Niebezpieczne czynniki fizyczne w środowisku pracy w budownictwie // Szkodliwe czynniki w środowisku pracy w budownictwie // Czynniki uciążliwe w środowisku pracy w budownictwie // Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w czasie realizacji robót budowlanych // Wypadki przy pracy // Choroby zawodowe w polskim budownictwie // Zarządzanie ryzykiem zawodowym // Organa kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21693, I-21692 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21691/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. i grzb. podtyt.: konferencja
Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Omówiono dorobek naukowy w zakresie zastosowań technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu oraz praktyczne rezultaty wdrożeń narzędzi i procedur wspomagania kształcenia i zarządzania procesem edukacji na wyższych uczelniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18508 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21498 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21497/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce opisano systemy regulujące zasady przewozu ładunków niebezpiecznych, szczególnie podkreślono konieczność ujednolicenia przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE, opisano również związane z transportem tych ładunków zagrożenia dla ludzi i środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20265 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20264/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Subject
Streszczenie: [Głównym celem napisania książki było wskazanie różnych sposobów poprawnego, atrakcyjnego i oszczędnego przedstawiania faktów, idei i argumentów w formie pisanej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15831, I-15186 (2 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Subject
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono tematykę konserwacji i rewaloryzacji architektury, w tym ochronę i konserwację architektury obronnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18517 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Treść książki przedstawiono w czterech głównych blokach tematycznych. W części pierwszej przedstawiono podstawy wymiany ciepła przez przegrody budowlane, w tym opisano mostki cieplne i ich wpływ na termiczną obudowę budynków. W części drugiej omówiono podstawy teoretyczne badań termowizyjnych, tzn. wymianę ciepła przez promieniowanie, podstawowe prawa promieniowania ciała czarnego oraz promieniowanie cieplne ciał rzeczywistych. Część trzecia zawiera omówienie radiacyjnej wymiany ciepła budynku z otoczeniem, z przedstawieniem cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego, zjawiska chłodzenia radiacyjnego przegród, średniej temperatury promieniowania nieboskłonu i radiacyjnej wymiany ciepła między budynkami. W części czwartej omówiono zasadnicze problemy związane z wykonywaniem badań termowizyjnych w budownictwie, w tym m.in. : istotę badań termowizyjnych, zalety i ograniczenia metody badawczej, zasady wykonywania pomiarów, czynniki wpływające na dokładność badań, przyczyny błędów pomiarowych, problemy związane z interpretacją termogramów oraz liczne przykłady zastosowania badań termowizyjnych w budownictwie z odpowiednim komentarzem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19987, I-19986 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19985/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawy projektowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie powszechnym i w obiektach przemysłowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-18516 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18515/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawy projektowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie powszechnym i w obiektach przemysłowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20266 (1 egz.)
Book
In basket
Zapis konstrukcji: podstawy / Igor Rydzanicz. - Wyd.5 zm. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. - 198 s. : rys., tabl. ; 24 cm.
Form of Work
Bibliogr.
Streszczenie: [Podano ogólne zasady i reguły zapisu konstrukcji elememtów i złożonych układów z zakresu budowy maszyn. Przedstawiono zagadnienia zapisu geometrycznej postaci konstrukcyjnej, a następnie zapisu układu wymiarów, zamieszczając reguły wymiarowania. Zamieszczono wykaz ważniejszych norm z zakresu zapisu konstrukcji.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15970/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich / Jan Rządkowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. - 248 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 225-245.
Zawiera: Rozwój analizy bezpieczeństwa konstrukcji // Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa konstrukcji // Rozmyta ocena bezpieczeństwa konstrukcji // Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych // Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych oraz hierarchii Saaty'ego do analizy bezpieczeństwa konstrukcji // Analiza rozkładu nośności granicznej konstrukcji w stanie sprężysto-plastycznym.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: W monografii przedstawiono historię rozwoju metod analizy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych od metod deterministycznych, poprzez metody probabilistyczne, po metody oparte na teorii zbiorów rozmytych. Zaproponowano także nową metodę oceny stanu technicznego, niezawodności oraz prawdopodobieństwa awarii konstrukcji budowlanych, stanowiącą połączenie algorytmów teorii zbiorów rozmytych (FST) z probabilistyczną teorią niezawodności konstrukcji. Metoda ta wyróżnia się nieliniowym, dokładnym sposobem określania wektora stanu konstrukcji oraz nowym przejściem z przestrzeni teorii zbiorów rozmytych do przestrzeni probabilistycznej. Umożliwia wielokryterialną ocenę stanu technicznego konstrukcji z uwzględnieniem istotności (wag) poszczególnych czynników mających wpływ na stan konstrukcji. Pozwala również oszacować prawdopodobieństwo pf awarii i wskaźnik bezpieczeństwa β konstrukcji z uwzględnieniem wpływu mierzalnych oraz rozmytych przyczyn awarii, a także z uwzględnieniem istotności poszczególnych przyczyn. W pracy zamieszczono przykłady liczbowe zastosowań opracowanej metody do oszacowania bezpieczeństwa eksploatacji różnych konstrukcji, co umożliwia łatwe jej wdrożenie do praktyki eksperckiej oraz projektowej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21708 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21707/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawia właściwości fizykochemiczne, toksyczne i technologiczne ropy naftowej oraz zagrożenia ekologiczne podczas jej poszukiwań i wydobycia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-16650 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16649/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Opracowanie dotyczy zagadnień materiałoznawstwa naftowego, zjawisk wycieków ropy i produktów naftowych, metod oznaczania zanieczyszczeń naftowych w gruncie, charakterystyki zanieczyszczonych gleb oraz kryteriów doboru metod oczyszczania gruntów i biodegradowalności.
Streszczenie: węglowodorów naftowych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16658/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again