Źródło opisu
Katalog zbiorów
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(4)
tylko na miejscu
(2)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(2)
Autor
Kominek Aleksandra
(2)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(2)
Kominek Łukasz
(1)
Mickiewicz Piotr (1966- )
(1)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(1)
Śmiałek Wiesław
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Odbiorca
Urzędnicy
(1)
Temat
Polityka bezpieczeństwa
(3)
Prawo
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dane osobowe
(1)
Informacje niejawne
(1)
LNG
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona informacji
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Polityka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Terminal LNG
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Azja
(1)
Belgia
(1)
Bułgaria
(1)
Chiny
(1)
Holandia
(1)
Irlandia
(1)
Japonia
(1)
Polska
(1)
Portugalia
(1)
Rumunia
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Drugie miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 225-234.
Bezpieczeństwo lokalne w polityce państwa // Istota i zakres postrzegania problematyki bezpieczeństwa państwa // Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa // Władze lokalne jako kreator działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne i powszechne // Samorząd w systemie bezpieczeństwa państwa // Lokalny aparat administracyjny w systemie bezpieczeństwa państwa // Podział kompetencji pomiędzy wojewódzką administracją rządową a samorządową // Lokalne strategie bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo lokalne w sytuacji zagrożenia wojennego i ochrona ludności // Organizacja systemu obrony i przygotowań obronnych na szczeblu lokalnym // Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia wojennego // Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego // Zadania władz samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego // Metody działań prewencyjnych i współpracy z lokalną społecznością // Metody działania Policji i współpraca ze strażą gminną i lokalną społecznością // System przeciwdziałania i zwalczanie patologii społecznych w Polsce // System przeciwdziałania narkomanii i zjawiskom powiązanym // System przeciwdziałania alkoholizmowi // System przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przemocy domowej) // Projektowanie programów przeciwdziałania patologiom // Projektowanie programów przeciwdziałania patologiom // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu strategii przeciwdziałania alkoholizmowi // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu programu przeciwdziałania przemowy domowej (w rodzinie).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3181, IBC-3180 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3179/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Dylematy prawne ochrony danych osobowych // Wybrane probelmy systemu ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach // Technologiczne uwarunkowania ochrony danych osobowych.
Jeden z tekstów w języku angielskim. Spis treści i streszczenia także w języku angielskim.
Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. Publikacja powstała na bazie obowiązujących aktów prawnych oraz aktualnej literatury i czasopism. Wnosi nowe wartości do analiz omawianej problematyki, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad ewolucją ochrony danych osobowych, dostępem do nich, rolą instytucji i służb odpowiedzialnych za nie oraz za ich udostępnianie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. IBC-3241 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-2102 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Tytułowy problem recenzowanej monografii nabiera szczególnego znaczenia - zarówno naukowego jak i praktycznego. Wynika to z dynamiki przemian w stosunkach międzynarodowych opisywanego obszaru oraz eskalacji trwających sporów i konfliktów mających wymiar ponadregionalny. (...) Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy, poświęcili uwagę przede wszystkim analizie interdyscyplinarnej bezpieczeństwa Azji, zwłaszcza w ujęciu regionalnym. (...)Praca wnosi nowe, istotne wartości do analiz bezpieczeństwa Azji. Można dostrzec walory metodologiczne i merytoryczne istotne z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie. Z recenzji wydawniczej prof WAT dr. hab. Jerzego Zalewskiego [Recenzja]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-2101 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, na stronach 139-163.
Zawiera: Terminal LNG w modelu bezpieczeństwa energetycznego Portugalii // Miejsce terminali LNG w doktrynie bezpieczeństwa energetycznego Irlandii // Terminal LNG w koncepcjach bezpieczeństwa energetycznego Belgii // Terminal LNG w programie bezpieczeństwa energetycznego Holandii // Znaczenie terminali LNG w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rumunii // Rola terminali LNG w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21987 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21986 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej