Źródło opisu
Katalog zbiorów
(25)
Forma i typ
Książki
(25)
E-booki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(24)
dostępne
(14)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(24)
Autor
Terlikowski Tadeusz
(4)
Dróżdż Aneta
(2)
Gromek Paweł
(2)
Gwardyński Robert
(2)
Kochańczyk Rafał
(2)
Matuszek Grzegorz
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(2)
Zakład Organizacji Studiów i Kształcenia Podyplomowego
(2)
Zalewski Józef
(2)
Zwęgliński Tomasz
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Hejduk Monika
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pączkowski Tomasz
(1)
Socha Robert
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Szela Artur
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Zboina Jacek
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(25)
Temat
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(16)
Szkolnictwo pożarnicze
(5)
regulamin
(4)
Prawo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Policja
(2)
Ratownictwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
dydaktyka
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo personalne
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
COVID-19
(1)
Epidemie
(1)
LPG
(1)
Miasta
(1)
Nauka
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Straż Graniczna (1991- )
(1)
Służba Ochrony Państwa (SOP)
(1)
Wyciek gazu
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
cysterny
(1)
przepisy
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Statut
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
25 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki / redakcja naukowa : Paweł Gromek, Monika Wojakowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : SGSP, 2021. - 316 stron : ilustracje (w tym kolorowe), wykresy, mapy ; 24 cm.
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 296-310.
Streszczenie: Monografia oddana stanowi platformę wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych dotyczących różnych aspektów związanych z organizowaniem działań na rzecz zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W działalności naukowo-badawczej dostrzeżono wiele płaszczyzn i konkretnych sposobów implementacji dorobku organizacji i zarządzania na grunt nauk o bezpieczeństwie. Przedmiotowe opracowanie ma służyć porządkowaniu właściwej wiedzy, a także uwypuklać potrzeby dalszych badań naukowych w niniejszym zakresie z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych oraz narzędzi usprawniających proces organizacji bezpieczeństwa. [opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1169/15, W-1169/14, W-1169/13, W-1169/12, W-1169/11, W-1169/10, W-1169/9, W-1169/8, W-1169/7, W-1169/6 (10 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1169/2, W-1169/1 Zarz. bezp. (2 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Organizacja działań złożonych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego // Przygotowanie społeczeństwa do sprostania współczesnym wyznaniom i zagrożeniom // Organizacja policyjnych działań w stanie epidemii // Działania Państwowej Straży Pożarnej wobec zagrożeń epidemiologicznych // Racjonalizacja ochrony przeciwpożarowej - rozwiązania na rzecz poprawy warunków ewakuacji osób o szczególnych potrzebach // Przygotowanie funkcjonariuszy formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne do działania w stresie // Praktyczne aspekty wykorzystania monitoringu wizyjnego w kontekście funkcji wykrywczej i dowodowej // Kształcenie online wyzwaniem dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa // Realizacja szkolenia zawodowego podstawowego oraz postępowań kwalifikacyjnych w szkole policji w Katowicach w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii // Świadomość doskonalenia rozwoju zawodowego oficerów na studiach podyplomowych oraz ich oczekiwania formułowane w kontekście przekazywanej wiedzy.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest siódmym z kolei tomem serii (…). Jest ono próbą znalezienia naukowo uzasadnionych rozwiązań usprawniających działania tych podmiotów, które będąc elementami systemu, mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym szczególnie an utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1158/5, W-1158/4, W-1158/3 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1158/2 /Czyt., W-1158/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Obszary doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa // Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa wewnętrznego w środowisku sieciocentrycznym // Redukcja ryzyka katastrof jako kierunek racjonalizacji zarządzania Państwową Strażą Pożarną // Monitoring wizyjny jako narzędzie zabezpieczenia imprez o charakterze masowym // Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla kultury bezpieczeństwa // Sabotaż i dywersja – konteksty działania i doskonalenia zwalczania // Bezpieczeństwo i zagrożenie w kontekście organizacji zgromadzeń religijnych // Analiza podstaw prawno formalnych oceny ćwiczeń zarządzania kryzysowego // Racjonalizacja czasu służby w formacjach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych // Ordery, odznaczenia i medale jako instrumenty nagradzania i motywowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1159/5, W-1159/4, W-1159/3 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1159/2 Czyt., W-1159/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-422/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zob. też: CD-164
Streszczenie: Zbiór dokumentów dotyczących ratownictwa wysokościowego w SGSP.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1504/3, P-1504/2 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1504/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-315/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera aktualizowane schematy organizacyjne SGSP
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-448/1 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-449/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zał. do zarządzenia nr. 112/93 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 września 1993 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-447/3, P-447/2 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-447/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zał. do zarządzenia nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r.
Zob. P-1085/1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1085/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zał. do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 czerwca 2007 r.
Streszczenie: Publikacja przedstawia regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zatwierdzony uchwałą Senatu SGSP z dnia 21 czerwca 2007 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1624/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zał. nr 3 do uchwały nr 3/02/2012 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 lutego 2012 r.
Streszczenie: Publikacja przedstawia regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zatwierdzony uchwałą Senatu SGSP z dnia 29 lutego 2012 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1709/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-417/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
[Statut Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, nadany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r., nr DZKiOS-II/VI-0123/1795/06]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1623/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
[Załącznik do Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych znak DRiOL-OL-0763-1/2012 z dnia 28 maja 2012 r.]
[Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/03/2012 Senatu z dnia 21 marca 2012 r.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1708/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1928/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1928/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Zarządzenie nr. 3/95 Komendanta SGSP z dn. 16 stycznia 1995 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-491/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1085/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-545/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-545/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-548/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-548/1 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej