Source
Katalog zbiorów
(6)
Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(2)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Kupczyk Teresa
(2)
Barnaszewski Bogusław
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Dymyt Małgorzata
(1)
Falecki Janusz
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Olearnik Janusz
(1)
Parchatko Piotr
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Puchalski Józef
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo
(2)
Kobieta
(2)
Menedżerowie
(2)
Mężczyzna
(2)
Zarządzanie
(2)
Innowacje
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Patologie społeczne
(1)
Praca zawodowa
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wyższa Szkoła Handlowa (Wrocław ; 1997- )
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia terrorystyczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
dzieci
(1)
kryzys międzynarodowy
(1)
polityka
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Województwo dolnośląskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Studium przypadku
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
E-book
In basket
Bibliogria przy rozdziałach.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Współfinansowanie: Województwo Dolnośląskie. Zarząd.
Streszczenia w j. angielskim przy rozdziałach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Przygotowaniu niniejszej publikacji przyświecała teza, polegająca na stwierdzeniu, że kobiety posiadają potencjał kompetencyjny do zarządzania na równi z mężczyznami, jednak nie jest on współcześnie w pełni wykorzystany. Mimo że liczne badania wskazują, iż kobiety mają niezbędne kompetencje i ich udział w zarządzaniu przynosi wiele korzyści, to jednak zdecydowanie rzadziej zajmują stanowiska kierownicze, szczególnie najwyższego szczebla. (...) W publikacji dokonano pogłębionej oceny kompetencji posiadanych przez kobiety i mężczyzn do zarządzania, w oparciu o przegląd literatury przedmiotu i przeprowadzone badania empiryczne. Zestawiono poglądy licznych autorów, którzy akcentowali silne strony kompetencyjne obu płci. Oceny dokonano w ujęciu: cechy psychologiczne, wiedza i umiejętności. Ustalono też liczebność kobiet i mężczyzn w Polsce i na Dolnym Śląsku, którzy ukończyli uczelnie wyższe o kierunkach związanych z zarządzaniem. W analizie dotyczącym Polski wzięto pod uwagę okres 2007-2009, natomiast w przypadku Dolnego Śląska przeanalizowano dane z lat 2005-2009. Na tej podstawie wykazano, iż w ostatnich latach znacznie więcej kobiet niż mężczyzn uzyskało niezbędne kwalifikacje do zarządzania na polskich uczelniach. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21154 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Współfinansowanie: Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Streszczenia w j. angielskim przy rozdziałach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - lepsza przyszłość”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem była edukacja publiczna, w tym szkolnictwa wyższego, w obszarze wiedzy na temat dyskryminacji kobiet w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, nierówności ich szans oraz ich wielkiego znaczenia dla rozwoju organizacji, gospodarek, regionów i społeczeństw. W ramach tego zadania powstała jako część pierwsza publikacja pt. „Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany”. Niniejsza monografia stanowi część drugą. Jej przygotowaniu przyświecał przede wszystkim cel polegający na dostarczeniu argumentów na rzecz współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w świetle wyników badań empirycznych: przynosi ona wiele korzyści, które jednak nie są jeszcze w naszym społeczeństwie w pełni uświadomione. Liczne stereotypy nadal utrudniają równy dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych, szczególnie tych najwyższego szczebla. Kompetencje kobiet do zarządzania tworzą olbrzymi potencjał, który nie powinien być marnowany. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21153 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia strony 131-133.
Dla nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej procesami kształcenia, organizatorów projektów edukacyjnych i wszystkich entuzjastów innowacyjnych zmian w edukacji.
Streszczenie: Książka prezentuje doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Kształcimy dla pracy, mającego na celu m.in. dokonanie multimedialnej modernizacji procesu kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 i został dofinansowany z funduszy unijnych. W jego wyniku wzbogacono dydaktykę o nowoczesne treści i formy, a także podniesiono kompetencje i zmieniono postawy nauczycieli. Proces kształcenia oceniany jest obecnie jako lepszy i nowocześniejszy. Autorzy adresują pracę m.in. do osób podejmujących podobne przedsięwzięcia, które chciałyby czerpać z dobrych praktyk oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21151 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. s. 136-138.
Streszczenie: W książce zostały usystematyzowane min. pojęcia kryzys, zagrożenie, syatem, związane z przedstawioną w opracowaniu problematyką. Przedstawiono typologię zagrożeń bezpieczeńśtwa, scharakteryzowano zasadnicze rodzaje monitorowania i oceny zagrożeń bezpieczeństwa. Opisano także organizację i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2296/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Redaktorzy monografii nt. Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych decydując się na podjęcie badań tak przestrzennego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo bardzo słusznie zdecydowali się na systemowe i interdyscyplinarne podejście, dość precyzyjnie określając zakres problematyki mieszcząc ją w ramach bezpieczeństwa w warunkach zmian społecznych i cywilizacyjnych. Mimo, że współcześnie problematyka bezpieczeństwa cieszy się wielkim zainteresowaniem badaczy wielu dyscyplin - autorzy znaleźli niszę, w której mieści się rzadziej eksploatowane zagadnienie zagrożeń cywilizacyjnych dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1424, IBC-1423 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Cz. 1
Bibliogr.
Streszczenie: Książka prezentuje założenia i metodologię projektowania nowej kategorii analitycznej, wskazując społeczne uwarunkowania relacji politycznych w rzeczywistości postbipolarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1050/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again