Source
Katalog zbiorów
(83)
Form of Work
Książki
(83)
Status
available
(48)
only on-site
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia
(17)
Author
Ołdakowski Henryk
(9)
Kandiak Jan
(4)
Świerżewski Michał
(4)
Golan Stanisław
(3)
Piątkowski Marek
(3)
Półturzycki Józef
(3)
Wejroch Małgorzata
(3)
Gunia Stefan
(2)
Komorowski Tadeusz
(2)
Okóń Jan
(2)
Pazdro Kazimierz
(2)
Pomianowski Jerzy
(2)
Puzyna Czesław
(2)
Puławski Zygmunt
(2)
Biernacki Józef
(1)
Bobek Józef
(1)
Cehak Kazimierz
(1)
Czerwiński Kazimierz
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Frey Romuald
(1)
Grzegorzewski Bohdan
(1)
Hansen Edwid
(1)
Kobyliński Szymon
(1)
Kotlarczyk Mieczysław
(1)
Kowalski Tadeusz
(1)
Kośmider Jerzy
(1)
Krasucki Piotr
(1)
Kulczycki Michał
(1)
Kurzeja Helena
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Lichnowski Józef
(1)
Mazurkiewicz Andrzej
(1)
Małych A.A
(1)
Michalski Ewald
(1)
Minecki Leopold
(1)
Mirończuk Albin
(1)
Nadolski Julian
(1)
Nastula-Jerzak Teresa
(1)
Paluszkiewicz Longin
(1)
Parecka Wiktoria
(1)
Pągowski Stanisław
(1)
Rewerska Maria
(1)
Rudniański Jarosław
(1)
Sentek Antonin
(1)
Senteka Antonin
(1)
Sieradzki Władysław
(1)
Spirina A.M
(1)
Spruch Wiesław
(1)
Stasikowski Henryk
(1)
Suda Stefan
(1)
Szczegodzińska Lucyna
(1)
Szufleta Antoni
(1)
Szymański Marian Tadeusz
(1)
Taubman Jerzy
(1)
Trandziuk Stanisław
(1)
Trzaska Filip
(1)
Trzeciecki Robert
(1)
Tulski Józef
(1)
Tyszka Józef
(1)
Urbański Bogdan
(1)
Wadimow Aleksander
(1)
Wroński Jerzy
(1)
Wątarski Kazimierz
(1)
Wątorski Kazimierz
(1)
Zajdel Janusz A
(1)
Zaskurski Jerzy
(1)
Zduńczyk Jerzy
(1)
Żbikowski Mieczysław
(1)
Year
1970 - 1979
(38)
1960 - 1969
(43)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(82)
Russian
(1)
Subject
BHP
(12)
magazyny
(6)
Pożary - zapobieganie
(5)
ochrona zdrowia
(5)
Przemysł
(4)
Przyczyny pożaru
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Paliwa
(3)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
hałas i drgania mechaniczne
(3)
Ergonomia
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Materiały palne
(2)
Stanowisko pracy
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Urządzenia elektryczne
(2)
Wybuchy
(2)
straty popożarowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Ewakuacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Instytucje
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona radiologiczna
(1)
Palność
(1)
Podpalenia
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pyły
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Transport
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zatrucia
(1)
badania
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
elektryczność statyczna
(1)
górnictwo
(1)
ochrona życia
(1)
promieniowanie
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
ratownictwo górnicze
(1)
spawanie
(1)
technologia
(1)
tereny wiejskie
(1)
83 results Filter
No cover
Book
In basket
Form of Work
Subject
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3942 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Streszczenie: [Książka zawiera popularne wiadomości o zagrożeniach, na jakie narażeni mogą być pracownicy stykający się z materiałami niebezpiecznymi w czasie pracy oraz podaje sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami. Książkę uzupełnia wykaz substancji chemicznych, najczę ściej spotykanych w produkcji, z omówieniem ich właści wości fizyko-chemicznych i działania na organizm ludzki.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-3181 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-4008 (1 egz.)
Book
In basket
Walka z pożarami w zakładach pracy / Henryk Ołdakowski. - Wyd.2 popr.i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961. - 86 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: Broszura omawia w popularny sposób zagadnienia ochrony zakładu pracy przed pożarami; podaje praktyczne wiadomości z zakresu zaopatrzenia zakładu pracy w środki gaśnicze i podręczny sprzęt pożarniczy. Zaznaja mia czytelnika ze sposobami prowadzenia czynnej walki z pożarami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2786/A [magazyn], I-11467/A [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Pożar wróg rolnika / Stanisław Pągowski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1958. - 115 s. : rys. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Przedstawiono klęski pożarowe w osiedlach wiejskich, przyczyny pożarów we wsiach (dzieci, wyładowania atmosferyczne, wady w budowie domów, podpalenia, pożary sadzy). Zapobieganie pożarom w osiedlach wiejskich.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-1855/A [magazyn], I-15301/A [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-11432/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Form of Work
Bibliogr., tab.
Book
In basket
Ratownictwo górnicze / Kazimierz Cehak. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1953. - 190 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Streszczenie: W podręczniku podano ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi,omówiono skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego,własności gazów występujących w kopalni oraz przyrządy i sposoby wykrywania tych gazów,a także wpływ wysokiej temperatury na organizm ludzki. Następnie opisano aparaty oddechowe i przyrządy ratownicze i kontrolne używane w polskim ratownictwie górniczym. Omówiono ogólne przyczyny powstawania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu węglowego, sposoby zapobiegania i zwalczania tych niebezpieczeństw, zasady prowadzenia akcji ratowniczych i organizacji służby ratownictwa w polskim górnictwie w latach 60-tych XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3947 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cyjanowanie / Krzysztof Drabik. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1971. - 31 s. : il., rys. ; 15 cm.
Form of Work
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-4686 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Form of Work
Bibliogr.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-7619, I-6912, I-6911, I-6910 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-6915, I-6914, I-6913 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15296 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zwiedzamy muzea / Bohdan Grzegorzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1966. - 122 s. : il. ; 23 cm.
Form of Work
Bibliogr.
Book
In basket
Składowanie węgla / Stefan Gunia. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1968. - 39 s. : rys. ; 17 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zasady składowania węgla i ochrona przeciwpożarowa przy składowaniu węgla.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-5316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Składowanie węgla / Stefan Gunia. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1969. - 39 s. : rys. ; 15 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zasady składowania węgla i ochrona przeciwpożarowa przy składowaniu węgla.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7074 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Form of Work
Subject
Tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3956 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Uwaga! benzyna: bhp / Jan Kandiak. - Wyd.4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1971. - 93 s. : rys. ; 20 cm.
Author
Form of Work
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6752 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Uwaga! benzyna: bhp / Jan Kandiak. - Wyd.2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1965. - 97 s. : rys. ; 21 cm.
Author
Form of Work
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-3803, I-5691 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again