Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(180)
Książki
(12)
Status
only on-site
(182)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(183)
Author
Gruss Stanisław
(2)
Obalski Jan
(2)
Szamotulski Jerzy W
(2)
Baran Małgorzata
(1)
Elst Ver Gilles
(1)
Jensen Poul Buch
(1)
Kałuszko Danuta
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Kubisa Stefan
(1)
Metal Artur
(1)
Najberg Mieczysław
(1)
Smans Philippe
(1)
Szamotulski Jerzy Wojciech
(1)
Tobaja Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(48)
1970 - 1979
(49)
1960 - 1969
(17)
Country
Poland
(192)
Language
Polish
(192)
Subject
Sprzęt pożarniczy
(43)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(37)
Ochrona przeciwpożarowa
(33)
badania
(33)
wymagania
(25)
Metody badawcze
(17)
Proszki gaśnicze
(16)
Zagrożenie wybuchowe
(16)
Zagrożenia pożarowe
(15)
Budownictwo
(14)
Węże pożarnicze
(14)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(14)
Sprzęt gaśniczy
(13)
parametry zapalności i wybuchowości
(13)
Budynki
(12)
Odporność ogniowa
(10)
Urządzenia gaśnicze
(9)
halony
(8)
hydranty przeciwpożarowe
(7)
włókna
(7)
zwalczanie pożarów
(7)
Drewno
(6)
Materiały drewnopochodne
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Zagrożenie pożarowe
(6)
badania ogniowe
(6)
Normalizacja
(5)
Substancje i produkty ropopochodne
(5)
armatura pożarnicza
(5)
terminologia
(5)
Palność - badanie
(4)
Pyły
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
oleje
(4)
tabor kolejowy
(4)
Gazy
(3)
Konstrukcje budowlane
(3)
Materiały budowlane
(3)
Tryskacze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(3)
odporność na zapalenie
(3)
urządzenia automatyczne
(3)
zapobieganie wypadkom
(3)
Automatyka
(2)
BHP
(2)
Ciecze palne
(2)
Dymotwórczość
(2)
Elektryczność
(2)
Ewakuacja
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Konstrukcje drewniane
(2)
Pożary
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Sygnalizacja pożarowa
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Wybuchy
(2)
elementy budowlane
(2)
instalacja
(2)
maski ochronne
(2)
obliczenia statyczne
(2)
ochrony osobiste
(2)
spalanie
(2)
znakowanie
(2)
łączniki
(2)
ściany
(2)
Chromatografia
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Palność
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Polimery
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Rękawice ochronne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zapłon
(1)
agregaty gaśnicze
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
alkeny
(1)
dachy
(1)
dymoszczelność
(1)
gazownictwo
(1)
klapy oddymiające
(1)
materiały podłogowe
(1)
meble
(1)
ochrona odgromowa
(1)
opakowania
(1)
oznaczanie palności
(1)
pakowanie
(1)
pochłaniacze
(1)
pompy pożarnicze
(1)
produkty toksyczne
(1)
Genre/Form
Normy
(180)
Poradnik
(2)
192 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-K-02505 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Transliteracja alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński. PN-83/N-01201. - Zamiast PN-70/N-01201; ustan. dn. 14 grudnia 1983r. jako norma obow od dn. 1 lipca 1984r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1984. - 13 s. ; 21 cm.
Temat: Normy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Tworzywa sztuczne. Badanie zapalności tworzyw sztucznych w postaci beleczek. PN-82/C-89023. - Wyd.2. - Zamiast PN-73/C-89023; ustan. dn. 30 lipca 1982r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1983r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1986. - 2 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-89023 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe. Podział i oznaczenia. PN-82/M-51004. - Wyd.2. - Zamiast PN-76/M-51004; ustan. dn. 12 marca 1982r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1983r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1987. - 2 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-M-51004-01:1992
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-M-51004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stan aktualny: grudzień 1993r.
Zawiera: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków. PN-90/B-02851 5 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-70/B-02852 4 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. PN-82/B-02857 3 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne 52. Szafki. PN-68/B-02858 6 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i badania. PN-76/B-02861 4 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. PN-83/M-02862 4 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Wymagania. PN-71/B-02863 3 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. PN-74/B-02866 2 s.; Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej. PN-92/B-02868/01 6 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. PN-71/B-02864 3 s.; Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. PN-72/B-02865 3 s.; Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. PN-86/B-09700 4 s.; Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-89/B-10425 6 s.; Gazy. Podział, nazwy i określenia. PN-70/C-84900 2 s.; Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. PN-92/C-96004/02 9 s.; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-86/E-05003/01 18 s.; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. PN-86/E-05003/02 3 s.; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-89/E-05003/03 11 s.; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. PN-92/E-05003/04 6 s.; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-91/E-05009/482 3 s.; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-91/E-05009/704 3 s.; Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). PN-92/E-08106 26 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia i obwody iskrobezpieczne. Wymagania i badania. PN-84/E-08107 25 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Wspólne wymagania i badania. PN-83/E-08110 12 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną piaskową. Ogólne wymagania i badania. PN-72/E-08113 7 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną olejową. Ogólne wymagania i badania. PN-72/E-08114 5 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia budowy wzmocnionej. Wymagania i badania. PN-83/E-08115 17 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłony ognioszczelne. Wymagania i badania. PN-83/E-08116 14 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania. PN-90/E-08117 10 s.; Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Mieszaniny wybuchowe. Klasyfikacja i metody badań. PN-84/E-08119 12 s.; Składowanie węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego. PN-76/G-07010 11 s.; Węgiel kamienny. Sortymenty. PN-82/G-97001 4 s.; Węgiel kamienny do celów energetycznych. PN-82/G-97003 4 s.; Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. PN-72/M-04601 22 s.; Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy. PN-75/M-51000 3 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-92/M-51004/01 5 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziałania. PN-92/M-51004/05 12 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki różniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziałania. PN-93/M-51004/06 15 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji p ożarowej. Punktowe czujki dymu. Czujki dymu pracujące na zasadzie światła rozproszonego, światła przechodzącego oraz na zasadzie jonizacji. PN-92/M-51004/07 16 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury o wysokiej temperaturze zadziałania. PN-93/M-51004/08 16 s.; Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów testowych. PN-92/M-51004/09 7 s.; Sprzęt pożarniczy. Zawory kulowe. PN-92/M-51029 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Agregaty gaśnicze. Podział. PN-77/M-51060 1 s.; Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe do piany cięzkiej. Wymagania ogólne. PN-74/M-51068 2 s.; Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy 75. PN-93/M-51074 4 s.; Sprzęt pożarniczy. Wytwornice pianowe. PN-93/M-51078 7 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Typy, czas działania, badanie skuteczności gaszenia, pożary testowe grupy A i B. PN-92/M-51079/01 5 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Badanie szczelności, przewodności elektrycznej, zagęszczalności oraz wymagania szczególne. PN-92/M-51079/02 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenosne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagane skuteczności gaśnicze. PN-92/M-51079/04 3 s.; Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. PN-92/M-51079/05 8 s.; Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania. PN-93/M-51250/01 25 s.; Sprzęt pożarniczy. Hełm strażacki. PN-93/M-51505 6 s.; Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne. PN-65/M-51520 7 s.; Zbiorniki transportowe do gazów. Barwy rozpoznawcze i znakowanie. PN-75/M-69210 5 s.; Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. PN-89/M-74092 3 s.; Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. PN-68/M-78010 4 s.; Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. PN-92/N-01255 14 s.; Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PN-92/N-01256/01 6 s.; Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256/02 7 s.; Wytyczne opracowania znaków graficznych. Symbole graficzne stosowane na urządzeniach. PN-92/N-99902/01 9 s.; Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. PN-93/B-02862 10 s.; Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe. PN-93/M-51068 5 s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. N-608 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Nazwy i określenia. PN-84/C-01200/01. - Ustan. dn. 30 czerwca 1984r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1985r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1984. - 2 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 1127-1:2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/23 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/08 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/22 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/10 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/24 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/25 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/26 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zastąpiona przez PN-EN 13821:2004
Streszczenie: Zastąpiona przez PN-EN 13821:2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/09 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/27 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/21 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakładowe sieci telekomunikacjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. BN-84/8984-10. - Zamiast BN-76/8984-10; ustan. dn. 6 sierpnia 1984r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1985r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1986. - 20 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. BN-8984-10 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256/02. - Zamiast PN-65/M-51520; ustan. dn. 15 czerwca 1992r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1992. - 7 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-N-01256/02 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. PN-93/N-01256/03. - Ustan. dn. 26 marca 1993r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1994r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1993. - 15 s. ; 30 cm.
PN-EN ISO 7010:2012
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-N-01256/03 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PN-92/N-01256/01. - Zamiast PN-65/M-51520; ustan. dn. 15 czerwca 1992r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1993r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1992. - 6 s. ; 30 cm + zał.
PN-EN ISO 7010:2012
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-N-01256 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again