Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(180)
Książki
(12)
Status
only on-site
(182)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(183)
Author
Gruss Stanisław
(2)
Obalski Jan
(2)
Szamotulski Jerzy W
(2)
Baran Małgorzata
(1)
Elst Ver Gilles
(1)
Jensen Poul Buch
(1)
Kałuszko Danuta
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Kubisa Stefan
(1)
Metal Artur
(1)
Najberg Mieczysław
(1)
Smans Philippe
(1)
Szamotulski Jerzy Wojciech
(1)
Tobaja Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(48)
1970 - 1979
(49)
1960 - 1969
(17)
Country
Poland
(192)
Language
Polish
(192)
Subject
Sprzęt pożarniczy
(43)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(37)
Ochrona przeciwpożarowa
(33)
badania
(33)
wymagania
(25)
Metody badawcze
(17)
Proszki gaśnicze
(16)
Zagrożenie wybuchowe
(16)
Zagrożenia pożarowe
(15)
Budownictwo
(14)
Węże pożarnicze
(14)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(14)
Sprzęt gaśniczy
(13)
parametry zapalności i wybuchowości
(13)
Budynki
(12)
Odporność ogniowa
(10)
Urządzenia gaśnicze
(9)
halony
(8)
hydranty przeciwpożarowe
(7)
włókna
(7)
zwalczanie pożarów
(7)
Drewno
(6)
Materiały drewnopochodne
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Zagrożenie pożarowe
(6)
badania ogniowe
(6)
Normalizacja
(5)
Substancje i produkty ropopochodne
(5)
armatura pożarnicza
(5)
terminologia
(5)
Palność - badanie
(4)
Pyły
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
oleje
(4)
tabor kolejowy
(4)
Gazy
(3)
Konstrukcje budowlane
(3)
Materiały budowlane
(3)
Tryskacze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(3)
odporność na zapalenie
(3)
urządzenia automatyczne
(3)
zapobieganie wypadkom
(3)
Automatyka
(2)
BHP
(2)
Ciecze palne
(2)
Dymotwórczość
(2)
Elektryczność
(2)
Ewakuacja
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Konstrukcje drewniane
(2)
Pożary
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Sygnalizacja pożarowa
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Wybuchy
(2)
elementy budowlane
(2)
instalacja
(2)
maski ochronne
(2)
obliczenia statyczne
(2)
ochrony osobiste
(2)
spalanie
(2)
znakowanie
(2)
łączniki
(2)
ściany
(2)
Chromatografia
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Palność
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Polimery
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Rękawice ochronne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zapłon
(1)
agregaty gaśnicze
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
alkeny
(1)
dachy
(1)
dymoszczelność
(1)
gazownictwo
(1)
klapy oddymiające
(1)
materiały podłogowe
(1)
meble
(1)
ochrona odgromowa
(1)
opakowania
(1)
oznaczanie palności
(1)
pakowanie
(1)
pochłaniacze
(1)
pompy pożarnicze
(1)
produkty toksyczne
(1)
Genre/Form
Normy
(180)
Poradnik
(2)
192 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr., tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-14274 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. PN-92/C-96004/02. - Zamiast BN-73/0540-01/04; ustan. dn. 15 czerwca 1992r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1992. - 9 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-96004/02 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-E-05009/482 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. PN-81/B-03150/02. - Wyd.3. - Zamiast PN-73/B-03150; ustan. dn. 10 sierpnia jako norma obow. od dn. 1 lipca 1982r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1986. - 27 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-03150:2000
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-03150/02 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. PN-81/B-03150/00. - Wyd.2. - Zamiast PN-73/B-03150; ustan. dn. 10 sierpnia 1981r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1982r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1985. - 3 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-03150:2000
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-03150/00 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków. PN-90/B-02851. - Zamiast PN-64/B-02851; ustan. dn. 31 grudnia 1990r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1991r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1991. - 5 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-02851-1:1997
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02851 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych. PN-88/B-02854. - Ustan. dn. 27 czerwca 1988r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1989r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1988. - 8 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-02854:1996
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02854 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. PN-90/B-02867. - Ustan. dn. 31 grudnia 1990r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1991r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1991. - 5 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-02867:2013
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02867 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02855 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02856 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. PN-91/B-02840. - Ustan. dn. 25 marca 1991r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1992r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1991. - 6 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13943:2002
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02840 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania dymoszczelności drzwi. PN-85/B-02853. - Ustan. dn. 28 października 1985r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1986r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1986. - 4 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 1634-3:2002
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02853 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. PN-83/B-02862. - Zamiast PN-70/B-02862; ustan. dn. 6 grudnia 1983r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1984r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1984. - 4 s. ; 30 cm.
Zastąpiona PN-B-02862:1993
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02862 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02864 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej. PN-92/B-02868/01. - Ustan. dn. 28 sierpnia 1992r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1993. - 6 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-ISO 6790:1996
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-B-02868/01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe. PN-88/M-51072. - Zamiast PN-75/M-51072; ustan. dn. 20 września 1988r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1989r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1989. - 4 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51072 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Dozowniki środka pianotwórczego. PN-87/M-51156. - Ustan. dn. 25 czerwca 1987r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1988r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1987. - 5 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51156 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Działka wodno-pianowe. PN-91/M-51270. - Zamiast PN-74/M-51270; ustan. dn. 19 września 1991r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1992r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1992. - 8 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51270 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Hełm strażacki. PN-88/M-51505. - Zamiast BN-73/6333-01; ustan. dn. 5 maja 1988r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1989r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 443:1999
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51505 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15. PN-76/M-51082. - Wyd.2. - Ustan. dn. 30 kwietnia 1976r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1977r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1986. - 3 s. ; 30 cm.
Stan aktualny: luty 1985
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51082 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again