Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(180)
Książki
(12)
Status
only on-site
(182)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(183)
Author
Gruss Stanisław
(2)
Obalski Jan
(2)
Szamotulski Jerzy W
(2)
Baran Małgorzata
(1)
Elst Ver Gilles
(1)
Jensen Poul Buch
(1)
Kałuszko Danuta
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Kubisa Stefan
(1)
Metal Artur
(1)
Najberg Mieczysław
(1)
Smans Philippe
(1)
Szamotulski Jerzy Wojciech
(1)
Tobaja Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(48)
1970 - 1979
(49)
1960 - 1969
(17)
Country
Poland
(192)
Language
Polish
(192)
Subject
Sprzęt pożarniczy
(43)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(37)
Ochrona przeciwpożarowa
(33)
badania
(33)
wymagania
(25)
Metody badawcze
(17)
Proszki gaśnicze
(16)
Zagrożenie wybuchowe
(16)
Zagrożenia pożarowe
(15)
Budownictwo
(14)
Węże pożarnicze
(14)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(14)
Sprzęt gaśniczy
(13)
parametry zapalności i wybuchowości
(13)
Budynki
(12)
Odporność ogniowa
(10)
Urządzenia gaśnicze
(9)
halony
(8)
hydranty przeciwpożarowe
(7)
włókna
(7)
zwalczanie pożarów
(7)
Drewno
(6)
Materiały drewnopochodne
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Zagrożenie pożarowe
(6)
badania ogniowe
(6)
Normalizacja
(5)
Substancje i produkty ropopochodne
(5)
armatura pożarnicza
(5)
terminologia
(5)
Palność - badanie
(4)
Pyły
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
oleje
(4)
tabor kolejowy
(4)
Gazy
(3)
Konstrukcje budowlane
(3)
Materiały budowlane
(3)
Tryskacze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(3)
odporność na zapalenie
(3)
urządzenia automatyczne
(3)
zapobieganie wypadkom
(3)
Automatyka
(2)
BHP
(2)
Ciecze palne
(2)
Dymotwórczość
(2)
Elektryczność
(2)
Ewakuacja
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Konstrukcje drewniane
(2)
Pożary
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Sygnalizacja pożarowa
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Wybuchy
(2)
elementy budowlane
(2)
instalacja
(2)
maski ochronne
(2)
obliczenia statyczne
(2)
ochrony osobiste
(2)
spalanie
(2)
znakowanie
(2)
łączniki
(2)
ściany
(2)
Chromatografia
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Palność
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Polimery
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Rękawice ochronne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zapłon
(1)
agregaty gaśnicze
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
alkeny
(1)
dachy
(1)
dymoszczelność
(1)
gazownictwo
(1)
klapy oddymiające
(1)
materiały podłogowe
(1)
meble
(1)
ochrona odgromowa
(1)
opakowania
(1)
oznaczanie palności
(1)
pakowanie
(1)
pochłaniacze
(1)
pompy pożarnicze
(1)
produkty toksyczne
(1)
Genre/Form
Normy
(180)
Poradnik
(2)
192 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-ISO 6182-3, PN-ISO 6182-3 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie. PN-EN 1846-1:2000. - Zamiast PN-79/M-51300; ustan. dn. 14 czerwca 2000r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, 2000. - 12 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 1846-1:2011
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1846-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie. PN-EN 136:1993. - Ustan. dn. 31 grudnia 1993r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1994r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, 1994. - 23 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 136:2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 136 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Podręczny
Stan aktualny: czerwiec 1995r.
Zawiera: Pompy pożarnicze. Ogólne wymagania i badania. PN-75/M-44090 8 s.; Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy. PN-75/M-51000 3 s.; Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające. Podział i nazwy. PN-78/M-51005 2 s.; Klucz do łączników pożarniczych. PN-53/M-51014 1 s.; Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad. PN-91/M-51024 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Prądownice wodne do pomp pożarniczych. PN-89/M-51028 10 s.; Sprzęt pożarniczy. Zawory kulowe. PN-92/M-51029 5 s.; Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenia. PN-79/M-51300 2 s.; Sprzęt pożarniczy. Łączniki. PN-91/M-51031 11 s.; Sprzęt pożarniczy. Nasady. PN-91/M-51038 8 s.; Sprzęt pożarniczy. Przełączniki. PN-91/M-51042 9 s.; Sprzęt pożarniczy. Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad. PN-91/M-51046 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Rozdzielacze. PN-91/M-51048 7 s.; Sprzęt pożarniczy. Agregaty gaśnicze. Podział. PN-77/M-51060 1 s.; Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe. PN-93/M-51068 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe. PN-75/M-51069 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe. PN-88/M-51072 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Agregaty proszkowe. Wymagania ogólne. PN-74/M-51073 2 s.; Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy 75. PN-93/M-51074 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Prądownice śniegowe CO2. PN-83/M-51077 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Wytwornice pianowe. PN-93/M-51078 7 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Typy, czas działania, badanie skuteczności gaszenia, pożary testowe grupy A i B. PN-92/M-51079/01 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Badanie szczelności, przewodności elektrycznej, zagęszczalności oraz wymagania szczególne. PN-92/M-51079/02 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagane skuteczności gaśnicze. PN-92/M-51079/04 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. PN-92/M-51079/05 8 s.; Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15. PN-76/M-51082 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Smoki ssawne. PN-86/M-51152 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Zbieracz 2x75/110. PN-79/M-51153 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Stojak hydrantowy 80. PN-73/M-51154 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze węże ssawne gumowe. PN-88/M-51155 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Dozowniki środka pianotwórczego. PN-87/M-5156 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Tłumica. PN-65/M-51201 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Mostek przejazdowy 52x75x52. PN-81/M-51202 2 s.; Sprzęt pożarniczy. Koc gaśniczy. PN-86/M-51203 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Drabina nasadkowa DN. PN-66/M-51204 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Drabina hakowa. PN-87/M-51205 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Drabina wysuwana dwuprzęsłowa. PN-68/M-51206 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Drabina słupkowa. PN-71/M-51207 4 s.; Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowanie. PN-93/M-51250/01 25 s.; Sprzęt pożarniczy. Działka wodno-pianowe. PN-91/M-51270 8 s.; Sprzęt pożarniczy. Topory strażackie. PN-85/M-51501 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Pasy strażackie. PN-88/M-51502 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Zatrzaśniki. PN-87/M-51503 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Bosaki. PN-65/M-51504 6 s.; Sprzęt pożarniczy. Hełm strażacki. PN-93/M-51505 6 s.; Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie ratownicze. PN-86/M-51510 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne. PN-65/M-51520 7 s.; Urządzenia gaśnicze. Urządzenia zraszaczowe. Określenia. PN-74/M-51530 2 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-607 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 671-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 671-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Podręczny
Zawiera: Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-E-08350-2:1998 33 s.; Systemy alarmowe. Terminologia. PN-E-08390-1:1996 16 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania central. PN-E-08390-3:1998 46 s.; Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. PN-93/E-08390/11 6 s.; Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze Parametry funkcjonalne i metody badań. PN-93/E-08390/12 5 s.; Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe. PN-93/E-08390/13 21 s.; Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. PN-93/E-08390/14 10 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek. PN-93/E-08390/22 7 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni. PN-93/E-08390/23 7 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera. PN-93/E-08390/24 5 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera. PN-93/E-08390/25 4 s.; Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni. PN-93/E-08390/26 6 s.; Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów. PN-93/E-08390/51 9 s.; Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń. PN-93/E-08390/52 6 s.; Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji. PN-93/E-08390/54 3 s.; Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutową. PN-93/E-08390/55 4 s.; Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną sieć komutową. PN-93/E-08390/56 4 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-647 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 26184-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 26184-3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tabor kolejowy pasażerski. Wymagania i badania materiałów pod względem ochrony przeciwpożarowej. PN-84/K-02500. - Wyd.2. - Ustan. dn. 27 grudnia 1984r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1986r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, 1994. - 6 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-K-02512:2000, PN-K-02511:2000
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-K-02500 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 10093 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Podręczny
Zawiera: Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Postanowienia ogólne i zakres normy. PN-84/C-01200/00 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Nazwy i określenia. PN-84/C-01200/01 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości pyłów. PN-84/C-01200/08 4 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego pyłów. PN-84/C-01200/09 3 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanian pyłowo-powietrznych. PN-84/C-01200/10 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zawartości nadtlenków w cieczach organicznych. PN-93/C-01200/11 3 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien. PN-88/C-01200/21 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej. PN-88/C-01200/22 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/23 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/24 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej dawki zagrożeniowej mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/25 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/26 2 s.; Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie temperatury samozapłonu mieszanin włókien z powietrzem. PN-88/C-01200/27 2 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-673 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-93/C-01200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200-14 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Podręczny
Tyt. okł.
Zawiera: Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej. PN-92/B-02868-01 6 s.; Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PN-92/N-01256-01 6 s.; Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256-02 7 s.; Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. PN-70/N-01270-04 2 s.; Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. PN-70/N-01270-07 2 s.; Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. PN-70/N-01270-09 4 s.; Wytyczne opracowywania znaków graficznych. Ogólne zasady tworzenia symboli i znaków informacji publicznej. PN-93/N-99902-03 10 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-601 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15426 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15498 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Poradnik elektryka i automatyka / Stanisław Gruss. - Wyd.2 popr.i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Normalizacyjne "ALFA-WERO" Sp.o.o., 1998. - 356 s. : rys., tabl. ; 29 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Streszczenie: [Poradnik zamieszcza informacje nt. podstawowych zależności; oznaczeń literowo-cyfrowych; symboli graficznych; wytycznych konstrukcyjnych; układów sterowania i mocy; doboru przewodów i określania spadków napięć; podaje przykłady projektowania układów przełączających. Omawia problemy z zakresu pneumatyki, hydrauliki; zasady doboru regulatorów; przemienniki częstotliwości. Przykłady zastosowań rozwiązań konstrukcyjnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15860/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Poradnik zamieszcza informacje nt. podstawowych zależności; oznaczeń literowo-cyfrowych; symboli graficznych; wytycznych konstrukcyjnych; układów sterowania i mocy; doboru przewodów i określania spadków napięć; podaje przykłady projektowania układów przełączających. Omawia problemy z zakresu pneumatyki, hydrauliki; zasady doboru regulatorów; przemienniki częstotliwości. Przykłady zastosowań rozwiązań konstrukcyjnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15427 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again