Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Książki
(10)
Pliki i bazy danych
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Brzozowska Monika
(2)
Klat-Wertelecka Lidia
(2)
Kozicka Beata
(2)
Pierzchała Ewa
(2)
Skomra Witold
(2)
Suwaj Robert
(2)
Bąkowski Tomasz
(1)
Guzowski Rafał
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Radziszewski Tomasz
(1)
Szlachta Stanisława
(1)
Uziębło Piotr
(1)
Wierczyński Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo
(8)
Administracja
(6)
Administracja publiczna
(6)
Administracja rządowa
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Ochrona informacji
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Finanse
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Internet
(1)
Komunikacja
(1)
NATO
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Public relations
(1)
Socjologia
(1)
Transmisja danych
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
biblioteki
(1)
dokumentacja
(1)
inwentaryzacja
(1)
media
(1)
planowanie cywilne
(1)
prawo autorskie
(1)
zabezpieczenie informacyjne
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Streszczenie: Niniejsze opracowanie wyczerpująco opisuje problematykę prawotwórczej działalności podmiotów administracji publicznej, przedstawiając poszczególne etapy i zasady powstawania i ogłaszania nowych aktów prawnych. Autorzy omawiają takie zagadnienia, jak: kompetencje prawotwórcze, metodyka prac prawodawczych, procedury i techniki legislacji czy urzędowe ogłaszanie aktów prawnych. Poruszają również kwestie dotyczące nadzoru nad legislacją administracyjną oraz jej sądowej kontroli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20815/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona danych osobowych w sieci / Monika Brzozowska. - Wrocław : Presscom, 2012. - 328 s. ; 24 cm.
Stan prawny na 1 marca 2012 r
Bibliogr.
Streszczenie: W książce wyjaśniono wszystkie problematyczne zagadnienia, które dotyczą przetwarzania, udostępniania i zabezpieczania danych osobowych w internecie oraz sieciach firmowych i urzędowych. Autorka wytłumaczyła, jakie informacje stanowią dane osobowe i czy należy za takie uznać np. adres e-mail pliki cookies, nick użytkownika w sieci bądź adres IR Wiele uwagi poświęciła problemowi monitoringu pracowników i umieszczania ich wizerunku na stronach WWW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19656 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Kompleksowo przedstawia szereg istotnych aspektów prawnych związanych z organizowaniem przez jednostki sektora finansów publicznych imprez masowych, podpisywaniem umów z autorami i wykonawcami, tworzeniem utworów przez pracowników, budową stron internetowych oraz projektowaniem materiałów promocyjnych czy przygotowywaniem przetargów. Autorka opisuje także różnice między inspiracją, plagiatem a opracowaniem, omawia problematykę dotyczącą utworów anonimowych i tzw. dzieł osieroconych, porusza zagadnienie odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20813/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Streszczenie: Dobry wizerunek urzędnika przekłada się bezpośrednio na pozytywne postrzeganie całej reprezentowanej przez niego instytucji. Pierwszy przewodnik po świecie mediów dla urzędników pomaga profesjonalnie przygotować się do spotkania z dziennikarzami i skutecznie zaistnieć w serwisach społecznościowych. Podpowiada, jak zadbać o dobre relacje z mediami, co zrobić w razie kryzysu wizerunkowego oraz jak stworzyć i prowadzić spójną politykę informacyjną jednostki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20375, I-20374 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20373/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy omówili w książce takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej). Opisane zostały działania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, w tym szacowanie i ocena ryzyka, oraz zarządzania ciągłością działania jednostki organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19956 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19955 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Streszczenie: W publikacji wyjaśniono, jak rozstrzygnąć sprawę urzędową w drodze decyzji administracyjnej, z jakich elementów składa się decyzja i kiedy zaczyna obowiązywać. Autorki odpowiadają na pytanie, czym decyzja różni się od postanowienia administracyjnego. Omawiają przykłady postanowień dotyczących m.in. odmowy wszczęcia postępowania, przeprowadzenia dowodu, ukarania grzywną czy wydania zaświadczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20812/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-460 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe : praktyczny przewodnik / Witold Skomra. - Stan prawny na 31 stycznia 2016 r. - Wrocław : Presscom, 2016. - 365, [2] s. : il. ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr., netogr., orzecznictwo, wykaz aktów prawnych s. 355-365.
Streszczenie: Książka stanowi praktyczny komentarz do zmian w przepisach regulujących okoliczności, w których konieczne jest reagowanie kryzysowe. Autor opisuje procedurę działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne (powodzie, anomalie pogodowe, epidemie), katastrofy techniczne (pożary, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej) oraz akty terroru (w tym cyberterroryzm) i inne zagrożenia. Wskazuje przy tym służby i podmioty, którym organy zarządzania kryzysowego powinny udzielać pomocy, oraz podpowiada, jak należycie przygotować zasoby ludzkie. W opracowaniu w przejrzysty sposób przedstawiono działania mające na celu wyodrębnienie i objęcie szczególną ochroną infrastruktury krytycznej, a także opisano zakres i procedury reagowania kryzysowego stosowane w NATO. Publikacja została wzbogacona o zbiór tabel i schematów przydatnych w zarządzaniu kryzysowym. Pozycja adresowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe oraz do pracowników i funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży realizujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1964 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1963/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy / Witold Skomra. - Wrocław : PRESSCOM, 2010. - 216 s., [1] k. złoż. luzem ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Pozycja zawiera przegląd przepisów regulujących okoliczności, w których konieczne jest reagowanie kryzysowe, oraz wskazuje służby i podmioty, którym organy zarządzania kryzysowego powinny udzielać pomocy. Autor opisuje procedurę działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne (powodzie, anomalie pogodowe, epidemie), katastrofy techniczne (pożary, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej) oraz akty terroru i inne zagrożenia. Przedstawiono również działania mające na celu wyodrębnienie i objęcie szczególną ochroną infrastruktury o podstawowym znaczeniu dla państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-809, IBC-808 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-807/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Wydawania decyzji administracyjnych : wzory pism / Robert Suwaj. - Wrocław : PRESSCOM, 2011. - 1 dysk optyczny DVD ; [aplikacja + MS Word 97-2003].
Załącznik do: I-20814/Czyt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-461 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Streszczenie: W praktyce administracyjnej bardzo ważnym zagadnieniem są zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Autor podejmuje tę problematykę, przedstawiając trzy etapy procesu: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające oraz przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem I instancji. Analizując zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych, przywołuje nie tylko liczne publikacje temu poświęcone, ale również odpowiednie orzecznictwo sądowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20814/Czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Zob. też CD-438
Streszczenie: W publikacji omówiono cele, rodzaje i przedmiot inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Przeanalizowano trzy metody inwentaryzacji bilansowej: spis z natury, potwierdzenie salda i inwentaryzację drogą weryfikacji.Czytelnik dowie się, jak przeprowadzać inwentaryzację m.in. w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkolnych i Ochotniczych Strażach Pożarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20317/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again