Source
Katalog zbiorów
(25)
Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(24)
Author
Terlikowski Tadeusz
(4)
Dróżdż Aneta
(2)
Gromek Paweł
(2)
Gwardyński Robert
(2)
Kochańczyk Rafał
(2)
Matuszek Grzegorz
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(2)
Zakład Organizacji Studiów i Kształcenia Podyplomowego
(2)
Zalewski Józef
(2)
Zwęgliński Tomasz
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Hejduk Monika
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pączkowski Tomasz
(1)
Socha Robert
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Szela Artur
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Zboina Jacek
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(16)
Szkolnictwo pożarnicze
(5)
regulamin
(4)
Prawo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Policja
(2)
Ratownictwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
dydaktyka
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo personalne
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
COVID-19
(1)
Epidemie
(1)
LPG
(1)
Miasta
(1)
Nauka
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Straż Graniczna (1991- )
(1)
Służba Ochrony Państwa (SOP)
(1)
Wyciek gazu
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
cysterny
(1)
przepisy
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Statut
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
25 results Filter
Book
In basket
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki / redakcja naukowa : Paweł Gromek, Monika Wojakowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : SGSP, 2021. - 316 stron : ilustracje (w tym kolorowe), wykresy, mapy ; 24 cm.
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 296-310.
Streszczenie: Monografia oddana stanowi platformę wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych dotyczących różnych aspektów związanych z organizowaniem działań na rzecz zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W działalności naukowo-badawczej dostrzeżono wiele płaszczyzn i konkretnych sposobów implementacji dorobku organizacji i zarządzania na grunt nauk o bezpieczeństwie. Przedmiotowe opracowanie ma służyć porządkowaniu właściwej wiedzy, a także uwypuklać potrzeby dalszych badań naukowych w niniejszym zakresie z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych oraz narzędzi usprawniających proces organizacji bezpieczeństwa. [opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1169/15, W-1169/14, W-1169/13, W-1169/12, W-1169/11, W-1169/10, W-1169/9, W-1169/8, W-1169/7, W-1169/6 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1169/2, W-1169/1 Zarz. bezp. (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Organizacja działań złożonych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego // Przygotowanie społeczeństwa do sprostania współczesnym wyznaniom i zagrożeniom // Organizacja policyjnych działań w stanie epidemii // Działania Państwowej Straży Pożarnej wobec zagrożeń epidemiologicznych // Racjonalizacja ochrony przeciwpożarowej - rozwiązania na rzecz poprawy warunków ewakuacji osób o szczególnych potrzebach // Przygotowanie funkcjonariuszy formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne do działania w stresie // Praktyczne aspekty wykorzystania monitoringu wizyjnego w kontekście funkcji wykrywczej i dowodowej // Kształcenie online wyzwaniem dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa // Realizacja szkolenia zawodowego podstawowego oraz postępowań kwalifikacyjnych w szkole policji w Katowicach w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii // Świadomość doskonalenia rozwoju zawodowego oficerów na studiach podyplomowych oraz ich oczekiwania formułowane w kontekście przekazywanej wiedzy.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest siódmym z kolei tomem serii (…). Jest ono próbą znalezienia naukowo uzasadnionych rozwiązań usprawniających działania tych podmiotów, które będąc elementami systemu, mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym szczególnie an utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1158/5, W-1158/4, W-1158/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1158/2 /Czyt., W-1158/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Obszary doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa // Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa wewnętrznego w środowisku sieciocentrycznym // Redukcja ryzyka katastrof jako kierunek racjonalizacji zarządzania Państwową Strażą Pożarną // Monitoring wizyjny jako narzędzie zabezpieczenia imprez o charakterze masowym // Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla kultury bezpieczeństwa // Sabotaż i dywersja – konteksty działania i doskonalenia zwalczania // Bezpieczeństwo i zagrożenie w kontekście organizacji zgromadzeń religijnych // Analiza podstaw prawno formalnych oceny ćwiczeń zarządzania kryzysowego // Racjonalizacja czasu służby w formacjach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych // Ordery, odznaczenia i medale jako instrumenty nagradzania i motywowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1159/5, W-1159/4, W-1159/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1159/2 Czyt., W-1159/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-422/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Zob. też: CD-164
Streszczenie: Zbiór dokumentów dotyczących ratownictwa wysokościowego w SGSP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1504/3, P-1504/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1504/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-315/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pedagogika (37) "PODR"
Zawiera aktualizowane schematy organizacyjne SGSP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-448/1 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-449/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
Zał. do zarządzenia nr. 112/93 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 września 1993 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-447/3, P-447/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-447/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zał. do zarządzenia nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r.
Zob. P-1085/1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1085/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
Zał. do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 czerwca 2007 r.
Streszczenie: Publikacja przedstawia regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zatwierdzony uchwałą Senatu SGSP z dnia 21 czerwca 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1624/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
Zał. nr 3 do uchwały nr 3/02/2012 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 lutego 2012 r.
Streszczenie: Publikacja przedstawia regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zatwierdzony uchwałą Senatu SGSP z dnia 29 lutego 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1709/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-417/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pedagogika (37) "PODR"
[Statut Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, nadany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r., nr DZKiOS-II/VI-0123/1795/06]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1623/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
[Załącznik do Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych znak DRiOL-OL-0763-1/2012 z dnia 28 maja 2012 r.]
[Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/03/2012 Senatu z dnia 21 marca 2012 r.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1708/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1928/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1928/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Zarządzenie nr. 3/95 Komendanta SGSP z dn. 16 stycznia 1995 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-491/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Szkolenie
Księgozbiór czytelni: : pożarnictwo (614.84) "PODR"
[Dz.Urz.MSWiA z dnia 30 listopada 2001 r.]
Zob. też P-1085/2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1085/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-545/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-545/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-548/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-548/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again